Bong da

Kết quả bóng đá Việt Nam

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
21/07/2019 19:00 Vòng (KT) [8]Viettel 2 - 0 0 - 0 Sanna Khánh Hòa[14]
 • Diễn biến Viettel vs Sanna Khánh Hòa
 • Đội hình Viettel vs Sanna Khánh Hòa
 • Video Viettel vs Sanna Khánh Hòa
 • Tip Viettel vs Sanna Khánh Hòa
21/07/2019 19:00 Vòng (KT) [7]Sài Gòn FC 1 - 4 1 - 2 Hà Nội T&T[2]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Hà Nội T&T
 • Video Sài Gòn FC vs Hà Nội T&T
 • Tip Sài Gòn FC vs Hà Nội T&T
21/07/2019 17:00 Vòng (KT) [10]Becamex Bình Dương 1 - 1 1 - 1 Quảng Nam[11]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Quảng Nam
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Quảng Nam
 • Video Becamex Bình Dương vs Quảng Nam
 • Tip Becamex Bình Dương vs Quảng Nam
21/07/2019 17:00 Vòng (KT) [4]Thanh Hóa 3 - 3 0 - 1 Tp Hồ Chí Minh[1]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Thanh Hóa vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Thanh Hóa vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Thanh Hóa vs Tp Hồ Chí Minh
21/07/2019 17:00 Vòng (KT) [12]Hải Phòng 3 - 2 1 - 1 Quảng Ninh[3]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Quảng Ninh
 • Đội hình Hải Phòng vs Quảng Ninh
 • Video Hải Phòng vs Quảng Ninh
 • Tip Hải Phòng vs Quảng Ninh
21/07/2019 17:00 Vòng (KT) [6]Đà Nẵng 2 - 0 0 - 0 Nam Định[9]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Nam Định
 • Đội hình Đà Nẵng vs Nam Định
 • Video Đà Nẵng vs Nam Định
 • Tip Đà Nẵng vs Nam Định
21/07/2019 17:00 Vòng (KT) [13]Hoàng Anh Gia Lai 3 - 2 2 - 1 Sông Lam Nghệ An[5]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
17/07/2019 19:00 Vòng (KT) [2]Hà Nội T&T 1 - 1 1 - 0 Hoàng Anh Gia Lai[12]
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Hà Nội T&T vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Hà Nội T&T vs Hoàng Anh Gia Lai
17/07/2019 18:00 Vòng (KT) [3]Quảng Ninh 1 - 0 0 - 0 Viettel[7]
 • Diễn biến Quảng Ninh vs Viettel
 • Đội hình Quảng Ninh vs Viettel
 • Video Quảng Ninh vs Viettel
 • Tip Quảng Ninh vs Viettel
17/07/2019 17:00 Vòng (KT) [11]Quảng Nam 1 - 2 0 - 0 Hải Phòng[13]
 • Diễn biến Quảng Nam vs Hải Phòng
 • Đội hình Quảng Nam vs Hải Phòng
 • Video Quảng Nam vs Hải Phòng
 • Tip Quảng Nam vs Hải Phòng
17/07/2019 17:00 Vòng (KT) [14]Sanna Khánh Hòa 1 - 0 0 - 0 Becamex Bình Dương[10]
 • Diễn biến Sanna Khánh Hòa vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Sanna Khánh Hòa vs Becamex Bình Dương
 • Video Sanna Khánh Hòa vs Becamex Bình Dương
 • Tip Sanna Khánh Hòa vs Becamex Bình Dương
17/07/2019 17:00 Vòng (KT) [8]Nam Định 4 - 2 3 - 1 Thanh Hóa[4]
 • Diễn biến Nam Định vs Thanh Hóa
 • Đội hình Nam Định vs Thanh Hóa
 • Video Nam Định vs Thanh Hóa
 • Tip Nam Định vs Thanh Hóa
17/07/2019 17:00 Vòng (KT) [1]Tp Hồ Chí Minh 3 - 2 2 - 2 Đà Nẵng[6]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Đà Nẵng
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Đà Nẵng
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Đà Nẵng
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Đà Nẵng
16/07/2019 17:00 Vòng (KT) [5]Sông Lam Nghệ An 2 - 2 1 - 1 Sài Gòn FC[9]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Sài Gòn FC
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Sài Gòn FC
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Sài Gòn FC
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Sài Gòn FC
13/07/2019 19:00 Vòng (KT) [1]Hà Nội T&T 2 - 2 0 - 0 Sanna Khánh Hòa[14]
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Sanna Khánh Hòa
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Sanna Khánh Hòa
 • Video Hà Nội T&T vs Sanna Khánh Hòa
 • Tip Hà Nội T&T vs Sanna Khánh Hòa
13/07/2019 18:00 Vòng (KT) [3]Quảng Ninh 3 - 0 2 - 0 Hoàng Anh Gia Lai[11]
 • Diễn biến Quảng Ninh vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Quảng Ninh vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Quảng Ninh vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Quảng Ninh vs Hoàng Anh Gia Lai
13/07/2019 17:00 Vòng (KT) [9]Đà Nẵng 1 - 1 0 - 1 Hải Phòng[12]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Hải Phòng
 • Đội hình Đà Nẵng vs Hải Phòng
 • Video Đà Nẵng vs Hải Phòng
 • Tip Đà Nẵng vs Hải Phòng
12/07/2019 19:00 Vòng (KT) [1]Tp Hồ Chí Minh 2 - 0 1 - 0 Becamex Bình Dương[8]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Becamex Bình Dương
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Becamex Bình Dương
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Becamex Bình Dương
12/07/2019 17:00 Vòng (KT) [5]Thanh Hóa 2 - 0 0 - 0 Sông Lam Nghệ An[3]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
12/07/2019 17:00 Vòng (KT) [10]Nam Định 2 - 0 1 - 0 Viettel[6]
 • Diễn biến Nam Định vs Viettel
 • Đội hình Nam Định vs Viettel
 • Video Nam Định vs Viettel
 • Tip Nam Định vs Viettel
12/07/2019 17:00 Vòng (KT) [13]Quảng Nam 3 - 1 0 - 0 Sài Gòn FC[9]
 • Diễn biến Quảng Nam vs Sài Gòn FC
 • Đội hình Quảng Nam vs Sài Gòn FC
 • Video Quảng Nam vs Sài Gòn FC
 • Tip Quảng Nam vs Sài Gòn FC
11/07/2019 17:00 Vòng [1]Tp Hồ Chí Minh ?-? ?-? Hà Nội T&T[2]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Hà Nội T&T
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Hà Nội T&T
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Hà Nội T&T
11/07/2019 17:00 Vòng [8]Becamex Bình Dương ?-? ?-? Hải Phòng[12]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Hải Phòng
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Hải Phòng
 • Video Becamex Bình Dương vs Hải Phòng
 • Tip Becamex Bình Dương vs Hải Phòng
11/07/2019 17:00 Vòng [14]Sanna Khánh Hòa ?-? ?-? Quảng Ninh[4]
 • Diễn biến Sanna Khánh Hòa vs Quảng Ninh
 • Đội hình Sanna Khánh Hòa vs Quảng Ninh
 • Video Sanna Khánh Hòa vs Quảng Ninh
 • Tip Sanna Khánh Hòa vs Quảng Ninh
08/07/2019 18:00 Vòng 14 (KT) [6]Sài Gòn FC 2 - 2 1 - 1 Quảng Ninh[3]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Quảng Ninh
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Quảng Ninh
 • Video Sài Gòn FC vs Quảng Ninh
 • Tip Sài Gòn FC vs Quảng Ninh
08/07/2019 17:00 Vòng 14 (KT) [7]Becamex Bình Dương 1 - 1 1 - 1 Nam Định[11]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Nam Định
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Nam Định
 • Video Becamex Bình Dương vs Nam Định
 • Tip Becamex Bình Dương vs Nam Định
08/07/2019 17:00 Vòng 14 (KT) [12]Hải Phòng 1 - 2 0 - 1 Hà Nội T&T[2]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Hải Phòng vs Hà Nội T&T
 • Video Hải Phòng vs Hà Nội T&T
 • Tip Hải Phòng vs Hà Nội T&T
07/07/2019 19:00 Vòng 14 (KT) [9]Viettel 1 - 0 0 - 0 Tp Hồ Chí Minh[1]
 • Diễn biến Viettel vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Viettel vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Viettel vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Viettel vs Tp Hồ Chí Minh
07/07/2019 17:00 Vòng 14 (KT) [4]Sông Lam Nghệ An 0 - 0 0 - 0 Đà Nẵng[8]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Đà Nẵng
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Đà Nẵng
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Đà Nẵng
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Đà Nẵng
07/07/2019 17:00 Vòng 14 (KT) [14]Sanna Khánh Hòa 1 - 3 0 - 0 Thanh Hóa[5]
 • Diễn biến Sanna Khánh Hòa vs Thanh Hóa
 • Đội hình Sanna Khánh Hòa vs Thanh Hóa
 • Video Sanna Khánh Hòa vs Thanh Hóa
 • Tip Sanna Khánh Hòa vs Thanh Hóa
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáViệt NamVNBóng đá Việt NamVietnamV-LeagueVIE D1Việt Nam Super LeagueVLeague
Cập nhật lúc: 22/07/2019 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->