Bong da

Kết quả bóng đá Việt Nam mùa 2011

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
21/08/2011 16:00 Vòng 26 (KT) [1]Sông Lam Nghệ An 1 - 1 1 - 0 Hà Nội T&T[2]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội T&T
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội T&T
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội T&T
21/08/2011 16:00 Vòng 26 (KT) [10]Hải Phòng 2 - 2 1 - 1 Hà Nội ACB[13]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Hà Nội ACB
 • Đội hình Hải Phòng vs Hà Nội ACB
 • Video Hải Phòng vs Hà Nội ACB
 • Tip Hải Phòng vs Hà Nội ACB
21/08/2011 16:00 Vòng 26 (KT) [9]Hoàng Anh Gia Lai 2 - 3 1 - 2 The Vissai Ninh Binh[4]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs The Vissai Ninh Binh
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs The Vissai Ninh Binh
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs The Vissai Ninh Binh
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs The Vissai Ninh Binh
21/08/2011 16:00 Vòng 26 (KT) [3]Đà Nẵng 2 - 2 0 - 2 Navibank SG[7]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Navibank SG
 • Đội hình Đà Nẵng vs Navibank SG
 • Video Đà Nẵng vs Navibank SG
 • Tip Đà Nẵng vs Navibank SG
21/08/2011 16:00 Vòng 26 (KT) [6]Thanh Hóa 1 - 2 1 - 2 Đồng Tâm Long An[11]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Đồng Tâm Long An
 • Đội hình Thanh Hóa vs Đồng Tâm Long An
 • Video Thanh Hóa vs Đồng Tâm Long An
 • Tip Thanh Hóa vs Đồng Tâm Long An
21/08/2011 16:00 Vòng 26 (KT) [8]Hoa Phat Hanoi FC 4 - 1 1 - 0 Khánh Hòa[12]
 • Diễn biến Hoa Phat Hanoi FC vs Khánh Hòa
 • Đội hình Hoa Phat Hanoi FC vs Khánh Hòa
 • Video Hoa Phat Hanoi FC vs Khánh Hòa
 • Tip Hoa Phat Hanoi FC vs Khánh Hòa
21/08/2011 16:00 Vòng 26 (KT) [14]Đồng Tháp 2 - 0 2 - 0 Becamex Bình Dương[5]
 • Diễn biến Đồng Tháp vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Đồng Tháp vs Becamex Bình Dương
 • Video Đồng Tháp vs Becamex Bình Dương
 • Tip Đồng Tháp vs Becamex Bình Dương
14/08/2011 16:00 Vòng 25 (KT) [4]The Vissai Ninh Binh 2 - 0 0 - 0 Đồng Tháp[14]
 • Diễn biến The Vissai Ninh Binh vs Đồng Tháp
 • Đội hình The Vissai Ninh Binh vs Đồng Tháp
 • Video The Vissai Ninh Binh vs Đồng Tháp
 • Tip The Vissai Ninh Binh vs Đồng Tháp
14/08/2011 16:00 Vòng 25 (KT) [12]Đồng Tâm Long An 2 - 3 2 - 2 Hoa Phat Hanoi FC[8]
 • Diễn biến Đồng Tâm Long An vs Hoa Phat Hanoi FC
 • Đội hình Đồng Tâm Long An vs Hoa Phat Hanoi FC
 • Video Đồng Tâm Long An vs Hoa Phat Hanoi FC
 • Tip Đồng Tâm Long An vs Hoa Phat Hanoi FC
14/08/2011 16:00 Vòng 25 (KT) [10]Khánh Hòa 4 - 2 3 - 0 Thanh Hóa[6]
 • Diễn biến Khánh Hòa vs Thanh Hóa
 • Đội hình Khánh Hòa vs Thanh Hóa
 • Video Khánh Hòa vs Thanh Hóa
 • Tip Khánh Hòa vs Thanh Hóa
14/08/2011 16:00 Vòng 25 (KT) [5]Becamex Bình Dương 1 - 1 1 - 1 Đà Nẵng[3]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Đà Nẵng
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Đà Nẵng
 • Video Becamex Bình Dương vs Đà Nẵng
 • Tip Becamex Bình Dương vs Đà Nẵng
14/08/2011 16:00 Vòng 25 (KT) [7]Navibank SG 2 - 1 2 - 0 Hoàng Anh Gia Lai[9]
 • Diễn biến Navibank SG vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Navibank SG vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Navibank SG vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Navibank SG vs Hoàng Anh Gia Lai
14/08/2011 16:00 Vòng 25 (KT) [2]Hà Nội T&T 1 - 0 0 - 0 Hải Phòng[11]
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Hải Phòng
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Hải Phòng
 • Video Hà Nội T&T vs Hải Phòng
 • Tip Hà Nội T&T vs Hải Phòng
14/08/2011 16:00 Vòng 25 (KT) [13]Hà Nội ACB 2 - 3 1 - 1 Sông Lam Nghệ An[1]
 • Diễn biến Hà Nội ACB vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Hà Nội ACB vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Hà Nội ACB vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Hà Nội ACB vs Sông Lam Nghệ An
10/08/2011 16:00 Vòng 13 (KT) [12]Khánh Hòa 1 - 0 0 - 0 Hà Nội T&T[2]
 • Diễn biến Khánh Hòa vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Khánh Hòa vs Hà Nội T&T
 • Video Khánh Hòa vs Hà Nội T&T
 • Tip Khánh Hòa vs Hà Nội T&T
07/08/2011 17:00 Vòng 24 (KT) [13]Đồng Tâm Long An 4 - 1 1 - 0 Hà Nội ACB[14]
 • Diễn biến Đồng Tâm Long An vs Hà Nội ACB
 • Đội hình Đồng Tâm Long An vs Hà Nội ACB
 • Video Đồng Tâm Long An vs Hà Nội ACB
 • Tip Đồng Tâm Long An vs Hà Nội ACB
07/08/2011 16:30 Vòng 24 (KT) [8]Hoa Phat Hanoi FC 2 - 4 1 - 2 Đà Nẵng[3]
 • Diễn biến Hoa Phat Hanoi FC vs Đà Nẵng
 • Đội hình Hoa Phat Hanoi FC vs Đà Nẵng
 • Video Hoa Phat Hanoi FC vs Đà Nẵng
 • Tip Hoa Phat Hanoi FC vs Đà Nẵng
07/08/2011 16:00 Vòng 24 (KT) [5]Becamex Bình Dương 0 - 1 0 - 0 Hải Phòng[12]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Hải Phòng
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Hải Phòng
 • Video Becamex Bình Dương vs Hải Phòng
 • Tip Becamex Bình Dương vs Hải Phòng
06/08/2011 17:00 Vòng 24 (KT) [4]The Vissai Ninh Binh 3 - 1 1 - 0 Sông Lam Nghệ An[1]
 • Diễn biến The Vissai Ninh Binh vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình The Vissai Ninh Binh vs Sông Lam Nghệ An
 • Video The Vissai Ninh Binh vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip The Vissai Ninh Binh vs Sông Lam Nghệ An
06/08/2011 17:00 Vòng 24 (KT) [6]Thanh Hóa 2 - 2 1 - 0 Hoàng Anh Gia Lai[9]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
06/08/2011 17:00 Vòng 24 (KT) [7]Navibank SG 2 - 4 2 - 0 Hà Nội T&T[2]
 • Diễn biến Navibank SG vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Navibank SG vs Hà Nội T&T
 • Video Navibank SG vs Hà Nội T&T
 • Tip Navibank SG vs Hà Nội T&T
06/08/2011 16:00 Vòng 24 (KT) [10]Khatoco Khanh Hoa 4 - 1 1 - 0 Đồng Tháp[11]
 • Diễn biến Khatoco Khanh Hoa vs Đồng Tháp
 • Đội hình Khatoco Khanh Hoa vs Đồng Tháp
 • Video Khatoco Khanh Hoa vs Đồng Tháp
 • Tip Khatoco Khanh Hoa vs Đồng Tháp
02/08/2011 17:00 Vòng 23 (KT) [1]Sông Lam Nghệ An 3 - 1 1 - 0 Navibank SG[7]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Navibank SG
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Navibank SG
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Navibank SG
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Navibank SG
02/08/2011 17:00 Vòng 23 (KT) [14]Hà Nội ACB 2 - 3 1 - 1 The Vissai Ninh Binh[4]
 • Diễn biến Hà Nội ACB vs The Vissai Ninh Binh
 • Đội hình Hà Nội ACB vs The Vissai Ninh Binh
 • Video Hà Nội ACB vs The Vissai Ninh Binh
 • Tip Hà Nội ACB vs The Vissai Ninh Binh
02/08/2011 17:00 Vòng 23 (KT) [12]Hải Phòng 2 - 1 1 - 0 Hoa Phat Hanoi FC[8]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Hoa Phat Hanoi FC
 • Đội hình Hải Phòng vs Hoa Phat Hanoi FC
 • Video Hải Phòng vs Hoa Phat Hanoi FC
 • Tip Hải Phòng vs Hoa Phat Hanoi FC
02/08/2011 16:00 Vòng 23 (KT) [9]Hoàng Anh Gia Lai 1 - 0 0 - 0 Khánh Hòa[10]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Khánh Hòa
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Khánh Hòa
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Khánh Hòa
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Khánh Hòa
02/08/2011 16:00 Vòng 23 (KT) [3]Đà Nẵng 2 - 0 1 - 0 Đồng Tâm Long An[13]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Đồng Tâm Long An
 • Đội hình Đà Nẵng vs Đồng Tâm Long An
 • Video Đà Nẵng vs Đồng Tâm Long An
 • Tip Đà Nẵng vs Đồng Tâm Long An
02/08/2011 16:00 Vòng 23 (KT) [11]Đồng Tháp 2 - 0 2 - 0 Thanh Hóa[6]
 • Diễn biến Đồng Tháp vs Thanh Hóa
 • Đội hình Đồng Tháp vs Thanh Hóa
 • Video Đồng Tháp vs Thanh Hóa
 • Tip Đồng Tháp vs Thanh Hóa
01/08/2011 17:00 Vòng 23 (KT) [2]Hà Nội T&T 2 - 2 0 - 1 Becamex Bình Dương[5]
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Becamex Bình Dương
 • Video Hà Nội T&T vs Becamex Bình Dương
 • Tip Hà Nội T&T vs Becamex Bình Dương
17/07/2011 17:00 Vòng 22 (KT) [14]Hà Nội ACB 1 - 0 0 - 0 Khánh Hòa[11]
 • Diễn biến Hà Nội ACB vs Khánh Hòa
 • Đội hình Hà Nội ACB vs Khánh Hòa
 • Video Hà Nội ACB vs Khánh Hòa
 • Tip Hà Nội ACB vs Khánh Hòa
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáViệt NamVNBóng đá Việt NamVietnamV-LeagueVIE D1Việt Nam Super LeagueVLeague
Cập nhật lúc: 22/03/2019 21:57
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->