Bong da

Kết quả bóng đá Hạng nhất Iceland

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
22/09/2018 22:59 Vòng (KT) [2]IA Akranes 1 - 1 0 - 0 Throttur[5]
 • Diễn biến IA Akranes vs Throttur
 • Đội hình IA Akranes vs Throttur
 • Video IA Akranes vs Throttur
 • Tip IA Akranes vs Throttur
22/09/2018 22:59 Vòng (KT) [9]Haukar 2 - 0 1 - 0 HK Kopavog[1]
 • Diễn biến Haukar vs HK Kopavog
 • Đội hình Haukar vs HK Kopavog
 • Video Haukar vs HK Kopavog
 • Tip Haukar vs HK Kopavog
22/09/2018 21:00 Vòng (KT) [3]Thor Akureyri 3 - 1 2 - 1 Leiknir Reykjavik[6]
 • Diễn biến Thor Akureyri vs Leiknir Reykjavik
 • Đội hình Thor Akureyri vs Leiknir Reykjavik
 • Video Thor Akureyri vs Leiknir Reykjavik
 • Tip Thor Akureyri vs Leiknir Reykjavik
22/09/2018 21:00 Vòng (KT) [10]Ir Reykjavik 2 - 3 2 - 2 Magni[11]
 • Diễn biến Ir Reykjavik vs Magni
 • Đội hình Ir Reykjavik vs Magni
 • Video Ir Reykjavik vs Magni
 • Tip Ir Reykjavik vs Magni
22/09/2018 21:00 Vòng (KT) [8]Umf Njardvik 2 - 1 1 - 1 UMF Selfoss[12]
 • Diễn biến Umf Njardvik vs UMF Selfoss
 • Đội hình Umf Njardvik vs UMF Selfoss
 • Video Umf Njardvik vs UMF Selfoss
 • Tip Umf Njardvik vs UMF Selfoss
22/09/2018 21:00 Vòng (KT) [7]Fram Reykjavik 1 - 2 1 - 1 Vikingur Olafsvik[4]
 • Diễn biến Fram Reykjavik vs Vikingur Olafsvik
 • Đội hình Fram Reykjavik vs Vikingur Olafsvik
 • Video Fram Reykjavik vs Vikingur Olafsvik
 • Tip Fram Reykjavik vs Vikingur Olafsvik
15/09/2018 21:00 Vòng (KT) [12]Magni 2 - 1 1 - 1 Fram Reykjavik[6]
 • Diễn biến Magni vs Fram Reykjavik
 • Đội hình Magni vs Fram Reykjavik
 • Video Magni vs Fram Reykjavik
 • Tip Magni vs Fram Reykjavik
15/09/2018 21:00 Vòng (KT) [1]HK Kopavog 3 - 0 2 - 0 Ir Reykjavik[10]
 • Diễn biến HK Kopavog vs Ir Reykjavik
 • Đội hình HK Kopavog vs Ir Reykjavik
 • Video HK Kopavog vs Ir Reykjavik
 • Tip HK Kopavog vs Ir Reykjavik
15/09/2018 21:00 Vòng (KT) [11]UMF Selfoss 1 - 3 0 - 2 IA Akranes[2]
 • Diễn biến UMF Selfoss vs IA Akranes
 • Đội hình UMF Selfoss vs IA Akranes
 • Video UMF Selfoss vs IA Akranes
 • Tip UMF Selfoss vs IA Akranes
15/09/2018 21:00 Vòng (KT) [5]Throttur 3 - 4 2 - 2 Thor Akureyri[4]
 • Diễn biến Throttur vs Thor Akureyri
 • Đội hình Throttur vs Thor Akureyri
 • Video Throttur vs Thor Akureyri
 • Tip Throttur vs Thor Akureyri
15/09/2018 21:00 Vòng (KT) [3]Vikingur Olafsvik 1 - 2 0 - 2 Umf Njardvik[8]
 • Diễn biến Vikingur Olafsvik vs Umf Njardvik
 • Đội hình Vikingur Olafsvik vs Umf Njardvik
 • Video Vikingur Olafsvik vs Umf Njardvik
 • Tip Vikingur Olafsvik vs Umf Njardvik
15/09/2018 21:00 Vòng (KT) [7]Leiknir Reykjavik 0 - 0 0 - 0 Haukar[9]
 • Diễn biến Leiknir Reykjavik vs Haukar
 • Đội hình Leiknir Reykjavik vs Haukar
 • Video Leiknir Reykjavik vs Haukar
 • Tip Leiknir Reykjavik vs Haukar
08/09/2018 22:59 Vòng (KT) [9]Umf Njardvik 2 - 1 2 - 0 Magni[12]
 • Diễn biến Umf Njardvik vs Magni
 • Đội hình Umf Njardvik vs Magni
 • Video Umf Njardvik vs Magni
 • Tip Umf Njardvik vs Magni
08/09/2018 21:00 Vòng (KT) [1]IA Akranes 1 - 1 1 - 1 Vikingur Olafsvik[3]
 • Diễn biến IA Akranes vs Vikingur Olafsvik
 • Đội hình IA Akranes vs Vikingur Olafsvik
 • Video IA Akranes vs Vikingur Olafsvik
 • Tip IA Akranes vs Vikingur Olafsvik
08/09/2018 02:15 Vòng (KT) [6]Fram Reykjavik 1 - 4 0 - 1 HK Kopavog[2]
 • Diễn biến Fram Reykjavik vs HK Kopavog
 • Đội hình Fram Reykjavik vs HK Kopavog
 • Video Fram Reykjavik vs HK Kopavog
 • Tip Fram Reykjavik vs HK Kopavog
08/09/2018 01:30 Vòng (KT) [8]Haukar 1 - 1 0 - 1 Ir Reykjavik[10]
 • Diễn biến Haukar vs Ir Reykjavik
 • Đội hình Haukar vs Ir Reykjavik
 • Video Haukar vs Ir Reykjavik
 • Tip Haukar vs Ir Reykjavik
08/09/2018 00:30 Vòng (KT) [5]Thor Akureyri 2 - 1 1 - 1 UMF Selfoss[11]
 • Diễn biến Thor Akureyri vs UMF Selfoss
 • Đội hình Thor Akureyri vs UMF Selfoss
 • Video Thor Akureyri vs UMF Selfoss
 • Tip Thor Akureyri vs UMF Selfoss
06/09/2018 00:30 Vòng (KT) [7]Leiknir Reykjavik 2 - 1 1 - 1 Throttur[3]
 • Diễn biến Leiknir Reykjavik vs Throttur
 • Đội hình Leiknir Reykjavik vs Throttur
 • Video Leiknir Reykjavik vs Throttur
 • Tip Leiknir Reykjavik vs Throttur
02/09/2018 22:59 Vòng (KT) [4]Vikingur Olafsvik 2 - 0 1 - 0 Thor Akureyri[5]
 • Diễn biến Vikingur Olafsvik vs Thor Akureyri
 • Đội hình Vikingur Olafsvik vs Thor Akureyri
 • Video Vikingur Olafsvik vs Thor Akureyri
 • Tip Vikingur Olafsvik vs Thor Akureyri
01/09/2018 20:00 Vòng (KT) [12]Magni 2 - 3 1 - 2 IA Akranes[1]
 • Diễn biến Magni vs IA Akranes
 • Đội hình Magni vs IA Akranes
 • Video Magni vs IA Akranes
 • Tip Magni vs IA Akranes
01/09/2018 02:15 Vòng (KT) [3]Throttur 1 - 2 0 - 0 Haukar[9]
 • Diễn biến Throttur vs Haukar
 • Đội hình Throttur vs Haukar
 • Video Throttur vs Haukar
 • Tip Throttur vs Haukar
01/09/2018 01:30 Vòng (KT) [2]HK Kopavog 1 - 0 1 - 0 Umf Njardvik[8]
 • Diễn biến HK Kopavog vs Umf Njardvik
 • Đội hình HK Kopavog vs Umf Njardvik
 • Video HK Kopavog vs Umf Njardvik
 • Tip HK Kopavog vs Umf Njardvik
31/08/2018 01:00 Vòng (KT) [10]Ir Reykjavik 2 - 3 1 - 1 Fram Reykjavik[6]
 • Diễn biến Ir Reykjavik vs Fram Reykjavik
 • Đội hình Ir Reykjavik vs Fram Reykjavik
 • Video Ir Reykjavik vs Fram Reykjavik
 • Tip Ir Reykjavik vs Fram Reykjavik
31/08/2018 01:00 Vòng (KT) [11]UMF Selfoss 1 - 2 0 - 1 Leiknir Reykjavik[7]
 • Diễn biến UMF Selfoss vs Leiknir Reykjavik
 • Đội hình UMF Selfoss vs Leiknir Reykjavik
 • Video UMF Selfoss vs Leiknir Reykjavik
 • Tip UMF Selfoss vs Leiknir Reykjavik
25/08/2018 21:00 Vòng (KT) [5]Throttur 3 - 2 0 - 2 UMF Selfoss[10]
 • Diễn biến Throttur vs UMF Selfoss
 • Đội hình Throttur vs UMF Selfoss
 • Video Throttur vs UMF Selfoss
 • Tip Throttur vs UMF Selfoss
25/08/2018 01:00 Vòng (KT) [7]Leiknir Reykjavik 1 - 2 0 - 1 Vikingur Olafsvik[4]
 • Diễn biến Leiknir Reykjavik vs Vikingur Olafsvik
 • Đội hình Leiknir Reykjavik vs Vikingur Olafsvik
 • Video Leiknir Reykjavik vs Vikingur Olafsvik
 • Tip Leiknir Reykjavik vs Vikingur Olafsvik
25/08/2018 01:00 Vòng (KT) [1]IA Akranes 0 - 0 0 - 0 HK Kopavog[2]
 • Diễn biến IA Akranes vs HK Kopavog
 • Đội hình IA Akranes vs HK Kopavog
 • Video IA Akranes vs HK Kopavog
 • Tip IA Akranes vs HK Kopavog
24/08/2018 01:30 Vòng (KT) [11]Haukar 2 - 1 1 - 1 Fram Reykjavik[6]
 • Diễn biến Haukar vs Fram Reykjavik
 • Đội hình Haukar vs Fram Reykjavik
 • Video Haukar vs Fram Reykjavik
 • Tip Haukar vs Fram Reykjavik
24/08/2018 01:00 Vòng (KT) [8]Umf Njardvik 1 - 1 1 - 0 Ir Reykjavik[9]
 • Diễn biến Umf Njardvik vs Ir Reykjavik
 • Đội hình Umf Njardvik vs Ir Reykjavik
 • Video Umf Njardvik vs Ir Reykjavik
 • Tip Umf Njardvik vs Ir Reykjavik
24/08/2018 01:00 Vòng (KT) [3]Thor Akureyri 1 - 1 0 - 0 Magni[12]
 • Diễn biến Thor Akureyri vs Magni
 • Đội hình Thor Akureyri vs Magni
 • Video Thor Akureyri vs Magni
 • Tip Thor Akureyri vs Magni
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 20/02/2019 00:58
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

Loading...

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->