Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Indonesia 2018

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 1-0 28 15.91%
2 3-1 20 11.36%
3 2-0 20 11.36%
4 1-1 17 9.66%
5 2-2 14 7.95%
6 0-0 14 7.95%
7 2-1 10 5.68%
8 1-2 6 3.41%
9 3-2 6 3.41%
10 0-1 6 3.41%
11 4-1 5 2.84%
12 0-2 5 2.84%
13 3-4 3 1.7%
14 3-0 3 1.7%
15 4-0 3 1.7%
16 5-1 3 1.7%
17 0-3 2 1.14%
18 2-3 2 1.14%
19 1-4 2 1.14%
20 4-3 2 1.14%
21 3-3 1 0.57%
22 1-3 1 0.57%
23 4-2 1 0.57%
24 6-0 1 0.57%
25 0-5 1 0.57%
Tổng số trận đã đấu:
176
Cập nhật lúc: 17/08/2018 10:30
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác