Bong da

Kết quả bóng đá Hạng 2 Iceland

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
22/09/2018 21:00 Vòng [2]Grotta Seltjarnarnes ?-? ?-? Huginn[12]
 • Diễn biến Grotta Seltjarnarnes vs Huginn
 • Đội hình Grotta Seltjarnarnes vs Huginn
 • Video Grotta Seltjarnarnes vs Huginn
 • Tip Grotta Seltjarnarnes vs Huginn
22/09/2018 21:00 Vòng [11]Leiknir F ?-? ?-? Vidir Gardur[8]
 • Diễn biến Leiknir F vs Vidir Gardur
 • Đội hình Leiknir F vs Vidir Gardur
 • Video Leiknir F vs Vidir Gardur
 • Tip Leiknir F vs Vidir Gardur
22/09/2018 21:00 Vòng [6]Throttur Vogur ?-? ?-? Fjardabyggd[7]
 • Diễn biến Throttur Vogur vs Fjardabyggd
 • Đội hình Throttur Vogur vs Fjardabyggd
 • Video Throttur Vogur vs Fjardabyggd
 • Tip Throttur Vogur vs Fjardabyggd
22/09/2018 21:00 Vòng [4]Kari ?-? ?-? Vestri[3]
 • Diễn biến Kari vs Vestri
 • Đội hình Kari vs Vestri
 • Video Kari vs Vestri
 • Tip Kari vs Vestri
22/09/2018 21:00 Vòng [10]Tindastoll Sauda ?-? ?-? Volsungur Husavik[5]
 • Diễn biến Tindastoll Sauda vs Volsungur Husavik
 • Đội hình Tindastoll Sauda vs Volsungur Husavik
 • Video Tindastoll Sauda vs Volsungur Husavik
 • Tip Tindastoll Sauda vs Volsungur Husavik
22/09/2018 21:00 Vòng [9]Hottur Egilsstadir ?-? ?-? Umf Afturelding[1]
 • Diễn biến Hottur Egilsstadir vs Umf Afturelding
 • Đội hình Hottur Egilsstadir vs Umf Afturelding
 • Video Hottur Egilsstadir vs Umf Afturelding
 • Tip Hottur Egilsstadir vs Umf Afturelding
15/09/2018 21:00 Vòng [7]Fjardabyggd ?-? ?-? Grotta Seltjarnarnes[2]
 • Diễn biến Fjardabyggd vs Grotta Seltjarnarnes
 • Đội hình Fjardabyggd vs Grotta Seltjarnarnes
 • Video Fjardabyggd vs Grotta Seltjarnarnes
 • Tip Fjardabyggd vs Grotta Seltjarnarnes
15/09/2018 21:00 Vòng (KT) [12]Huginn 0 - 1 0 - 0 Tindastoll Sauda[11]
 • Diễn biến Huginn vs Tindastoll Sauda
 • Đội hình Huginn vs Tindastoll Sauda
 • Video Huginn vs Tindastoll Sauda
 • Tip Huginn vs Tindastoll Sauda
15/09/2018 21:00 Vòng (KT) [4]Volsungur Husavik 2 - 3 0 - 1 Hottur Egilsstadir[10]
 • Diễn biến Volsungur Husavik vs Hottur Egilsstadir
 • Đội hình Volsungur Husavik vs Hottur Egilsstadir
 • Video Volsungur Husavik vs Hottur Egilsstadir
 • Tip Volsungur Husavik vs Hottur Egilsstadir
15/09/2018 21:00 Vòng (KT) [8]Vidir Gardur 2 - 3 1 - 1 Kari[5]
 • Diễn biến Vidir Gardur vs Kari
 • Đội hình Vidir Gardur vs Kari
 • Video Vidir Gardur vs Kari
 • Tip Vidir Gardur vs Kari
15/09/2018 21:00 Vòng (KT) [3]Vestri 2 - 0 0 - 0 Throttur Vogur[6]
 • Diễn biến Vestri vs Throttur Vogur
 • Đội hình Vestri vs Throttur Vogur
 • Video Vestri vs Throttur Vogur
 • Tip Vestri vs Throttur Vogur
15/09/2018 21:00 Vòng (KT) [1]Umf Afturelding 4 - 1 1 - 0 Leiknir F[9]
 • Diễn biến Umf Afturelding vs Leiknir F
 • Đội hình Umf Afturelding vs Leiknir F
 • Video Umf Afturelding vs Leiknir F
 • Tip Umf Afturelding vs Leiknir F
09/09/2018 22:59 Vòng (KT) [5]Volsungur Husavik 1 - 0 0 - 0 Kari[4]
 • Diễn biến Volsungur Husavik vs Kari
 • Đội hình Volsungur Husavik vs Kari
 • Video Volsungur Husavik vs Kari
 • Tip Volsungur Husavik vs Kari
08/09/2018 21:00 Vòng (KT) [8]Vidir Gardur 1 - 2 1 - 2 Grotta Seltjarnarnes[2]
 • Diễn biến Vidir Gardur vs Grotta Seltjarnarnes
 • Đội hình Vidir Gardur vs Grotta Seltjarnarnes
 • Video Vidir Gardur vs Grotta Seltjarnarnes
 • Tip Vidir Gardur vs Grotta Seltjarnarnes
08/09/2018 21:00 Vòng (KT) [1]Umf Afturelding 1 - 2 1 - 2 Throttur Vogur[7]
 • Diễn biến Umf Afturelding vs Throttur Vogur
 • Đội hình Umf Afturelding vs Throttur Vogur
 • Video Umf Afturelding vs Throttur Vogur
 • Tip Umf Afturelding vs Throttur Vogur
08/09/2018 21:00 Vòng (KT) [3]Vestri 1 - 0 0 - 0 Huginn[12]
 • Diễn biến Vestri vs Huginn
 • Đội hình Vestri vs Huginn
 • Video Vestri vs Huginn
 • Tip Vestri vs Huginn
08/09/2018 21:00 Vòng (KT) [10]Hottur Egilsstadir 2 - 0 2 - 0 Leiknir F[9]
 • Diễn biến Hottur Egilsstadir vs Leiknir F
 • Đội hình Hottur Egilsstadir vs Leiknir F
 • Video Hottur Egilsstadir vs Leiknir F
 • Tip Hottur Egilsstadir vs Leiknir F
08/09/2018 21:00 Vòng (KT) [11]Tindastoll Sauda 1 - 0 0 - 0 Fjardabyggd[6]
 • Diễn biến Tindastoll Sauda vs Fjardabyggd
 • Đội hình Tindastoll Sauda vs Fjardabyggd
 • Video Tindastoll Sauda vs Fjardabyggd
 • Tip Tindastoll Sauda vs Fjardabyggd
02/09/2018 21:00 Vòng (KT) [3]Kari 2 - 2 0 - 2 Hottur Egilsstadir[11]
 • Diễn biến Kari vs Hottur Egilsstadir
 • Đội hình Kari vs Hottur Egilsstadir
 • Video Kari vs Hottur Egilsstadir
 • Tip Kari vs Hottur Egilsstadir
02/09/2018 21:00 Vòng (KT) [7]Throttur Vogur 0 - 2 0 - 1 Volsungur Husavik[5]
 • Diễn biến Throttur Vogur vs Volsungur Husavik
 • Đội hình Throttur Vogur vs Volsungur Husavik
 • Video Throttur Vogur vs Volsungur Husavik
 • Tip Throttur Vogur vs Volsungur Husavik
02/09/2018 21:00 Vòng (KT) [12]Huginn 1 - 2 0 - 1 Vidir Gardur[8]
 • Diễn biến Huginn vs Vidir Gardur
 • Đội hình Huginn vs Vidir Gardur
 • Video Huginn vs Vidir Gardur
 • Tip Huginn vs Vidir Gardur
02/09/2018 21:00 Vòng (KT) [9]Leiknir F 8 - 0 3 - 0 Tindastoll Sauda[10]
 • Diễn biến Leiknir F vs Tindastoll Sauda
 • Đội hình Leiknir F vs Tindastoll Sauda
 • Video Leiknir F vs Tindastoll Sauda
 • Tip Leiknir F vs Tindastoll Sauda
01/09/2018 20:00 Vòng (KT) [6]Fjardabyggd 0 - 1 0 - 0 Vestri[4]
 • Diễn biến Fjardabyggd vs Vestri
 • Đội hình Fjardabyggd vs Vestri
 • Video Fjardabyggd vs Vestri
 • Tip Fjardabyggd vs Vestri
01/09/2018 02:15 Vòng (KT) [2]Grotta Seltjarnarnes 1 - 2 0 - 1 Umf Afturelding[1]
 • Diễn biến Grotta Seltjarnarnes vs Umf Afturelding
 • Đội hình Grotta Seltjarnarnes vs Umf Afturelding
 • Video Grotta Seltjarnarnes vs Umf Afturelding
 • Tip Grotta Seltjarnarnes vs Umf Afturelding
25/08/2018 21:00 Vòng (KT) [1]Vestri 1 - 1 1 - 1 Tindastoll Sauda[11]
 • Diễn biến Vestri vs Tindastoll Sauda
 • Đội hình Vestri vs Tindastoll Sauda
 • Video Vestri vs Tindastoll Sauda
 • Tip Vestri vs Tindastoll Sauda
25/08/2018 21:00 Vòng (KT) [9]Leiknir F 0 - 1 0 - 1 Kari[2]
 • Diễn biến Leiknir F vs Kari
 • Đội hình Leiknir F vs Kari
 • Video Leiknir F vs Kari
 • Tip Leiknir F vs Kari
25/08/2018 21:00 Vòng (KT) [8]Vidir Gardur 2 - 1 1 - 0 Fjardabyggd[6]
 • Diễn biến Vidir Gardur vs Fjardabyggd
 • Đội hình Vidir Gardur vs Fjardabyggd
 • Video Vidir Gardur vs Fjardabyggd
 • Tip Vidir Gardur vs Fjardabyggd
25/08/2018 21:00 Vòng (KT) [5]Volsungur Husavik 2 - 3 0 - 2 Grotta Seltjarnarnes[4]
 • Diễn biến Volsungur Husavik vs Grotta Seltjarnarnes
 • Đội hình Volsungur Husavik vs Grotta Seltjarnarnes
 • Video Volsungur Husavik vs Grotta Seltjarnarnes
 • Tip Volsungur Husavik vs Grotta Seltjarnarnes
25/08/2018 21:00 Vòng (KT) [3]Umf Afturelding 4 - 0 2 - 0 Huginn[12]
 • Diễn biến Umf Afturelding vs Huginn
 • Đội hình Umf Afturelding vs Huginn
 • Video Umf Afturelding vs Huginn
 • Tip Umf Afturelding vs Huginn
25/08/2018 21:00 Vòng (KT) [10]Hottur Egilsstadir 1 - 3 0 - 2 Throttur Vogur[7]
 • Diễn biến Hottur Egilsstadir vs Throttur Vogur
 • Đội hình Hottur Egilsstadir vs Throttur Vogur
 • Video Hottur Egilsstadir vs Throttur Vogur
 • Tip Hottur Egilsstadir vs Throttur Vogur
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 20/01/2019 21:10
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

Loading...

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

Loading...
Loading...
-->