Bong da

Kết quả bóng đá Việt Nam

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
20/05/2018 18:00 Vòng (KT) [2]Quảng Ninh 1 - 3 0 - 1 Thanh Hóa[7]
 • Diễn biến Quảng Ninh vs Thanh Hóa
 • Đội hình Quảng Ninh vs Thanh Hóa
 • Video Quảng Ninh vs Thanh Hóa
 • Tip Quảng Ninh vs Thanh Hóa
20/05/2018 17:00 Vòng (KT) [10]Quảng Nam 1 - 1 0 - 1 Sông Lam Nghệ An[13]
 • Diễn biến Quảng Nam vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Quảng Nam vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Quảng Nam vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Quảng Nam vs Sông Lam Nghệ An
19/05/2018 17:00 Vòng [12]Sài Gòn FC ?-? ?-? Sanna Khánh Hòa[3]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Sanna Khánh Hòa
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Sanna Khánh Hòa
 • Video Sài Gòn FC vs Sanna Khánh Hòa
 • Tip Sài Gòn FC vs Sanna Khánh Hòa
19/05/2018 17:00 Vòng (KT) [5]Cần Thơ FC 2 - 2 1 - 1 Hoàng Anh Gia Lai[9]
 • Diễn biến Cần Thơ FC vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Cần Thơ FC vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Cần Thơ FC vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Cần Thơ FC vs Hoàng Anh Gia Lai
19/05/2018 17:00 Vòng (KT) [4]Becamex Bình Dương 2 - 1 1 - 1 Hải Phòng[6]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Hải Phòng
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Hải Phòng
 • Video Becamex Bình Dương vs Hải Phòng
 • Tip Becamex Bình Dương vs Hải Phòng
19/05/2018 17:00 Vòng (KT) [11]Đà Nẵng 3 - 0 1 - 0 Tp Hồ Chí Minh[8]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Đà Nẵng vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Đà Nẵng vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Đà Nẵng vs Tp Hồ Chí Minh
19/05/2018 17:00 Vòng [14]Nam Định ?-? ?-? Hà Nội T&T[1]
 • Diễn biến Nam Định vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Nam Định vs Hà Nội T&T
 • Video Nam Định vs Hà Nội T&T
 • Tip Nam Định vs Hà Nội T&T
06/05/2018 19:00 Vòng (KT) [4]Tp Hồ Chí Minh 1 - 4 1 - 0 Hà Nội T&T[1]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Hà Nội T&T
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Hà Nội T&T
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Hà Nội T&T
06/05/2018 18:00 Vòng (KT) [3]Sanna Khánh Hòa 1 - 1 0 - 0 Hoàng Anh Gia Lai[8]
 • Diễn biến Sanna Khánh Hòa vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Sanna Khánh Hòa vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Sanna Khánh Hòa vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Sanna Khánh Hòa vs Hoàng Anh Gia Lai
06/05/2018 17:00 Vòng (KT) [8]Cần Thơ FC 1 - 1 1 - 0 Quảng Ninh[2]
 • Diễn biến Cần Thơ FC vs Quảng Ninh
 • Đội hình Cần Thơ FC vs Quảng Ninh
 • Video Cần Thơ FC vs Quảng Ninh
 • Tip Cần Thơ FC vs Quảng Ninh
05/05/2018 17:00 Vòng (KT) [9]Becamex Bình Dương 3 - 1 1 - 0 Quảng Nam[7]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Quảng Nam
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Quảng Nam
 • Video Becamex Bình Dương vs Quảng Nam
 • Tip Becamex Bình Dương vs Quảng Nam
05/05/2018 17:00 Vòng (KT) [10]Hải Phòng 3 - 2 2 - 0 Đà Nẵng[11]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Đà Nẵng
 • Đội hình Hải Phòng vs Đà Nẵng
 • Video Hải Phòng vs Đà Nẵng
 • Tip Hải Phòng vs Đà Nẵng
04/05/2018 17:00 Vòng (KT) [12]Sông Lam Nghệ An 0 - 1 0 - 0 Nam Định[14]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Nam Định
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Nam Định
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Nam Định
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Nam Định
04/05/2018 17:00 Vòng (KT) [6]Thanh Hóa 1 - 1 0 - 1 Sài Gòn FC[13]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Sài Gòn FC
 • Đội hình Thanh Hóa vs Sài Gòn FC
 • Video Thanh Hóa vs Sài Gòn FC
 • Tip Thanh Hóa vs Sài Gòn FC
22/04/2018 19:00 Vòng (KT) [1]Hà Nội T&T 1 - 1 0 - 1 Sài Gòn FC[12]
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Sài Gòn FC
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Sài Gòn FC
 • Video Hà Nội T&T vs Sài Gòn FC
 • Tip Hà Nội T&T vs Sài Gòn FC
22/04/2018 18:00 Vòng (KT) [4]Tp Hồ Chí Minh 0 - 1 0 - 0 Hải Phòng[13]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
22/04/2018 17:00 Vòng (KT) [7]Quảng Nam 0 - 0 0 - 0 Sanna Khánh Hòa[3]
 • Diễn biến Quảng Nam vs Sanna Khánh Hòa
 • Đội hình Quảng Nam vs Sanna Khánh Hòa
 • Video Quảng Nam vs Sanna Khánh Hòa
 • Tip Quảng Nam vs Sanna Khánh Hòa
21/04/2018 18:00 Vòng (KT) [2]Quảng Ninh 1 - 0 1 - 0 Nam Định[14]
 • Diễn biến Quảng Ninh vs Nam Định
 • Đội hình Quảng Ninh vs Nam Định
 • Video Quảng Ninh vs Nam Định
 • Tip Quảng Ninh vs Nam Định
21/04/2018 17:00 Vòng (KT) [11]Hoàng Anh Gia Lai 2 - 0 1 - 0 Đà Nẵng[8]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Đà Nẵng
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Đà Nẵng
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Đà Nẵng
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Đà Nẵng
20/04/2018 17:00 Vòng 6 (KT) [10]Sông Lam Nghệ An 0 - 0 0 - 0 Becamex Bình Dương[9]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Becamex Bình Dương
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Becamex Bình Dương
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Becamex Bình Dương
20/04/2018 17:00 Vòng 6 (KT) [6]Thanh Hóa 1 - 1 0 - 0 Cần Thơ FC[5]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Cần Thơ FC
 • Đội hình Thanh Hóa vs Cần Thơ FC
 • Video Thanh Hóa vs Cần Thơ FC
 • Tip Thanh Hóa vs Cần Thơ FC
15/04/2018 19:00 Vòng 5 (KT) [11]Hải Phòng 0 - 2 0 - 1 Quảng Nam[12]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Quảng Nam
 • Đội hình Hải Phòng vs Quảng Nam
 • Video Hải Phòng vs Quảng Nam
 • Tip Hải Phòng vs Quảng Nam
15/04/2018 17:00 Vòng 5 (KT) [5]Cần Thơ FC 3 - 3 2 - 2 Sông Lam Nghệ An[10]
 • Diễn biến Cần Thơ FC vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Cần Thơ FC vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Cần Thơ FC vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Cần Thơ FC vs Sông Lam Nghệ An
15/04/2018 17:00 Vòng 5 (KT) [8]Becamex Bình Dương 3 - 3 1 - 1 Thanh Hóa[7]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Thanh Hóa
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Thanh Hóa
 • Video Becamex Bình Dương vs Thanh Hóa
 • Tip Becamex Bình Dương vs Thanh Hóa
14/04/2018 18:00 Vòng 5 (KT) [14]Nam Định 1 - 3 0 - 1 Tp Hồ Chí Minh[6]
 • Diễn biến Nam Định vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Nam Định vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Nam Định vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Nam Định vs Tp Hồ Chí Minh
14/04/2018 18:00 Vòng 5 (KT) [13]Sài Gòn FC 3 - 1 3 - 1 Hoàng Anh Gia Lai[9]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Sài Gòn FC vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Sài Gòn FC vs Hoàng Anh Gia Lai
14/04/2018 17:00 Vòng 5 (KT) [4]Đà Nẵng 0 - 4 0 - 1 Hà Nội T&T[1]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Đà Nẵng vs Hà Nội T&T
 • Video Đà Nẵng vs Hà Nội T&T
 • Tip Đà Nẵng vs Hà Nội T&T
13/04/2018 17:00 Vòng 5 (KT) [3]Sanna Khánh Hòa 1 - 0 0 - 0 Quảng Ninh[2]
 • Diễn biến Sanna Khánh Hòa vs Quảng Ninh
 • Đội hình Sanna Khánh Hòa vs Quảng Ninh
 • Video Sanna Khánh Hòa vs Quảng Ninh
 • Tip Sanna Khánh Hòa vs Quảng Ninh
05/04/2018 19:00 Vòng 1 (KT) [5]Tp Hồ Chí Minh 0 - 2 0 - 2 Sông Lam Nghệ An[12]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
05/04/2018 19:00 Vòng 3 (KT) [2]Hà Nội T&T 5 - 0 2 - 0 Hoàng Anh Gia Lai[7]
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Hà Nội T&T vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Hà Nội T&T vs Hoàng Anh Gia Lai
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáViệt NamVNBóng đá Việt NamVietnamV-LeagueVIE D1Việt Nam Super LeagueVLeague
Cập nhật lúc: 20/05/2018 20:09
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác