Bong da

Kết quả bóng đá Macao

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
12/07/2019 18:05 Vòng (KT) [9]Psp Macau 2 - 1 1 - 1 Mfa Development[10]
 • Diễn biến Psp Macau vs Mfa Development
 • Đội hình Psp Macau vs Mfa Development
 • Video Psp Macau vs Mfa Development
 • Tip Psp Macau vs Mfa Development
11/07/2019 20:00 Vòng [7]Sporting De Macau ?-? ?-? Chao Pak Kei[1]
 • Diễn biến Sporting De Macau vs Chao Pak Kei
 • Đội hình Sporting De Macau vs Chao Pak Kei
 • Video Sporting De Macau vs Chao Pak Kei
 • Tip Sporting De Macau vs Chao Pak Kei
04/07/2019 18:05 Vòng (KT) [4]Benfica De Macau 7 - 0 2 - 0 Sporting De Macau[6]
 • Diễn biến Benfica De Macau vs Sporting De Macau
 • Đội hình Benfica De Macau vs Sporting De Macau
 • Video Benfica De Macau vs Sporting De Macau
 • Tip Benfica De Macau vs Sporting De Macau
03/07/2019 18:05 Vòng (KT) [1]Chao Pak Kei 3 - 2 1 - 2 Cd Monte Carlo[3]
 • Diễn biến Chao Pak Kei vs Cd Monte Carlo
 • Đội hình Chao Pak Kei vs Cd Monte Carlo
 • Video Chao Pak Kei vs Cd Monte Carlo
 • Tip Chao Pak Kei vs Cd Monte Carlo
28/06/2019 18:05 Vòng (KT) [1]Chao Pak Kei 4 - 0 4 - 0 Windsor Arch Ka I[5]
 • Diễn biến Chao Pak Kei vs Windsor Arch Ka I
 • Đội hình Chao Pak Kei vs Windsor Arch Ka I
 • Video Chao Pak Kei vs Windsor Arch Ka I
 • Tip Chao Pak Kei vs Windsor Arch Ka I
27/06/2019 20:00 Vòng (KT) [9]Psp Macau 0 - 3 0 - 2 Benfica De Macau[4]
 • Diễn biến Psp Macau vs Benfica De Macau
 • Đội hình Psp Macau vs Benfica De Macau
 • Video Psp Macau vs Benfica De Macau
 • Tip Psp Macau vs Benfica De Macau
27/06/2019 18:05 Vòng (KT) [6]Sporting De Macau 3 - 3 0 - 3 Cd Monte Carlo[3]
 • Diễn biến Sporting De Macau vs Cd Monte Carlo
 • Đội hình Sporting De Macau vs Cd Monte Carlo
 • Video Sporting De Macau vs Cd Monte Carlo
 • Tip Sporting De Macau vs Cd Monte Carlo
31/05/2019 18:05 Vòng [9]Psp Macau ?-? ?-? Sporting De Macau[7]
 • Diễn biến Psp Macau vs Sporting De Macau
 • Đội hình Psp Macau vs Sporting De Macau
 • Video Psp Macau vs Sporting De Macau
 • Tip Psp Macau vs Sporting De Macau
30/05/2019 20:00 Vòng [4]Windsor Arch Ka I ?-? ?-? Cd Monte Carlo[3]
 • Diễn biến Windsor Arch Ka I vs Cd Monte Carlo
 • Đội hình Windsor Arch Ka I vs Cd Monte Carlo
 • Video Windsor Arch Ka I vs Cd Monte Carlo
 • Tip Windsor Arch Ka I vs Cd Monte Carlo
30/05/2019 18:05 Vòng [10]Mfa Development ?-? ?-? Chao Pak Kei[1]
 • Diễn biến Mfa Development vs Chao Pak Kei
 • Đội hình Mfa Development vs Chao Pak Kei
 • Video Mfa Development vs Chao Pak Kei
 • Tip Mfa Development vs Chao Pak Kei
24/05/2019 18:05 Vòng (KT) [7]Sporting De Macau 1 - 1 0 - 1 Windsor Arch Ka I[5]
 • Diễn biến Sporting De Macau vs Windsor Arch Ka I
 • Đội hình Sporting De Macau vs Windsor Arch Ka I
 • Video Sporting De Macau vs Windsor Arch Ka I
 • Tip Sporting De Macau vs Windsor Arch Ka I
22/05/2019 20:00 Vòng (KT) [3]Cd Monte Carlo 5 - 1 2 - 0 Mfa Development[10]
 • Diễn biến Cd Monte Carlo vs Mfa Development
 • Đội hình Cd Monte Carlo vs Mfa Development
 • Video Cd Monte Carlo vs Mfa Development
 • Tip Cd Monte Carlo vs Mfa Development
15/05/2019 18:05 Vòng (KT) [8]Psp Macau 0 - 3 0 - 1 Cd Monte Carlo[4]
 • Diễn biến Psp Macau vs Cd Monte Carlo
 • Đội hình Psp Macau vs Cd Monte Carlo
 • Video Psp Macau vs Cd Monte Carlo
 • Tip Psp Macau vs Cd Monte Carlo
10/05/2019 18:05 Vòng (KT) [10]Mfa Development 3 - 6 1 - 3 Windsor Arch Ka I[5]
 • Diễn biến Mfa Development vs Windsor Arch Ka I
 • Đội hình Mfa Development vs Windsor Arch Ka I
 • Video Mfa Development vs Windsor Arch Ka I
 • Tip Mfa Development vs Windsor Arch Ka I
09/05/2019 20:00 Vòng (KT) [3]Benfica De Macau 1 - 1 1 - 0 Chao Pak Kei[1]
 • Diễn biến Benfica De Macau vs Chao Pak Kei
 • Đội hình Benfica De Macau vs Chao Pak Kei
 • Video Benfica De Macau vs Chao Pak Kei
 • Tip Benfica De Macau vs Chao Pak Kei
03/05/2019 18:05 Vòng (KT) [1]Chao Pak Kei 3 - 0 3 - 0 Psp Macau[8]
 • Diễn biến Chao Pak Kei vs Psp Macau
 • Đội hình Chao Pak Kei vs Psp Macau
 • Video Chao Pak Kei vs Psp Macau
 • Tip Chao Pak Kei vs Psp Macau
01/05/2019 18:05 Vòng (KT) [4]Cd Monte Carlo 2 - 0 0 - 0 Benfica De Macau[2]
 • Diễn biến Cd Monte Carlo vs Benfica De Macau
 • Đội hình Cd Monte Carlo vs Benfica De Macau
 • Video Cd Monte Carlo vs Benfica De Macau
 • Tip Cd Monte Carlo vs Benfica De Macau
25/04/2019 18:05 Vòng (KT) [5]Windsor Arch Ka I 2 - 1 1 - 1 Psp Macau[8]
 • Diễn biến Windsor Arch Ka I vs Psp Macau
 • Đội hình Windsor Arch Ka I vs Psp Macau
 • Video Windsor Arch Ka I vs Psp Macau
 • Tip Windsor Arch Ka I vs Psp Macau
24/04/2019 18:05 Vòng (KT) [10]Mfa Development 0 - 1 0 - 0 Benfica De Macau[2]
 • Diễn biến Mfa Development vs Benfica De Macau
 • Đội hình Mfa Development vs Benfica De Macau
 • Video Mfa Development vs Benfica De Macau
 • Tip Mfa Development vs Benfica De Macau
17/04/2019 18:05 Vòng (KT) [4]Benfica De Macau 4 - 0 2 - 0 Windsor Arch Ka I[5]
 • Diễn biến Benfica De Macau vs Windsor Arch Ka I
 • Đội hình Benfica De Macau vs Windsor Arch Ka I
 • Video Benfica De Macau vs Windsor Arch Ka I
 • Tip Benfica De Macau vs Windsor Arch Ka I
12/04/2019 18:05 Vòng (KT) [10]Mfa Development 0 - 4 0 - 4 Psp Macau[9]
 • Diễn biến Mfa Development vs Psp Macau
 • Đội hình Mfa Development vs Psp Macau
 • Video Mfa Development vs Psp Macau
 • Tip Mfa Development vs Psp Macau
10/04/2019 18:05 Vòng (KT) [1]Chao Pak Kei 5 - 1 1 - 0 Sporting De Macau[7]
 • Diễn biến Chao Pak Kei vs Sporting De Macau
 • Đội hình Chao Pak Kei vs Sporting De Macau
 • Video Chao Pak Kei vs Sporting De Macau
 • Tip Chao Pak Kei vs Sporting De Macau
04/04/2019 20:00 Vòng (KT) [7]Sporting De Macau 3 - 2 3 - 0 Benfica De Macau[3]
 • Diễn biến Sporting De Macau vs Benfica De Macau
 • Đội hình Sporting De Macau vs Benfica De Macau
 • Video Sporting De Macau vs Benfica De Macau
 • Tip Sporting De Macau vs Benfica De Macau
14/03/2019 20:00 Vòng (KT) Windsor Arch Ka I 1 - 5 1 - 3 Chao Pak Kei
 • Diễn biến Windsor Arch Ka I vs Chao Pak Kei
 • Đội hình Windsor Arch Ka I vs Chao Pak Kei
 • Video Windsor Arch Ka I vs Chao Pak Kei
 • Tip Windsor Arch Ka I vs Chao Pak Kei
13/03/2019 18:05 Vòng (KT) [5]Cd Monte Carlo 1 - 1 0 - 0 Sporting De Macau[6]
 • Diễn biến Cd Monte Carlo vs Sporting De Macau
 • Đội hình Cd Monte Carlo vs Sporting De Macau
 • Video Cd Monte Carlo vs Sporting De Macau
 • Tip Cd Monte Carlo vs Sporting De Macau
07/03/2019 20:00 Vòng (KT) [8]Sporting De Macau 4 - 0 3 - 0 Psp Macau[6]
 • Diễn biến Sporting De Macau vs Psp Macau
 • Đội hình Sporting De Macau vs Psp Macau
 • Video Sporting De Macau vs Psp Macau
 • Tip Sporting De Macau vs Psp Macau
07/03/2019 18:05 Vòng (KT) [1]Chao Pak Kei 14 - 0 7 - 0 Mfa Development[9]
 • Diễn biến Chao Pak Kei vs Mfa Development
 • Đội hình Chao Pak Kei vs Mfa Development
 • Video Chao Pak Kei vs Mfa Development
 • Tip Chao Pak Kei vs Mfa Development
06/03/2019 18:05 Vòng (KT) [4]Cd Monte Carlo 1 - 3 0 - 1 Windsor Arch Ka I[2]
 • Diễn biến Cd Monte Carlo vs Windsor Arch Ka I
 • Đội hình Cd Monte Carlo vs Windsor Arch Ka I
 • Video Cd Monte Carlo vs Windsor Arch Ka I
 • Tip Cd Monte Carlo vs Windsor Arch Ka I
28/02/2019 20:00 Vòng (KT) [2]Windsor Arch Ka I 2 - 1 0 - 0 Sporting De Macau[9]
 • Diễn biến Windsor Arch Ka I vs Sporting De Macau
 • Đội hình Windsor Arch Ka I vs Sporting De Macau
 • Video Windsor Arch Ka I vs Sporting De Macau
 • Tip Windsor Arch Ka I vs Sporting De Macau
28/02/2019 18:05 Vòng (KT) [10]Mfa Development 1 - 3 0 - 2 Cd Monte Carlo[3]
 • Diễn biến Mfa Development vs Cd Monte Carlo
 • Đội hình Mfa Development vs Cd Monte Carlo
 • Video Mfa Development vs Cd Monte Carlo
 • Tip Mfa Development vs Cd Monte Carlo
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáMacaoMacao Division 1MAC D1
Cập nhật lúc: 13/07/2019 07:34
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->