Bong da

Kết quả bóng đá Việt Nam

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
20/07/2018 17:00 Vòng (KT) [11]Cần Thơ FC 1 - 3 0 - 0 Sài Gòn FC[12]
 • Diễn biến Cần Thơ FC vs Sài Gòn FC
 • Đội hình Cần Thơ FC vs Sài Gòn FC
 • Video Cần Thơ FC vs Sài Gòn FC
 • Tip Cần Thơ FC vs Sài Gòn FC
15/07/2018 19:00 Vòng (KT) [1]Hà Nội T&T 3 - 3 0 - 0 Nam Định[14]
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Nam Định
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Nam Định
 • Video Hà Nội T&T vs Nam Định
 • Tip Hà Nội T&T vs Nam Định
15/07/2018 17:00 Vòng (KT) [5]Sông Lam Nghệ An 2 - 1 1 - 1 Quảng Nam[7]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Quảng Nam
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Quảng Nam
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Quảng Nam
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Quảng Nam
15/07/2018 17:00 Vòng (KT) [3]Thanh Hóa 1 - 1 0 - 1 Quảng Ninh[4]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Quảng Ninh
 • Đội hình Thanh Hóa vs Quảng Ninh
 • Video Thanh Hóa vs Quảng Ninh
 • Tip Thanh Hóa vs Quảng Ninh
14/07/2018 18:00 Vòng (KT) [14]Tp Hồ Chí Minh 4 - 2 1 - 2 Đà Nẵng[9]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Đà Nẵng
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Đà Nẵng
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Đà Nẵng
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Đà Nẵng
08/07/2018 19:00 Vòng (KT) [1]Hà Nội T&T 6 - 3 2 - 0 Tp Hồ Chí Minh[14]
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Hà Nội T&T vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Hà Nội T&T vs Tp Hồ Chí Minh
08/07/2018 18:00 Vòng (KT) [4]Quảng Ninh 5 - 1 3 - 0 Cần Thơ FC[11]
 • Diễn biến Quảng Ninh vs Cần Thơ FC
 • Đội hình Quảng Ninh vs Cần Thơ FC
 • Video Quảng Ninh vs Cần Thơ FC
 • Tip Quảng Ninh vs Cần Thơ FC
08/07/2018 17:00 Vòng (KT) [5]Hoàng Anh Gia Lai 2 - 4 1 - 2 Sanna Khánh Hòa[2]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Sanna Khánh Hòa
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Sanna Khánh Hòa
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Sanna Khánh Hòa
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Sanna Khánh Hòa
08/07/2018 17:00 Vòng (KT) [8]Quảng Nam 4 - 4 2 - 2 Becamex Bình Dương[9]
 • Diễn biến Quảng Nam vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Quảng Nam vs Becamex Bình Dương
 • Video Quảng Nam vs Becamex Bình Dương
 • Tip Quảng Nam vs Becamex Bình Dương
07/07/2018 19:00 Vòng (KT) [12]Sài Gòn FC 0 - 1 0 - 1 Thanh Hóa[3]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Thanh Hóa
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Thanh Hóa
 • Video Sài Gòn FC vs Thanh Hóa
 • Tip Sài Gòn FC vs Thanh Hóa
07/07/2018 17:00 Vòng (KT) [10]Đà Nẵng 2 - 1 1 - 0 Hải Phòng[7]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Hải Phòng
 • Đội hình Đà Nẵng vs Hải Phòng
 • Video Đà Nẵng vs Hải Phòng
 • Tip Đà Nẵng vs Hải Phòng
06/07/2018 18:00 Vòng (KT) [13]Nam Định 2 - 3 0 - 2 Sông Lam Nghệ An[6]
 • Diễn biến Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
01/07/2018 19:00 Vòng (KT) [4]Quảng Ninh 1 - 2 1 - 2 Hà Nội T&T[1]
 • Diễn biến Quảng Ninh vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Quảng Ninh vs Hà Nội T&T
 • Video Quảng Ninh vs Hà Nội T&T
 • Tip Quảng Ninh vs Hà Nội T&T
01/07/2018 18:00 Vòng (KT) [12]Sài Gòn FC 1 - 0 0 - 0 Nam Định[13]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Nam Định
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Nam Định
 • Video Sài Gòn FC vs Nam Định
 • Tip Sài Gòn FC vs Nam Định
01/07/2018 17:00 Vòng (KT) [9]Đà Nẵng 3 - 3 0 - 1 Thanh Hóa[2]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Thanh Hóa
 • Đội hình Đà Nẵng vs Thanh Hóa
 • Video Đà Nẵng vs Thanh Hóa
 • Tip Đà Nẵng vs Thanh Hóa
01/07/2018 17:00 Vòng (KT) [5]Hải Phòng 2 - 3 0 - 1 Sông Lam Nghệ An[10]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An
01/07/2018 17:00 Vòng (KT) [11]Cần Thơ FC 1 - 2 1 - 1 Sanna Khánh Hòa[3]
 • Diễn biến Cần Thơ FC vs Sanna Khánh Hòa
 • Đội hình Cần Thơ FC vs Sanna Khánh Hòa
 • Video Cần Thơ FC vs Sanna Khánh Hòa
 • Tip Cần Thơ FC vs Sanna Khánh Hòa
01/07/2018 17:00 Vòng (KT) [8]Becamex Bình Dương 1 - 1 1 - 0 Tp Hồ Chí Minh[14]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Becamex Bình Dương vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Becamex Bình Dương vs Tp Hồ Chí Minh
01/07/2018 17:00 Vòng (KT) [7]Quảng Nam 2 - 2 0 - 0 Hoàng Anh Gia Lai[6]
 • Diễn biến Quảng Nam vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Quảng Nam vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Quảng Nam vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Quảng Nam vs Hoàng Anh Gia Lai
26/06/2018 18:00 Vòng (KT) [9]Hoàng Anh Gia Lai 4 - 0 3 - 0 Quảng Ninh[2]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Quảng Ninh
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Quảng Ninh
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Quảng Ninh
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Quảng Ninh
26/06/2018 17:00 Vòng (KT) [8]Thanh Hóa 2 - 0 0 - 0 Hải Phòng[3]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Hải Phòng
 • Đội hình Thanh Hóa vs Hải Phòng
 • Video Thanh Hóa vs Hải Phòng
 • Tip Thanh Hóa vs Hải Phòng
26/06/2018 17:00 Vòng (KT) [4]Sanna Khánh Hòa 1 - 1 0 - 0 Becamex Bình Dương[6]
 • Diễn biến Sanna Khánh Hòa vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Sanna Khánh Hòa vs Becamex Bình Dương
 • Video Sanna Khánh Hòa vs Becamex Bình Dương
 • Tip Sanna Khánh Hòa vs Becamex Bình Dương
26/06/2018 17:00 Vòng [11]Sông Lam Nghệ An ?-? ?-? Sài Gòn FC[12]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Sài Gòn FC
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Sài Gòn FC
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Sài Gòn FC
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Sài Gòn FC
26/06/2018 17:00 Vòng [14]Nam Định ?-? ?-? Đà Nẵng[7]
 • Diễn biến Nam Định vs Đà Nẵng
 • Đội hình Nam Định vs Đà Nẵng
 • Video Nam Định vs Đà Nẵng
 • Tip Nam Định vs Đà Nẵng
26/06/2018 17:00 Vòng [13]Tp Hồ Chí Minh ?-? ?-? Cần Thơ FC[10]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Cần Thơ FC
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Cần Thơ FC
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Cần Thơ FC
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Cần Thơ FC
26/06/2018 17:00 Vòng [1]Hà Nội T&T ?-? ?-? Quảng Nam[5]
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Quảng Nam
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Quảng Nam
 • Video Hà Nội T&T vs Quảng Nam
 • Tip Hà Nội T&T vs Quảng Nam
23/06/2018 19:00 Vòng (KT) [1]Hà Nội T&T 5 - 2 3 - 2 Đà Nẵng[7]
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Đà Nẵng
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Đà Nẵng
 • Video Hà Nội T&T vs Đà Nẵng
 • Tip Hà Nội T&T vs Đà Nẵng
23/06/2018 18:00 Vòng (KT) [13]Tp Hồ Chí Minh 1 - 2 1 - 0 Nam Định[14]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Nam Định
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Nam Định
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Nam Định
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Nam Định
23/06/2018 17:00 Vòng (KT) [11]Sông Lam Nghệ An 1 - 0 1 - 0 Cần Thơ FC[10]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Cần Thơ FC
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Cần Thơ FC
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Cần Thơ FC
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Cần Thơ FC
22/06/2018 18:00 Vòng (KT) [2]Quảng Ninh 1 - 2 0 - 0 Sanna Khánh Hòa[4]
 • Diễn biến Quảng Ninh vs Sanna Khánh Hòa
 • Đội hình Quảng Ninh vs Sanna Khánh Hòa
 • Video Quảng Ninh vs Sanna Khánh Hòa
 • Tip Quảng Ninh vs Sanna Khánh Hòa
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáViệt NamVNBóng đá Việt NamVietnamV-LeagueVIE D1Việt Nam Super LeagueVLeague
Cập nhật lúc: 20/07/2018 19:05
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác