Bong da


Thống kê tần xuất tỷ số Hạng Nhất Anh 2018-2019

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 1-0 22 14.01%
2 1-1 20 12.74%
3 2-2 18 11.46%
4 1-2 14 8.92%
5 2-0 13 8.28%
6 2-1 12 7.64%
7 0-0 11 7.01%
8 0-1 10 6.37%
9 2-3 6 3.82%
10 0-2 5 3.18%
11 3-1 4 2.55%
12 3-0 4 2.55%
13 0-3 4 2.55%
14 3-2 3 1.91%
15 4-1 3 1.91%
16 5-1 1 0.64%
17 1-3 1 0.64%
18 3-4 1 0.64%
19 1-4 1 0.64%
20 7-1 1 0.64%
21 4-2 1 0.64%
22 3-3 1 0.64%
23 4-0 1 0.64%
Tổng số trận đã đấu:
157
Cập nhật lúc: 23/10/2018 12:41
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác