<![CDATA[Tin tức - Nhận định bóng đá]]>ibongda.vnvi-vn<![CDATA[Tường thuật kết quả Italia loạt trận 18/02/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Italia trực tuyến loạt trận ngày 18/02/2019]]>Tue, 19 Feb 19 06:33:33 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Cúp FA loạt trận 18/02/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Cúp FA trực tuyến loạt trận ngày 18/02/2019]]>Tue, 19 Feb 19 06:31:04 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Đức loạt trận 18/02/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Đức trực tuyến loạt trận ngày 18/02/2019]]>Tue, 19 Feb 19 06:28:42 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Tây Ban Nha loạt trận 18/02/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Tây Ban Nha trực tuyến loạt trận ngày 18/02/2019]]>Tue, 19 Feb 19 06:20:04 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Đức loạt trận 17/02/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Đức trực tuyến loạt trận ngày 17/02/2019]]>Mon, 18 Feb 19 03:23:31 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Cúp FA loạt trận 17/02/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Cúp FA trực tuyến loạt trận ngày 17/02/2019]]>Mon, 18 Feb 19 00:29:32 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Pháp loạt trận 17/02/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Pháp trực tuyến loạt trận ngày 17/02/2019]]>Mon, 18 Feb 19 00:19:53 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Italia loạt trận 17/02/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Italia trực tuyến loạt trận ngày 17/02/2019]]>Sun, 17 Feb 19 21:40:17 +0700