Bong da

Kết quả bóng đá Hạng nhất Iceland

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
21/09/2019 21:00 Vòng (KT) [3]Leiknir Reykjavik 2 - 1 1 - 1 Fram Reykjavik[4]
 • Diễn biến Leiknir Reykjavik vs Fram Reykjavik
 • Đội hình Leiknir Reykjavik vs Fram Reykjavik
 • Video Leiknir Reykjavik vs Fram Reykjavik
 • Tip Leiknir Reykjavik vs Fram Reykjavik
21/09/2019 21:00 Vòng (KT) [6]Vikingur Olafsvik 4 - 2 3 - 0 Umf Njardvik[12]
 • Diễn biến Vikingur Olafsvik vs Umf Njardvik
 • Đội hình Vikingur Olafsvik vs Umf Njardvik
 • Video Vikingur Olafsvik vs Umf Njardvik
 • Tip Vikingur Olafsvik vs Umf Njardvik
21/09/2019 21:00 Vòng (KT) [5]Thor Akureyri 0 - 0 0 - 0 Magni[10]
 • Diễn biến Thor Akureyri vs Magni
 • Đội hình Thor Akureyri vs Magni
 • Video Thor Akureyri vs Magni
 • Tip Thor Akureyri vs Magni
21/09/2019 21:00 Vòng (KT) [2]Grotta Seltjarnarnes 4 - 0 1 - 0 Haukar[8]
 • Diễn biến Grotta Seltjarnarnes vs Haukar
 • Đội hình Grotta Seltjarnarnes vs Haukar
 • Video Grotta Seltjarnarnes vs Haukar
 • Tip Grotta Seltjarnarnes vs Haukar
21/09/2019 21:00 Vòng (KT) [11]Throttur 0 - 0 0 - 0 Umf Afturelding[9]
 • Diễn biến Throttur vs Umf Afturelding
 • Đội hình Throttur vs Umf Afturelding
 • Video Throttur vs Umf Afturelding
 • Tip Throttur vs Umf Afturelding
21/09/2019 21:00 Vòng (KT) [7]Keflavik 1 - 0 1 - 0 Fjolnir[1]
 • Diễn biến Keflavik vs Fjolnir
 • Đội hình Keflavik vs Fjolnir
 • Video Keflavik vs Fjolnir
 • Tip Keflavik vs Fjolnir
14/09/2019 21:00 Vòng (KT) [11]Magni 3 - 1 2 - 0 Throttur[9]
 • Diễn biến Magni vs Throttur
 • Đội hình Magni vs Throttur
 • Video Magni vs Throttur
 • Tip Magni vs Throttur
14/09/2019 21:00 Vòng (KT) [10]Haukar 3 - 1 3 - 0 Keflavik[5]
 • Diễn biến Haukar vs Keflavik
 • Đội hình Haukar vs Keflavik
 • Video Haukar vs Keflavik
 • Tip Haukar vs Keflavik
14/09/2019 21:00 Vòng (KT) [12]Umf Njardvik 1 - 2 1 - 1 Grotta Seltjarnarnes[2]
 • Diễn biến Umf Njardvik vs Grotta Seltjarnarnes
 • Đội hình Umf Njardvik vs Grotta Seltjarnarnes
 • Video Umf Njardvik vs Grotta Seltjarnarnes
 • Tip Umf Njardvik vs Grotta Seltjarnarnes
14/09/2019 21:00 Vòng (KT) [8]Umf Afturelding 0 - 1 0 - 0 Vikingur Olafsvik[7]
 • Diễn biến Umf Afturelding vs Vikingur Olafsvik
 • Đội hình Umf Afturelding vs Vikingur Olafsvik
 • Video Umf Afturelding vs Vikingur Olafsvik
 • Tip Umf Afturelding vs Vikingur Olafsvik
14/09/2019 21:00 Vòng (KT) [1]Fjolnir 1 - 1 0 - 0 Leiknir Reykjavik[3]
 • Diễn biến Fjolnir vs Leiknir Reykjavik
 • Đội hình Fjolnir vs Leiknir Reykjavik
 • Video Fjolnir vs Leiknir Reykjavik
 • Tip Fjolnir vs Leiknir Reykjavik
14/09/2019 21:00 Vòng (KT) [6]Fram Reykjavik 3 - 0 1 - 0 Thor Akureyri[4]
 • Diễn biến Fram Reykjavik vs Thor Akureyri
 • Đội hình Fram Reykjavik vs Thor Akureyri
 • Video Fram Reykjavik vs Thor Akureyri
 • Tip Fram Reykjavik vs Thor Akureyri
09/09/2019 02:15 Vòng (KT) [2]Grotta Seltjarnarnes 0 - 5 0 - 3 Umf Afturelding[9]
 • Diễn biến Grotta Seltjarnarnes vs Umf Afturelding
 • Đội hình Grotta Seltjarnarnes vs Umf Afturelding
 • Video Grotta Seltjarnarnes vs Umf Afturelding
 • Tip Grotta Seltjarnarnes vs Umf Afturelding
08/09/2019 22:59 Vòng (KT) [6]Vikingur Olafsvik 1 - 2 0 - 1 Magni[11]
 • Diễn biến Vikingur Olafsvik vs Magni
 • Đội hình Vikingur Olafsvik vs Magni
 • Video Vikingur Olafsvik vs Magni
 • Tip Vikingur Olafsvik vs Magni
08/09/2019 22:59 Vòng (KT) [3]Thor Akureyri 1 - 7 1 - 3 Fjolnir[1]
 • Diễn biến Thor Akureyri vs Fjolnir
 • Đội hình Thor Akureyri vs Fjolnir
 • Video Thor Akureyri vs Fjolnir
 • Tip Thor Akureyri vs Fjolnir
07/09/2019 03:00 Vòng (KT) [8]Throttur 1 - 2 0 - 1 Fram Reykjavik[7]
 • Diễn biến Throttur vs Fram Reykjavik
 • Đội hình Throttur vs Fram Reykjavik
 • Video Throttur vs Fram Reykjavik
 • Tip Throttur vs Fram Reykjavik
06/09/2019 02:15 Vòng (KT) [10]Haukar 4 - 0 3 - 0 Umf Njardvik[12]
 • Diễn biến Haukar vs Umf Njardvik
 • Đội hình Haukar vs Umf Njardvik
 • Video Haukar vs Umf Njardvik
 • Tip Haukar vs Umf Njardvik
06/09/2019 00:30 Vòng (KT) [4]Leiknir Reykjavik 1 - 0 0 - 0 Keflavik[5]
 • Diễn biến Leiknir Reykjavik vs Keflavik
 • Đội hình Leiknir Reykjavik vs Keflavik
 • Video Leiknir Reykjavik vs Keflavik
 • Tip Leiknir Reykjavik vs Keflavik
31/08/2019 22:59 Vòng (KT) [5]Keflavik 2 - 0 0 - 0 Thor Akureyri[3]
 • Diễn biến Keflavik vs Thor Akureyri
 • Đội hình Keflavik vs Thor Akureyri
 • Video Keflavik vs Thor Akureyri
 • Tip Keflavik vs Thor Akureyri
31/08/2019 22:59 Vòng (KT) [11]Magni 0 - 2 0 - 2 Grotta Seltjarnarnes[2]
 • Diễn biến Magni vs Grotta Seltjarnarnes
 • Đội hình Magni vs Grotta Seltjarnarnes
 • Video Magni vs Grotta Seltjarnarnes
 • Tip Magni vs Grotta Seltjarnarnes
31/08/2019 21:00 Vòng (KT) [9]Umf Afturelding 2 - 2 1 - 2 Umf Njardvik[12]
 • Diễn biến Umf Afturelding vs Umf Njardvik
 • Đội hình Umf Afturelding vs Umf Njardvik
 • Video Umf Afturelding vs Umf Njardvik
 • Tip Umf Afturelding vs Umf Njardvik
31/08/2019 01:00 Vòng (KT) [4]Leiknir Reykjavik 2 - 0 2 - 0 Haukar[10]
 • Diễn biến Leiknir Reykjavik vs Haukar
 • Đội hình Leiknir Reykjavik vs Haukar
 • Video Leiknir Reykjavik vs Haukar
 • Tip Leiknir Reykjavik vs Haukar
31/08/2019 01:00 Vòng (KT) [1]Fjolnir 6 - 0 4 - 0 Throttur[8]
 • Diễn biến Fjolnir vs Throttur
 • Đội hình Fjolnir vs Throttur
 • Video Fjolnir vs Throttur
 • Tip Fjolnir vs Throttur
31/08/2019 01:00 Vòng (KT) [7]Fram Reykjavik 0 - 0 0 - 0 Vikingur Olafsvik[6]
 • Diễn biến Fram Reykjavik vs Vikingur Olafsvik
 • Đội hình Fram Reykjavik vs Vikingur Olafsvik
 • Video Fram Reykjavik vs Vikingur Olafsvik
 • Tip Fram Reykjavik vs Vikingur Olafsvik
24/08/2019 23:00 Vòng (KT) [2]Thor Akureyri 1 - 1 1 - 0 Leiknir Reykjavik[4]
 • Diễn biến Thor Akureyri vs Leiknir Reykjavik
 • Đội hình Thor Akureyri vs Leiknir Reykjavik
 • Video Thor Akureyri vs Leiknir Reykjavik
 • Tip Thor Akureyri vs Leiknir Reykjavik
24/08/2019 23:00 Vòng (KT) [12]Umf Njardvik 2 - 1 0 - 0 Magni[10]
 • Diễn biến Umf Njardvik vs Magni
 • Đội hình Umf Njardvik vs Magni
 • Video Umf Njardvik vs Magni
 • Tip Umf Njardvik vs Magni
24/08/2019 03:00 Vòng (KT) [8]Throttur 1 - 3 0 - 3 Keflavik[6]
 • Diễn biến Throttur vs Keflavik
 • Đội hình Throttur vs Keflavik
 • Video Throttur vs Keflavik
 • Tip Throttur vs Keflavik
24/08/2019 02:15 Vòng (KT) [3]Grotta Seltjarnarnes 3 - 1 1 - 0 Fram Reykjavik[5]
 • Diễn biến Grotta Seltjarnarnes vs Fram Reykjavik
 • Đội hình Grotta Seltjarnarnes vs Fram Reykjavik
 • Video Grotta Seltjarnarnes vs Fram Reykjavik
 • Tip Grotta Seltjarnarnes vs Fram Reykjavik
24/08/2019 01:00 Vòng (KT) [7]Vikingur Olafsvik 4 - 1 3 - 0 Fjolnir[1]
 • Diễn biến Vikingur Olafsvik vs Fjolnir
 • Đội hình Vikingur Olafsvik vs Fjolnir
 • Video Vikingur Olafsvik vs Fjolnir
 • Tip Vikingur Olafsvik vs Fjolnir
23/08/2019 01:00 Vòng (KT) [11]Haukar 1 - 1 1 - 1 Umf Afturelding[9]
 • Diễn biến Haukar vs Umf Afturelding
 • Đội hình Haukar vs Umf Afturelding
 • Video Haukar vs Umf Afturelding
 • Tip Haukar vs Umf Afturelding
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 22/09/2019 07:35
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->