Bong da

Kết quả bóng đá Việt Nam

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
21/09/2019 19:00 Vòng (KT) [14]Sanna Khánh Hòa 3 - 0 1 - 0 Nam Định[10]
 • Diễn biến Sanna Khánh Hòa vs Nam Định
 • Đội hình Sanna Khánh Hòa vs Nam Định
 • Video Sanna Khánh Hòa vs Nam Định
 • Tip Sanna Khánh Hòa vs Nam Định
21/09/2019 17:00 Vòng (KT) [8]Đà Nẵng 1 - 0 0 - 0 Thanh Hóa[13]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Thanh Hóa
 • Đội hình Đà Nẵng vs Thanh Hóa
 • Video Đà Nẵng vs Thanh Hóa
 • Tip Đà Nẵng vs Thanh Hóa
20/09/2019 19:00 Vòng (KT) [11]Viettel 2 - 1 0 - 1 Becamex Bình Dương[5]
 • Diễn biến Viettel vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Viettel vs Becamex Bình Dương
 • Video Viettel vs Becamex Bình Dương
 • Tip Viettel vs Becamex Bình Dương
20/09/2019 19:00 Vòng (KT) [2]Tp Hồ Chí Minh 4 - 1 1 - 0 Sài Gòn FC[6]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Sài Gòn FC
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Sài Gòn FC
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Sài Gòn FC
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Sài Gòn FC
20/09/2019 18:00 Vòng (KT) [3]Quảng Ninh 1 - 1 0 - 1 Quảng Nam[7]
 • Diễn biến Quảng Ninh vs Quảng Nam
 • Đội hình Quảng Ninh vs Quảng Nam
 • Video Quảng Ninh vs Quảng Nam
 • Tip Quảng Ninh vs Quảng Nam
20/09/2019 17:00 Vòng (KT) [12]Hoàng Anh Gia Lai 5 - 1 1 - 1 Hải Phòng[9]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
19/09/2019 17:00 Vòng (KT) [4]Sông Lam Nghệ An 0 - 1 0 - 0 Hà Nội[1]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội
15/09/2019 19:00 Vòng (KT) [1]Hà Nội 5 - 2 0 - 2 Viettel[11]
 • Diễn biến Hà Nội vs Viettel
 • Đội hình Hà Nội vs Viettel
 • Video Hà Nội vs Viettel
 • Tip Hà Nội vs Viettel
15/09/2019 18:00 Vòng (KT) [13]Thanh Hóa 1 - 3 0 - 1 Quảng Ninh[5]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Quảng Ninh
 • Đội hình Thanh Hóa vs Quảng Ninh
 • Video Thanh Hóa vs Quảng Ninh
 • Tip Thanh Hóa vs Quảng Ninh
15/09/2019 17:00 Vòng (KT) [3]Becamex Bình Dương 1 - 5 0 - 3 Sông Lam Nghệ An[6]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Becamex Bình Dương vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Becamex Bình Dương vs Sông Lam Nghệ An
15/09/2019 17:00 Vòng (KT) [9]Nam Định 1 - 1 0 - 0 Tp Hồ Chí Minh[2]
 • Diễn biến Nam Định vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Nam Định vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Nam Định vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Nam Định vs Tp Hồ Chí Minh
14/09/2019 19:00 Vòng (KT) [7]Sài Gòn FC 3 - 1 1 - 0 Hoàng Anh Gia Lai[12]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Sài Gòn FC vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Sài Gòn FC vs Hoàng Anh Gia Lai
14/09/2019 17:00 Vòng (KT) [8]Hải Phòng 1 - 1 1 - 1 Sanna Khánh Hòa[14]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Sanna Khánh Hòa
 • Đội hình Hải Phòng vs Sanna Khánh Hòa
 • Video Hải Phòng vs Sanna Khánh Hòa
 • Tip Hải Phòng vs Sanna Khánh Hòa
14/09/2019 17:00 Vòng (KT) [4]Quảng Nam 1 - 4 0 - 1 Đà Nẵng[10]
 • Diễn biến Quảng Nam vs Đà Nẵng
 • Đội hình Quảng Nam vs Đà Nẵng
 • Video Quảng Nam vs Đà Nẵng
 • Tip Quảng Nam vs Đà Nẵng
11/09/2019 19:00 Vòng (KT) [1]Hà Nội 6 - 1 3 - 1 Nam Định[9]
 • Diễn biến Hà Nội vs Nam Định
 • Đội hình Hà Nội vs Nam Định
 • Video Hà Nội vs Nam Định
 • Tip Hà Nội vs Nam Định
01/09/2019 19:00 Vòng  Hoãn [1]Hà Nội ?-? ?-? Viettel[11]
 • Diễn biến Hà Nội vs Viettel
 • Đội hình Hà Nội vs Viettel
 • Video Hà Nội vs Viettel
 • Tip Hà Nội vs Viettel
01/09/2019 17:00 Vòng  Hoãn [3]Becamex Bình Dương ?-? ?-? Sông Lam Nghệ An[6]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Becamex Bình Dương vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Becamex Bình Dương vs Sông Lam Nghệ An
26/08/2019 19:00 Vòng  Hoãn [1]Hà Nội ?-? ?-? Nam Định[8]
 • Diễn biến Hà Nội vs Nam Định
 • Đội hình Hà Nội vs Nam Định
 • Video Hà Nội vs Nam Định
 • Tip Hà Nội vs Nam Định
25/08/2019 17:00 Vòng (KT) [4]Sông Lam Nghệ An 1 - 2 1 - 1 Tp Hồ Chí Minh[2]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Tp Hồ Chí Minh
25/08/2019 17:00 Vòng (KT) [13]Hoàng Anh Gia Lai 2 - 1 0 - 0 Đà Nẵng[7]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Đà Nẵng
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Đà Nẵng
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Đà Nẵng
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Đà Nẵng
24/08/2019 19:00 Vòng (KT) [11]Sài Gòn FC 2 - 0 1 - 0 Thanh Hóa[12]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Thanh Hóa
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Thanh Hóa
 • Video Sài Gòn FC vs Thanh Hóa
 • Tip Sài Gòn FC vs Thanh Hóa
24/08/2019 18:00 Vòng (KT) [3]Quảng Ninh 0 - 1 0 - 0 Becamex Bình Dương[5]
 • Diễn biến Quảng Ninh vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Quảng Ninh vs Becamex Bình Dương
 • Video Quảng Ninh vs Becamex Bình Dương
 • Tip Quảng Ninh vs Becamex Bình Dương
24/08/2019 17:00 Vòng (KT) [10]Hải Phòng 2 - 1 1 - 0 Viettel[9]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Viettel
 • Đội hình Hải Phòng vs Viettel
 • Video Hải Phòng vs Viettel
 • Tip Hải Phòng vs Viettel
23/08/2019 17:00 Vòng (KT) [6]Quảng Nam 4 - 2 2 - 2 Sanna Khánh Hòa[14]
 • Diễn biến Quảng Nam vs Sanna Khánh Hòa
 • Đội hình Quảng Nam vs Sanna Khánh Hòa
 • Video Quảng Nam vs Sanna Khánh Hòa
 • Tip Quảng Nam vs Sanna Khánh Hòa
18/08/2019 19:00 Vòng (KT) [14]Sanna Khánh Hòa 1 - 4 1 - 1 Sông Lam Nghệ An[6]
 • Diễn biến Sanna Khánh Hòa vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Sanna Khánh Hòa vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Sanna Khánh Hòa vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Sanna Khánh Hòa vs Sông Lam Nghệ An
18/08/2019 18:00 Vòng (KT) [10]Thanh Hóa 0 - 3 0 - 1 Hải Phòng[13]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Hải Phòng
 • Đội hình Thanh Hóa vs Hải Phòng
 • Video Thanh Hóa vs Hải Phòng
 • Tip Thanh Hóa vs Hải Phòng
17/08/2019 19:00 Vòng (KT) [2]Tp Hồ Chí Minh 3 - 1 3 - 1 Quảng Ninh[3]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Quảng Ninh
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Quảng Ninh
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Quảng Ninh
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Quảng Ninh
17/08/2019 18:00 Vòng (KT) [7]Viettel 0 - 1 0 - 1 Sài Gòn FC[12]
 • Diễn biến Viettel vs Sài Gòn FC
 • Đội hình Viettel vs Sài Gòn FC
 • Video Viettel vs Sài Gòn FC
 • Tip Viettel vs Sài Gòn FC
17/08/2019 17:00 Vòng (KT) [5]Nam Định 2 - 3 1 - 1 Quảng Nam[9]
 • Diễn biến Nam Định vs Quảng Nam
 • Đội hình Nam Định vs Quảng Nam
 • Video Nam Định vs Quảng Nam
 • Tip Nam Định vs Quảng Nam
16/08/2019 17:00 Vòng (KT) [4]Đà Nẵng 1 - 2 0 - 2 Hà Nội[1]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Hà Nội
 • Đội hình Đà Nẵng vs Hà Nội
 • Video Đà Nẵng vs Hà Nội
 • Tip Đà Nẵng vs Hà Nội
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáViệt NamVNBóng đá Việt NamVietnamV-LeagueVIE D1Việt Nam Super LeagueVLeague
Cập nhật lúc: 22/09/2019 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->