Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Italia 2018-2019

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 1-1 26 10.79%
2 1-0 24 9.96%
3 0-0 21 8.71%
4 2-1 21 8.71%
5 0-1 19 7.88%
6 2-2 17 7.05%
7 2-0 16 6.64%
8 3-0 13 5.39%
9 0-2 13 5.39%
10 1-2 12 4.98%
11 3-1 9 3.73%
12 3-2 7 2.9%
13 0-3 7 2.9%
14 3-3 6 2.49%
15 1-3 5 2.07%
16 4-1 5 2.07%
17 4-0 4 1.66%
18 1-4 3 1.24%
19 2-3 2 0.83%
20 0-5 2 0.83%
21 6-1 1 0.41%
22 5-3 1 0.41%
23 1-5 1 0.41%
24 5-1 1 0.41%
25 5-0 1 0.41%
26 2-4 1 0.41%
27 2-6 1 0.41%
28 3-4 1 0.41%
29 0-4 1 0.41%
Tổng số trận đã đấu:
241
Cập nhật lúc: 23/02/2019 12:05
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->