Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Úc 2019-2020

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 2-1 18 15.52%
2 1-1 12 10.34%
3 1-0 12 10.34%
4 1-2 9 7.76%
5 0-1 7 6.03%
6 2-0 7 6.03%
7 0-0 6 5.17%
8 2-3 5 4.31%
9 3-1 5 4.31%
10 1-3 5 4.31%
11 0-3 5 4.31%
12 3-2 3 2.59%
13 2-2 3 2.59%
14 3-0 3 2.59%
15 4-3 2 1.72%
16 0-2 2 1.72%
17 6-2 2 1.72%
18 4-1 1 0.86%
19 5-1 1 0.86%
20 0-4 1 0.86%
21 4-0 1 0.86%
22 3-4 1 0.86%
23 4-2 1 0.86%
24 5-2 1 0.86%
25 1-5 1 0.86%
26 1-4 1 0.86%
27 2-4 1 0.86%
Tổng số trận đã đấu:
116
Cập nhật lúc: 27/05/2020 04:29
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->