Bong da

Kết quả bóng đá Hạng nhất Việt Nam

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
05/10/2018 15:00 Vòng (KT) [9]Bình Phước 1 - 1 0 - 0 Đồng Tâm Long An[5]
 • Diễn biến Bình Phước vs Đồng Tâm Long An
 • Đội hình Bình Phước vs Đồng Tâm Long An
 • Video Bình Phước vs Đồng Tâm Long An
 • Tip Bình Phước vs Đồng Tâm Long An
05/10/2018 15:00 Vòng (KT) [10]Cong An Nhan Dan 1 - 1 0 - 1 Bình Định[7]
 • Diễn biến Cong An Nhan Dan vs Bình Định
 • Đội hình Cong An Nhan Dan vs Bình Định
 • Video Cong An Nhan Dan vs Bình Định
 • Tip Cong An Nhan Dan vs Bình Định
05/10/2018 15:00 Vòng (KT) [8]Tây Ninh 5 - 4 3 - 1 Dak Lak[4]
 • Diễn biến Tây Ninh vs Dak Lak
 • Đội hình Tây Ninh vs Dak Lak
 • Video Tây Ninh vs Dak Lak
 • Tip Tây Ninh vs Dak Lak
05/10/2018 15:00 Vòng (KT) [3]Đồng Tháp 5 - 3 3 - 2 Huế[6]
 • Diễn biến Đồng Tháp vs Huế
 • Đội hình Đồng Tháp vs Huế
 • Video Đồng Tháp vs Huế
 • Tip Đồng Tháp vs Huế
05/10/2018 15:00 Vòng (KT) [2]Hà Nội T&T B 1 - 2 0 - 0 Viettel[1]
 • Diễn biến Hà Nội T&T B vs Viettel
 • Đội hình Hà Nội T&T B vs Viettel
 • Video Hà Nội T&T B vs Viettel
 • Tip Hà Nội T&T B vs Viettel
29/09/2018 15:00 Vòng 17 (KT) [1]Viettel 2 - 0 0 - 0 Bình Phước[8]
 • Diễn biến Viettel vs Bình Phước
 • Đội hình Viettel vs Bình Phước
 • Video Viettel vs Bình Phước
 • Tip Viettel vs Bình Phước
29/09/2018 15:00 Vòng 17 (KT) [9]Bình Định 0 - 0 0 - 0 Đồng Tháp[3]
 • Diễn biến Bình Định vs Đồng Tháp
 • Đội hình Bình Định vs Đồng Tháp
 • Video Bình Định vs Đồng Tháp
 • Tip Bình Định vs Đồng Tháp
29/09/2018 15:00 Vòng 17 (KT) [4]Dak Lak 0 - 1 0 - 0 Cong An Nhan Dan[10]
 • Diễn biến Dak Lak vs Cong An Nhan Dan
 • Đội hình Dak Lak vs Cong An Nhan Dan
 • Video Dak Lak vs Cong An Nhan Dan
 • Tip Dak Lak vs Cong An Nhan Dan
29/09/2018 15:00 Vòng 17 (KT) [6]Huế 3 - 2 1 - 1 Tây Ninh[7]
 • Diễn biến Huế vs Tây Ninh
 • Đội hình Huế vs Tây Ninh
 • Video Huế vs Tây Ninh
 • Tip Huế vs Tây Ninh
29/09/2018 15:00 Vòng 17 (KT) [5]Đồng Tâm Long An 2 - 2 1 - 1 Hà Nội T&T B[2]
 • Diễn biến Đồng Tâm Long An vs Hà Nội T&T B
 • Đội hình Đồng Tâm Long An vs Hà Nội T&T B
 • Video Đồng Tâm Long An vs Hà Nội T&T B
 • Tip Đồng Tâm Long An vs Hà Nội T&T B
16/09/2018 17:00 Vòng 16 (KT) [1]Viettel 2 - 0 2 - 0 Bình Định[6]
 • Diễn biến Viettel vs Bình Định
 • Đội hình Viettel vs Bình Định
 • Video Viettel vs Bình Định
 • Tip Viettel vs Bình Định
16/09/2018 16:30 Vòng 16 (KT) [8]Bình Phước 1 - 0 0 - 0 Cong An Nhan Dan[10]
 • Diễn biến Bình Phước vs Cong An Nhan Dan
 • Đội hình Bình Phước vs Cong An Nhan Dan
 • Video Bình Phước vs Cong An Nhan Dan
 • Tip Bình Phước vs Cong An Nhan Dan
16/09/2018 16:30 Vòng 16 (KT) [9]Tây Ninh 1 - 0 1 - 0 Đồng Tháp[4]
 • Diễn biến Tây Ninh vs Đồng Tháp
 • Đội hình Tây Ninh vs Đồng Tháp
 • Video Tây Ninh vs Đồng Tháp
 • Tip Tây Ninh vs Đồng Tháp
16/09/2018 16:30 Vòng 16 (KT) [7]Huế 0 - 1 0 - 1 Hà Nội T&T B[3]
 • Diễn biến Huế vs Hà Nội T&T B
 • Đội hình Huế vs Hà Nội T&T B
 • Video Huế vs Hà Nội T&T B
 • Tip Huế vs Hà Nội T&T B
16/09/2018 15:00 Vòng 16 (KT) [2]Dak Lak 2 - 2 1 - 1 Đồng Tâm Long An[5]
 • Diễn biến Dak Lak vs Đồng Tâm Long An
 • Đội hình Dak Lak vs Đồng Tâm Long An
 • Video Dak Lak vs Đồng Tâm Long An
 • Tip Dak Lak vs Đồng Tâm Long An
12/09/2018 17:00 Vòng 15 (KT) [5]Đồng Tâm Long An 2 - 3 1 - 1 Viettel[1]
 • Diễn biến Đồng Tâm Long An vs Viettel
 • Đội hình Đồng Tâm Long An vs Viettel
 • Video Đồng Tâm Long An vs Viettel
 • Tip Đồng Tâm Long An vs Viettel
12/09/2018 17:00 Vòng 15 (KT) [3]Hà Nội T&T B 3 - 0 2 - 0 Bình Phước[8]
 • Diễn biến Hà Nội T&T B vs Bình Phước
 • Đội hình Hà Nội T&T B vs Bình Phước
 • Video Hà Nội T&T B vs Bình Phước
 • Tip Hà Nội T&T B vs Bình Phước
12/09/2018 16:00 Vòng 15 (KT) [4]Đồng Tháp 1 - 0 1 - 0 Dak Lak[2]
 • Diễn biến Đồng Tháp vs Dak Lak
 • Đội hình Đồng Tháp vs Dak Lak
 • Video Đồng Tháp vs Dak Lak
 • Tip Đồng Tháp vs Dak Lak
12/09/2018 16:00 Vòng 15 (KT) [6]Bình Định 2 - 2 1 - 1 Tây Ninh[9]
 • Diễn biến Bình Định vs Tây Ninh
 • Đội hình Bình Định vs Tây Ninh
 • Video Bình Định vs Tây Ninh
 • Tip Bình Định vs Tây Ninh
12/09/2018 15:30 Vòng 15 (KT) [10]Cong An Nhan Dan 0 - 1 0 - 0 Huế[7]
 • Diễn biến Cong An Nhan Dan vs Huế
 • Đội hình Cong An Nhan Dan vs Huế
 • Video Cong An Nhan Dan vs Huế
 • Tip Cong An Nhan Dan vs Huế
08/09/2018 16:30 Vòng 14 (KT) [7]Bình Phước 1 - 1 0 - 0 Tây Ninh[9]
 • Diễn biến Bình Phước vs Tây Ninh
 • Đội hình Bình Phước vs Tây Ninh
 • Video Bình Phước vs Tây Ninh
 • Tip Bình Phước vs Tây Ninh
08/09/2018 15:30 Vòng 14 (KT) [10]Cong An Nhan Dan 2 - 1 1 - 0 Đồng Tâm Long An[5]
 • Diễn biến Cong An Nhan Dan vs Đồng Tâm Long An
 • Đội hình Cong An Nhan Dan vs Đồng Tâm Long An
 • Video Cong An Nhan Dan vs Đồng Tâm Long An
 • Tip Cong An Nhan Dan vs Đồng Tâm Long An
08/09/2018 15:00 Vòng 14 (KT) [3]Dak Lak 0 - 0 0 - 0 Hà Nội T&T B[4]
 • Diễn biến Dak Lak vs Hà Nội T&T B
 • Đội hình Dak Lak vs Hà Nội T&T B
 • Video Dak Lak vs Hà Nội T&T B
 • Tip Dak Lak vs Hà Nội T&T B
07/09/2018 17:00 Vòng 14 (KT) [1]Viettel 2 - 1 1 - 1 Đồng Tháp[2]
 • Diễn biến Viettel vs Đồng Tháp
 • Đội hình Viettel vs Đồng Tháp
 • Video Viettel vs Đồng Tháp
 • Tip Viettel vs Đồng Tháp
07/09/2018 16:00 Vòng 14 (KT) [8]Bình Định 5 - 2 2 - 2 Huế[6]
 • Diễn biến Bình Định vs Huế
 • Đội hình Bình Định vs Huế
 • Video Bình Định vs Huế
 • Tip Bình Định vs Huế
28/07/2018 15:55 Vòng 11 (KT) [8]Bình Định 1 - 1 1 - 0 Hà Nội T&T B[4]
 • Diễn biến Bình Định vs Hà Nội T&T B
 • Đội hình Bình Định vs Hà Nội T&T B
 • Video Bình Định vs Hà Nội T&T B
 • Tip Bình Định vs Hà Nội T&T B
23/07/2018 17:00 Vòng 13 (KT) Hà Nội T&T B 3 - 0 3 - 0 Cong An Nhan Dan
 • Diễn biến Hà Nội T&T B vs Cong An Nhan Dan
 • Đội hình Hà Nội T&T B vs Cong An Nhan Dan
 • Video Hà Nội T&T B vs Cong An Nhan Dan
 • Tip Hà Nội T&T B vs Cong An Nhan Dan
22/07/2018 17:00 Vòng 13 (KT) [5]Đồng Tâm Long An 2 - 1 2 - 0 Đồng Tháp[2]
 • Diễn biến Đồng Tâm Long An vs Đồng Tháp
 • Đội hình Đồng Tâm Long An vs Đồng Tháp
 • Video Đồng Tâm Long An vs Đồng Tháp
 • Tip Đồng Tâm Long An vs Đồng Tháp
21/07/2018 16:30 Vòng 13 (KT) [6]Huế 0 - 0 0 - 0 Bình Phước[7]
 • Diễn biến Huế vs Bình Phước
 • Đội hình Huế vs Bình Phước
 • Video Huế vs Bình Phước
 • Tip Huế vs Bình Phước
21/07/2018 16:30 Vòng 13 (KT) [9]Tây Ninh 1 - 0 1 - 0 Viettel[1]
 • Diễn biến Tây Ninh vs Viettel
 • Đội hình Tây Ninh vs Viettel
 • Video Tây Ninh vs Viettel
 • Tip Tây Ninh vs Viettel
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáhang nhat viet namviet namhang nhat quoc gia
Cập nhật lúc: 22/10/2018 04:31
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác