Bong da

Kết quả bóng đá Việt Nam

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
23/10/2019 17:00 Vòng (KT) [9]Viettel 5 - 3 1 - 2 Đà Nẵng[7]
 • Diễn biến Viettel vs Đà Nẵng
 • Đội hình Viettel vs Đà Nẵng
 • Video Viettel vs Đà Nẵng
 • Tip Viettel vs Đà Nẵng
23/10/2019 17:00 Vòng (KT) [4]Becamex Bình Dương 1 - 1 0 - 1 Thanh Hóa[14]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Thanh Hóa
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Thanh Hóa
 • Video Becamex Bình Dương vs Thanh Hóa
 • Tip Becamex Bình Dương vs Thanh Hóa
23/10/2019 17:00 Vòng (KT) [12]Hải Phòng 1 - 2 1 - 2 Tp Hồ Chí Minh[2]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Hải Phòng vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Hải Phòng vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Hải Phòng vs Tp Hồ Chí Minh
23/10/2019 17:00 Vòng (KT) [6]Quảng Nam 2 - 2 1 - 1 Sông Lam Nghệ An[5]
 • Diễn biến Quảng Nam vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Quảng Nam vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Quảng Nam vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Quảng Nam vs Sông Lam Nghệ An
23/10/2019 17:00 Vòng (KT) [8]Sài Gòn FC 4 - 1 2 - 0 Nam Định[11]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Nam Định
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Nam Định
 • Video Sài Gòn FC vs Nam Định
 • Tip Sài Gòn FC vs Nam Định
23/10/2019 17:00 Vòng (KT) [10]Hoàng Anh Gia Lai 4 - 1 2 - 0 Sanna Khánh Hòa[13]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Sanna Khánh Hòa
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Sanna Khánh Hòa
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Sanna Khánh Hòa
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Sanna Khánh Hòa
23/10/2019 17:00 Vòng (KT) [3]Quảng Ninh 4 - 2 1 - 1 Hà Nội[1]
 • Diễn biến Quảng Ninh vs Hà Nội
 • Đội hình Quảng Ninh vs Hà Nội
 • Video Quảng Ninh vs Hà Nội
 • Tip Quảng Ninh vs Hà Nội
19/10/2019 17:00 Vòng (KT) [4]Sông Lam Nghệ An 0 - 0 0 - 0 Quảng Ninh[3]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Quảng Ninh
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Quảng Ninh
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Quảng Ninh
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Quảng Ninh
19/10/2019 17:00 Vòng (KT) [13]Thanh Hóa 1 - 3 0 - 1 Viettel[10]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Viettel
 • Đội hình Thanh Hóa vs Viettel
 • Video Thanh Hóa vs Viettel
 • Tip Thanh Hóa vs Viettel
19/10/2019 17:00 Vòng (KT) [2]Tp Hồ Chí Minh 1 - 2 0 - 0 Hoàng Anh Gia Lai[11]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
19/10/2019 17:00 Vòng (KT) [12]Nam Định 2 - 1 1 - 1 Hải Phòng[9]
 • Diễn biến Nam Định vs Hải Phòng
 • Đội hình Nam Định vs Hải Phòng
 • Video Nam Định vs Hải Phòng
 • Tip Nam Định vs Hải Phòng
19/10/2019 17:00 Vòng (KT) [14]Sanna Khánh Hòa 0 - 0 0 - 0 Sài Gòn FC[8]
 • Diễn biến Sanna Khánh Hòa vs Sài Gòn FC
 • Đội hình Sanna Khánh Hòa vs Sài Gòn FC
 • Video Sanna Khánh Hòa vs Sài Gòn FC
 • Tip Sanna Khánh Hòa vs Sài Gòn FC
19/10/2019 17:00 Vòng (KT) [5]Đà Nẵng 0 - 2 0 - 0 Becamex Bình Dương[7]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Đà Nẵng vs Becamex Bình Dương
 • Video Đà Nẵng vs Becamex Bình Dương
 • Tip Đà Nẵng vs Becamex Bình Dương
19/10/2019 17:00 Vòng (KT) [1]Hà Nội 2 - 2 0 - 0 Quảng Nam[6]
 • Diễn biến Hà Nội vs Quảng Nam
 • Đội hình Hà Nội vs Quảng Nam
 • Video Hà Nội vs Quảng Nam
 • Tip Hà Nội vs Quảng Nam
08/10/2019 17:00 Vòng [10]Viettel ?-? ?-? Đà Nẵng[5]
 • Diễn biến Viettel vs Đà Nẵng
 • Đội hình Viettel vs Đà Nẵng
 • Video Viettel vs Đà Nẵng
 • Tip Viettel vs Đà Nẵng
08/10/2019 17:00 Vòng [7]Becamex Bình Dương ?-? ?-? Thanh Hóa[13]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Thanh Hóa
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Thanh Hóa
 • Video Becamex Bình Dương vs Thanh Hóa
 • Tip Becamex Bình Dương vs Thanh Hóa
08/10/2019 17:00 Vòng [9]Hải Phòng ?-? ?-? Tp Hồ Chí Minh[2]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Hải Phòng vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Hải Phòng vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Hải Phòng vs Tp Hồ Chí Minh
08/10/2019 17:00 Vòng [6]Quảng Nam ?-? ?-? Sông Lam Nghệ An[4]
 • Diễn biến Quảng Nam vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Quảng Nam vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Quảng Nam vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Quảng Nam vs Sông Lam Nghệ An
08/10/2019 17:00 Vòng [8]Sài Gòn FC ?-? ?-? Nam Định[12]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Nam Định
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Nam Định
 • Video Sài Gòn FC vs Nam Định
 • Tip Sài Gòn FC vs Nam Định
08/10/2019 17:00 Vòng [11]Hoàng Anh Gia Lai ?-? ?-? Sanna Khánh Hòa[14]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Sanna Khánh Hòa
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Sanna Khánh Hòa
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Sanna Khánh Hòa
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Sanna Khánh Hòa
08/10/2019 17:00 Vòng [3]Quảng Ninh ?-? ?-? Hà Nội[1]
 • Diễn biến Quảng Ninh vs Hà Nội
 • Đội hình Quảng Ninh vs Hà Nội
 • Video Quảng Ninh vs Hà Nội
 • Tip Quảng Ninh vs Hà Nội
21/09/2019 19:00 Vòng (KT) [14]Sanna Khánh Hòa 3 - 0 1 - 0 Nam Định[10]
 • Diễn biến Sanna Khánh Hòa vs Nam Định
 • Đội hình Sanna Khánh Hòa vs Nam Định
 • Video Sanna Khánh Hòa vs Nam Định
 • Tip Sanna Khánh Hòa vs Nam Định
21/09/2019 17:00 Vòng (KT) [8]Đà Nẵng 1 - 0 0 - 0 Thanh Hóa[13]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Thanh Hóa
 • Đội hình Đà Nẵng vs Thanh Hóa
 • Video Đà Nẵng vs Thanh Hóa
 • Tip Đà Nẵng vs Thanh Hóa
20/09/2019 19:00 Vòng (KT) [11]Viettel 2 - 1 0 - 1 Becamex Bình Dương[5]
 • Diễn biến Viettel vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Viettel vs Becamex Bình Dương
 • Video Viettel vs Becamex Bình Dương
 • Tip Viettel vs Becamex Bình Dương
20/09/2019 19:00 Vòng (KT) [2]Tp Hồ Chí Minh 4 - 1 1 - 0 Sài Gòn FC[6]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Sài Gòn FC
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Sài Gòn FC
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Sài Gòn FC
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Sài Gòn FC
20/09/2019 18:00 Vòng (KT) [3]Quảng Ninh 1 - 1 0 - 1 Quảng Nam[7]
 • Diễn biến Quảng Ninh vs Quảng Nam
 • Đội hình Quảng Ninh vs Quảng Nam
 • Video Quảng Ninh vs Quảng Nam
 • Tip Quảng Ninh vs Quảng Nam
20/09/2019 17:00 Vòng (KT) [12]Hoàng Anh Gia Lai 5 - 1 1 - 1 Hải Phòng[9]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
19/09/2019 17:00 Vòng (KT) [4]Sông Lam Nghệ An 0 - 1 0 - 0 Hà Nội[1]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội
15/09/2019 19:00 Vòng (KT) [1]Hà Nội 5 - 2 0 - 2 Viettel[11]
 • Diễn biến Hà Nội vs Viettel
 • Đội hình Hà Nội vs Viettel
 • Video Hà Nội vs Viettel
 • Tip Hà Nội vs Viettel
15/09/2019 18:00 Vòng (KT) [13]Thanh Hóa 1 - 3 0 - 1 Quảng Ninh[5]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Quảng Ninh
 • Đội hình Thanh Hóa vs Quảng Ninh
 • Video Thanh Hóa vs Quảng Ninh
 • Tip Thanh Hóa vs Quảng Ninh
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáViệt NamVNBóng đá Việt NamVietnamV-LeagueVIE D1Việt Nam Super LeagueVLeague
Cập nhật lúc: 24/10/2019 07:34
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->