Bong da


Thống kê tần xuất tỷ số Tây Ban Nha 2018-2019

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 1-1 13 14.44%
2 0-1 13 14.44%
3 1-0 11 12.22%
4 0-0 7 7.78%
5 2-1 7 7.78%
6 2-2 7 7.78%
7 1-2 6 6.67%
8 2-0 4 4.44%
9 3-0 3 3.33%
10 0-2 3 3.33%
11 1-3 3 3.33%
12 0-3 2 2.22%
13 1-4 2 2.22%
14 4-1 1 1.11%
15 8-2 1 1.11%
16 3-2 1 1.11%
17 1-5 1 1.11%
18 3-3 1 1.11%
19 2-6 1 1.11%
20 2-3 1 1.11%
21 3-1 1 1.11%
22 4-2 1 1.11%
Tổng số trận đã đấu:
90
Cập nhật lúc: 22/10/2018 21:01
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác