Bong da

Kết quả bóng đá Hàn Quốc

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
18/08/2019 18:00 Vòng (KT) [5]Sangju Sangmu Phoenix 2 - 1 1 - 0 Pohang Steelers[9]
 • Diễn biến Sangju Sangmu Phoenix vs Pohang Steelers
 • Đội hình Sangju Sangmu Phoenix vs Pohang Steelers
 • Video Sangju Sangmu Phoenix vs Pohang Steelers
 • Tip Sangju Sangmu Phoenix vs Pohang Steelers
18/08/2019 17:00 Vòng (KT) [11]Incheon United FC 0 - 0 0 - 0 Jeju United FC[12]
 • Diễn biến Incheon United FC vs Jeju United FC
 • Đội hình Incheon United FC vs Jeju United FC
 • Video Incheon United FC vs Jeju United FC
 • Tip Incheon United FC vs Jeju United FC
17/08/2019 17:30 Vòng (KT) [6]Daegu FC 1 - 0 1 - 0 Gyeongnam FC[10]
 • Diễn biến Daegu FC vs Gyeongnam FC
 • Đội hình Daegu FC vs Gyeongnam FC
 • Video Daegu FC vs Gyeongnam FC
 • Tip Daegu FC vs Gyeongnam FC
17/08/2019 17:00 Vòng (KT) [8]Seongnam Ilhwa Chunma 1 - 0 0 - 0 Seoul[3]
 • Diễn biến Seongnam Ilhwa Chunma vs Seoul
 • Đội hình Seongnam Ilhwa Chunma vs Seoul
 • Video Seongnam Ilhwa Chunma vs Seoul
 • Tip Seongnam Ilhwa Chunma vs Seoul
17/08/2019 17:00 Vòng (KT) [4]Gangwon FC 1 - 3 0 - 1 Suwon Samsung Bluewings[7]
 • Diễn biến Gangwon FC vs Suwon Samsung Bluewings
 • Đội hình Gangwon FC vs Suwon Samsung Bluewings
 • Video Gangwon FC vs Suwon Samsung Bluewings
 • Tip Gangwon FC vs Suwon Samsung Bluewings
16/08/2019 17:00 Vòng (KT) [2]Jeonbuk Hyundai Motors 3 - 0 0 - 0 Ulsan Hyundai Horang-i[1]
 • Diễn biến Jeonbuk Hyundai Motors vs Ulsan Hyundai Horang-i
 • Đội hình Jeonbuk Hyundai Motors vs Ulsan Hyundai Horang-i
 • Video Jeonbuk Hyundai Motors vs Ulsan Hyundai Horang-i
 • Tip Jeonbuk Hyundai Motors vs Ulsan Hyundai Horang-i
11/08/2019 18:00 Vòng (KT) [3]Seoul 0 - 0 0 - 0 Gangwon FC[4]
 • Diễn biến Seoul vs Gangwon FC
 • Đội hình Seoul vs Gangwon FC
 • Video Seoul vs Gangwon FC
 • Tip Seoul vs Gangwon FC
11/08/2019 18:00 Vòng (KT) [9]Pohang Steelers 1 - 2 0 - 0 Jeonbuk Hyundai Motors[2]
 • Diễn biến Pohang Steelers vs Jeonbuk Hyundai Motors
 • Đội hình Pohang Steelers vs Jeonbuk Hyundai Motors
 • Video Pohang Steelers vs Jeonbuk Hyundai Motors
 • Tip Pohang Steelers vs Jeonbuk Hyundai Motors
11/08/2019 17:30 Vòng (KT) [1]Ulsan Hyundai Horang-i 1 - 1 1 - 0 Daegu FC[5]
 • Diễn biến Ulsan Hyundai Horang-i vs Daegu FC
 • Đội hình Ulsan Hyundai Horang-i vs Daegu FC
 • Video Ulsan Hyundai Horang-i vs Daegu FC
 • Tip Ulsan Hyundai Horang-i vs Daegu FC
10/08/2019 18:00 Vòng (KT) [6]Suwon Samsung Bluewings 0 - 1 0 - 0 Incheon United FC[12]
 • Diễn biến Suwon Samsung Bluewings vs Incheon United FC
 • Đội hình Suwon Samsung Bluewings vs Incheon United FC
 • Video Suwon Samsung Bluewings vs Incheon United FC
 • Tip Suwon Samsung Bluewings vs Incheon United FC
10/08/2019 17:30 Vòng (KT) [10]Jeju United FC 1 - 4 1 - 2 Sangju Sangmu Phoenix[7]
 • Diễn biến Jeju United FC vs Sangju Sangmu Phoenix
 • Đội hình Jeju United FC vs Sangju Sangmu Phoenix
 • Video Jeju United FC vs Sangju Sangmu Phoenix
 • Tip Jeju United FC vs Sangju Sangmu Phoenix
10/08/2019 17:30 Vòng (KT) [11]Gyeongnam FC 2 - 0 0 - 0 Seongnam Ilhwa Chunma[8]
 • Diễn biến Gyeongnam FC vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Đội hình Gyeongnam FC vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Video Gyeongnam FC vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Tip Gyeongnam FC vs Seongnam Ilhwa Chunma
04/08/2019 18:00 Vòng (KT) [12]Incheon United FC 0 - 1 0 - 0 Seongnam Ilhwa Chunma[8]
 • Diễn biến Incheon United FC vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Đội hình Incheon United FC vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Video Incheon United FC vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Tip Incheon United FC vs Seongnam Ilhwa Chunma
04/08/2019 18:00 Vòng (KT) [6]Suwon Samsung Bluewings 0 - 2 0 - 1 Pohang Steelers[9]
 • Diễn biến Suwon Samsung Bluewings vs Pohang Steelers
 • Đội hình Suwon Samsung Bluewings vs Pohang Steelers
 • Video Suwon Samsung Bluewings vs Pohang Steelers
 • Tip Suwon Samsung Bluewings vs Pohang Steelers
04/08/2019 18:00 Vòng (KT) [4]Gangwon FC 3 - 3 1 - 1 Jeonbuk Hyundai Motors[2]
 • Diễn biến Gangwon FC vs Jeonbuk Hyundai Motors
 • Đội hình Gangwon FC vs Jeonbuk Hyundai Motors
 • Video Gangwon FC vs Jeonbuk Hyundai Motors
 • Tip Gangwon FC vs Jeonbuk Hyundai Motors
03/08/2019 18:00 Vòng (KT) [7]Sangju Sangmu Phoenix 2 - 1 0 - 0 Gyeongnam FC[11]
 • Diễn biến Sangju Sangmu Phoenix vs Gyeongnam FC
 • Đội hình Sangju Sangmu Phoenix vs Gyeongnam FC
 • Video Sangju Sangmu Phoenix vs Gyeongnam FC
 • Tip Sangju Sangmu Phoenix vs Gyeongnam FC
03/08/2019 17:30 Vòng (KT) [10]Jeju United FC 0 - 5 0 - 1 Ulsan Hyundai Horang-i[1]
 • Diễn biến Jeju United FC vs Ulsan Hyundai Horang-i
 • Đội hình Jeju United FC vs Ulsan Hyundai Horang-i
 • Video Jeju United FC vs Ulsan Hyundai Horang-i
 • Tip Jeju United FC vs Ulsan Hyundai Horang-i
02/08/2019 18:00 Vòng (KT) [3]Seoul 2 - 1 1 - 0 Daegu FC[5]
 • Diễn biến Seoul vs Daegu FC
 • Đội hình Seoul vs Daegu FC
 • Video Seoul vs Daegu FC
 • Tip Seoul vs Daegu FC
31/07/2019 18:00 Vòng (KT) [4]Gangwon FC 2 - 1 0 - 0 Pohang Steelers[8]
 • Diễn biến Gangwon FC vs Pohang Steelers
 • Đội hình Gangwon FC vs Pohang Steelers
 • Video Gangwon FC vs Pohang Steelers
 • Tip Gangwon FC vs Pohang Steelers
31/07/2019 17:00 Vòng (KT) [1]Jeonbuk Hyundai Motors 2 - 2 1 - 1 Jeju United FC[10]
 • Diễn biến Jeonbuk Hyundai Motors vs Jeju United FC
 • Đội hình Jeonbuk Hyundai Motors vs Jeju United FC
 • Video Jeonbuk Hyundai Motors vs Jeju United FC
 • Tip Jeonbuk Hyundai Motors vs Jeju United FC
30/07/2019 17:30 Vòng (KT) [2]Ulsan Hyundai Horang-i 3 - 1 0 - 0 Seoul[3]
 • Diễn biến Ulsan Hyundai Horang-i vs Seoul
 • Đội hình Ulsan Hyundai Horang-i vs Seoul
 • Video Ulsan Hyundai Horang-i vs Seoul
 • Tip Ulsan Hyundai Horang-i vs Seoul
30/07/2019 17:30 Vòng (KT) [12]Incheon United FC 1 - 1 0 - 1 Gyeongnam FC[11]
 • Diễn biến Incheon United FC vs Gyeongnam FC
 • Đội hình Incheon United FC vs Gyeongnam FC
 • Video Incheon United FC vs Gyeongnam FC
 • Tip Incheon United FC vs Gyeongnam FC
30/07/2019 17:30 Vòng (KT) [9]Seongnam Ilhwa Chunma 1 - 0 0 - 0 Sangju Sangmu Phoenix[7]
 • Diễn biến Seongnam Ilhwa Chunma vs Sangju Sangmu Phoenix
 • Đội hình Seongnam Ilhwa Chunma vs Sangju Sangmu Phoenix
 • Video Seongnam Ilhwa Chunma vs Sangju Sangmu Phoenix
 • Tip Seongnam Ilhwa Chunma vs Sangju Sangmu Phoenix
30/07/2019 17:30 Vòng (KT) [5]Daegu FC 0 - 2 0 - 1 Suwon Samsung Bluewings[6]
 • Diễn biến Daegu FC vs Suwon Samsung Bluewings
 • Đội hình Daegu FC vs Suwon Samsung Bluewings
 • Video Daegu FC vs Suwon Samsung Bluewings
 • Tip Daegu FC vs Suwon Samsung Bluewings
24/07/2019 17:30 Vòng (KT) [2]Ulsan Hyundai Horang-i 2 - 2 1 - 0 Sangju Sangmu Phoenix[7]
 • Diễn biến Ulsan Hyundai Horang-i vs Sangju Sangmu Phoenix
 • Đội hình Ulsan Hyundai Horang-i vs Sangju Sangmu Phoenix
 • Video Ulsan Hyundai Horang-i vs Sangju Sangmu Phoenix
 • Tip Ulsan Hyundai Horang-i vs Sangju Sangmu Phoenix
21/07/2019 17:00 Vòng (KT) [6]Suwon Samsung Bluewings 1 - 2 0 - 1 Seongnam Ilhwa Chunma[9]
 • Diễn biến Suwon Samsung Bluewings vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Đội hình Suwon Samsung Bluewings vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Video Suwon Samsung Bluewings vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Tip Suwon Samsung Bluewings vs Seongnam Ilhwa Chunma
21/07/2019 17:00 Vòng (KT) [8]Sangju Sangmu Phoenix 2 - 0 1 - 0 Daegu FC[5]
 • Diễn biến Sangju Sangmu Phoenix vs Daegu FC
 • Đội hình Sangju Sangmu Phoenix vs Daegu FC
 • Video Sangju Sangmu Phoenix vs Daegu FC
 • Tip Sangju Sangmu Phoenix vs Daegu FC
21/07/2019 17:00 Vòng (KT) [2]Ulsan Hyundai Horang-i 2 - 1 0 - 1 Gangwon FC[4]
 • Diễn biến Ulsan Hyundai Horang-i vs Gangwon FC
 • Đội hình Ulsan Hyundai Horang-i vs Gangwon FC
 • Video Ulsan Hyundai Horang-i vs Gangwon FC
 • Tip Ulsan Hyundai Horang-i vs Gangwon FC
20/07/2019 17:00 Vòng (KT) [7]Pohang Steelers 1 - 2 0 - 0 Incheon United FC[12]
 • Diễn biến Pohang Steelers vs Incheon United FC
 • Đội hình Pohang Steelers vs Incheon United FC
 • Video Pohang Steelers vs Incheon United FC
 • Tip Pohang Steelers vs Incheon United FC
20/07/2019 17:00 Vòng (KT) [11]Gyeongnam FC 2 - 2 1 - 2 Jeju United FC[10]
 • Diễn biến Gyeongnam FC vs Jeju United FC
 • Đội hình Gyeongnam FC vs Jeju United FC
 • Video Gyeongnam FC vs Jeju United FC
 • Tip Gyeongnam FC vs Jeju United FC
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáHàn QuốcHQKorea LeagueKorea League ClassicK League ClassicKorea RepublicSouth Korea K League
Cập nhật lúc: 19/08/2019 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->