Bong da

Kết quả bóng đá Việt Nam

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
19/05/2019 19:00 Vòng (KT) [2]Hà Nội T&T 3 - 2 1 - 1 Đà Nẵng[8]
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Đà Nẵng
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Đà Nẵng
 • Video Hà Nội T&T vs Đà Nẵng
 • Tip Hà Nội T&T vs Đà Nẵng
19/05/2019 17:00 Vòng (KT) [13]Quảng Nam 1 - 1 0 - 0 Nam Định[12]
 • Diễn biến Quảng Nam vs Nam Định
 • Đội hình Quảng Nam vs Nam Định
 • Video Quảng Nam vs Nam Định
 • Tip Quảng Nam vs Nam Định
19/05/2019 17:00 Vòng (KT) [7]Hoàng Anh Gia Lai 1 - 1 1 - 1 Becamex Bình Dương[9]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex Bình Dương
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex Bình Dương
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex Bình Dương
18/05/2019 19:00 Vòng (KT) [6]Sài Gòn FC 3 - 0 3 - 0 Viettel[11]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Viettel
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Viettel
 • Video Sài Gòn FC vs Viettel
 • Tip Sài Gòn FC vs Viettel
18/05/2019 17:00 Vòng (KT) [3]Sông Lam Nghệ An 0 - 0 0 - 0 Sanna Khánh Hòa[14]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Sanna Khánh Hòa
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Sanna Khánh Hòa
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Sanna Khánh Hòa
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Sanna Khánh Hòa
18/05/2019 17:00 Vòng (KT) [5]Hải Phòng 2 - 2 1 - 2 Thanh Hóa[10]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Thanh Hóa
 • Đội hình Hải Phòng vs Thanh Hóa
 • Video Hải Phòng vs Thanh Hóa
 • Tip Hải Phòng vs Thanh Hóa
17/05/2019 18:00 Vòng (KT) [4]Quảng Ninh 1 - 2 1 - 1 Tp Hồ Chí Minh[1]
 • Diễn biến Quảng Ninh vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Quảng Ninh vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Quảng Ninh vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Quảng Ninh vs Tp Hồ Chí Minh
12/05/2019 19:00 Vòng (KT) [8]Viettel 0 - 3 0 - 0 Hoàng Anh Gia Lai[7]
 • Diễn biến Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
12/05/2019 17:00 Vòng (KT) [6]Hải Phòng 0 - 0 0 - 0 Sông Lam Nghệ An[3]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An
12/05/2019 17:00 Vòng (KT) [9]Đà Nẵng 2 - 1 0 - 0 Sanna Khánh Hòa[14]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Sanna Khánh Hòa
 • Đội hình Đà Nẵng vs Sanna Khánh Hòa
 • Video Đà Nẵng vs Sanna Khánh Hòa
 • Tip Đà Nẵng vs Sanna Khánh Hòa
11/05/2019 19:00 Vòng (KT) [1]Tp Hồ Chí Minh 1 - 1 1 - 1 Quảng Nam[13]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Quảng Nam
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Quảng Nam
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Quảng Nam
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Quảng Nam
11/05/2019 17:00 Vòng (KT) [11]Thanh Hóa 4 - 1 3 - 0 Hà Nội T&T[2]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Thanh Hóa vs Hà Nội T&T
 • Video Thanh Hóa vs Hà Nội T&T
 • Tip Thanh Hóa vs Hà Nội T&T
11/05/2019 17:00 Vòng (KT) [12]Nam Định 1 - 1 0 - 1 Quảng Ninh[5]
 • Diễn biến Nam Định vs Quảng Ninh
 • Đội hình Nam Định vs Quảng Ninh
 • Video Nam Định vs Quảng Ninh
 • Tip Nam Định vs Quảng Ninh
10/05/2019 17:00 Vòng (KT) [10]Becamex Bình Dương 1 - 0 0 - 0 Sài Gòn FC[4]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Sài Gòn FC
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Sài Gòn FC
 • Video Becamex Bình Dương vs Sài Gòn FC
 • Tip Becamex Bình Dương vs Sài Gòn FC
06/05/2019 17:00 Vòng  Hoãn [14]Thanh Hóa ?-? ?-? Quảng Nam[11]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Quảng Nam
 • Đội hình Thanh Hóa vs Quảng Nam
 • Video Thanh Hóa vs Quảng Nam
 • Tip Thanh Hóa vs Quảng Nam
06/05/2019 17:00 Vòng  Hoãn [13]Sanna Khánh Hòa ?-? ?-? Tp Hồ Chí Minh[2]
 • Diễn biến Sanna Khánh Hòa vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Sanna Khánh Hòa vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Sanna Khánh Hòa vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Sanna Khánh Hòa vs Tp Hồ Chí Minh
05/05/2019 19:00 Vòng (KT) [6]Sài Gòn FC 1 - 0 0 - 0 Hải Phòng[5]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Hải Phòng
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Hải Phòng
 • Video Sài Gòn FC vs Hải Phòng
 • Tip Sài Gòn FC vs Hải Phòng
05/05/2019 19:00 Vòng (KT) [7]Viettel 0 - 0 0 - 0 Sông Lam Nghệ An[3]
 • Diễn biến Viettel vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Viettel vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Viettel vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Viettel vs Sông Lam Nghệ An
05/05/2019 17:00 Vòng (KT) [10]Hoàng Anh Gia Lai 2 - 0 1 - 0 Nam Định[9]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Nam Định
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Nam Định
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Nam Định
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Nam Định
05/05/2019 17:00 Vòng (KT) [8]Becamex Bình Dương 2 - 2 2 - 1 Hà Nội T&T[1]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Hà Nội T&T
 • Video Becamex Bình Dương vs Hà Nội T&T
 • Tip Becamex Bình Dương vs Hà Nội T&T
05/05/2019 17:00 Vòng (KT) [12]Đà Nẵng 1 - 0 1 - 0 Quảng Ninh[4]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Quảng Ninh
 • Đội hình Đà Nẵng vs Quảng Ninh
 • Video Đà Nẵng vs Quảng Ninh
 • Tip Đà Nẵng vs Quảng Ninh
28/04/2019 19:00 Vòng (KT) [6]Sài Gòn FC 3 - 1 1 - 1 Đà Nẵng[9]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Đà Nẵng
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Đà Nẵng
 • Video Sài Gòn FC vs Đà Nẵng
 • Tip Sài Gòn FC vs Đà Nẵng
28/04/2019 18:00 Vòng (KT) [4]Quảng Ninh 2 - 1 0 - 1 Sanna Khánh Hòa[13]
 • Diễn biến Quảng Ninh vs Sanna Khánh Hòa
 • Đội hình Quảng Ninh vs Sanna Khánh Hòa
 • Video Quảng Ninh vs Sanna Khánh Hòa
 • Tip Quảng Ninh vs Sanna Khánh Hòa
28/04/2019 17:00 Vòng (KT) [11]Hoàng Anh Gia Lai 3 - 3 2 - 1 Thanh Hóa[14]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Thanh Hóa
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Thanh Hóa
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Thanh Hóa
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Thanh Hóa
27/04/2019 19:00 Vòng (KT) [2]Hà Nội T&T 1 - 0 1 - 0 Tp Hồ Chí Minh[1]
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Hà Nội T&T vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Hà Nội T&T vs Tp Hồ Chí Minh
27/04/2019 17:00 Vòng (KT) [3]Sông Lam Nghệ An 0 - 0 0 - 0 Nam Định[10]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Nam Định
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Nam Định
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Nam Định
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Nam Định
27/04/2019 17:00 Vòng (KT) [8]Quảng Nam 0 - 2 0 - 2 Viettel[12]
 • Diễn biến Quảng Nam vs Viettel
 • Đội hình Quảng Nam vs Viettel
 • Video Quảng Nam vs Viettel
 • Tip Quảng Nam vs Viettel
26/04/2019 17:00 Vòng (KT) [5]Hải Phòng 3 - 2 1 - 1 Becamex Bình Dương[7]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Hải Phòng vs Becamex Bình Dương
 • Video Hải Phòng vs Becamex Bình Dương
 • Tip Hải Phòng vs Becamex Bình Dương
21/04/2019 19:00 Vòng (KT) [2]Hà Nội T&T 3 - 1 0 - 0 Hải Phòng[3]
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Hải Phòng
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Hải Phòng
 • Video Hà Nội T&T vs Hải Phòng
 • Tip Hà Nội T&T vs Hải Phòng
21/04/2019 17:00 Vòng (KT) [12]Nam Định 1 - 0 1 - 0 Becamex Bình Dương[6]
 • Diễn biến Nam Định vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Nam Định vs Becamex Bình Dương
 • Video Nam Định vs Becamex Bình Dương
 • Tip Nam Định vs Becamex Bình Dương
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáViệt NamVNBóng đá Việt NamVietnamV-LeagueVIE D1Việt Nam Super LeagueVLeague
Cập nhật lúc: 19/05/2019 21:10
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->