Bong da

Kết quả bóng đá Việt Nam mùa 2018

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
17/06/2018 19:00 Vòng (KT) [13]Sài Gòn FC 5 - 2 2 - 1 Hà Nội T&T[1]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Hà Nội T&T
 • Video Sài Gòn FC vs Hà Nội T&T
 • Tip Sài Gòn FC vs Hà Nội T&T
17/06/2018 18:00 Vòng (KT) [14]Nam Định 1 - 1 1 - 0 Quảng Ninh[2]
 • Diễn biến Nam Định vs Quảng Ninh
 • Đội hình Nam Định vs Quảng Ninh
 • Video Nam Định vs Quảng Ninh
 • Tip Nam Định vs Quảng Ninh
17/06/2018 17:00 Vòng (KT) [8]Đà Nẵng 2 - 1 0 - 1 Hoàng Anh Gia Lai[7]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
17/06/2018 17:00 Vòng (KT) [4]Becamex Bình Dương 1 - 2 0 - 1 Sông Lam Nghệ An[12]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Becamex Bình Dương vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Becamex Bình Dương vs Sông Lam Nghệ An
17/06/2018 17:00 Vòng (KT) [5]Hải Phòng 2 - 0 0 - 0 Tp Hồ Chí Minh[11]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Hải Phòng vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Hải Phòng vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Hải Phòng vs Tp Hồ Chí Minh
17/06/2018 17:00 Vòng (KT) [3]Sanna Khánh Hòa 2 - 2 1 - 0 Quảng Nam[6]
 • Diễn biến Sanna Khánh Hòa vs Quảng Nam
 • Đội hình Sanna Khánh Hòa vs Quảng Nam
 • Video Sanna Khánh Hòa vs Quảng Nam
 • Tip Sanna Khánh Hòa vs Quảng Nam
16/06/2018 17:00 Vòng (KT) [10]Cần Thơ FC 0 - 1 0 - 1 Thanh Hóa[9]
 • Diễn biến Cần Thơ FC vs Thanh Hóa
 • Đội hình Cần Thơ FC vs Thanh Hóa
 • Video Cần Thơ FC vs Thanh Hóa
 • Tip Cần Thơ FC vs Thanh Hóa
12/06/2018 19:00 Vòng (KT) [11]Tp Hồ Chí Minh 1 - 1 0 - 1 Becamex Bình Dương[4]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Becamex Bình Dương
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Becamex Bình Dương
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Becamex Bình Dương
12/06/2018 17:00 Vòng (KT) [5]Sanna Khánh Hòa 2 - 1 1 - 1 Cần Thơ FC[9]
 • Diễn biến Sanna Khánh Hòa vs Cần Thơ FC
 • Đội hình Sanna Khánh Hòa vs Cần Thơ FC
 • Video Sanna Khánh Hòa vs Cần Thơ FC
 • Tip Sanna Khánh Hòa vs Cần Thơ FC
12/06/2018 17:00 Vòng (KT) [10]Thanh Hóa 1 - 0 0 - 0 Đà Nẵng[8]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Đà Nẵng
 • Đội hình Thanh Hóa vs Đà Nẵng
 • Video Thanh Hóa vs Đà Nẵng
 • Tip Thanh Hóa vs Đà Nẵng
09/06/2018 19:00 Vòng (KT) [13]Sài Gòn FC 2 - 1 0 - 0 Sông Lam Nghệ An[12]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Sài Gòn FC vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Sài Gòn FC vs Sông Lam Nghệ An
09/06/2018 18:00 Vòng (KT) [2]Quảng Ninh 3 - 0 0 - 0 Hoàng Anh Gia Lai[4]
 • Diễn biến Quảng Ninh vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Quảng Ninh vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Quảng Ninh vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Quảng Ninh vs Hoàng Anh Gia Lai
09/06/2018 17:00 Vòng (KT) [5]Quảng Nam 0 - 1 0 - 0 Hà Nội T&T[1]
 • Diễn biến Quảng Nam vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Quảng Nam vs Hà Nội T&T
 • Video Quảng Nam vs Hà Nội T&T
 • Tip Quảng Nam vs Hà Nội T&T
08/06/2018 18:00 Vòng (KT) [10]Đà Nẵng 4 - 2 1 - 0 Nam Định[14]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Nam Định
 • Đội hình Đà Nẵng vs Nam Định
 • Video Đà Nẵng vs Nam Định
 • Tip Đà Nẵng vs Nam Định
08/06/2018 18:00 Vòng (KT) [6]Hải Phòng 2 - 0 2 - 0 Thanh Hóa[9]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Thanh Hóa
 • Đội hình Hải Phòng vs Thanh Hóa
 • Video Hải Phòng vs Thanh Hóa
 • Tip Hải Phòng vs Thanh Hóa
08/06/2018 17:00 Vòng (KT) [7]Cần Thơ FC 1 - 1 1 - 0 Tp Hồ Chí Minh[11]
 • Diễn biến Cần Thơ FC vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Cần Thơ FC vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Cần Thơ FC vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Cần Thơ FC vs Tp Hồ Chí Minh
08/06/2018 17:00 Vòng (KT) [3]Becamex Bình Dương 0 - 3 0 - 1 Sanna Khánh Hòa[8]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Sanna Khánh Hòa
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Sanna Khánh Hòa
 • Video Becamex Bình Dương vs Sanna Khánh Hòa
 • Tip Becamex Bình Dương vs Sanna Khánh Hòa
03/06/2018 19:00 Vòng (KT) [1]Hà Nội T&T 4 - 0 3 - 0 Sanna Khánh Hòa[6]
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Sanna Khánh Hòa
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Sanna Khánh Hòa
 • Video Hà Nội T&T vs Sanna Khánh Hòa
 • Tip Hà Nội T&T vs Sanna Khánh Hòa
03/06/2018 19:00 Vòng (KT) [14]Nam Định 1 - 1 1 - 1 Thanh Hóa[9]
 • Diễn biến Nam Định vs Thanh Hóa
 • Đội hình Nam Định vs Thanh Hóa
 • Video Nam Định vs Thanh Hóa
 • Tip Nam Định vs Thanh Hóa
03/06/2018 18:00 Vòng (KT) [2]Quảng Ninh 1 - 1 0 - 0 Becamex Bình Dương[3]
 • Diễn biến Quảng Ninh vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Quảng Ninh vs Becamex Bình Dương
 • Video Quảng Ninh vs Becamex Bình Dương
 • Tip Quảng Ninh vs Becamex Bình Dương
03/06/2018 18:00 Vòng (KT) [13]Sài Gòn FC 0 - 1 0 - 1 Hải Phòng[8]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Hải Phòng
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Hải Phòng
 • Video Sài Gòn FC vs Hải Phòng
 • Tip Sài Gòn FC vs Hải Phòng
03/06/2018 17:00 Vòng (KT) [10]Đà Nẵng 2 - 2 1 - 2 Sông Lam Nghệ An[12]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
03/06/2018 17:00 Vòng (KT) [7]Quảng Nam 1 - 0 0 - 0 Cần Thơ FC[5]
 • Diễn biến Quảng Nam vs Cần Thơ FC
 • Đội hình Quảng Nam vs Cần Thơ FC
 • Video Quảng Nam vs Cần Thơ FC
 • Tip Quảng Nam vs Cần Thơ FC
03/06/2018 17:00 Vòng (KT) [4]Hoàng Anh Gia Lai 2 - 2 1 - 0 Tp Hồ Chí Minh[11]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Tp Hồ Chí Minh
30/05/2018 19:00 Vòng (KT) [13]Sông Lam Nghệ An 1 - 2 1 - 2 Hà Nội T&T[1]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội T&T
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội T&T
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội T&T
30/05/2018 18:00 Vòng (KT) [11]Tp Hồ Chí Minh 0 - 0 0 - 0 Quảng Nam[9]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Quảng Nam
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Quảng Nam
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Quảng Nam
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Quảng Nam
30/05/2018 18:00 Vòng (KT) [8]Thanh Hóa 0 - 1 0 - 1 Hoàng Anh Gia Lai[7]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
30/05/2018 17:00 Vòng (KT) [6]Sanna Khánh Hòa 2 - 2 1 - 1 Nam Định[14]
 • Diễn biến Sanna Khánh Hòa vs Nam Định
 • Đội hình Sanna Khánh Hòa vs Nam Định
 • Video Sanna Khánh Hòa vs Nam Định
 • Tip Sanna Khánh Hòa vs Nam Định
30/05/2018 17:00 Vòng (KT) [5]Hải Phòng 0 - 1 0 - 0 Quảng Ninh[2]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Quảng Ninh
 • Đội hình Hải Phòng vs Quảng Ninh
 • Video Hải Phòng vs Quảng Ninh
 • Tip Hải Phòng vs Quảng Ninh
29/05/2018 17:00 Vòng (KT) [4]Cần Thơ FC 0 - 0 0 - 0 Đà Nẵng[10]
 • Diễn biến Cần Thơ FC vs Đà Nẵng
 • Đội hình Cần Thơ FC vs Đà Nẵng
 • Video Cần Thơ FC vs Đà Nẵng
 • Tip Cần Thơ FC vs Đà Nẵng
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáViệt NamVNBóng đá Việt NamVietnamV-LeagueVIE D1Việt Nam Super LeagueVLeague
Cập nhật lúc: 19/06/2018 02:13
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác