Bong da

Kết quả bóng đá Iceland

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
29/09/2018 21:00 Vòng (KT) [2]Breidablik 4 - 0 3 - 0 Ka Akureyri[6]
 • Diễn biến Breidablik vs Ka Akureyri
 • Đội hình Breidablik vs Ka Akureyri
 • Video Breidablik vs Ka Akureyri
 • Tip Breidablik vs Ka Akureyri
29/09/2018 21:00 Vòng (KT) [8]Vikingur Reykjavik 2 - 3 1 - 1 KR Reykjavik[4]
 • Diễn biến Vikingur Reykjavik vs KR Reykjavik
 • Đội hình Vikingur Reykjavik vs KR Reykjavik
 • Video Vikingur Reykjavik vs KR Reykjavik
 • Tip Vikingur Reykjavik vs KR Reykjavik
29/09/2018 21:00 Vòng (KT) [10]Fylkir 7 - 0 3 - 0 Fjolnir[11]
 • Diễn biến Fylkir vs Fjolnir
 • Đội hình Fylkir vs Fjolnir
 • Video Fylkir vs Fjolnir
 • Tip Fylkir vs Fjolnir
29/09/2018 21:00 Vòng (KT) [1]Valur 4 - 1 3 - 0 Keflavik[12]
 • Diễn biến Valur vs Keflavik
 • Đội hình Valur vs Keflavik
 • Video Valur vs Keflavik
 • Tip Valur vs Keflavik
29/09/2018 21:00 Vòng (KT) [9]Grindavik 2 - 5 1 - 2 IBV Vestmannaeyjar[7]
 • Diễn biến Grindavik vs IBV Vestmannaeyjar
 • Đội hình Grindavik vs IBV Vestmannaeyjar
 • Video Grindavik vs IBV Vestmannaeyjar
 • Tip Grindavik vs IBV Vestmannaeyjar
29/09/2018 21:00 Vòng (KT) [3]Stjarnan 0 - 1 0 - 1 Hafnarfjordur FH[5]
 • Diễn biến Stjarnan vs Hafnarfjordur FH
 • Đội hình Stjarnan vs Hafnarfjordur FH
 • Video Stjarnan vs Hafnarfjordur FH
 • Tip Stjarnan vs Hafnarfjordur FH
27/09/2018 00:00 Vòng [2]Stjarnan ?-? ?-? Ka Akureyri[6]
 • Diễn biến Stjarnan vs Ka Akureyri
 • Đội hình Stjarnan vs Ka Akureyri
 • Video Stjarnan vs Ka Akureyri
 • Tip Stjarnan vs Ka Akureyri
23/09/2018 21:00 Vòng (KT) [4]KR Reykjavik 1 - 1 0 - 0 Fylkir[9]
 • Diễn biến KR Reykjavik vs Fylkir
 • Đội hình KR Reykjavik vs Fylkir
 • Video KR Reykjavik vs Fylkir
 • Tip KR Reykjavik vs Fylkir
23/09/2018 21:00 Vòng (KT) [7]Ka Akureyri 4 - 3 4 - 2 Grindavik[6]
 • Diễn biến Ka Akureyri vs Grindavik
 • Đội hình Ka Akureyri vs Grindavik
 • Video Ka Akureyri vs Grindavik
 • Tip Ka Akureyri vs Grindavik
23/09/2018 21:00 Vòng (KT) [8]IBV Vestmannaeyjar 2 - 1 0 - 1 Stjarnan[2]
 • Diễn biến IBV Vestmannaeyjar vs Stjarnan
 • Đội hình IBV Vestmannaeyjar vs Stjarnan
 • Video IBV Vestmannaeyjar vs Stjarnan
 • Tip IBV Vestmannaeyjar vs Stjarnan
23/09/2018 21:00 Vòng (KT) [11]Fjolnir 0 - 2 0 - 2 Breidablik[3]
 • Diễn biến Fjolnir vs Breidablik
 • Đội hình Fjolnir vs Breidablik
 • Video Fjolnir vs Breidablik
 • Tip Fjolnir vs Breidablik
23/09/2018 21:00 Vòng (KT) [12]Keflavik 0 - 4 0 - 0 Vikingur Reykjavik[10]
 • Diễn biến Keflavik vs Vikingur Reykjavik
 • Đội hình Keflavik vs Vikingur Reykjavik
 • Video Keflavik vs Vikingur Reykjavik
 • Tip Keflavik vs Vikingur Reykjavik
23/09/2018 21:00 Vòng (KT) [5]Hafnarfjordur FH 2 - 1 0 - 0 Valur[1]
 • Diễn biến Hafnarfjordur FH vs Valur
 • Đội hình Hafnarfjordur FH vs Valur
 • Video Hafnarfjordur FH vs Valur
 • Tip Hafnarfjordur FH vs Valur
20/09/2018 02:15 Vòng (KT) [9]Fylkir 0 - 3 0 - 2 Breidablik[3]
 • Diễn biến Fylkir vs Breidablik
 • Đội hình Fylkir vs Breidablik
 • Video Fylkir vs Breidablik
 • Tip Fylkir vs Breidablik
20/09/2018 01:00 Vòng (KT) [2]Stjarnan 1 - 1 0 - 0 Ka Akureyri[7]
 • Diễn biến Stjarnan vs Ka Akureyri
 • Đội hình Stjarnan vs Ka Akureyri
 • Video Stjarnan vs Ka Akureyri
 • Tip Stjarnan vs Ka Akureyri
17/09/2018 00:00 Vòng (KT) [1]Valur 5 - 1 0 - 1 IBV Vestmannaeyjar[8]
 • Diễn biến Valur vs IBV Vestmannaeyjar
 • Đội hình Valur vs IBV Vestmannaeyjar
 • Video Valur vs IBV Vestmannaeyjar
 • Tip Valur vs IBV Vestmannaeyjar
16/09/2018 21:00 Vòng (KT) [6]Grindavik 0 - 1 0 - 1 Fjolnir[11]
 • Diễn biến Grindavik vs Fjolnir
 • Đội hình Grindavik vs Fjolnir
 • Video Grindavik vs Fjolnir
 • Tip Grindavik vs Fjolnir
16/09/2018 21:00 Vòng (KT) [10]Vikingur Reykjavik 1 - 1 0 - 0 Hafnarfjordur FH[5]
 • Diễn biến Vikingur Reykjavik vs Hafnarfjordur FH
 • Đội hình Vikingur Reykjavik vs Hafnarfjordur FH
 • Video Vikingur Reykjavik vs Hafnarfjordur FH
 • Tip Vikingur Reykjavik vs Hafnarfjordur FH
16/09/2018 21:00 Vòng (KT) [4]KR Reykjavik 3 - 1 1 - 1 Keflavik[12]
 • Diễn biến KR Reykjavik vs Keflavik
 • Đội hình KR Reykjavik vs Keflavik
 • Video KR Reykjavik vs Keflavik
 • Tip KR Reykjavik vs Keflavik
03/09/2018 00:15 Vòng (KT) [5]Hafnarfjordur FH 4 - 0 2 - 0 KR Reykjavik[4]
 • Diễn biến Hafnarfjordur FH vs KR Reykjavik
 • Đội hình Hafnarfjordur FH vs KR Reykjavik
 • Video Hafnarfjordur FH vs KR Reykjavik
 • Tip Hafnarfjordur FH vs KR Reykjavik
02/09/2018 22:00 Vòng (KT) [3]Breidablik 1 - 1 1 - 0 Grindavik[6]
 • Diễn biến Breidablik vs Grindavik
 • Đội hình Breidablik vs Grindavik
 • Video Breidablik vs Grindavik
 • Tip Breidablik vs Grindavik
02/09/2018 21:00 Vòng (KT) [11]Fjolnir 1 - 3 1 - 1 Stjarnan[2]
 • Diễn biến Fjolnir vs Stjarnan
 • Đội hình Fjolnir vs Stjarnan
 • Video Fjolnir vs Stjarnan
 • Tip Fjolnir vs Stjarnan
02/09/2018 21:00 Vòng (KT) [7]Ka Akureyri 3 - 3 2 - 1 Valur[1]
 • Diễn biến Ka Akureyri vs Valur
 • Đội hình Ka Akureyri vs Valur
 • Video Ka Akureyri vs Valur
 • Tip Ka Akureyri vs Valur
02/09/2018 21:00 Vòng (KT) [8]IBV Vestmannaeyjar 1 - 1 1 - 1 Vikingur Reykjavik[9]
 • Diễn biến IBV Vestmannaeyjar vs Vikingur Reykjavik
 • Đội hình IBV Vestmannaeyjar vs Vikingur Reykjavik
 • Video IBV Vestmannaeyjar vs Vikingur Reykjavik
 • Tip IBV Vestmannaeyjar vs Vikingur Reykjavik
01/09/2018 00:30 Vòng (KT) [12]Keflavik 1 - 2 0 - 0 Fylkir[10]
 • Diễn biến Keflavik vs Fylkir
 • Đội hình Keflavik vs Fylkir
 • Video Keflavik vs Fylkir
 • Tip Keflavik vs Fylkir
30/08/2018 02:15 Vòng (KT) [2]Stjarnan 1 - 1 1 - 1 Valur[1]
 • Diễn biến Stjarnan vs Valur
 • Đội hình Stjarnan vs Valur
 • Video Stjarnan vs Valur
 • Tip Stjarnan vs Valur
28/08/2018 01:00 Vòng (KT) [11]Fylkir 3 - 1 0 - 0 Grindavik[6]
 • Diễn biến Fylkir vs Grindavik
 • Đội hình Fylkir vs Grindavik
 • Video Fylkir vs Grindavik
 • Tip Fylkir vs Grindavik
27/08/2018 01:00 Vòng (KT) [12]Keflavik 1 - 3 1 - 1 Hafnarfjordur FH[5]
 • Diễn biến Keflavik vs Hafnarfjordur FH
 • Đội hình Keflavik vs Hafnarfjordur FH
 • Video Keflavik vs Hafnarfjordur FH
 • Tip Keflavik vs Hafnarfjordur FH
26/08/2018 21:00 Vòng (KT) [4]KR Reykjavik 4 - 1 3 - 0 IBV Vestmannaeyjar[8]
 • Diễn biến KR Reykjavik vs IBV Vestmannaeyjar
 • Đội hình KR Reykjavik vs IBV Vestmannaeyjar
 • Video KR Reykjavik vs IBV Vestmannaeyjar
 • Tip KR Reykjavik vs IBV Vestmannaeyjar
26/08/2018 03:00 Vòng (KT) [3]Valur 5 - 3 1 - 0 Fjolnir[11]
 • Diễn biến Valur vs Fjolnir
 • Đội hình Valur vs Fjolnir
 • Video Valur vs Fjolnir
 • Tip Valur vs Fjolnir
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 19/11/2018 02:17
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->