Bong da

Kết quả bóng đá Việt Nam mùa 2014

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
16/08/2014 16:30 Vòng playoffs (KT) An Giang 0 - 3 0 - 1 Cần Thơ FC
 • Diễn biến An Giang vs Cần Thơ FC
 • Đội hình An Giang vs Cần Thơ FC
 • Video An Giang vs Cần Thơ FC
 • Tip An Giang vs Cần Thơ FC
10/08/2014 17:00 Vòng 24 (KT) [10]Hoàng Anh Gia Lai 2 - 1 0 - 1 Hải Phòng[9]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
 • Link sopcast Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
 • Xem Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
10/08/2014 17:00 Vòng 24 (KT) [6]Quảng Ninh 2 - 0 0 - 0 Quảng Nam[8]
 • Diễn biến Quảng Ninh vs Quảng Nam
 • Đội hình Quảng Ninh vs Quảng Nam
 • Video Quảng Ninh vs Quảng Nam
 • Tip Quảng Ninh vs Quảng Nam
10/08/2014 17:00 Vòng 24 (KT) [1]Becamex Bình Dương 1 - 1 1 - 1 Đà Nẵng[4]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Đà Nẵng
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Đà Nẵng
 • Video Becamex Bình Dương vs Đà Nẵng
 • Tip Becamex Bình Dương vs Đà Nẵng
 • Link sopcast Becamex Bình Dương vs Đà Nẵng
 • Xem Becamex Bình Dương vs Đà Nẵng
10/08/2014 17:00 Vòng 24 (KT) [12]An Giang 1 - 2 1 - 0 Sông Lam Nghệ An[5]
 • Diễn biến An Giang vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình An Giang vs Sông Lam Nghệ An
 • Video An Giang vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip An Giang vs Sông Lam Nghệ An
 • Link sopcast An Giang vs Sông Lam Nghệ An
 • Xem An Giang vs Sông Lam Nghệ An
10/08/2014 17:00 Vòng 24 (KT) [2]Hà Nội T&T 5 - 2 0 - 1 Thanh Hóa[3]
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Thanh Hóa
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Thanh Hóa
 • Video Hà Nội T&T vs Thanh Hóa
 • Tip Hà Nội T&T vs Thanh Hóa
 • Link sopcast Hà Nội T&T vs Thanh Hóa
 • Xem Hà Nội T&T vs Thanh Hóa
10/08/2014 17:00 Vòng 24 (KT) Dong Nai 0 - 1 0 - 0 Đồng Tâm Long An
 • Diễn biến Dong Nai vs Đồng Tâm Long An
 • Đội hình Dong Nai vs Đồng Tâm Long An
 • Video Dong Nai vs Đồng Tâm Long An
 • Tip Dong Nai vs Đồng Tâm Long An
03/08/2014 17:00 Vòng 23 (KT) [4]Đà Nẵng 2 - 1 0 - 1 Hà Nội T&T[2]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Đà Nẵng vs Hà Nội T&T
 • Video Đà Nẵng vs Hà Nội T&T
 • Tip Đà Nẵng vs Hà Nội T&T
 • Link sopcast Đà Nẵng vs Hà Nội T&T
 • Xem Đà Nẵng vs Hà Nội T&T
03/08/2014 17:00 Vòng 23 (KT) [8]Quảng Nam 1 - 0 1 - 0 Dong Nai[7]
 • Diễn biến Quảng Nam vs Dong Nai
 • Đội hình Quảng Nam vs Dong Nai
 • Video Quảng Nam vs Dong Nai
 • Tip Quảng Nam vs Dong Nai
03/08/2014 17:00 Vòng 23 (KT) [11]Đồng Tâm Long An 1 - 3 1 - 3 Becamex Bình Dương[1]
 • Diễn biến Đồng Tâm Long An vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Đồng Tâm Long An vs Becamex Bình Dương
 • Video Đồng Tâm Long An vs Becamex Bình Dương
 • Tip Đồng Tâm Long An vs Becamex Bình Dương
 • Link sopcast Đồng Tâm Long An vs Becamex Bình Dương
 • Xem Đồng Tâm Long An vs Becamex Bình Dương
03/08/2014 17:00 Vòng 23 (KT) [10]Hải Phòng 2 - 1 1 - 1 Quảng Ninh[6]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Quảng Ninh
 • Đội hình Hải Phòng vs Quảng Ninh
 • Video Hải Phòng vs Quảng Ninh
 • Tip Hải Phòng vs Quảng Ninh
03/08/2014 17:00 Vòng 23 (KT) [3]Thanh Hóa 1 - 0 1 - 0 An Giang[12]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs An Giang
 • Đội hình Thanh Hóa vs An Giang
 • Video Thanh Hóa vs An Giang
 • Tip Thanh Hóa vs An Giang
 • Link sopcast Thanh Hóa vs An Giang
 • Xem Thanh Hóa vs An Giang
03/08/2014 17:00 Vòng 23 (KT) [5]Sông Lam Nghệ An 0 - 0 0 - 0 Hoàng Anh Gia Lai[9]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Link sopcast Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Xem Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
27/07/2014 17:00 Vòng 22 (KT) [12]An Giang 1 - 2 1 - 0 Quảng Ninh[6]
 • Diễn biến An Giang vs Quảng Ninh
 • Đội hình An Giang vs Quảng Ninh
 • Video An Giang vs Quảng Ninh
 • Tip An Giang vs Quảng Ninh
27/07/2014 17:00 Vòng 22 (KT) [10]Quảng Nam 1 - 3 0 - 1 Becamex Bình Dương[2]
 • Diễn biến Quảng Nam vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Quảng Nam vs Becamex Bình Dương
 • Video Quảng Nam vs Becamex Bình Dương
 • Tip Quảng Nam vs Becamex Bình Dương
27/07/2014 17:00 Vòng 22 (KT) [3]Thanh Hóa 0 - 0 0 - 0 Sông Lam Nghệ An[5]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
27/07/2014 17:00 Vòng 22 (KT) [7]Dong Nai 2 - 1 0 - 0 Đà Nẵng[4]
 • Diễn biến Dong Nai vs Đà Nẵng
 • Đội hình Dong Nai vs Đà Nẵng
 • Video Dong Nai vs Đà Nẵng
 • Tip Dong Nai vs Đà Nẵng
27/07/2014 17:00 Vòng 22 (KT) [10]Hải Phòng 1 - 1 0 - 1 Đồng Tâm Long An[11]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Đồng Tâm Long An
 • Đội hình Hải Phòng vs Đồng Tâm Long An
 • Video Hải Phòng vs Đồng Tâm Long An
 • Tip Hải Phòng vs Đồng Tâm Long An
27/07/2014 17:00 Vòng 22 (KT) [2]Hà Nội T&T 3 - 1 2 - 1 Hoàng Anh Gia Lai[9]
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Hà Nội T&T vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Hà Nội T&T vs Hoàng Anh Gia Lai
20/07/2014 17:00 Vòng 21 (KT) [7]Quảng Ninh 5 - 3 3 - 1 Dong Nai[6]
 • Diễn biến Quảng Ninh vs Dong Nai
 • Đội hình Quảng Ninh vs Dong Nai
 • Video Quảng Ninh vs Dong Nai
 • Tip Quảng Ninh vs Dong Nai
 • Link sopcast Quảng Ninh vs Dong Nai
 • Xem Quảng Ninh vs Dong Nai
20/07/2014 16:00 Vòng 21 (KT) [2]Becamex Bình Dương 3 - 0 2 - 0 An Giang[12]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs An Giang
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs An Giang
 • Video Becamex Bình Dương vs An Giang
 • Tip Becamex Bình Dương vs An Giang
 • Link sopcast Becamex Bình Dương vs An Giang
 • Xem Becamex Bình Dương vs An Giang
20/07/2014 16:00 Vòng 21 (KT) [8]Hoàng Anh Gia Lai 1 - 2 1 - 2 Quảng Nam[9]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Quảng Nam
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Quảng Nam
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Quảng Nam
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Quảng Nam
 • Link sopcast Hoàng Anh Gia Lai vs Quảng Nam
 • Xem Hoàng Anh Gia Lai vs Quảng Nam
19/07/2014 18:00 Vòng 21 (KT) [5]Sông Lam Nghệ An 1 - 1 0 - 1 Hà Nội T&T[1]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội T&T
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội T&T
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội T&T
 • Link sopcast Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội T&T
 • Xem Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội T&T
19/07/2014 18:00 Vòng 21 (KT) [11]Đồng Tâm Long An 2 - 0 1 - 0 Thanh Hóa[3]
 • Diễn biến Đồng Tâm Long An vs Thanh Hóa
 • Đội hình Đồng Tâm Long An vs Thanh Hóa
 • Video Đồng Tâm Long An vs Thanh Hóa
 • Tip Đồng Tâm Long An vs Thanh Hóa
19/07/2014 16:30 Vòng 21 (KT) [4]Đà Nẵng 2 - 1 1 - 1 Hải Phòng[10]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Hải Phòng
 • Đội hình Đà Nẵng vs Hải Phòng
 • Video Đà Nẵng vs Hải Phòng
 • Tip Đà Nẵng vs Hải Phòng
12/07/2014 17:30 Vòng 8 (KT) [2]Hà Nội T&T 2 - 2 1 - 1 Sông Lam Nghệ An[5]
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Hà Nội T&T vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Hà Nội T&T vs Sông Lam Nghệ An
 • Link sopcast Hà Nội T&T vs Sông Lam Nghệ An
 • Xem Hà Nội T&T vs Sông Lam Nghệ An
06/07/2014 17:30 Vòng 20 (KT) [1]Hà Nội T&T 3 - 3 2 - 0 Đồng Tâm Long An[11]
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Đồng Tâm Long An
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Đồng Tâm Long An
 • Video Hà Nội T&T vs Đồng Tâm Long An
 • Tip Hà Nội T&T vs Đồng Tâm Long An
 • Link sopcast Hà Nội T&T vs Đồng Tâm Long An
 • Xem Hà Nội T&T vs Đồng Tâm Long An
06/07/2014 17:00 Vòng 20 (KT) [7]Quảng Ninh 3 - 4 1 - 1 Đà Nẵng[4]
 • Diễn biến Quảng Ninh vs Đà Nẵng
 • Đội hình Quảng Ninh vs Đà Nẵng
 • Video Quảng Ninh vs Đà Nẵng
 • Tip Quảng Ninh vs Đà Nẵng
06/07/2014 17:00 Vòng 20 (KT) [6]Dong Nai 1 - 3 1 - 0 Sông Lam Nghệ An[5]
 • Diễn biến Dong Nai vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Dong Nai vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Dong Nai vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Dong Nai vs Sông Lam Nghệ An
06/07/2014 17:00 Vòng 20 (KT) [2]Becamex Bình Dương 4 - 1 2 - 0 Hoàng Anh Gia Lai[8]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Becamex Bình Dương vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Becamex Bình Dương vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Link sopcast Becamex Bình Dương vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Xem Becamex Bình Dương vs Hoàng Anh Gia Lai
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáViệt NamVNBóng đá Việt NamVietnamV-LeagueVIE D1Việt Nam Super LeagueVLeague
Cập nhật lúc: 22/03/2019 22:06
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->