Bong da

huddersfield | thông tin, tin tức bóng đá

Bóng đá - Manchester City vs Huddersfield Town 19h30, ngày 19/08

Manchester City vs Huddersfield Town 19h30, ngày 19/08

19/08/2018 00:45

Manchester City vs Huddersfield Town (Ngoại Hạng Anh) trên sân nhà của Manchester City, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Manchester City và Huddersfield Town, phong độ Manchester City, phong độ Huddersfield Town và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - Huddersfield Town vs Chelsea 21h00, ngày 11/08

Huddersfield Town vs Chelsea 21h00, ngày 11/08

11/08/2018 18:45

Huddersfield Town vs Chelsea (Ngoại Hạng Anh) trên sân nhà của Huddersfield Town, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Huddersfield Town và Chelsea, phong độ Huddersfield Town, phong độ Chelsea và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - RB Leipzig vs Huddersfield Town 22h00, ngày 03/08

RB Leipzig vs Huddersfield Town 22h00, ngày 03/08

03/08/2018 00:10

RB Leipzig vs Huddersfield Town (vòng tháng 8 Giao Hữu) trên sân nhà của RB Leipzig, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của RB Leipzig và Huddersfield Town, phong độ RB Leipzig, phong độ Huddersfield Town và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - Bologna vs Huddersfield Town 22h59, ngày 31/07

Bologna vs Huddersfield Town 22h59, ngày 31/07

31/07/2018 00:21

Bologna vs Huddersfield Town (vòng tháng 7 Giao Hữu) trên sân nhà của Bologna, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Bologna và Huddersfield Town, phong độ Bologna, phong độ Huddersfield Town và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - Huddersfield Town vs Lyon 01h45, ngày 26/07

Huddersfield Town vs Lyon 01h45, ngày 26/07

25/07/2018 00:10

Huddersfield Town vs Lyon (vòng tháng 7 Giao Hữu) trên sân nhà của Huddersfield Town, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Huddersfield Town và Lyon, phong độ Huddersfield Town, phong độ Lyon và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - Darmstadt vs Huddersfield Town 20h00, ngày 22/07

Darmstadt vs Huddersfield Town 20h00, ngày 22/07

22/07/2018 00:45

Darmstadt vs Huddersfield Town (vòng tháng 7 Giao Hữu) trên sân nhà của Darmstadt, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Darmstadt và Huddersfield Town, phong độ Darmstadt, phong độ Huddersfield Town và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - Dynamo Dresden vs Huddersfield Town 23h30, ngày 18/07

Dynamo Dresden vs Huddersfield Town 23h30, ngày 18/07

18/07/2018 00:31

Dynamo Dresden vs Huddersfield Town (vòng tháng 7 Giao Hữu) trên sân nhà của Dynamo Dresden, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Dynamo Dresden và Huddersfield Town, phong độ Dynamo Dresden, phong độ Huddersfield Town và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - Bury vs Huddersfield Town 01h45, ngày 11/07

Bury vs Huddersfield Town 01h45, ngày 11/07

10/07/2018 00:04

Bury vs Huddersfield Town (vòng tháng 7 Giao Hữu) trên sân nhà của Bury, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Bury và Huddersfield Town, phong độ Bury, phong độ Huddersfield Town và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - Huddersfield Town vs Arsenal 21h00, ngày 13/05

Huddersfield Town vs Arsenal 21h00, ngày 13/05

13/05/2018 00:46

Huddersfield Town vs Arsenal (Ngoại Hạng Anh) trên sân nhà của Huddersfield Town, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Huddersfield Town và Arsenal, phong độ Huddersfield Town, phong độ Arsenal và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - Chelsea vs Huddersfield Town 01h45, ngày 10/05

Chelsea vs Huddersfield Town 01h45, ngày 10/05

09/05/2018 00:04

Chelsea vs Huddersfield Town (Ngoại Hạng Anh) trên sân nhà của Chelsea, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Chelsea và Huddersfield Town, phong độ Chelsea, phong độ Huddersfield Town và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - Manchester City vs Huddersfield Town 19h30, ngày 06/05

Manchester City vs Huddersfield Town 19h30, ngày 06/05

06/05/2018 00:49

Manchester City vs Huddersfield Town (Ngoại Hạng Anh) trên sân nhà của Manchester City, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Manchester City và Huddersfield Town, phong độ Manchester City, phong độ Huddersfield Town và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - Huddersfield Town vs Everton 21h00, ngày 28/04

Huddersfield Town vs Everton 21h00, ngày 28/04

28/04/2018 00:19

Huddersfield Town vs Everton (Ngoại Hạng Anh) trên sân nhà của Huddersfield Town, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Huddersfield Town và Everton, phong độ Huddersfield Town, phong độ Everton và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - Huddersfield Town vs Watford 21h00, ngày 14/04

Huddersfield Town vs Watford 21h00, ngày 14/04

14/04/2018 00:20

Huddersfield Town vs Watford (Ngoại Hạng Anh) trên sân nhà của Huddersfield Town, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Huddersfield Town và Watford, phong độ Huddersfield Town, phong độ Watford và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - Brighton & Hove Albion vs Huddersfield Town 21h00, ngày 07/04

Brighton & Hove Albion vs Huddersfield Town 21h00, ngày 07/04

07/04/2018 00:06

Brighton & Hove Albion vs Huddersfield Town (Ngoại Hạng Anh) trên sân nhà của Brighton & Hove Albion, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Brighton & Hove Albion và Huddersfield Town, phong độ Brighton & Hove Albion, phong độ Huddersfield Town và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - Newcastle United vs Huddersfield Town 21h00, ngày 31/03

Newcastle United vs Huddersfield Town 21h00, ngày 31/03

31/03/2018 00:25

Newcastle United vs Huddersfield Town (Ngoại Hạng Anh) trên sân nhà của Newcastle United, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Newcastle United và Huddersfield Town, phong độ Newcastle United, phong độ Huddersfield Town và tình hình lực lượng của 2 đội

Bóng đá - Huddersfield Town vs Crystal Palace 22h00, ngày 17/03

Huddersfield Town vs Crystal Palace 22h00, ngày 17/03

17/03/2018 00:07

Huddersfield Town vs Crystal Palace (Ngoại Hạng Anh) trên sân nhà của Huddersfield Town, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Huddersfield Town và Crystal Palace, phong độ Huddersfield Town, phong độ Crystal Palace và tình hình lực lượng của 2 đội