Bong da

Kết quả bóng đá Iceland

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
28/09/2019 21:00 Vòng (KT) [2]Breidablik 1 - 2 0 - 2 KR Reykjavik[1]
 • Diễn biến Breidablik vs KR Reykjavik
 • Đội hình Breidablik vs KR Reykjavik
 • Video Breidablik vs KR Reykjavik
 • Tip Breidablik vs KR Reykjavik
28/09/2019 21:00 Vòng (KT) [5]Ka Akureyri 4 - 2 2 - 1 Fylkir[6]
 • Diễn biến Ka Akureyri vs Fylkir
 • Đội hình Ka Akureyri vs Fylkir
 • Video Ka Akureyri vs Fylkir
 • Tip Ka Akureyri vs Fylkir
28/09/2019 21:00 Vòng (KT) [4]Stjarnan 3 - 2 1 - 0 IBV Vestmannaeyjar[12]
 • Diễn biến Stjarnan vs IBV Vestmannaeyjar
 • Đội hình Stjarnan vs IBV Vestmannaeyjar
 • Video Stjarnan vs IBV Vestmannaeyjar
 • Tip Stjarnan vs IBV Vestmannaeyjar
28/09/2019 21:00 Vòng (KT) [9]Valur 2 - 0 2 - 0 HK Kopavog[7]
 • Diễn biến Valur vs HK Kopavog
 • Đội hình Valur vs HK Kopavog
 • Video Valur vs HK Kopavog
 • Tip Valur vs HK Kopavog
28/09/2019 21:00 Vòng (KT) [8]IA Akranes 1 - 5 1 - 2 Vikingur Reykjavik[10]
 • Diễn biến IA Akranes vs Vikingur Reykjavik
 • Đội hình IA Akranes vs Vikingur Reykjavik
 • Video IA Akranes vs Vikingur Reykjavik
 • Tip IA Akranes vs Vikingur Reykjavik
28/09/2019 21:00 Vòng (KT) [3]Hafnarfjordur FH 3 - 0 1 - 0 Grindavik[11]
 • Diễn biến Hafnarfjordur FH vs Grindavik
 • Đội hình Hafnarfjordur FH vs Grindavik
 • Video Hafnarfjordur FH vs Grindavik
 • Tip Hafnarfjordur FH vs Grindavik
22/09/2019 21:00 Vòng (KT) [5]HK Kopavog 1 - 1 0 - 0 IA Akranes[6]
 • Diễn biến HK Kopavog vs IA Akranes
 • Đội hình HK Kopavog vs IA Akranes
 • Video HK Kopavog vs IA Akranes
 • Tip HK Kopavog vs IA Akranes
22/09/2019 21:00 Vòng (KT) [8]Vikingur Reykjavik 2 - 3 0 - 1 Ka Akureyri[10]
 • Diễn biến Vikingur Reykjavik vs Ka Akureyri
 • Đội hình Vikingur Reykjavik vs Ka Akureyri
 • Video Vikingur Reykjavik vs Ka Akureyri
 • Tip Vikingur Reykjavik vs Ka Akureyri
22/09/2019 21:00 Vòng (KT) [9]Fylkir 1 - 4 0 - 0 Stjarnan[4]
 • Diễn biến Fylkir vs Stjarnan
 • Đội hình Fylkir vs Stjarnan
 • Video Fylkir vs Stjarnan
 • Tip Fylkir vs Stjarnan
22/09/2019 21:00 Vòng (KT) [11]Grindavik 2 - 2 1 - 1 Valur[7]
 • Diễn biến Grindavik vs Valur
 • Đội hình Grindavik vs Valur
 • Video Grindavik vs Valur
 • Tip Grindavik vs Valur
22/09/2019 21:00 Vòng (KT) [12]IBV Vestmannaeyjar 1 - 1 1 - 1 Breidablik[2]
 • Diễn biến IBV Vestmannaeyjar vs Breidablik
 • Đội hình IBV Vestmannaeyjar vs Breidablik
 • Video IBV Vestmannaeyjar vs Breidablik
 • Tip IBV Vestmannaeyjar vs Breidablik
22/09/2019 21:00 Vòng (KT) [1]KR Reykjavik 3 - 2 2 - 1 Hafnarfjordur FH[3]
 • Diễn biến KR Reykjavik vs Hafnarfjordur FH
 • Đội hình KR Reykjavik vs Hafnarfjordur FH
 • Video KR Reykjavik vs Hafnarfjordur FH
 • Tip KR Reykjavik vs Hafnarfjordur FH
19/09/2019 02:15 Vòng (KT) [9]Fylkir 3 - 1 1 - 0 Vikingur Reykjavik[7]
 • Diễn biến Fylkir vs Vikingur Reykjavik
 • Đội hình Fylkir vs Vikingur Reykjavik
 • Video Fylkir vs Vikingur Reykjavik
 • Tip Fylkir vs Vikingur Reykjavik
18/09/2019 23:45 Vòng (KT) [3]Hafnarfjordur FH 6 - 4 4 - 1 IBV Vestmannaeyjar[12]
 • Diễn biến Hafnarfjordur FH vs IBV Vestmannaeyjar
 • Đội hình Hafnarfjordur FH vs IBV Vestmannaeyjar
 • Video Hafnarfjordur FH vs IBV Vestmannaeyjar
 • Tip Hafnarfjordur FH vs IBV Vestmannaeyjar
17/09/2019 02:15 Vòng (KT) [5]Valur 0 - 1 0 - 1 KR Reykjavik[1]
 • Diễn biến Valur vs KR Reykjavik
 • Đội hình Valur vs KR Reykjavik
 • Video Valur vs KR Reykjavik
 • Tip Valur vs KR Reykjavik
17/09/2019 02:15 Vòng (KT) [2]Breidablik 1 - 1 0 - 1 Stjarnan[4]
 • Diễn biến Breidablik vs Stjarnan
 • Đội hình Breidablik vs Stjarnan
 • Video Breidablik vs Stjarnan
 • Tip Breidablik vs Stjarnan
17/09/2019 00:00 Vòng  Hoãn [8]IA Akranes ?-? ?-? Grindavik[11]
 • Diễn biến IA Akranes vs Grindavik
 • Đội hình IA Akranes vs Grindavik
 • Video IA Akranes vs Grindavik
 • Tip IA Akranes vs Grindavik
15/09/2019 23:45 Vòng (KT) [10]Ka Akureyri 1 - 1 1 - 0 HK Kopavog[6]
 • Diễn biến Ka Akureyri vs HK Kopavog
 • Đội hình Ka Akureyri vs HK Kopavog
 • Video Ka Akureyri vs HK Kopavog
 • Tip Ka Akureyri vs HK Kopavog
02/09/2019 02:15 Vòng (KT) [2]Breidablik 4 - 3 3 - 0 Fylkir[8]
 • Diễn biến Breidablik vs Fylkir
 • Đội hình Breidablik vs Fylkir
 • Video Breidablik vs Fylkir
 • Tip Breidablik vs Fylkir
02/09/2019 00:00 Vòng (KT) [1]KR Reykjavik 2 - 0 1 - 0 IA Akranes[7]
 • Diễn biến KR Reykjavik vs IA Akranes
 • Đội hình KR Reykjavik vs IA Akranes
 • Video KR Reykjavik vs IA Akranes
 • Tip KR Reykjavik vs IA Akranes
01/09/2019 23:00 Vòng (KT) [6]HK Kopavog 1 - 3 0 - 1 Vikingur Reykjavik[9]
 • Diễn biến HK Kopavog vs Vikingur Reykjavik
 • Đội hình HK Kopavog vs Vikingur Reykjavik
 • Video HK Kopavog vs Vikingur Reykjavik
 • Tip HK Kopavog vs Vikingur Reykjavik
01/09/2019 23:00 Vòng (KT) [12]IBV Vestmannaeyjar 2 - 1 1 - 1 Valur[5]
 • Diễn biến IBV Vestmannaeyjar vs Valur
 • Đội hình IBV Vestmannaeyjar vs Valur
 • Video IBV Vestmannaeyjar vs Valur
 • Tip IBV Vestmannaeyjar vs Valur
01/09/2019 02:15 Vòng (KT) [3]Stjarnan 1 - 3 1 - 0 Hafnarfjordur FH[4]
 • Diễn biến Stjarnan vs Hafnarfjordur FH
 • Đội hình Stjarnan vs Hafnarfjordur FH
 • Video Stjarnan vs Hafnarfjordur FH
 • Tip Stjarnan vs Hafnarfjordur FH
31/08/2019 22:59 Vòng (KT) [11]Grindavik 0 - 2 0 - 0 Ka Akureyri[10]
 • Diễn biến Grindavik vs Ka Akureyri
 • Đội hình Grindavik vs Ka Akureyri
 • Video Grindavik vs Ka Akureyri
 • Tip Grindavik vs Ka Akureyri
27/08/2019 02:15 Vòng (KT) [8]Fylkir 3 - 2 2 - 1 HK Kopavog[5]
 • Diễn biến Fylkir vs HK Kopavog
 • Đội hình Fylkir vs HK Kopavog
 • Video Fylkir vs HK Kopavog
 • Tip Fylkir vs HK Kopavog
27/08/2019 02:15 Vòng (KT) [6]Valur 2 - 2 1 - 1 Stjarnan[4]
 • Diễn biến Valur vs Stjarnan
 • Đội hình Valur vs Stjarnan
 • Video Valur vs Stjarnan
 • Tip Valur vs Stjarnan
27/08/2019 01:00 Vòng  Hoãn [3]Hafnarfjordur FH ?-? ?-? Breidablik[2]
 • Diễn biến Hafnarfjordur FH vs Breidablik
 • Đội hình Hafnarfjordur FH vs Breidablik
 • Video Hafnarfjordur FH vs Breidablik
 • Tip Hafnarfjordur FH vs Breidablik
26/08/2019 02:15 Vòng (KT) [10]Vikingur Reykjavik 1 - 0 0 - 0 Grindavik[11]
 • Diễn biến Vikingur Reykjavik vs Grindavik
 • Đội hình Vikingur Reykjavik vs Grindavik
 • Video Vikingur Reykjavik vs Grindavik
 • Tip Vikingur Reykjavik vs Grindavik
25/08/2019 22:59 Vòng (KT) [9]Ka Akureyri 0 - 0 0 - 0 KR Reykjavik[1]
 • Diễn biến Ka Akureyri vs KR Reykjavik
 • Đội hình Ka Akureyri vs KR Reykjavik
 • Video Ka Akureyri vs KR Reykjavik
 • Tip Ka Akureyri vs KR Reykjavik
24/08/2019 23:00 Vòng (KT) [7]IA Akranes 2 - 1 1 - 0 IBV Vestmannaeyjar[12]
 • Diễn biến IA Akranes vs IBV Vestmannaeyjar
 • Đội hình IA Akranes vs IBV Vestmannaeyjar
 • Video IA Akranes vs IBV Vestmannaeyjar
 • Tip IA Akranes vs IBV Vestmannaeyjar
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 29/09/2019 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->