Bong da


Thống kê tần xuất tỷ số Indonesia 2018

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 1-0 35 15.35%
2 2-0 28 12.28%
3 1-1 23 10.09%
4 3-1 21 9.21%
5 2-2 16 7.02%
6 0-0 15 6.58%
7 2-1 14 6.14%
8 0-1 12 5.26%
9 1-2 10 4.39%
10 3-2 10 4.39%
11 4-1 6 2.63%
12 0-2 6 2.63%
13 2-3 4 1.75%
14 3-3 3 1.32%
15 0-3 3 1.32%
16 1-4 3 1.32%
17 3-4 3 1.32%
18 3-0 3 1.32%
19 4-0 3 1.32%
20 5-1 3 1.32%
21 4-3 2 0.88%
22 4-2 2 0.88%
23 1-3 1 0.44%
24 6-0 1 0.44%
25 0-5 1 0.44%
Tổng số trận đã đấu:
228
Cập nhật lúc: 23/10/2018 08:37
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác