Bong da

Kết quả bóng đá Hàn Quốc

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
28/06/2020 17:00 Vòng (KT) [8]Suwon Samsung Bluewings 0 - 1 0 - 0 Sangju Sangmu Phoenix[3]
 • Diễn biến Suwon Samsung Bluewings vs Sangju Sangmu Phoenix
 • Đội hình Suwon Samsung Bluewings vs Sangju Sangmu Phoenix
 • Video Suwon Samsung Bluewings vs Sangju Sangmu Phoenix
 • Tip Suwon Samsung Bluewings vs Sangju Sangmu Phoenix
28/06/2020 16:00 Vòng (KT) [2]Ulsan Hyundai Horang-i 0 - 2 0 - 1 Jeonbuk Hyundai Motors[1]
 • Diễn biến Ulsan Hyundai Horang-i vs Jeonbuk Hyundai Motors
 • Đội hình Ulsan Hyundai Horang-i vs Jeonbuk Hyundai Motors
 • Video Ulsan Hyundai Horang-i vs Jeonbuk Hyundai Motors
 • Tip Ulsan Hyundai Horang-i vs Jeonbuk Hyundai Motors
27/06/2020 18:00 Vòng (KT) [5]Daegu FC 2 - 1 0 - 0 Gangwon FC[11]
 • Diễn biến Daegu FC vs Gangwon FC
 • Đội hình Daegu FC vs Gangwon FC
 • Video Daegu FC vs Gangwon FC
 • Tip Daegu FC vs Gangwon FC
27/06/2020 17:00 Vòng (KT) [10]Busan I'Park 1 - 1 0 - 1 Seongnam FC[9]
 • Diễn biến Busan I'Park vs Seongnam FC
 • Đội hình Busan I'Park vs Seongnam FC
 • Video Busan I'Park vs Seongnam FC
 • Tip Busan I'Park vs Seongnam FC
27/06/2020 17:00 Vòng (KT) [11]Seoul 1 - 0 0 - 0 Incheon United FC[12]
 • Diễn biến Seoul vs Incheon United FC
 • Đội hình Seoul vs Incheon United FC
 • Video Seoul vs Incheon United FC
 • Tip Seoul vs Incheon United FC
26/06/2020 17:00 Vòng (KT) [7]Gwangju Football Club 0 - 2 0 - 1 Pohang Steelers[5]
 • Diễn biến Gwangju Football Club vs Pohang Steelers
 • Đội hình Gwangju Football Club vs Pohang Steelers
 • Video Gwangju Football Club vs Pohang Steelers
 • Tip Gwangju Football Club vs Pohang Steelers
21/06/2020 18:00 Vòng (KT) [5]Daegu FC 3 - 1 0 - 1 Suwon Samsung Bluewings[8]
 • Diễn biến Daegu FC vs Suwon Samsung Bluewings
 • Đội hình Daegu FC vs Suwon Samsung Bluewings
 • Video Daegu FC vs Suwon Samsung Bluewings
 • Tip Daegu FC vs Suwon Samsung Bluewings
21/06/2020 16:00 Vòng (KT) [12]Incheon United FC 0 - 1 0 - 0 Busan I'Park[11]
 • Diễn biến Incheon United FC vs Busan I'Park
 • Đội hình Incheon United FC vs Busan I'Park
 • Video Incheon United FC vs Busan I'Park
 • Tip Incheon United FC vs Busan I'Park
21/06/2020 16:00 Vòng (KT) [1]Jeonbuk Hyundai Motors 1 - 0 0 - 0 Gwangju Football Club[7]
 • Diễn biến Jeonbuk Hyundai Motors vs Gwangju Football Club
 • Đội hình Jeonbuk Hyundai Motors vs Gwangju Football Club
 • Video Jeonbuk Hyundai Motors vs Gwangju Football Club
 • Tip Jeonbuk Hyundai Motors vs Gwangju Football Club
20/06/2020 17:00 Vòng (KT) [4]Pohang Steelers 2 - 0 0 - 0 Gangwon FC[3]
 • Diễn biến Pohang Steelers vs Gangwon FC
 • Đội hình Pohang Steelers vs Gangwon FC
 • Video Pohang Steelers vs Gangwon FC
 • Tip Pohang Steelers vs Gangwon FC
20/06/2020 17:00 Vòng (KT) [6]Seongnam FC 0 - 1 0 - 0 Sangju Sangmu Phoenix[7]
 • Diễn biến Seongnam FC vs Sangju Sangmu Phoenix
 • Đội hình Seongnam FC vs Sangju Sangmu Phoenix
 • Video Seongnam FC vs Sangju Sangmu Phoenix
 • Tip Seongnam FC vs Sangju Sangmu Phoenix
20/06/2020 17:00 Vòng (KT) [9]Seoul 0 - 2 0 - 0 Ulsan Hyundai Horang-i[2]
 • Diễn biến Seoul vs Ulsan Hyundai Horang-i
 • Đội hình Seoul vs Ulsan Hyundai Horang-i
 • Video Seoul vs Ulsan Hyundai Horang-i
 • Tip Seoul vs Ulsan Hyundai Horang-i
17/06/2020 18:00 Vòng (KT) [11]Busan I'Park 2 - 2 1 - 1 Daegu FC[7]
 • Diễn biến Busan I'Park vs Daegu FC
 • Đội hình Busan I'Park vs Daegu FC
 • Video Busan I'Park vs Daegu FC
 • Tip Busan I'Park vs Daegu FC
17/06/2020 17:00 Vòng (KT) [5]Sangju Sangmu Phoenix 1 - 0 0 - 0 Seoul[8]
 • Diễn biến Sangju Sangmu Phoenix vs Seoul
 • Đội hình Sangju Sangmu Phoenix vs Seoul
 • Video Sangju Sangmu Phoenix vs Seoul
 • Tip Sangju Sangmu Phoenix vs Seoul
17/06/2020 16:00 Vòng (KT) [10]Gwangju Football Club 2 - 1 1 - 0 Incheon United FC[12]
 • Diễn biến Gwangju Football Club vs Incheon United FC
 • Đội hình Gwangju Football Club vs Incheon United FC
 • Video Gwangju Football Club vs Incheon United FC
 • Tip Gwangju Football Club vs Incheon United FC
16/06/2020 17:30 Vòng (KT) [4]Seongnam FC 0 - 2 0 - 2 Suwon Samsung Bluewings[9]
 • Diễn biến Seongnam FC vs Suwon Samsung Bluewings
 • Đội hình Seongnam FC vs Suwon Samsung Bluewings
 • Video Seongnam FC vs Suwon Samsung Bluewings
 • Tip Seongnam FC vs Suwon Samsung Bluewings
16/06/2020 17:30 Vòng (KT) [6]Pohang Steelers 1 - 2 1 - 0 Jeonbuk Hyundai Motors[1]
 • Diễn biến Pohang Steelers vs Jeonbuk Hyundai Motors
 • Đội hình Pohang Steelers vs Jeonbuk Hyundai Motors
 • Video Pohang Steelers vs Jeonbuk Hyundai Motors
 • Tip Pohang Steelers vs Jeonbuk Hyundai Motors
16/06/2020 17:00 Vòng (KT) [3]Gangwon FC 0 - 3 0 - 0 Ulsan Hyundai Horang-i[2]
 • Diễn biến Gangwon FC vs Ulsan Hyundai Horang-i
 • Đội hình Gangwon FC vs Ulsan Hyundai Horang-i
 • Video Gangwon FC vs Ulsan Hyundai Horang-i
 • Tip Gangwon FC vs Ulsan Hyundai Horang-i
14/06/2020 17:00 Vòng (KT) [7]Daegu FC 6 - 0 3 - 0 Seoul[8]
 • Diễn biến Daegu FC vs Seoul
 • Đội hình Daegu FC vs Seoul
 • Video Daegu FC vs Seoul
 • Tip Daegu FC vs Seoul
14/06/2020 17:00 Vòng (KT) [10]Gwangju Football Club 3 - 1 0 - 1 Busan I'Park[11]
 • Diễn biến Gwangju Football Club vs Busan I'Park
 • Đội hình Gwangju Football Club vs Busan I'Park
 • Video Gwangju Football Club vs Busan I'Park
 • Tip Gwangju Football Club vs Busan I'Park
13/06/2020 17:00 Vòng (KT) [5]Sangju Sangmu Phoenix 2 - 4 1 - 2 Pohang Steelers[6]
 • Diễn biến Sangju Sangmu Phoenix vs Pohang Steelers
 • Đội hình Sangju Sangmu Phoenix vs Pohang Steelers
 • Video Sangju Sangmu Phoenix vs Pohang Steelers
 • Tip Sangju Sangmu Phoenix vs Pohang Steelers
13/06/2020 17:00 Vòng (KT) [9]Suwon Samsung Bluewings 2 - 2 1 - 1 Gangwon FC[3]
 • Diễn biến Suwon Samsung Bluewings vs Gangwon FC
 • Đội hình Suwon Samsung Bluewings vs Gangwon FC
 • Video Suwon Samsung Bluewings vs Gangwon FC
 • Tip Suwon Samsung Bluewings vs Gangwon FC
13/06/2020 17:00 Vòng (KT) [1]Jeonbuk Hyundai Motors 1 - 0 0 - 0 Incheon United FC[12]
 • Diễn biến Jeonbuk Hyundai Motors vs Incheon United FC
 • Đội hình Jeonbuk Hyundai Motors vs Incheon United FC
 • Video Jeonbuk Hyundai Motors vs Incheon United FC
 • Tip Jeonbuk Hyundai Motors vs Incheon United FC
13/06/2020 14:30 Vòng (KT) [2]Ulsan Hyundai Horang-i 1 - 0 0 - 0 Seongnam FC[4]
 • Diễn biến Ulsan Hyundai Horang-i vs Seongnam FC
 • Đội hình Ulsan Hyundai Horang-i vs Seongnam FC
 • Video Ulsan Hyundai Horang-i vs Seongnam FC
 • Tip Ulsan Hyundai Horang-i vs Seongnam FC
07/06/2020 17:00 Vòng (KT) [8]Suwon Samsung Bluewings 0 - 1 0 - 0 Gwangju Football Club[12]
 • Diễn biến Suwon Samsung Bluewings vs Gwangju Football Club
 • Đội hình Suwon Samsung Bluewings vs Gwangju Football Club
 • Video Suwon Samsung Bluewings vs Gwangju Football Club
 • Tip Suwon Samsung Bluewings vs Gwangju Football Club
07/06/2020 17:00 Vòng (KT) [3]Seongnam FC 1 - 2 0 - 0 Daegu FC[9]
 • Diễn biến Seongnam FC vs Daegu FC
 • Đội hình Seongnam FC vs Daegu FC
 • Video Seongnam FC vs Daegu FC
 • Tip Seongnam FC vs Daegu FC
06/06/2020 17:00 Vòng (KT) [10]Busan I'Park 1 - 1 1 - 0 Sangju Sangmu Phoenix[6]
 • Diễn biến Busan I'Park vs Sangju Sangmu Phoenix
 • Đội hình Busan I'Park vs Sangju Sangmu Phoenix
 • Video Busan I'Park vs Sangju Sangmu Phoenix
 • Tip Busan I'Park vs Sangju Sangmu Phoenix
06/06/2020 17:00 Vòng (KT) [4]Pohang Steelers 0 - 4 0 - 2 Ulsan Hyundai Horang-i[2]
 • Diễn biến Pohang Steelers vs Ulsan Hyundai Horang-i
 • Đội hình Pohang Steelers vs Ulsan Hyundai Horang-i
 • Video Pohang Steelers vs Ulsan Hyundai Horang-i
 • Tip Pohang Steelers vs Ulsan Hyundai Horang-i
06/06/2020 14:30 Vòng (KT) [7]Seoul 1 - 4 1 - 1 Jeonbuk Hyundai Motors[1]
 • Diễn biến Seoul vs Jeonbuk Hyundai Motors
 • Đội hình Seoul vs Jeonbuk Hyundai Motors
 • Video Seoul vs Jeonbuk Hyundai Motors
 • Tip Seoul vs Jeonbuk Hyundai Motors
05/06/2020 17:30 Vòng (KT) [11]Incheon United FC 1 - 2 1 - 1 Gangwon FC[5]
 • Diễn biến Incheon United FC vs Gangwon FC
 • Đội hình Incheon United FC vs Gangwon FC
 • Video Incheon United FC vs Gangwon FC
 • Tip Incheon United FC vs Gangwon FC
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáHàn QuốcHQKorea LeagueKorea League ClassicK League ClassicKorea RepublicSouth Korea K League
Cập nhật lúc: 29/06/2020 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->