Bong da

clb tphcm | thông tin, tin tức bóng đá

Bóng đá - Tp Hồ Chí Minh vs Quảng Ninh 19h00, ngày 22/07

Tp Hồ Chí Minh vs Quảng Ninh 19h00, ngày 22/07

22/07/2018 00:49

Tp Hồ Chí Minh vs Quảng Ninh (Việt Nam) trên sân nhà của Tp Hồ Chí Minh, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Tp Hồ Chí Minh và Quảng Ninh, phong độ Tp Hồ Chí Minh, phong độ Quảng Ninh và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - Hà Nội T&T vs Tp Hồ Chí Minh 19h00, ngày 08/07

Hà Nội T&T vs Tp Hồ Chí Minh 19h00, ngày 08/07

08/07/2018 00:12

Hà Nội T&T vs Tp Hồ Chí Minh (Việt Nam) trên sân nhà của Hà Nội T&T, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Hà Nội T&T và Tp Hồ Chí Minh, phong độ Hà Nội T&T, phong độ Tp Hồ Chí Minh và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - Becamex Bình Dương vs Tp Hồ Chí Minh 17h00, ngày 01/07

Becamex Bình Dương vs Tp Hồ Chí Minh 17h00, ngày 01/07

01/07/2018 00:02

Becamex Bình Dương vs Tp Hồ Chí Minh (Việt Nam) trên sân nhà của Becamex Bình Dương, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Becamex Bình Dương và Tp Hồ Chí Minh, phong độ Becamex Bình Dương, phong độ Tp Hồ Chí Minh và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - Tp Hồ Chí Minh vs Nam Định 18h00, ngày 23/06

Tp Hồ Chí Minh vs Nam Định 18h00, ngày 23/06

23/06/2018 00:46

Tp Hồ Chí Minh vs Nam Định (Việt Nam) trên sân nhà của Tp Hồ Chí Minh, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Tp Hồ Chí Minh và Nam Định, phong độ Tp Hồ Chí Minh, phong độ Nam Định và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - Hải Phòng vs Tp Hồ Chí Minh 17h00, ngày 17/06

Hải Phòng vs Tp Hồ Chí Minh 17h00, ngày 17/06

17/06/2018 00:21

Hải Phòng vs Tp Hồ Chí Minh (Việt Nam) trên sân nhà của Hải Phòng, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Hải Phòng và Tp Hồ Chí Minh, phong độ Hải Phòng, phong độ Tp Hồ Chí Minh và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - Tp Hồ Chí Minh vs Becamex Bình Dương 19h00, ngày 12/06

Tp Hồ Chí Minh vs Becamex Bình Dương 19h00, ngày 12/06

12/06/2018 00:33

Tp Hồ Chí Minh vs Becamex Bình Dương (Việt Nam) trên sân nhà của Tp Hồ Chí Minh, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Tp Hồ Chí Minh và Becamex Bình Dương, phong độ Tp Hồ Chí Minh, phong độ Becamex Bình Dương và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - Cần Thơ FC vs Tp Hồ Chí Minh 17h00, ngày 08/06

Cần Thơ FC vs Tp Hồ Chí Minh 17h00, ngày 08/06

08/06/2018 00:37

Cần Thơ FC vs Tp Hồ Chí Minh (Việt Nam) trên sân nhà của Cần Thơ FC, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Cần Thơ FC và Tp Hồ Chí Minh, phong độ Cần Thơ FC, phong độ Tp Hồ Chí Minh và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - Hoàng Anh Gia Lai vs Tp Hồ Chí Minh 17h00, ngày 03/06

Hoàng Anh Gia Lai vs Tp Hồ Chí Minh 17h00, ngày 03/06

03/06/2018 00:11

Hoàng Anh Gia Lai vs Tp Hồ Chí Minh (Việt Nam) trên sân nhà của Hoàng Anh Gia Lai, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Hoàng Anh Gia Lai và Tp Hồ Chí Minh, phong độ Hoàng Anh Gia Lai, phong độ Tp Hồ Chí Minh và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - Tp Hồ Chí Minh vs Quảng Nam 18h00, ngày 30/05

Tp Hồ Chí Minh vs Quảng Nam 18h00, ngày 30/05

30/05/2018 00:35

Tp Hồ Chí Minh vs Quảng Nam (Việt Nam) trên sân nhà của Tp Hồ Chí Minh, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Tp Hồ Chí Minh và Quảng Nam, phong độ Tp Hồ Chí Minh, phong độ Quảng Nam và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - Quảng Ninh vs Tp Hồ Chí Minh 18h00, ngày 25/05

Quảng Ninh vs Tp Hồ Chí Minh 18h00, ngày 25/05

25/05/2018 00:32

Quảng Ninh vs Tp Hồ Chí Minh (Việt Nam) trên sân nhà của Quảng Ninh, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Quảng Ninh và Tp Hồ Chí Minh, phong độ Quảng Ninh, phong độ Tp Hồ Chí Minh và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - Đà Nẵng vs Tp Hồ Chí Minh 17h00, ngày 19/05

Đà Nẵng vs Tp Hồ Chí Minh 17h00, ngày 19/05

19/05/2018 00:05

Đà Nẵng vs Tp Hồ Chí Minh (Việt Nam) trên sân nhà của Đà Nẵng, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Đà Nẵng và Tp Hồ Chí Minh, phong độ Đà Nẵng, phong độ Tp Hồ Chí Minh và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - Tp Hồ Chí Minh vs Hà Nội T&T 19h00, ngày 06/05

Tp Hồ Chí Minh vs Hà Nội T&T 19h00, ngày 06/05

06/05/2018 00:31

Tp Hồ Chí Minh vs Hà Nội T&T (Việt Nam) trên sân nhà của Tp Hồ Chí Minh, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Tp Hồ Chí Minh và Hà Nội T&T, phong độ Tp Hồ Chí Minh, phong độ Hà Nội T&T và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - Tp Hồ Chí Minh vs Hải Phòng 18h00, ngày 22/04

Tp Hồ Chí Minh vs Hải Phòng 18h00, ngày 22/04

22/04/2018 00:45

Tp Hồ Chí Minh vs Hải Phòng (Việt Nam) trên sân nhà của Tp Hồ Chí Minh, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Tp Hồ Chí Minh và Hải Phòng, phong độ Tp Hồ Chí Minh, phong độ Hải Phòng và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - Nam Định vs Tp Hồ Chí Minh 18h00, ngày 14/04

Nam Định vs Tp Hồ Chí Minh 18h00, ngày 14/04

14/04/2018 00:46

Nam Định vs Tp Hồ Chí Minh (Việt Nam) trên sân nhà của Nam Định, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Nam Định và Tp Hồ Chí Minh, phong độ Nam Định, phong độ Tp Hồ Chí Minh và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - Tp Hồ Chí Minh vs Đồng Tháp 18h00, ngày 09/04

Tp Hồ Chí Minh vs Đồng Tháp 18h00, ngày 09/04

09/04/2018 00:05

Tp Hồ Chí Minh vs Đồng Tháp (Cúp Quốc Gia Việt Nam) trên sân nhà của Tp Hồ Chí Minh, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Tp Hồ Chí Minh và Đồng Tháp, phong độ Tp Hồ Chí Minh, phong độ Đồng Tháp và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - Tp Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An 19h00, ngày 05/04

Tp Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An 19h00, ngày 05/04

05/04/2018 00:45

Tp Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An (Việt Nam) trên sân nhà của Tp Hồ Chí Minh, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Tp Hồ Chí Minh và Sông Lam Nghệ An, phong độ Tp Hồ Chí Minh, phong độ Sông Lam Nghệ An và tình hình lực lượng của 2 đội