Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Nữ Hàn Quốc 2018

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 2-1 9 8.41%
2 2-0 7 6.54%
3 0-0 7 6.54%
4 3-0 7 6.54%
5 1-0 7 6.54%
6 1-1 7 6.54%
7 1-2 7 6.54%
8 0-2 6 5.61%
9 2-2 5 4.67%
10 4-0 5 4.67%
11 0-1 4 3.74%
12 1-3 4 3.74%
13 3-2 3 2.8%
14 0-3 3 2.8%
15 3-1 3 2.8%
16 2-4 2 1.87%
17 1-5 2 1.87%
18 0-5 2 1.87%
19 3-3 2 1.87%
20 0-4 2 1.87%
21 4-1 2 1.87%
22 2-3 2 1.87%
23 0-6 1 0.93%
24 5-0 1 0.93%
25 6-2 1 0.93%
26 7-1 1 0.93%
27 1-4 1 0.93%
28 3-4 1 0.93%
29 5-2 1 0.93%
30 2-5 1 0.93%
31 3-5 1 0.93%
Tổng số trận đã đấu:
107
Cập nhật lúc: 17/12/2018 04:02
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->