Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Italia 2018-2019

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 2-0 11 13.92%
2 1-0 10 12.66%
3 0-1 8 10.13%
4 2-1 6 7.59%
5 1-2 5 6.33%
6 2-2 5 6.33%
7 0-2 5 6.33%
8 0-0 4 5.06%
9 1-1 4 5.06%
10 3-1 4 5.06%
11 3-0 3 3.8%
12 4-0 2 2.53%
13 3-2 2 2.53%
14 1-3 2 2.53%
15 2-3 1 1.27%
16 6-1 1 1.27%
17 3-3 1 1.27%
18 0-3 1 1.27%
19 5-3 1 1.27%
20 0-5 1 1.27%
21 4-1 1 1.27%
22 1-4 1 1.27%
Tổng số trận đã đấu:
79
Cập nhật lúc: 17/10/2018 10:25
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác