Bong da

Kết quả bóng đá Việt Nam mùa 2010

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
22/08/2010 15:30 Vòng 26 (KT) Hoa Phat Hanoi FC 1 - 1 0 - 0 Khánh Hòa
 • Diễn biến Hoa Phat Hanoi FC vs Khánh Hòa
 • Đội hình Hoa Phat Hanoi FC vs Khánh Hòa
 • Video Hoa Phat Hanoi FC vs Khánh Hòa
 • Tip Hoa Phat Hanoi FC vs Khánh Hòa
22/08/2010 15:30 Vòng 26 (KT) Hoàng Anh Gia Lai 4 - 1 0 - 0 Hà Nội T&T
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội T&T
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội T&T
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội T&T
22/08/2010 15:30 Vòng 26 (KT) Nam Định 0 - 2 0 - 0 Đà Nẵng
 • Diễn biến Nam Định vs Đà Nẵng
 • Đội hình Nam Định vs Đà Nẵng
 • Video Nam Định vs Đà Nẵng
 • Tip Nam Định vs Đà Nẵng
22/08/2010 15:30 Vòng 26 (KT) Navibank SG 1 - 2 0 - 0 Đồng Tâm Long An
 • Diễn biến Navibank SG vs Đồng Tâm Long An
 • Đội hình Navibank SG vs Đồng Tâm Long An
 • Video Navibank SG vs Đồng Tâm Long An
 • Tip Navibank SG vs Đồng Tâm Long An
22/08/2010 15:30 Vòng 26 (KT) The Vissai Ninh Binh 0 - 0 0 - 0 Sông Lam Nghệ An
 • Diễn biến The Vissai Ninh Binh vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình The Vissai Ninh Binh vs Sông Lam Nghệ An
 • Video The Vissai Ninh Binh vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip The Vissai Ninh Binh vs Sông Lam Nghệ An
22/08/2010 15:30 Vòng 26 (KT) Hải Phòng 2 - 1 0 - 0 Becamex Bình Dương
 • Diễn biến Hải Phòng vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Hải Phòng vs Becamex Bình Dương
 • Video Hải Phòng vs Becamex Bình Dương
 • Tip Hải Phòng vs Becamex Bình Dương
15/08/2010 15:30 Vòng 25 (KT) Hải Phòng 2 - 0 0 - 0 Nam Định
 • Diễn biến Hải Phòng vs Nam Định
 • Đội hình Hải Phòng vs Nam Định
 • Video Hải Phòng vs Nam Định
 • Tip Hải Phòng vs Nam Định
15/08/2010 15:30 Vòng 25 (KT) Thanh Hóa 2 - 4 0 - 0 Đà Nẵng
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Đà Nẵng
 • Đội hình Thanh Hóa vs Đà Nẵng
 • Video Thanh Hóa vs Đà Nẵng
 • Tip Thanh Hóa vs Đà Nẵng
15/08/2010 15:30 Vòng 25 (KT) Hà Nội T&T 0 - 0 0 - 0 Navibank SG
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Navibank SG
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Navibank SG
 • Video Hà Nội T&T vs Navibank SG
 • Tip Hà Nội T&T vs Navibank SG
15/08/2010 15:30 Vòng 25 (KT) Khánh Hòa 2 - 0 0 - 0 The Vissai Ninh Binh
 • Diễn biến Khánh Hòa vs The Vissai Ninh Binh
 • Đội hình Khánh Hòa vs The Vissai Ninh Binh
 • Video Khánh Hòa vs The Vissai Ninh Binh
 • Tip Khánh Hòa vs The Vissai Ninh Binh
15/08/2010 15:30 Vòng 25 (KT) Sông Lam Nghệ An 1 - 2 0 - 0 Hoàng Anh Gia Lai
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
15/08/2010 15:30 Vòng 25 (KT) Đồng Tâm Long An 4 - 1 0 - 0 Hoa Phat Hanoi FC
 • Diễn biến Đồng Tâm Long An vs Hoa Phat Hanoi FC
 • Đội hình Đồng Tâm Long An vs Hoa Phat Hanoi FC
 • Video Đồng Tâm Long An vs Hoa Phat Hanoi FC
 • Tip Đồng Tâm Long An vs Hoa Phat Hanoi FC
08/08/2010 15:30 Vòng 24 (KT) The Vissai Ninh Binh 1 - 1 0 - 0 Hà Nội T&T
 • Diễn biến The Vissai Ninh Binh vs Hà Nội T&T
 • Đội hình The Vissai Ninh Binh vs Hà Nội T&T
 • Video The Vissai Ninh Binh vs Hà Nội T&T
 • Tip The Vissai Ninh Binh vs Hà Nội T&T
08/08/2010 15:30 Vòng 24 (KT) Đà Nẵng 2 - 2 0 - 0 Becamex Bình Dương
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Đà Nẵng vs Becamex Bình Dương
 • Video Đà Nẵng vs Becamex Bình Dương
 • Tip Đà Nẵng vs Becamex Bình Dương
08/08/2010 15:30 Vòng 24 (KT) Navibank SG 0 - 2 0 - 0 Khánh Hòa
 • Diễn biến Navibank SG vs Khánh Hòa
 • Đội hình Navibank SG vs Khánh Hòa
 • Video Navibank SG vs Khánh Hòa
 • Tip Navibank SG vs Khánh Hòa
08/08/2010 15:30 Vòng 24 (KT) Nam Định 1 - 3 0 - 0 Thanh Hóa
 • Diễn biến Nam Định vs Thanh Hóa
 • Đội hình Nam Định vs Thanh Hóa
 • Video Nam Định vs Thanh Hóa
 • Tip Nam Định vs Thanh Hóa
08/08/2010 15:30 Vòng 24 (KT) Hoàng Anh Gia Lai 0 - 2 0 - 0 Đồng Tâm Long An
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Đồng Tâm Long An
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Đồng Tâm Long An
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Đồng Tâm Long An
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Đồng Tâm Long An
08/08/2010 15:30 Vòng 24 (KT) Hoa Phat Hanoi FC 0 - 1 0 - 0 Sông Lam Nghệ An
 • Diễn biến Hoa Phat Hanoi FC vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Hoa Phat Hanoi FC vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Hoa Phat Hanoi FC vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Hoa Phat Hanoi FC vs Sông Lam Nghệ An
04/08/2010 17:00 Vòng 23 (KT) The Vissai Ninh Binh 1 - 1 0 - 0 Hoàng Anh Gia Lai
 • Diễn biến The Vissai Ninh Binh vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình The Vissai Ninh Binh vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video The Vissai Ninh Binh vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip The Vissai Ninh Binh vs Hoàng Anh Gia Lai
04/08/2010 17:00 Vòng 23 (KT) Navibank SG 0 - 1 0 - 0 Hải Phòng
 • Diễn biến Navibank SG vs Hải Phòng
 • Đội hình Navibank SG vs Hải Phòng
 • Video Navibank SG vs Hải Phòng
 • Tip Navibank SG vs Hải Phòng
04/08/2010 16:30 Vòng 23 (KT) Hà Nội T&T 2 - 1 0 - 0 Thanh Hóa
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Thanh Hóa
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Thanh Hóa
 • Video Hà Nội T&T vs Thanh Hóa
 • Tip Hà Nội T&T vs Thanh Hóa
04/08/2010 16:00 Vòng 23 (KT) Đà Nẵng 1 - 1 0 - 0 Hoa Phat Hanoi FC
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Hoa Phat Hanoi FC
 • Đội hình Đà Nẵng vs Hoa Phat Hanoi FC
 • Video Đà Nẵng vs Hoa Phat Hanoi FC
 • Tip Đà Nẵng vs Hoa Phat Hanoi FC
04/08/2010 16:00 Vòng 23 (KT) Nam Định 0 - 3 0 - 0 Sông Lam Nghệ An
 • Diễn biến Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
04/08/2010 16:00 Vòng 23 (KT) Khánh Hòa 5 - 1 0 - 0 Becamex Bình Dương
 • Diễn biến Khánh Hòa vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Khánh Hòa vs Becamex Bình Dương
 • Video Khánh Hòa vs Becamex Bình Dương
 • Tip Khánh Hòa vs Becamex Bình Dương
01/08/2010 17:00 Vòng 22 (KT) Hải Phòng 2 - 0 0 - 0 Khánh Hòa
 • Diễn biến Hải Phòng vs Khánh Hòa
 • Đội hình Hải Phòng vs Khánh Hòa
 • Video Hải Phòng vs Khánh Hòa
 • Tip Hải Phòng vs Khánh Hòa
01/08/2010 17:00 Vòng 22 (KT) Sông Lam Nghệ An 0 - 0 0 - 0 Hà Nội T&T
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội T&T
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội T&T
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội T&T
01/08/2010 17:00 Vòng 22 (KT) Đồng Tâm Long An 4 - 1 0 - 0 Đà Nẵng
 • Diễn biến Đồng Tâm Long An vs Đà Nẵng
 • Đội hình Đồng Tâm Long An vs Đà Nẵng
 • Video Đồng Tâm Long An vs Đà Nẵng
 • Tip Đồng Tâm Long An vs Đà Nẵng
01/08/2010 17:00 Vòng 22 (KT) Becamex Bình Dương 0 - 0 0 - 0 Navibank SG
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Navibank SG
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Navibank SG
 • Video Becamex Bình Dương vs Navibank SG
 • Tip Becamex Bình Dương vs Navibank SG
01/08/2010 17:00 Vòng 22 (KT) Thanh Hóa 1 - 1 0 - 0 The Vissai Ninh Binh
 • Diễn biến Thanh Hóa vs The Vissai Ninh Binh
 • Đội hình Thanh Hóa vs The Vissai Ninh Binh
 • Video Thanh Hóa vs The Vissai Ninh Binh
 • Tip Thanh Hóa vs The Vissai Ninh Binh
01/08/2010 16:30 Vòng 22 (KT) Hoa Phat Hanoi FC 1 - 0 0 - 0 Nam Định
 • Diễn biến Hoa Phat Hanoi FC vs Nam Định
 • Đội hình Hoa Phat Hanoi FC vs Nam Định
 • Video Hoa Phat Hanoi FC vs Nam Định
 • Tip Hoa Phat Hanoi FC vs Nam Định
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáViệt NamVNBóng đá Việt NamVietnamV-LeagueVIE D1Việt Nam Super LeagueVLeague
Cập nhật lúc: 25/05/2019 02:02
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->