Bong da

Kết quả bóng đá Việt Nam mùa 2017

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
25/11/2017 17:00 Vòng 26 (KT) [14]Đồng Tâm Long An 2 - 3 1 - 2 Cần Thơ FC[13]
 • Diễn biến Đồng Tâm Long An vs Cần Thơ FC
 • Đội hình Đồng Tâm Long An vs Cần Thơ FC
 • Video Đồng Tâm Long An vs Cần Thơ FC
 • Tip Đồng Tâm Long An vs Cần Thơ FC
25/11/2017 17:00 Vòng 26 (KT) [4]Quảng Ninh 4 - 4 1 - 2 Hà Nội T&T[1]
 • Diễn biến Quảng Ninh vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Quảng Ninh vs Hà Nội T&T
 • Video Quảng Ninh vs Hà Nội T&T
 • Tip Quảng Ninh vs Hà Nội T&T
25/11/2017 17:00 Vòng 26 (KT) [3]Quảng Nam 3 - 1 2 - 0 Tp Hồ Chí Minh[12]
 • Diễn biến Quảng Nam vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Quảng Nam vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Quảng Nam vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Quảng Nam vs Tp Hồ Chí Minh
25/11/2017 17:00 Vòng 26 (KT) [10]Hoàng Anh Gia Lai 0 - 1 0 - 0 Đà Nẵng[9]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Đà Nẵng
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Đà Nẵng
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Đà Nẵng
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Đà Nẵng
25/11/2017 17:00 Vòng 26 (KT) [8]Sông Lam Nghệ An 0 - 1 0 - 0 Thanh Hóa[2]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Thanh Hóa
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Thanh Hóa
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Thanh Hóa
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Thanh Hóa
25/11/2017 17:00 Vòng 26 (KT) [5]Sanna Khánh Hòa 2 - 3 0 - 3 Becamex Bình Dương[11]
 • Diễn biến Sanna Khánh Hòa vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Sanna Khánh Hòa vs Becamex Bình Dương
 • Video Sanna Khánh Hòa vs Becamex Bình Dương
 • Tip Sanna Khánh Hòa vs Becamex Bình Dương
25/11/2017 17:00 Vòng 26 (KT) [6]Sài Gòn FC 3 - 0 2 - 0 Hải Phòng[7]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Hải Phòng
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Hải Phòng
 • Video Sài Gòn FC vs Hải Phòng
 • Tip Sài Gòn FC vs Hải Phòng
19/11/2017 17:00 Vòng 25 (KT) [3]Thanh Hóa 2 - 0 1 - 0 Sanna Khánh Hòa[4]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Sanna Khánh Hòa
 • Đội hình Thanh Hóa vs Sanna Khánh Hòa
 • Video Thanh Hóa vs Sanna Khánh Hòa
 • Tip Thanh Hóa vs Sanna Khánh Hòa
19/11/2017 17:00 Vòng 25 (KT) [11]Tp Hồ Chí Minh 2 - 4 2 - 2 Quảng Ninh[5]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Quảng Ninh
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Quảng Ninh
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Quảng Ninh
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Quảng Ninh
19/11/2017 17:00 Vòng 25 (KT) [2]Hà Nội T&T 1 - 0 0 - 0 Quảng Nam[1]
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Quảng Nam
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Quảng Nam
 • Video Hà Nội T&T vs Quảng Nam
 • Tip Hà Nội T&T vs Quảng Nam
19/11/2017 17:00 Vòng 25 (KT) [6]Hải Phòng 1 - 2 0 - 1 Hoàng Anh Gia Lai[10]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Hải Phòng vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Hải Phòng vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Hải Phòng vs Hoàng Anh Gia Lai
19/11/2017 17:00 Vòng 25 (KT) [13]Cần Thơ FC 1 - 2 1 - 0 Sông Lam Nghệ An[8]
 • Diễn biến Cần Thơ FC vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Cần Thơ FC vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Cần Thơ FC vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Cần Thơ FC vs Sông Lam Nghệ An
19/11/2017 17:00 Vòng 25 (KT) [12]Becamex Bình Dương 4 - 0 1 - 0 Đồng Tâm Long An[14]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Đồng Tâm Long An
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Đồng Tâm Long An
 • Video Becamex Bình Dương vs Đồng Tâm Long An
 • Tip Becamex Bình Dương vs Đồng Tâm Long An
19/11/2017 17:00 Vòng 25 (KT) [9]Đà Nẵng 2 - 3 2 - 3 Sài Gòn FC[7]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Sài Gòn FC
 • Đội hình Đà Nẵng vs Sài Gòn FC
 • Video Đà Nẵng vs Sài Gòn FC
 • Tip Đà Nẵng vs Sài Gòn FC
10/11/2017 17:00 Vòng 24 (KT) [1]Quảng Nam 2 - 1 1 - 0 Quảng Ninh[4]
 • Diễn biến Quảng Nam vs Quảng Ninh
 • Đội hình Quảng Nam vs Quảng Ninh
 • Video Quảng Nam vs Quảng Ninh
 • Tip Quảng Nam vs Quảng Ninh
05/11/2017 18:30 Vòng 24 (KT) [3]Hà Nội T&T 4 - 0 0 - 0 Tp Hồ Chí Minh[10]
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Hà Nội T&T vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Hà Nội T&T vs Tp Hồ Chí Minh
05/11/2017 17:00 Vòng 24 (KT) [13]Cần Thơ FC 1 - 2 1 - 1 Sanna Khánh Hòa[5]
 • Diễn biến Cần Thơ FC vs Sanna Khánh Hòa
 • Đội hình Cần Thơ FC vs Sanna Khánh Hòa
 • Video Cần Thơ FC vs Sanna Khánh Hòa
 • Tip Cần Thơ FC vs Sanna Khánh Hòa
04/11/2017 18:00 Vòng 24 (KT) [6]Sài Gòn FC 1 - 2 0 - 0 Hoàng Anh Gia Lai[11]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Sài Gòn FC vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Sài Gòn FC vs Hoàng Anh Gia Lai
04/11/2017 17:00 Vòng 24 (KT) [7]Hải Phòng 2 - 0 2 - 0 Đà Nẵng[8]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Đà Nẵng
 • Đội hình Hải Phòng vs Đà Nẵng
 • Video Hải Phòng vs Đà Nẵng
 • Tip Hải Phòng vs Đà Nẵng
04/11/2017 17:00 Vòng 24 (KT) [9]Sông Lam Nghệ An 3 - 2 0 - 0 Đồng Tâm Long An[14]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Đồng Tâm Long An
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Đồng Tâm Long An
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Đồng Tâm Long An
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Đồng Tâm Long An
03/11/2017 17:00 Vòng 24 (KT) [2]Thanh Hóa 1 - 1 1 - 0 Becamex Bình Dương[12]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Thanh Hóa vs Becamex Bình Dương
 • Video Thanh Hóa vs Becamex Bình Dương
 • Tip Thanh Hóa vs Becamex Bình Dương
29/10/2017 17:30 Vòng 23 (KT) [10]Tp Hồ Chí Minh 1 - 3 0 - 0 Sài Gòn FC[7]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Sài Gòn FC
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Sài Gòn FC
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Sài Gòn FC
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Sài Gòn FC
29/10/2017 17:00 Vòng 23 (KT) [8]Đà Nẵng 0 - 2 0 - 0 Quảng Nam[2]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Quảng Nam
 • Đội hình Đà Nẵng vs Quảng Nam
 • Video Đà Nẵng vs Quảng Nam
 • Tip Đà Nẵng vs Quảng Nam
29/10/2017 17:00 Vòng 23 (KT) [11]Becamex Bình Dương 1 - 1 0 - 1 Cần Thơ FC[13]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Cần Thơ FC
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Cần Thơ FC
 • Video Becamex Bình Dương vs Cần Thơ FC
 • Tip Becamex Bình Dương vs Cần Thơ FC
28/10/2017 17:30 Vòng 23 (KT) [14]Đồng Tâm Long An 0 - 2 0 - 1 Thanh Hóa[3]
 • Diễn biến Đồng Tâm Long An vs Thanh Hóa
 • Đội hình Đồng Tâm Long An vs Thanh Hóa
 • Video Đồng Tâm Long An vs Thanh Hóa
 • Tip Đồng Tâm Long An vs Thanh Hóa
28/10/2017 17:00 Vòng 23 (KT) [4]Sanna Khánh Hòa 1 - 1 1 - 0 Sông Lam Nghệ An[9]
 • Diễn biến Sanna Khánh Hòa vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Sanna Khánh Hòa vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Sanna Khánh Hòa vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Sanna Khánh Hòa vs Sông Lam Nghệ An
28/10/2017 17:00 Vòng 23 (KT) [5]Quảng Ninh 1 - 0 1 - 0 Hải Phòng[6]
 • Diễn biến Quảng Ninh vs Hải Phòng
 • Đội hình Quảng Ninh vs Hải Phòng
 • Video Quảng Ninh vs Hải Phòng
 • Tip Quảng Ninh vs Hải Phòng
27/10/2017 17:00 Vòng 23 (KT) [12]Hoàng Anh Gia Lai 3 - 2 1 - 1 Hà Nội T&T[1]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội T&T
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội T&T
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội T&T
22/10/2017 18:30 Vòng 22 (KT) [3]Hà Nội T&T 4 - 0 2 - 0 Cần Thơ FC[13]
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Cần Thơ FC
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Cần Thơ FC
 • Video Hà Nội T&T vs Cần Thơ FC
 • Tip Hà Nội T&T vs Cần Thơ FC
22/10/2017 17:30 Vòng 22 (KT) [14]Đồng Tâm Long An 3 - 3 1 - 2 Sài Gòn FC[5]
 • Diễn biến Đồng Tâm Long An vs Sài Gòn FC
 • Đội hình Đồng Tâm Long An vs Sài Gòn FC
 • Video Đồng Tâm Long An vs Sài Gòn FC
 • Tip Đồng Tâm Long An vs Sài Gòn FC
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáViệt NamVNBóng đá Việt NamVietnamV-LeagueVIE D1Việt Nam Super LeagueVLeague
Cập nhật lúc: 22/10/2018 03:57
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác