Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Mexico 2018-2019

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 1-1 20 12.12%
2 2-0 15 9.09%
3 2-1 15 9.09%
4 1-0 15 9.09%
5 0-1 13 7.88%
6 2-2 13 7.88%
7 0-2 10 6.06%
8 0-0 10 6.06%
9 1-2 10 6.06%
10 3-0 9 5.45%
11 3-1 9 5.45%
12 2-3 5 3.03%
13 4-0 3 1.82%
14 1-3 2 1.21%
15 4-1 2 1.21%
16 3-2 2 1.21%
17 0-4 2 1.21%
18 6-1 2 1.21%
19 5-3 1 0.61%
20 0-3 1 0.61%
21 1-4 1 0.61%
22 2-4 1 0.61%
23 4-2 1 0.61%
24 4-3 1 0.61%
25 3-3 1 0.61%
26 6-2 1 0.61%
Tổng số trận đã đấu:
165
Cập nhật lúc: 11/12/2018 11:34
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->