Bong da

Kết quả bóng đá Iceland

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
21/05/2019 02:15 Vòng [8]Grindavik ?-? ?-? Fylkir[5]
 • Diễn biến Grindavik vs Fylkir
 • Đội hình Grindavik vs Fylkir
 • Video Grindavik vs Fylkir
 • Tip Grindavik vs Fylkir
21/05/2019 02:15 Vòng [6]KR Reykjavik ?-? ?-? HK Kopavog[11]
 • Diễn biến KR Reykjavik vs HK Kopavog
 • Đội hình KR Reykjavik vs HK Kopavog
 • Video KR Reykjavik vs HK Kopavog
 • Tip KR Reykjavik vs HK Kopavog
21/05/2019 02:15 Vòng [4]Hafnarfjordur FH ?-? ?-? Valur[10]
 • Diễn biến Hafnarfjordur FH vs Valur
 • Đội hình Hafnarfjordur FH vs Valur
 • Video Hafnarfjordur FH vs Valur
 • Tip Hafnarfjordur FH vs Valur
20/05/2019 02:15 Vòng (KT) [1]Breidablik 0 - 1 0 - 0 IA Akranes[2]
 • Diễn biến Breidablik vs IA Akranes
 • Đội hình Breidablik vs IA Akranes
 • Video Breidablik vs IA Akranes
 • Tip Breidablik vs IA Akranes
20/05/2019 00:00 Vòng (KT) [6]Stjarnan 0 - 2 0 - 0 Ka Akureyri[7]
 • Diễn biến Stjarnan vs Ka Akureyri
 • Đội hình Stjarnan vs Ka Akureyri
 • Video Stjarnan vs Ka Akureyri
 • Tip Stjarnan vs Ka Akureyri
19/05/2019 22:59 Vòng (KT) [12]IBV Vestmannaeyjar 1 - 1 0 - 0 Vikingur Reykjavik[8]
 • Diễn biến IBV Vestmannaeyjar vs Vikingur Reykjavik
 • Đội hình IBV Vestmannaeyjar vs Vikingur Reykjavik
 • Video IBV Vestmannaeyjar vs Vikingur Reykjavik
 • Tip IBV Vestmannaeyjar vs Vikingur Reykjavik
17/05/2019 02:15 Vòng (KT) [9]Grindavik 2 - 1 2 - 0 KR Reykjavik[6]
 • Diễn biến Grindavik vs KR Reykjavik
 • Đội hình Grindavik vs KR Reykjavik
 • Video Grindavik vs KR Reykjavik
 • Tip Grindavik vs KR Reykjavik
17/05/2019 02:15 Vòng (KT) [5]Fylkir 0 - 1 0 - 1 Valur[10]
 • Diễn biến Fylkir vs Valur
 • Đội hình Fylkir vs Valur
 • Video Fylkir vs Valur
 • Tip Fylkir vs Valur
17/05/2019 01:45 Vòng  Hoãn [11]HK Kopavog ?-? ?-? IBV Vestmannaeyjar[12]
 • Diễn biến HK Kopavog vs IBV Vestmannaeyjar
 • Đội hình HK Kopavog vs IBV Vestmannaeyjar
 • Video HK Kopavog vs IBV Vestmannaeyjar
 • Tip HK Kopavog vs IBV Vestmannaeyjar
16/05/2019 02:15 Vòng (KT) [8]Vikingur Reykjavik 3 - 4 0 - 2 Stjarnan[3]
 • Diễn biến Vikingur Reykjavik vs Stjarnan
 • Đội hình Vikingur Reykjavik vs Stjarnan
 • Video Vikingur Reykjavik vs Stjarnan
 • Tip Vikingur Reykjavik vs Stjarnan
16/05/2019 02:15 Vòng (KT) [7]Ka Akureyri 0 - 1 0 - 1 Breidablik[1]
 • Diễn biến Ka Akureyri vs Breidablik
 • Đội hình Ka Akureyri vs Breidablik
 • Video Ka Akureyri vs Breidablik
 • Tip Ka Akureyri vs Breidablik
16/05/2019 02:15 Vòng (KT) [6]IA Akranes 2 - 0 1 - 0 Hafnarfjordur FH[2]
 • Diễn biến IA Akranes vs Hafnarfjordur FH
 • Đội hình IA Akranes vs Hafnarfjordur FH
 • Video IA Akranes vs Hafnarfjordur FH
 • Tip IA Akranes vs Hafnarfjordur FH
13/05/2019 02:15 Vòng (KT) [2]KR Reykjavik 1 - 1 1 - 0 Fylkir[1]
 • Diễn biến KR Reykjavik vs Fylkir
 • Đội hình KR Reykjavik vs Fylkir
 • Video KR Reykjavik vs Fylkir
 • Tip KR Reykjavik vs Fylkir
12/05/2019 03:00 Vòng (KT) [9]Valur 1 - 2 0 - 2 IA Akranes[3]
 • Diễn biến Valur vs IA Akranes
 • Đội hình Valur vs IA Akranes
 • Video Valur vs IA Akranes
 • Tip Valur vs IA Akranes
11/05/2019 21:00 Vòng (KT) [12]IBV Vestmannaeyjar 2 - 2 2 - 1 Grindavik[11]
 • Diễn biến IBV Vestmannaeyjar vs Grindavik
 • Đội hình IBV Vestmannaeyjar vs Grindavik
 • Video IBV Vestmannaeyjar vs Grindavik
 • Tip IBV Vestmannaeyjar vs Grindavik
11/05/2019 03:00 Vòng (KT) [4]Breidablik 3 - 1 2 - 1 Vikingur Reykjavik[7]
 • Diễn biến Breidablik vs Vikingur Reykjavik
 • Đội hình Breidablik vs Vikingur Reykjavik
 • Video Breidablik vs Vikingur Reykjavik
 • Tip Breidablik vs Vikingur Reykjavik
11/05/2019 02:15 Vòng (KT) [7]Stjarnan 1 - 0 0 - 0 HK Kopavog[10]
 • Diễn biến Stjarnan vs HK Kopavog
 • Đội hình Stjarnan vs HK Kopavog
 • Video Stjarnan vs HK Kopavog
 • Tip Stjarnan vs HK Kopavog
11/05/2019 01:00 Vòng (KT) [5]Hafnarfjordur FH 3 - 2 1 - 0 Ka Akureyri[6]
 • Diễn biến Hafnarfjordur FH vs Ka Akureyri
 • Đội hình Hafnarfjordur FH vs Ka Akureyri
 • Video Hafnarfjordur FH vs Ka Akureyri
 • Tip Hafnarfjordur FH vs Ka Akureyri
07/05/2019 02:15 Vòng (KT) [5]Vikingur Reykjavik 1 - 1 1 - 0 Hafnarfjordur FH[3]
 • Diễn biến Vikingur Reykjavik vs Hafnarfjordur FH
 • Đội hình Vikingur Reykjavik vs Hafnarfjordur FH
 • Video Vikingur Reykjavik vs Hafnarfjordur FH
 • Tip Vikingur Reykjavik vs Hafnarfjordur FH
06/05/2019 02:15 Vòng (KT) [1]Fylkir 2 - 2 0 - 1 IA Akranes[2]
 • Diễn biến Fylkir vs IA Akranes
 • Đội hình Fylkir vs IA Akranes
 • Video Fylkir vs IA Akranes
 • Tip Fylkir vs IA Akranes
06/05/2019 02:15 Vòng (KT) [10]Grindavik 1 - 1 0 - 1 Stjarnan[8]
 • Diễn biến Grindavik vs Stjarnan
 • Đội hình Grindavik vs Stjarnan
 • Video Grindavik vs Stjarnan
 • Tip Grindavik vs Stjarnan
06/05/2019 00:00 Vòng (KT) [7]KR Reykjavik 3 - 0 0 - 0 IBV Vestmannaeyjar[12]
 • Diễn biến KR Reykjavik vs IBV Vestmannaeyjar
 • Đội hình KR Reykjavik vs IBV Vestmannaeyjar
 • Video KR Reykjavik vs IBV Vestmannaeyjar
 • Tip KR Reykjavik vs IBV Vestmannaeyjar
05/05/2019 22:59 Vòng (KT) [9]Ka Akureyri 1 - 0 0 - 0 Valur[6]
 • Diễn biến Ka Akureyri vs Valur
 • Đội hình Ka Akureyri vs Valur
 • Video Ka Akureyri vs Valur
 • Tip Ka Akureyri vs Valur
04/05/2019 22:59 Vòng (KT) [11]HK Kopavog 2 - 2 0 - 0 Breidablik[4]
 • Diễn biến HK Kopavog vs Breidablik
 • Đội hình HK Kopavog vs Breidablik
 • Video HK Kopavog vs Breidablik
 • Tip HK Kopavog vs Breidablik
28/04/2019 03:00 Vòng (KT) [3]Stjarnan 1 - 1 1 - 0 KR Reykjavik[4]
 • Diễn biến Stjarnan vs KR Reykjavik
 • Đội hình Stjarnan vs KR Reykjavik
 • Video Stjarnan vs KR Reykjavik
 • Tip Stjarnan vs KR Reykjavik
27/04/2019 22:59 Vòng (KT) [ICE D1-1]IA Akranes 3 - 1 2 - 1 Ka Akureyri[7]
 • Diễn biến IA Akranes vs Ka Akureyri
 • Đội hình IA Akranes vs Ka Akureyri
 • Video IA Akranes vs Ka Akureyri
 • Tip IA Akranes vs Ka Akureyri
27/04/2019 22:59 Vòng (KT) [5]Hafnarfjordur FH 2 - 0 1 - 0 HK Kopavog[ICE D1-2]
 • Diễn biến Hafnarfjordur FH vs HK Kopavog
 • Đội hình Hafnarfjordur FH vs HK Kopavog
 • Video Hafnarfjordur FH vs HK Kopavog
 • Tip Hafnarfjordur FH vs HK Kopavog
27/04/2019 21:00 Vòng (KT) [6]IBV Vestmannaeyjar 0 - 3 0 - 2 Fylkir[8]
 • Diễn biến IBV Vestmannaeyjar vs Fylkir
 • Đội hình IBV Vestmannaeyjar vs Fylkir
 • Video IBV Vestmannaeyjar vs Fylkir
 • Tip IBV Vestmannaeyjar vs Fylkir
27/04/2019 21:00 Vòng (KT) [10]Grindavik 0 - 2 0 - 0 Breidablik[2]
 • Diễn biến Grindavik vs Breidablik
 • Đội hình Grindavik vs Breidablik
 • Video Grindavik vs Breidablik
 • Tip Grindavik vs Breidablik
27/04/2019 03:00 Vòng (KT) [1]Valur 3 - 3 0 - 1 Vikingur Reykjavik[9]
 • Diễn biến Valur vs Vikingur Reykjavik
 • Đội hình Valur vs Vikingur Reykjavik
 • Video Valur vs Vikingur Reykjavik
 • Tip Valur vs Vikingur Reykjavik
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 20/05/2019 04:21
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->