Bong da

Kết quả bóng đá Hạng nhất Georgia

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
14/12/2018 17:00 Vòng (KT) [6]Samgurali Tskh 2 - 1 2 - 0 Guria Lanchkhuti[Geo L3-2]
 • Diễn biến Samgurali Tskh vs Guria Lanchkhuti
 • Đội hình Samgurali Tskh vs Guria Lanchkhuti
 • Video Samgurali Tskh vs Guria Lanchkhuti
 • Tip Samgurali Tskh vs Guria Lanchkhuti
14/12/2018 16:00 Vòng (KT) [Geo L3-8]Bakhmaro Chokhatauri 0 - 2 0 - 0 Spartaki Tskhinvali[10]
 • Diễn biến Bakhmaro Chokhatauri vs Spartaki Tskhinvali
 • Đội hình Bakhmaro Chokhatauri vs Spartaki Tskhinvali
 • Video Bakhmaro Chokhatauri vs Spartaki Tskhinvali
 • Tip Bakhmaro Chokhatauri vs Spartaki Tskhinvali
11/12/2018 17:00 Vòng (KT) [10]Spartaki Tskhinvali 2 - 1 2 - 0 Bakhmaro Chokhatauri[Geo L3-8]
 • Diễn biến Spartaki Tskhinvali vs Bakhmaro Chokhatauri
 • Đội hình Spartaki Tskhinvali vs Bakhmaro Chokhatauri
 • Video Spartaki Tskhinvali vs Bakhmaro Chokhatauri
 • Tip Spartaki Tskhinvali vs Bakhmaro Chokhatauri
11/12/2018 17:00 Vòng (KT) [Geo L3-2]Guria Lanchkhuti 1 - 0 1 - 0 Samgurali Tskh[6]
 • Diễn biến Guria Lanchkhuti vs Samgurali Tskh
 • Đội hình Guria Lanchkhuti vs Samgurali Tskh
 • Video Guria Lanchkhuti vs Samgurali Tskh
 • Tip Guria Lanchkhuti vs Samgurali Tskh
07/12/2018 17:00 Vòng (KT) [9]Shukura Kobuleti 2 - 0 1 - 0 Samgurali Tskh[6]
 • Diễn biến Shukura Kobuleti vs Samgurali Tskh
 • Đội hình Shukura Kobuleti vs Samgurali Tskh
 • Video Shukura Kobuleti vs Samgurali Tskh
 • Tip Shukura Kobuleti vs Samgurali Tskh
07/12/2018 17:00 Vòng (KT) [5]Telavi 4 - 5 3 - 2 Spartaki Tskhinvali[10]
 • Diễn biến Telavi vs Spartaki Tskhinvali
 • Đội hình Telavi vs Spartaki Tskhinvali
 • Video Telavi vs Spartaki Tskhinvali
 • Tip Telavi vs Spartaki Tskhinvali
07/12/2018 17:00 Vòng (KT) [2]WIT Georgia Tbilisi 2 - 0 1 - 0 Norchi Dinamoeli Tbilisi[4]
 • Diễn biến WIT Georgia Tbilisi vs Norchi Dinamoeli Tbilisi
 • Đội hình WIT Georgia Tbilisi vs Norchi Dinamoeli Tbilisi
 • Video WIT Georgia Tbilisi vs Norchi Dinamoeli Tbilisi
 • Tip WIT Georgia Tbilisi vs Norchi Dinamoeli Tbilisi
07/12/2018 17:00 Vòng (KT) [8]Merani Martvili 2 - 3 2 - 2 Dinamo Batumi[1]
 • Diễn biến Merani Martvili vs Dinamo Batumi
 • Đội hình Merani Martvili vs Dinamo Batumi
 • Video Merani Martvili vs Dinamo Batumi
 • Tip Merani Martvili vs Dinamo Batumi
07/12/2018 17:00 Vòng (KT) [3]Gagra 3 - 2 0 - 2 Shevardeni[7]
 • Diễn biến Gagra vs Shevardeni
 • Đội hình Gagra vs Shevardeni
 • Video Gagra vs Shevardeni
 • Tip Gagra vs Shevardeni
03/12/2018 21:00 Vòng (KT) [1]Dinamo Batumi 0 - 1 0 - 0 Gagra[3]
 • Diễn biến Dinamo Batumi vs Gagra
 • Đội hình Dinamo Batumi vs Gagra
 • Video Dinamo Batumi vs Gagra
 • Tip Dinamo Batumi vs Gagra
03/12/2018 17:00 Vòng (KT) [6]Shevardeni 0 - 1 0 - 1 Shukura Kobuleti[9]
 • Diễn biến Shevardeni vs Shukura Kobuleti
 • Đội hình Shevardeni vs Shukura Kobuleti
 • Video Shevardeni vs Shukura Kobuleti
 • Tip Shevardeni vs Shukura Kobuleti
02/12/2018 17:00 Vòng (KT) [4]Norchi Dinamoeli Tbilisi 2 - 2 1 - 0 Telavi[5]
 • Diễn biến Norchi Dinamoeli Tbilisi vs Telavi
 • Đội hình Norchi Dinamoeli Tbilisi vs Telavi
 • Video Norchi Dinamoeli Tbilisi vs Telavi
 • Tip Norchi Dinamoeli Tbilisi vs Telavi
02/12/2018 17:00 Vòng (KT) [7]Samgurali Tskh 1 - 0 0 - 0 WIT Georgia Tbilisi[2]
 • Diễn biến Samgurali Tskh vs WIT Georgia Tbilisi
 • Đội hình Samgurali Tskh vs WIT Georgia Tbilisi
 • Video Samgurali Tskh vs WIT Georgia Tbilisi
 • Tip Samgurali Tskh vs WIT Georgia Tbilisi
02/12/2018 17:00 Vòng [10]Spartaki Tskhinvali ?-? ?-? Merani Martvili[8]
 • Diễn biến Spartaki Tskhinvali vs Merani Martvili
 • Đội hình Spartaki Tskhinvali vs Merani Martvili
 • Video Spartaki Tskhinvali vs Merani Martvili
 • Tip Spartaki Tskhinvali vs Merani Martvili
29/11/2018 17:00 Vòng (KT) [3]Gagra 0 - 1 0 - 1 Shukura Kobuleti[9]
 • Diễn biến Gagra vs Shukura Kobuleti
 • Đội hình Gagra vs Shukura Kobuleti
 • Video Gagra vs Shukura Kobuleti
 • Tip Gagra vs Shukura Kobuleti
27/11/2018 21:00 Vòng (KT) [1]Dinamo Batumi 4 - 0 0 - 0 Spartaki Tskhinvali[10]
 • Diễn biến Dinamo Batumi vs Spartaki Tskhinvali
 • Đội hình Dinamo Batumi vs Spartaki Tskhinvali
 • Video Dinamo Batumi vs Spartaki Tskhinvali
 • Tip Dinamo Batumi vs Spartaki Tskhinvali
27/11/2018 17:00 Vòng (KT) [2]WIT Georgia Tbilisi 2 - 0 0 - 0 Shevardeni[6]
 • Diễn biến WIT Georgia Tbilisi vs Shevardeni
 • Đội hình WIT Georgia Tbilisi vs Shevardeni
 • Video WIT Georgia Tbilisi vs Shevardeni
 • Tip WIT Georgia Tbilisi vs Shevardeni
27/11/2018 17:00 Vòng (KT) [8]Merani Martvili 2 - 0 0 - 0 Norchi Dinamoeli Tbilisi[4]
 • Diễn biến Merani Martvili vs Norchi Dinamoeli Tbilisi
 • Đội hình Merani Martvili vs Norchi Dinamoeli Tbilisi
 • Video Merani Martvili vs Norchi Dinamoeli Tbilisi
 • Tip Merani Martvili vs Norchi Dinamoeli Tbilisi
27/11/2018 17:00 Vòng (KT) [5]Telavi 0 - 1 0 - 0 Samgurali Tskh[7]
 • Diễn biến Telavi vs Samgurali Tskh
 • Đội hình Telavi vs Samgurali Tskh
 • Video Telavi vs Samgurali Tskh
 • Tip Telavi vs Samgurali Tskh
22/11/2018 17:00 Vòng (KT) [9]Shukura Kobuleti 0 - 2 0 - 0 WIT Georgia Tbilisi[2]
 • Diễn biến Shukura Kobuleti vs WIT Georgia Tbilisi
 • Đội hình Shukura Kobuleti vs WIT Georgia Tbilisi
 • Video Shukura Kobuleti vs WIT Georgia Tbilisi
 • Tip Shukura Kobuleti vs WIT Georgia Tbilisi
22/11/2018 17:00 Vòng (KT) [6]Shevardeni 0 - 3 0 - 1 Telavi[5]
 • Diễn biến Shevardeni vs Telavi
 • Đội hình Shevardeni vs Telavi
 • Video Shevardeni vs Telavi
 • Tip Shevardeni vs Telavi
22/11/2018 17:00 Vòng (KT) [7]Samgurali Tskh 2 - 1 2 - 0 Merani Martvili[8]
 • Diễn biến Samgurali Tskh vs Merani Martvili
 • Đội hình Samgurali Tskh vs Merani Martvili
 • Video Samgurali Tskh vs Merani Martvili
 • Tip Samgurali Tskh vs Merani Martvili
22/11/2018 17:00 Vòng (KT) [4]Norchi Dinamoeli Tbilisi 1 - 2 1 - 1 Dinamo Batumi[1]
 • Diễn biến Norchi Dinamoeli Tbilisi vs Dinamo Batumi
 • Đội hình Norchi Dinamoeli Tbilisi vs Dinamo Batumi
 • Video Norchi Dinamoeli Tbilisi vs Dinamo Batumi
 • Tip Norchi Dinamoeli Tbilisi vs Dinamo Batumi
21/11/2018 17:00 Vòng (KT) [10]Spartaki Tskhinvali 1 - 1 0 - 0 Gagra[3]
 • Diễn biến Spartaki Tskhinvali vs Gagra
 • Đội hình Spartaki Tskhinvali vs Gagra
 • Video Spartaki Tskhinvali vs Gagra
 • Tip Spartaki Tskhinvali vs Gagra
11/11/2018 21:00 Vòng [1]Dinamo Batumi ?-? ?-? Samgurali Tskh[8]
 • Diễn biến Dinamo Batumi vs Samgurali Tskh
 • Đội hình Dinamo Batumi vs Samgurali Tskh
 • Video Dinamo Batumi vs Samgurali Tskh
 • Tip Dinamo Batumi vs Samgurali Tskh
11/11/2018 17:00 Vòng (KT) [5]Telavi 3 - 3 2 - 2 Shukura Kobuleti[9]
 • Diễn biến Telavi vs Shukura Kobuleti
 • Đội hình Telavi vs Shukura Kobuleti
 • Video Telavi vs Shukura Kobuleti
 • Tip Telavi vs Shukura Kobuleti
11/11/2018 17:00 Vòng [10]Spartaki Tskhinvali ?-? ?-? Norchi Dinamoeli Tbilisi[4]
 • Diễn biến Spartaki Tskhinvali vs Norchi Dinamoeli Tbilisi
 • Đội hình Spartaki Tskhinvali vs Norchi Dinamoeli Tbilisi
 • Video Spartaki Tskhinvali vs Norchi Dinamoeli Tbilisi
 • Tip Spartaki Tskhinvali vs Norchi Dinamoeli Tbilisi
11/11/2018 17:00 Vòng (KT) [7]Merani Martvili 1 - 1 1 - 1 Shevardeni[6]
 • Diễn biến Merani Martvili vs Shevardeni
 • Đội hình Merani Martvili vs Shevardeni
 • Video Merani Martvili vs Shevardeni
 • Tip Merani Martvili vs Shevardeni
11/11/2018 16:00 Vòng (KT) [3]Gagra 0 - 0 0 - 0 WIT Georgia Tbilisi[2]
 • Diễn biến Gagra vs WIT Georgia Tbilisi
 • Đội hình Gagra vs WIT Georgia Tbilisi
 • Video Gagra vs WIT Georgia Tbilisi
 • Tip Gagra vs WIT Georgia Tbilisi
06/11/2018 17:30 Vòng (KT) [7]Shukura Kobuleti 1 - 2 0 - 0 Merani Martvili[8]
 • Diễn biến Shukura Kobuleti vs Merani Martvili
 • Đội hình Shukura Kobuleti vs Merani Martvili
 • Video Shukura Kobuleti vs Merani Martvili
 • Tip Shukura Kobuleti vs Merani Martvili
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 14/12/2018 19:10
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast
-->