Bong da

Kết quả bóng đá Slovenia

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
22/04/2019 22:59 Vòng (KT) [10]Krsko Posavlje 1 - 2 0 - 2 Domzale[3]
 • Diễn biến Krsko Posavlje vs Domzale
 • Đội hình Krsko Posavlje vs Domzale
 • Video Krsko Posavlje vs Domzale
 • Tip Krsko Posavlje vs Domzale
20/04/2019 22:00 Vòng (KT) [1]NK Maribor 3 - 1 1 - 0 NK Rudar Velenje[7]
 • Diễn biến NK Maribor vs NK Rudar Velenje
 • Đội hình NK Maribor vs NK Rudar Velenje
 • Video NK Maribor vs NK Rudar Velenje
 • Tip NK Maribor vs NK Rudar Velenje
20/04/2019 19:45 Vòng (KT) [8]Triglav Gorenjska 2 - 1 0 - 1 NK Mura 05[4]
 • Diễn biến Triglav Gorenjska vs NK Mura 05
 • Đội hình Triglav Gorenjska vs NK Mura 05
 • Video Triglav Gorenjska vs NK Mura 05
 • Tip Triglav Gorenjska vs NK Mura 05
19/04/2019 23:15 Vòng (KT) [6]NK Publikum Celje 1 - 0 0 - 0 NK Aluminij[5]
 • Diễn biến NK Publikum Celje vs NK Aluminij
 • Đội hình NK Publikum Celje vs NK Aluminij
 • Video NK Publikum Celje vs NK Aluminij
 • Tip NK Publikum Celje vs NK Aluminij
19/04/2019 21:00 Vòng (KT) [2]NK Olimpija Ljubljana 3 - 1 1 - 0 Gorica[9]
 • Diễn biến NK Olimpija Ljubljana vs Gorica
 • Đội hình NK Olimpija Ljubljana vs Gorica
 • Video NK Olimpija Ljubljana vs Gorica
 • Tip NK Olimpija Ljubljana vs Gorica
15/04/2019 00:00 Vòng (KT) [8]Gorica 1 - 2 1 - 1 Krsko Posavlje[10]
 • Diễn biến Gorica vs Krsko Posavlje
 • Đội hình Gorica vs Krsko Posavlje
 • Video Gorica vs Krsko Posavlje
 • Tip Gorica vs Krsko Posavlje
14/04/2019 22:00 Vòng (KT) [2]NK Olimpija Ljubljana 2 - 0 0 - 0 NK Aluminij[6]
 • Diễn biến NK Olimpija Ljubljana vs NK Aluminij
 • Đội hình NK Olimpija Ljubljana vs NK Aluminij
 • Video NK Olimpija Ljubljana vs NK Aluminij
 • Tip NK Olimpija Ljubljana vs NK Aluminij
14/04/2019 19:30 Vòng (KT) [4]NK Publikum Celje 0 - 2 0 - 2 NK Mura 05[5]
 • Diễn biến NK Publikum Celje vs NK Mura 05
 • Đội hình NK Publikum Celje vs NK Mura 05
 • Video NK Publikum Celje vs NK Mura 05
 • Tip NK Publikum Celje vs NK Mura 05
13/04/2019 21:45 Vòng (KT) [1]NK Maribor 1 - 0 0 - 0 Domzale[3]
 • Diễn biến NK Maribor vs Domzale
 • Đội hình NK Maribor vs Domzale
 • Video NK Maribor vs Domzale
 • Tip NK Maribor vs Domzale
13/04/2019 19:30 Vòng (KT) [7]Triglav Gorenjska 0 - 4 0 - 2 NK Rudar Velenje[9]
 • Diễn biến Triglav Gorenjska vs NK Rudar Velenje
 • Đội hình Triglav Gorenjska vs NK Rudar Velenje
 • Video Triglav Gorenjska vs NK Rudar Velenje
 • Tip Triglav Gorenjska vs NK Rudar Velenje
11/04/2019 22:59 Vòng (KT) [6]NK Mura 05 0 - 0 0 - 0 NK Olimpija Ljubljana[2]
 • Diễn biến NK Mura 05 vs NK Olimpija Ljubljana
 • Đội hình NK Mura 05 vs NK Olimpija Ljubljana
 • Video NK Mura 05 vs NK Olimpija Ljubljana
 • Tip NK Mura 05 vs NK Olimpija Ljubljana
11/04/2019 20:45 Vòng (KT) [5]NK Aluminij 3 - 1 1 - 0 Gorica[8]
 • Diễn biến NK Aluminij vs Gorica
 • Đội hình NK Aluminij vs Gorica
 • Video NK Aluminij vs Gorica
 • Tip NK Aluminij vs Gorica
10/04/2019 22:59 Vòng (KT) [3]Domzale 6 - 1 2 - 0 Triglav Gorenjska[7]
 • Diễn biến Domzale vs Triglav Gorenjska
 • Đội hình Domzale vs Triglav Gorenjska
 • Video Domzale vs Triglav Gorenjska
 • Tip Domzale vs Triglav Gorenjska
10/04/2019 21:45 Vòng (KT) [10]Krsko Posavlje 0 - 1 0 - 1 NK Maribor[1]
 • Diễn biến Krsko Posavlje vs NK Maribor
 • Đội hình Krsko Posavlje vs NK Maribor
 • Video Krsko Posavlje vs NK Maribor
 • Tip Krsko Posavlje vs NK Maribor
10/04/2019 21:00 Vòng (KT) [9]NK Rudar Velenje 0 - 3 0 - 0 NK Publikum Celje[4]
 • Diễn biến NK Rudar Velenje vs NK Publikum Celje
 • Đội hình NK Rudar Velenje vs NK Publikum Celje
 • Video NK Rudar Velenje vs NK Publikum Celje
 • Tip NK Rudar Velenje vs NK Publikum Celje
08/04/2019 00:00 Vòng (KT) [5]NK Aluminij 1 - 1 1 - 1 Krsko Posavlje[10]
 • Diễn biến NK Aluminij vs Krsko Posavlje
 • Đội hình NK Aluminij vs Krsko Posavlje
 • Video NK Aluminij vs Krsko Posavlje
 • Tip NK Aluminij vs Krsko Posavlje
07/04/2019 21:45 Vòng (KT) [2]NK Olimpija Ljubljana 3 - 3 2 - 0 NK Rudar Velenje[9]
 • Diễn biến NK Olimpija Ljubljana vs NK Rudar Velenje
 • Đội hình NK Olimpija Ljubljana vs NK Rudar Velenje
 • Video NK Olimpija Ljubljana vs NK Rudar Velenje
 • Tip NK Olimpija Ljubljana vs NK Rudar Velenje
07/04/2019 19:45 Vòng (KT) [8]Gorica 0 - 1 0 - 0 NK Mura 05[6]
 • Diễn biến Gorica vs NK Mura 05
 • Đội hình Gorica vs NK Mura 05
 • Video Gorica vs NK Mura 05
 • Tip Gorica vs NK Mura 05
07/04/2019 00:00 Vòng (KT) [4]NK Publikum Celje 2 - 3 1 - 2 Domzale[3]
 • Diễn biến NK Publikum Celje vs Domzale
 • Đội hình NK Publikum Celje vs Domzale
 • Video NK Publikum Celje vs Domzale
 • Tip NK Publikum Celje vs Domzale
06/04/2019 21:30 Vòng (KT) [7]Triglav Gorenjska 1 - 2 0 - 1 NK Maribor[1]
 • Diễn biến Triglav Gorenjska vs NK Maribor
 • Đội hình Triglav Gorenjska vs NK Maribor
 • Video Triglav Gorenjska vs NK Maribor
 • Tip Triglav Gorenjska vs NK Maribor
31/03/2019 22:00 Vòng (KT) [6]NK Mura 05 3 - 0 1 - 0 NK Aluminij[4]
 • Diễn biến NK Mura 05 vs NK Aluminij
 • Đội hình NK Mura 05 vs NK Aluminij
 • Video NK Mura 05 vs NK Aluminij
 • Tip NK Mura 05 vs NK Aluminij
31/03/2019 20:00 Vòng (KT) [10]Krsko Posavlje 1 - 3 1 - 0 Triglav Gorenjska[8]
 • Diễn biến Krsko Posavlje vs Triglav Gorenjska
 • Đội hình Krsko Posavlje vs Triglav Gorenjska
 • Video Krsko Posavlje vs Triglav Gorenjska
 • Tip Krsko Posavlje vs Triglav Gorenjska
31/03/2019 02:00 Vòng (KT) [9]NK Rudar Velenje 2 - 2 0 - 1 Gorica[7]
 • Diễn biến NK Rudar Velenje vs Gorica
 • Đội hình NK Rudar Velenje vs Gorica
 • Video NK Rudar Velenje vs Gorica
 • Tip NK Rudar Velenje vs Gorica
30/03/2019 22:59 Vòng (KT) [1]NK Maribor 1 - 1 0 - 0 NK Publikum Celje[5]
 • Diễn biến NK Maribor vs NK Publikum Celje
 • Đội hình NK Maribor vs NK Publikum Celje
 • Video NK Maribor vs NK Publikum Celje
 • Tip NK Maribor vs NK Publikum Celje
30/03/2019 20:45 Vòng (KT) [3]Domzale 1 - 3 0 - 1 NK Olimpija Ljubljana[2]
 • Diễn biến Domzale vs NK Olimpija Ljubljana
 • Đội hình Domzale vs NK Olimpija Ljubljana
 • Video Domzale vs NK Olimpija Ljubljana
 • Tip Domzale vs NK Olimpija Ljubljana
18/03/2019 02:00 Vòng (KT) [9]Gorica 2 - 1 0 - 0 Domzale[3]
 • Diễn biến Gorica vs Domzale
 • Đội hình Gorica vs Domzale
 • Video Gorica vs Domzale
 • Tip Gorica vs Domzale
17/03/2019 22:59 Vòng (KT) [4]NK Aluminij 4 - 0 1 - 0 NK Rudar Velenje[8]
 • Diễn biến NK Aluminij vs NK Rudar Velenje
 • Đội hình NK Aluminij vs NK Rudar Velenje
 • Video NK Aluminij vs NK Rudar Velenje
 • Tip NK Aluminij vs NK Rudar Velenje
17/03/2019 02:30 Vòng (KT) [2]NK Olimpija Ljubljana 0 - 0 0 - 0 NK Maribor[1]
 • Diễn biến NK Olimpija Ljubljana vs NK Maribor
 • Đội hình NK Olimpija Ljubljana vs NK Maribor
 • Video NK Olimpija Ljubljana vs NK Maribor
 • Tip NK Olimpija Ljubljana vs NK Maribor
16/03/2019 22:59 Vòng (KT) [6]NK Mura 05 5 - 0 2 - 0 Krsko Posavlje[10]
 • Diễn biến NK Mura 05 vs Krsko Posavlje
 • Đội hình NK Mura 05 vs Krsko Posavlje
 • Video NK Mura 05 vs Krsko Posavlje
 • Tip NK Mura 05 vs Krsko Posavlje
16/03/2019 20:45 Vòng (KT) [5]NK Publikum Celje 4 - 0 1 - 0 Triglav Gorenjska[7]
 • Diễn biến NK Publikum Celje vs Triglav Gorenjska
 • Đội hình NK Publikum Celje vs Triglav Gorenjska
 • Video NK Publikum Celje vs Triglav Gorenjska
 • Tip NK Publikum Celje vs Triglav Gorenjska
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 23/04/2019 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->