Bong da

Kết quả bóng đá Hạng nhất Việt Nam

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
28/07/2018 16:00 Vòng (KT) [8]Bình Định 1 - 1 1 - 0 Hà Nội T&T B[4]
 • Diễn biến Bình Định vs Hà Nội T&T B
 • Đội hình Bình Định vs Hà Nội T&T B
 • Video Bình Định vs Hà Nội T&T B
 • Tip Bình Định vs Hà Nội T&T B
22/07/2018 17:00 Vòng (KT) [5]Đồng Tâm Long An 2 - 1 2 - 0 Đồng Tháp[2]
 • Diễn biến Đồng Tâm Long An vs Đồng Tháp
 • Đội hình Đồng Tâm Long An vs Đồng Tháp
 • Video Đồng Tâm Long An vs Đồng Tháp
 • Tip Đồng Tâm Long An vs Đồng Tháp
21/07/2018 16:30 Vòng (KT) [6]Huế 0 - 0 0 - 0 Bình Phước[7]
 • Diễn biến Huế vs Bình Phước
 • Đội hình Huế vs Bình Phước
 • Video Huế vs Bình Phước
 • Tip Huế vs Bình Phước
21/07/2018 16:30 Vòng (KT) [9]Tây Ninh 1 - 0 1 - 0 Viettel[1]
 • Diễn biến Tây Ninh vs Viettel
 • Đội hình Tây Ninh vs Viettel
 • Video Tây Ninh vs Viettel
 • Tip Tây Ninh vs Viettel
21/07/2018 15:00 Vòng (KT) [3]Dak Lak 2 - 1 0 - 0 Bình Định[8]
 • Diễn biến Dak Lak vs Bình Định
 • Đội hình Dak Lak vs Bình Định
 • Video Dak Lak vs Bình Định
 • Tip Dak Lak vs Bình Định
20/07/2018 17:00 Vòng [8]Bình Định ?-? ?-? Hà Nội T&T B[3]
 • Diễn biến Bình Định vs Hà Nội T&T B
 • Đội hình Bình Định vs Hà Nội T&T B
 • Video Bình Định vs Hà Nội T&T B
 • Tip Bình Định vs Hà Nội T&T B
18/07/2018 16:00 Vòng (KT) [2]Đồng Tháp 1 - 1 0 - 1 Hà Nội T&T B[3]
 • Diễn biến Đồng Tháp vs Hà Nội T&T B
 • Đội hình Đồng Tháp vs Hà Nội T&T B
 • Video Đồng Tháp vs Hà Nội T&T B
 • Tip Đồng Tháp vs Hà Nội T&T B
17/07/2018 17:00 Vòng [9]Tây Ninh ?-? ?-? Đồng Tâm Long An[5]
 • Diễn biến Tây Ninh vs Đồng Tâm Long An
 • Đội hình Tây Ninh vs Đồng Tâm Long An
 • Video Tây Ninh vs Đồng Tâm Long An
 • Tip Tây Ninh vs Đồng Tâm Long An
17/07/2018 17:00 Vòng [1]Viettel ?-? ?-? Cong An Nhan Dan[10]
 • Diễn biến Viettel vs Cong An Nhan Dan
 • Đội hình Viettel vs Cong An Nhan Dan
 • Video Viettel vs Cong An Nhan Dan
 • Tip Viettel vs Cong An Nhan Dan
07/07/2018 16:30 Vòng (KT) [6]Huế 1 - 3 1 - 2 Dak Lak[5]
 • Diễn biến Huế vs Dak Lak
 • Đội hình Huế vs Dak Lak
 • Video Huế vs Dak Lak
 • Tip Huế vs Dak Lak
07/07/2018 16:00 Vòng (KT) [2]Đồng Tháp 3 - 2 1 - 1 Bình Phước[7]
 • Diễn biến Đồng Tháp vs Bình Phước
 • Đội hình Đồng Tháp vs Bình Phước
 • Video Đồng Tháp vs Bình Phước
 • Tip Đồng Tháp vs Bình Phước
06/07/2018 17:00 Vòng (KT) [1]Viettel 2 - 1 2 - 0 Cong An Nhan Dan[10]
 • Diễn biến Viettel vs Cong An Nhan Dan
 • Đội hình Viettel vs Cong An Nhan Dan
 • Video Viettel vs Cong An Nhan Dan
 • Tip Viettel vs Cong An Nhan Dan
06/07/2018 16:30 Vòng (KT) [9]Tây Ninh 2 - 2 1 - 1 Đồng Tâm Long An[4]
 • Diễn biến Tây Ninh vs Đồng Tâm Long An
 • Đội hình Tây Ninh vs Đồng Tâm Long An
 • Video Tây Ninh vs Đồng Tâm Long An
 • Tip Tây Ninh vs Đồng Tâm Long An
29/06/2018 17:00 Vòng (KT) [5]Đồng Tâm Long An 1 - 0 1 - 0 Huế[4]
 • Diễn biến Đồng Tâm Long An vs Huế
 • Đội hình Đồng Tâm Long An vs Huế
 • Video Đồng Tâm Long An vs Huế
 • Tip Đồng Tâm Long An vs Huế
23/06/2018 16:30 Vòng (KT) [4]Huế 3 - 0 0 - 0 Bình Định[5]
 • Diễn biến Huế vs Bình Định
 • Đội hình Huế vs Bình Định
 • Video Huế vs Bình Định
 • Tip Huế vs Bình Định
23/06/2018 16:00 Vòng (KT) [3]Đồng Tháp 1 - 0 0 - 0 Viettel[1]
 • Diễn biến Đồng Tháp vs Viettel
 • Đội hình Đồng Tháp vs Viettel
 • Video Đồng Tháp vs Viettel
 • Tip Đồng Tháp vs Viettel
22/06/2018 17:00 Vòng (KT) [6]Đồng Tâm Long An 1 - 0 1 - 0 Cong An Nhan Dan[10]
 • Diễn biến Đồng Tâm Long An vs Cong An Nhan Dan
 • Đội hình Đồng Tâm Long An vs Cong An Nhan Dan
 • Video Đồng Tâm Long An vs Cong An Nhan Dan
 • Tip Đồng Tâm Long An vs Cong An Nhan Dan
22/06/2018 16:30 Vòng (KT) [9]Tây Ninh 0 - 0 0 - 0 Bình Phước[8]
 • Diễn biến Tây Ninh vs Bình Phước
 • Đội hình Tây Ninh vs Bình Phước
 • Video Tây Ninh vs Bình Phước
 • Tip Tây Ninh vs Bình Phước
21/06/2018 17:00 Vòng (KT) [2]Hà Nội T&T B 1 - 2 1 - 1 Dak Lak[7]
 • Diễn biến Hà Nội T&T B vs Dak Lak
 • Đội hình Hà Nội T&T B vs Dak Lak
 • Video Hà Nội T&T B vs Dak Lak
 • Tip Hà Nội T&T B vs Dak Lak
16/06/2018 17:00 Vòng [1]Viettel ?-? ?-? Tây Ninh[7]
 • Diễn biến Viettel vs Tây Ninh
 • Đội hình Viettel vs Tây Ninh
 • Video Viettel vs Tây Ninh
 • Tip Viettel vs Tây Ninh
16/06/2018 16:30 Vòng (KT) [9]Bình Phước 1 - 1 1 - 0 Huế[5]
 • Diễn biến Bình Phước vs Huế
 • Đội hình Bình Phước vs Huế
 • Video Bình Phước vs Huế
 • Tip Bình Phước vs Huế
16/06/2018 15:30 Vòng (KT) [10]Cong An Nhan Dan 3 - 4 0 - 1 Hà Nội T&T B[2]
 • Diễn biến Cong An Nhan Dan vs Hà Nội T&T B
 • Đội hình Cong An Nhan Dan vs Hà Nội T&T B
 • Video Cong An Nhan Dan vs Hà Nội T&T B
 • Tip Cong An Nhan Dan vs Hà Nội T&T B
15/06/2018 16:00 Vòng (KT) [3]Đồng Tháp 3 - 1 1 - 0 Đồng Tâm Long An[4]
 • Diễn biến Đồng Tháp vs Đồng Tâm Long An
 • Đội hình Đồng Tháp vs Đồng Tâm Long An
 • Video Đồng Tháp vs Đồng Tâm Long An
 • Tip Đồng Tháp vs Đồng Tâm Long An
15/06/2018 16:00 Vòng (KT) [8]Bình Định 3 - 2 0 - 1 Dak Lak[6]
 • Diễn biến Bình Định vs Dak Lak
 • Đội hình Bình Định vs Dak Lak
 • Video Bình Định vs Dak Lak
 • Tip Bình Định vs Dak Lak
09/06/2018 15:30 Vòng (KT) [8]Dak Lak 5 - 0 1 - 0 Bình Phước[6]
 • Diễn biến Dak Lak vs Bình Phước
 • Đội hình Dak Lak vs Bình Phước
 • Video Dak Lak vs Bình Phước
 • Tip Dak Lak vs Bình Phước
08/06/2018 16:30 Vòng (KT) [5]Huế 1 - 3 0 - 2 Viettel[1]
 • Diễn biến Huế vs Viettel
 • Đội hình Huế vs Viettel
 • Video Huế vs Viettel
 • Tip Huế vs Viettel
08/06/2018 16:30 Vòng (KT) [7]Tây Ninh 1 - 1 1 - 0 Cong An Nhan Dan[9]
 • Diễn biến Tây Ninh vs Cong An Nhan Dan
 • Đội hình Tây Ninh vs Cong An Nhan Dan
 • Video Tây Ninh vs Cong An Nhan Dan
 • Tip Tây Ninh vs Cong An Nhan Dan
08/06/2018 16:00 Vòng [10]Bình Định ?-? ?-? Đồng Tâm Long An[3]
 • Diễn biến Bình Định vs Đồng Tâm Long An
 • Đội hình Bình Định vs Đồng Tâm Long An
 • Video Bình Định vs Đồng Tâm Long An
 • Tip Bình Định vs Đồng Tâm Long An
26/05/2018 16:30 Vòng [3]Huế ?-? ?-? Đồng Tâm Long An[4]
 • Diễn biến Huế vs Đồng Tâm Long An
 • Đội hình Huế vs Đồng Tâm Long An
 • Video Huế vs Đồng Tâm Long An
 • Tip Huế vs Đồng Tâm Long An
26/05/2018 16:00 Vòng (KT) [10]Bình Định 0 - 0 0 - 0 Bình Phước[8]
 • Diễn biến Bình Định vs Bình Phước
 • Đội hình Bình Định vs Bình Phước
 • Video Bình Định vs Bình Phước
 • Tip Bình Định vs Bình Phước
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáhang nhat viet namviet namhang nhat quoc gia
Cập nhật lúc: 29/07/2018 07:34
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác