<![CDATA[Tin tức - Nhận định bóng đá]]>ibongda.vnvi-vn<![CDATA[Tường thuật kết quả Cup Quốc Gia Bồ Đào Nha loạt trận 15/01/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Cup Quốc Gia Bồ Đào Nha trực tuyến loạt trận ngày 15/01/2020]]>Thu, 16 Jan 20 06:47:05 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Cúp FA loạt trận 15/01/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Cúp FA trực tuyến loạt trận ngày 15/01/2020]]>Thu, 16 Jan 20 06:37:59 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Pháp loạt trận 15/01/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Pháp trực tuyến loạt trận ngày 15/01/2020]]>Thu, 16 Jan 20 03:23:39 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Cúp FA loạt trận 14/01/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Cúp FA trực tuyến loạt trận ngày 14/01/2020]]>Wed, 15 Jan 20 06:32:50 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Cup Quốc Gia Bồ Đào Nha loạt trận 14/01/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Cup Quốc Gia Bồ Đào Nha trực tuyến loạt trận ngày 14/01/2020]]>Wed, 15 Jan 20 03:36:45 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Italia loạt trận 13/01/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Italia trực tuyến loạt trận ngày 13/01/2020]]>Tue, 14 Jan 20 06:41:55 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Pháp loạt trận 12/01/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Pháp trực tuyến loạt trận ngày 12/01/2020]]>Mon, 13 Jan 20 00:47:03 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Ngoại Hạng Anh loạt trận 12/01/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến loạt trận ngày 12/01/2020]]>Mon, 13 Jan 20 00:20:11 +0700