Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Nhật Bản JFL 2018

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 1-0 24 13.87%
2 0-1 18 10.4%
3 0-0 16 9.25%
4 1-2 14 8.09%
5 1-1 13 7.51%
6 2-1 12 6.94%
7 3-0 10 5.78%
8 0-2 9 5.2%
9 2-2 7 4.05%
10 2-0 7 4.05%
11 2-3 7 4.05%
12 4-1 5 2.89%
13 1-3 4 2.31%
14 3-1 4 2.31%
15 1-4 3 1.73%
16 0-3 2 1.16%
17 4-0 2 1.16%
18 3-2 2 1.16%
19 8-1 2 1.16%
20 0-4 2 1.16%
21 7-1 1 0.58%
22 2-5 1 0.58%
23 3-4 1 0.58%
24 2-4 1 0.58%
25 4-3 1 0.58%
26 6-2 1 0.58%
27 0-5 1 0.58%
28 1-5 1 0.58%
29 5-1 1 0.58%
30 8-2 1 0.58%
Tổng số trận đã đấu:
173
Cập nhật lúc: 19/09/2018 20:22
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác