<![CDATA[Tin tức - Nhận định bóng đá]]>ibongda.vnvi-vn<![CDATA[Tường thuật kết quả Champions League UEFA U19 loạt trận 23/10/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Champions League UEFA U19 trực tuyến loạt trận ngày 23/10/2019]]>Wed, 23 Oct 19 21:43:50 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Indonesia loạt trận 23/10/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Indonesia trực tuyến loạt trận ngày 23/10/2019]]>Wed, 23 Oct 19 18:27:08 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Cúp FA loạt trận 22/10/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Cúp FA trực tuyến loạt trận ngày 22/10/2019]]>Wed, 23 Oct 19 06:47:05 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Cúp C1 Châu Âu loạt trận 22/10/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu trực tuyến loạt trận ngày 22/10/2019]]>Wed, 23 Oct 19 03:35:32 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Champions League UEFA U19 loạt trận 22/10/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Champions League UEFA U19 trực tuyến loạt trận ngày 22/10/2019]]>Tue, 22 Oct 19 21:45:35 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Indonesia loạt trận 22/10/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Indonesia trực tuyến loạt trận ngày 22/10/2019]]>Tue, 22 Oct 19 21:24:18 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Brazil loạt trận 21/10/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Brazil trực tuyến loạt trận ngày 21/10/2019]]>Tue, 22 Oct 19 09:24:29 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Ngoại Hạng Anh loạt trận 21/10/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến loạt trận ngày 21/10/2019]]>Tue, 22 Oct 19 06:37:19 +0700