Bong da

Kết quả bóng đá Việt Nam mùa 2009

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
23/08/2009 15:30 Vòng 26 (KT) Đồng Tháp 2 - 1 0 - 0 Nam Định
 • Diễn biến Đồng Tháp vs Nam Định
 • Đội hình Đồng Tháp vs Nam Định
 • Video Đồng Tháp vs Nam Định
 • Tip Đồng Tháp vs Nam Định
23/08/2009 15:30 Vòng 26 (KT) Viettel 4 - 3 0 - 0 Đà Nẵng
 • Diễn biến Viettel vs Đà Nẵng
 • Đội hình Viettel vs Đà Nẵng
 • Video Viettel vs Đà Nẵng
 • Tip Viettel vs Đà Nẵng
23/08/2009 15:30 Vòng 26 (KT) Hải Phòng 0 - 0 0 - 0 Hà Nội T&T
 • Diễn biến Hải Phòng vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Hải Phòng vs Hà Nội T&T
 • Video Hải Phòng vs Hà Nội T&T
 • Tip Hải Phòng vs Hà Nội T&T
23/08/2009 15:30 Vòng 26 (KT) Hồ Chí Minh 2 - 3 0 - 0 Becamex Bình Dương
 • Diễn biến Hồ Chí Minh vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Hồ Chí Minh vs Becamex Bình Dương
 • Video Hồ Chí Minh vs Becamex Bình Dương
 • Tip Hồ Chí Minh vs Becamex Bình Dương
23/08/2009 15:30 Vòng 26 (KT) Thanh Hóa 3 - 7 0 - 0 Hoàng Anh Gia Lai
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
23/08/2009 15:30 Vòng 26 (KT) Khánh Hòa 2 - 3 0 - 0 Quân Khu 4
 • Diễn biến Khánh Hòa vs Quân Khu 4
 • Đội hình Khánh Hòa vs Quân Khu 4
 • Video Khánh Hòa vs Quân Khu 4
 • Tip Khánh Hòa vs Quân Khu 4
23/08/2009 15:30 Vòng 26 (KT) Sông Lam Nghệ An 3 - 1 0 - 0 Đồng Tâm Long An
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Đồng Tâm Long An
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Đồng Tâm Long An
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Đồng Tâm Long An
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Đồng Tâm Long An
16/08/2009 15:30 Vòng 25 (KT) Hà Nội T&T 1 - 1 0 - 0 Sông Lam Nghệ An
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Hà Nội T&T vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Hà Nội T&T vs Sông Lam Nghệ An
16/08/2009 15:30 Vòng 25 (KT) Đà Nẵng 1 - 1 0 - 0 Khánh Hòa
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Khánh Hòa
 • Đội hình Đà Nẵng vs Khánh Hòa
 • Video Đà Nẵng vs Khánh Hòa
 • Tip Đà Nẵng vs Khánh Hòa
16/08/2009 15:30 Vòng 25 (KT) Nam Định 2 - 0 0 - 0 Hồ Chí Minh
 • Diễn biến Nam Định vs Hồ Chí Minh
 • Đội hình Nam Định vs Hồ Chí Minh
 • Video Nam Định vs Hồ Chí Minh
 • Tip Nam Định vs Hồ Chí Minh
16/08/2009 15:30 Vòng 25 (KT) Quân Khu 4 2 - 0 0 - 0 Hải Phòng
 • Diễn biến Quân Khu 4 vs Hải Phòng
 • Đội hình Quân Khu 4 vs Hải Phòng
 • Video Quân Khu 4 vs Hải Phòng
 • Tip Quân Khu 4 vs Hải Phòng
16/08/2009 15:30 Vòng 25 (KT) Đồng Tâm Long An 3 - 3 0 - 0 Viettel
 • Diễn biến Đồng Tâm Long An vs Viettel
 • Đội hình Đồng Tâm Long An vs Viettel
 • Video Đồng Tâm Long An vs Viettel
 • Tip Đồng Tâm Long An vs Viettel
16/08/2009 15:30 Vòng 25 (KT) Becamex Bình Dương 3 - 1 0 - 0 Hoàng Anh Gia Lai
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Becamex Bình Dương vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Becamex Bình Dương vs Hoàng Anh Gia Lai
16/08/2009 15:30 Vòng 25 (KT) Đồng Tháp 6 - 0 0 - 0 Thanh Hóa
 • Diễn biến Đồng Tháp vs Thanh Hóa
 • Đội hình Đồng Tháp vs Thanh Hóa
 • Video Đồng Tháp vs Thanh Hóa
 • Tip Đồng Tháp vs Thanh Hóa
09/08/2009 15:30 Vòng 24 (KT) Viettel 2 - 2 0 - 0 Quân Khu 4
 • Diễn biến Viettel vs Quân Khu 4
 • Đội hình Viettel vs Quân Khu 4
 • Video Viettel vs Quân Khu 4
 • Tip Viettel vs Quân Khu 4
09/08/2009 15:30 Vòng 24 (KT) Hoàng Anh Gia Lai 2 - 0 0 - 0 Nam Định
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Nam Định
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Nam Định
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Nam Định
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Nam Định
09/08/2009 15:30 Vòng 24 (KT) Hải Phòng 1 - 1 0 - 0 Đồng Tâm Long An
 • Diễn biến Hải Phòng vs Đồng Tâm Long An
 • Đội hình Hải Phòng vs Đồng Tâm Long An
 • Video Hải Phòng vs Đồng Tâm Long An
 • Tip Hải Phòng vs Đồng Tâm Long An
09/08/2009 15:30 Vòng 24 (KT) Sông Lam Nghệ An 2 - 0 0 - 0 Đà Nẵng
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Đà Nẵng
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Đà Nẵng
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Đà Nẵng
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Đà Nẵng
09/08/2009 15:30 Vòng 24 (KT) Khánh Hòa 3 - 2 0 - 0 Hà Nội T&T
 • Diễn biến Khánh Hòa vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Khánh Hòa vs Hà Nội T&T
 • Video Khánh Hòa vs Hà Nội T&T
 • Tip Khánh Hòa vs Hà Nội T&T
09/08/2009 15:30 Vòng 24 (KT) Thanh Hóa 0 - 2 0 - 0 Becamex Bình Dương
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Thanh Hóa vs Becamex Bình Dương
 • Video Thanh Hóa vs Becamex Bình Dương
 • Tip Thanh Hóa vs Becamex Bình Dương
09/08/2009 15:30 Vòng 24 (KT) Hồ Chí Minh 3 - 2 0 - 0 Đồng Tháp
 • Diễn biến Hồ Chí Minh vs Đồng Tháp
 • Đội hình Hồ Chí Minh vs Đồng Tháp
 • Video Hồ Chí Minh vs Đồng Tháp
 • Tip Hồ Chí Minh vs Đồng Tháp
05/08/2009 16:00 Vòng 15 (KT) Hoàng Anh Gia Lai 4 - 3 0 - 0 Hồ Chí Minh
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Hồ Chí Minh
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Hồ Chí Minh
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Hồ Chí Minh
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Hồ Chí Minh
02/08/2009 17:00 Vòng 23 (KT) Sông Lam Nghệ An 1 - 0 0 - 0 Đồng Tháp
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Đồng Tháp
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Đồng Tháp
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Đồng Tháp
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Đồng Tháp
02/08/2009 16:30 Vòng 23 (KT) Đà Nẵng 2 - 1 0 - 0 Nam Định
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Nam Định
 • Đội hình Đà Nẵng vs Nam Định
 • Video Đà Nẵng vs Nam Định
 • Tip Đà Nẵng vs Nam Định
02/08/2009 16:30 Vòng 23 (KT) Hà Nội T&T 3 - 2 0 - 0 Becamex Bình Dương
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Becamex Bình Dương
 • Video Hà Nội T&T vs Becamex Bình Dương
 • Tip Hà Nội T&T vs Becamex Bình Dương
02/08/2009 16:30 Vòng 23 (KT) Thanh Hóa 1 - 2 0 - 0 Quân Khu 4
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Quân Khu 4
 • Đội hình Thanh Hóa vs Quân Khu 4
 • Video Thanh Hóa vs Quân Khu 4
 • Tip Thanh Hóa vs Quân Khu 4
02/08/2009 16:00 Vòng 23 (KT) Hoàng Anh Gia Lai 1 - 1 0 - 0 Viettel
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Viettel
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Viettel
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Viettel
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Viettel
02/08/2009 15:30 Vòng 23 (KT) Khánh Hòa 1 - 0 0 - 0 Hải Phòng
 • Diễn biến Khánh Hòa vs Hải Phòng
 • Đội hình Khánh Hòa vs Hải Phòng
 • Video Khánh Hòa vs Hải Phòng
 • Tip Khánh Hòa vs Hải Phòng
01/08/2009 17:00 Vòng 23 (KT) Hồ Chí Minh 2 - 0 0 - 0 Đồng Tâm Long An
 • Diễn biến Hồ Chí Minh vs Đồng Tâm Long An
 • Đội hình Hồ Chí Minh vs Đồng Tâm Long An
 • Video Hồ Chí Minh vs Đồng Tâm Long An
 • Tip Hồ Chí Minh vs Đồng Tâm Long An
26/07/2009 16:00 Vòng 22 (KT) Hải Phòng 1 - 0 0 - 0 Hồ Chí Minh
 • Diễn biến Hải Phòng vs Hồ Chí Minh
 • Đội hình Hải Phòng vs Hồ Chí Minh
 • Video Hải Phòng vs Hồ Chí Minh
 • Tip Hải Phòng vs Hồ Chí Minh
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáViệt NamVNBóng đá Việt NamVietnamV-LeagueVIE D1Việt Nam Super LeagueVLeague
Cập nhật lúc: 21/05/2019 11:36
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->