Bong da

Kết quả bóng đá Hạng nhất Iceland

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
22/07/2019 02:15 Vòng (KT) [5]Fram Reykjavik 1 - 2 0 - 1 Keflavik[7]
 • Diễn biến Fram Reykjavik vs Keflavik
 • Đội hình Fram Reykjavik vs Keflavik
 • Video Fram Reykjavik vs Keflavik
 • Tip Fram Reykjavik vs Keflavik
20/07/2019 23:00 Vòng (KT) [11]Umf Afturelding 1 - 2 0 - 1 Thor Akureyri[3]
 • Diễn biến Umf Afturelding vs Thor Akureyri
 • Đội hình Umf Afturelding vs Thor Akureyri
 • Video Umf Afturelding vs Thor Akureyri
 • Tip Umf Afturelding vs Thor Akureyri
20/07/2019 23:00 Vòng (KT) [12]Magni 0 - 3 0 - 1 Leiknir Reykjavik[7]
 • Diễn biến Magni vs Leiknir Reykjavik
 • Đội hình Magni vs Leiknir Reykjavik
 • Video Magni vs Leiknir Reykjavik
 • Tip Magni vs Leiknir Reykjavik
20/07/2019 21:00 Vòng (KT) [9]Haukar 1 - 5 1 - 3 Fjolnir[1]
 • Diễn biến Haukar vs Fjolnir
 • Đội hình Haukar vs Fjolnir
 • Video Haukar vs Fjolnir
 • Tip Haukar vs Fjolnir
20/07/2019 21:00 Vòng (KT) [2]Grotta Seltjarnarnes 2 - 2 0 - 0 Vikingur Olafsvik[5]
 • Diễn biến Grotta Seltjarnarnes vs Vikingur Olafsvik
 • Đội hình Grotta Seltjarnarnes vs Vikingur Olafsvik
 • Video Grotta Seltjarnarnes vs Vikingur Olafsvik
 • Tip Grotta Seltjarnarnes vs Vikingur Olafsvik
20/07/2019 21:00 Vòng (KT) [10]Umf Njardvik 2 - 3 1 - 1 Throttur[8]
 • Diễn biến Umf Njardvik vs Throttur
 • Đội hình Umf Njardvik vs Throttur
 • Video Umf Njardvik vs Throttur
 • Tip Umf Njardvik vs Throttur
17/07/2019 02:15 Vòng (KT) [1]Fjolnir 3 - 1 1 - 0 Fram Reykjavik[4]
 • Diễn biến Fjolnir vs Fram Reykjavik
 • Đội hình Fjolnir vs Fram Reykjavik
 • Video Fjolnir vs Fram Reykjavik
 • Tip Fjolnir vs Fram Reykjavik
17/07/2019 02:15 Vòng (KT) [5]Vikingur Olafsvik 2 - 0 1 - 0 Haukar[9]
 • Diễn biến Vikingur Olafsvik vs Haukar
 • Đội hình Vikingur Olafsvik vs Haukar
 • Video Vikingur Olafsvik vs Haukar
 • Tip Vikingur Olafsvik vs Haukar
17/07/2019 02:15 Vòng (KT) [7]Leiknir Reykjavik 3 - 2 1 - 1 Umf Afturelding[11]
 • Diễn biến Leiknir Reykjavik vs Umf Afturelding
 • Đội hình Leiknir Reykjavik vs Umf Afturelding
 • Video Leiknir Reykjavik vs Umf Afturelding
 • Tip Leiknir Reykjavik vs Umf Afturelding
17/07/2019 02:15 Vòng (KT) [8]Throttur 0 - 1 0 - 0 Grotta Seltjarnarnes[2]
 • Diễn biến Throttur vs Grotta Seltjarnarnes
 • Đội hình Throttur vs Grotta Seltjarnarnes
 • Video Throttur vs Grotta Seltjarnarnes
 • Tip Throttur vs Grotta Seltjarnarnes
17/07/2019 01:00 Vòng (KT) [6]Keflavik 0 - 3 0 - 2 Magni[12]
 • Diễn biến Keflavik vs Magni
 • Đội hình Keflavik vs Magni
 • Video Keflavik vs Magni
 • Tip Keflavik vs Magni
17/07/2019 01:00 Vòng (KT) [3]Thor Akureyri 2 - 1 1 - 1 Umf Njardvik[10]
 • Diễn biến Thor Akureyri vs Umf Njardvik
 • Đội hình Thor Akureyri vs Umf Njardvik
 • Video Thor Akureyri vs Umf Njardvik
 • Tip Thor Akureyri vs Umf Njardvik
12/07/2019 02:15 Vòng (KT) [10]Umf Afturelding 1 - 1 0 - 1 Throttur[8]
 • Diễn biến Umf Afturelding vs Throttur
 • Đội hình Umf Afturelding vs Throttur
 • Video Umf Afturelding vs Throttur
 • Tip Umf Afturelding vs Throttur
12/07/2019 02:15 Vòng (KT) [1]Fjolnir 1 - 1 1 - 0 Keflavik[6]
 • Diễn biến Fjolnir vs Keflavik
 • Đội hình Fjolnir vs Keflavik
 • Video Fjolnir vs Keflavik
 • Tip Fjolnir vs Keflavik
12/07/2019 02:15 Vòng (KT) [9]Haukar 2 - 2 0 - 1 Grotta Seltjarnarnes[2]
 • Diễn biến Haukar vs Grotta Seltjarnarnes
 • Đội hình Haukar vs Grotta Seltjarnarnes
 • Video Haukar vs Grotta Seltjarnarnes
 • Tip Haukar vs Grotta Seltjarnarnes
12/07/2019 02:15 Vòng (KT) [11]Umf Njardvik 3 - 0 2 - 0 Vikingur Olafsvik[4]
 • Diễn biến Umf Njardvik vs Vikingur Olafsvik
 • Đội hình Umf Njardvik vs Vikingur Olafsvik
 • Video Umf Njardvik vs Vikingur Olafsvik
 • Tip Umf Njardvik vs Vikingur Olafsvik
12/07/2019 02:15 Vòng (KT) [5]Fram Reykjavik 2 - 1 2 - 0 Leiknir Reykjavik[7]
 • Diễn biến Fram Reykjavik vs Leiknir Reykjavik
 • Đội hình Fram Reykjavik vs Leiknir Reykjavik
 • Video Fram Reykjavik vs Leiknir Reykjavik
 • Tip Fram Reykjavik vs Leiknir Reykjavik
12/07/2019 02:15 Vòng (KT) [12]Magni 1 - 1 0 - 0 Thor Akureyri[3]
 • Diễn biến Magni vs Thor Akureyri
 • Đội hình Magni vs Thor Akureyri
 • Video Magni vs Thor Akureyri
 • Tip Magni vs Thor Akureyri
06/07/2019 23:00 Vòng 10 (KT) [8]Throttur 7 - 0 4 - 0 Magni[12]
 • Diễn biến Throttur vs Magni
 • Đội hình Throttur vs Magni
 • Video Throttur vs Magni
 • Tip Throttur vs Magni
06/07/2019 03:00 Vòng 10 (KT) [7]Vikingur Olafsvik 2 - 0 0 - 0 Umf Afturelding[10]
 • Diễn biến Vikingur Olafsvik vs Umf Afturelding
 • Đội hình Vikingur Olafsvik vs Umf Afturelding
 • Video Vikingur Olafsvik vs Umf Afturelding
 • Tip Vikingur Olafsvik vs Umf Afturelding
06/07/2019 02:15 Vòng 10 (KT) [2]Grotta Seltjarnarnes 3 - 1 1 - 0 Umf Njardvik[11]
 • Diễn biến Grotta Seltjarnarnes vs Umf Njardvik
 • Đội hình Grotta Seltjarnarnes vs Umf Njardvik
 • Video Grotta Seltjarnarnes vs Umf Njardvik
 • Tip Grotta Seltjarnarnes vs Umf Njardvik
06/07/2019 01:00 Vòng 10 (KT) [4]Thor Akureyri 3 - 0 1 - 0 Fram Reykjavik[3]
 • Diễn biến Thor Akureyri vs Fram Reykjavik
 • Đội hình Thor Akureyri vs Fram Reykjavik
 • Video Thor Akureyri vs Fram Reykjavik
 • Tip Thor Akureyri vs Fram Reykjavik
05/07/2019 02:15 Vòng 10 (KT) [6]Keflavik 1 - 1 1 - 0 Haukar[9]
 • Diễn biến Keflavik vs Haukar
 • Đội hình Keflavik vs Haukar
 • Video Keflavik vs Haukar
 • Tip Keflavik vs Haukar
05/07/2019 02:15 Vòng 10 (KT) [5]Leiknir Reykjavik 0 - 2 0 - 1 Fjolnir[1]
 • Diễn biến Leiknir Reykjavik vs Fjolnir
 • Đội hình Leiknir Reykjavik vs Fjolnir
 • Video Leiknir Reykjavik vs Fjolnir
 • Tip Leiknir Reykjavik vs Fjolnir
29/06/2019 21:00 Vòng 9 (KT) [12]Magni 0 - 0 0 - 0 Vikingur Olafsvik[6]
 • Diễn biến Magni vs Vikingur Olafsvik
 • Đội hình Magni vs Vikingur Olafsvik
 • Video Magni vs Vikingur Olafsvik
 • Tip Magni vs Vikingur Olafsvik
29/06/2019 21:00 Vòng 9 (KT) [2]Fjolnir 4 - 0 0 - 0 Thor Akureyri[1]
 • Diễn biến Fjolnir vs Thor Akureyri
 • Đội hình Fjolnir vs Thor Akureyri
 • Video Fjolnir vs Thor Akureyri
 • Tip Fjolnir vs Thor Akureyri
28/06/2019 02:15 Vòng 9 (KT) [9]Umf Afturelding 0 - 3 0 - 0 Grotta Seltjarnarnes[4]
 • Diễn biến Umf Afturelding vs Grotta Seltjarnarnes
 • Đội hình Umf Afturelding vs Grotta Seltjarnarnes
 • Video Umf Afturelding vs Grotta Seltjarnarnes
 • Tip Umf Afturelding vs Grotta Seltjarnarnes
28/06/2019 02:15 Vòng 9 (KT) [3]Keflavik 1 - 3 0 - 0 Leiknir Reykjavik[7]
 • Diễn biến Keflavik vs Leiknir Reykjavik
 • Đội hình Keflavik vs Leiknir Reykjavik
 • Video Keflavik vs Leiknir Reykjavik
 • Tip Keflavik vs Leiknir Reykjavik
27/06/2019 02:15 Vòng 9 (KT) [5]Fram Reykjavik 2 - 1 0 - 1 Throttur[8]
 • Diễn biến Fram Reykjavik vs Throttur
 • Đội hình Fram Reykjavik vs Throttur
 • Video Fram Reykjavik vs Throttur
 • Tip Fram Reykjavik vs Throttur
25/06/2019 02:15 Vòng 9 (KT) [10]Umf Njardvik 1 - 5 0 - 4 Haukar[11]
 • Diễn biến Umf Njardvik vs Haukar
 • Đội hình Umf Njardvik vs Haukar
 • Video Umf Njardvik vs Haukar
 • Tip Umf Njardvik vs Haukar
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 22/07/2019 07:34
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->