Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Mexico 2018-2019

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 2-0 9 11.11%
2 2-1 9 11.11%
3 1-0 9 11.11%
4 3-0 7 8.64%
5 0-1 7 8.64%
6 1-1 7 8.64%
7 2-2 6 7.41%
8 1-2 6 7.41%
9 0-2 4 4.94%
10 0-0 3 3.7%
11 3-1 3 3.7%
12 1-3 2 2.47%
13 4-0 2 2.47%
14 5-3 1 1.23%
15 0-3 1 1.23%
16 1-4 1 1.23%
17 4-1 1 1.23%
18 2-3 1 1.23%
19 2-4 1 1.23%
20 4-2 1 1.23%
Tổng số trận đã đấu:
81
Cập nhật lúc: 19/09/2018 12:00
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác