<![CDATA[Tin tức - Nhận định bóng đá]]>ibongda.vnvi-vn<![CDATA[Tường thuật kết quả Đức loạt trận 24/05/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Đức trực tuyến loạt trận ngày 24/05/2020]]>Sun, 24 May 20 21:22:44 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Hàn Quốc loạt trận 24/05/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Hàn Quốc trực tuyến loạt trận ngày 24/05/2020]]>Sun, 24 May 20 18:24:00 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Đức loạt trận 23/05/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Đức trực tuyến loạt trận ngày 23/05/2020]]>Sun, 24 May 20 00:34:26 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Hàn Quốc loạt trận 23/05/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Hàn Quốc trực tuyến loạt trận ngày 23/05/2020]]>Sat, 23 May 20 18:46:24 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Đức loạt trận 22/05/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Đức trực tuyến loạt trận ngày 22/05/2020]]>Sat, 23 May 20 06:24:23 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Hàn Quốc loạt trận 22/05/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Hàn Quốc trực tuyến loạt trận ngày 22/05/2020]]>Fri, 22 May 20 21:19:21 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Đức loạt trận 18/05/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Đức trực tuyến loạt trận ngày 18/05/2020]]>Tue, 19 May 20 06:30:41 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Đức loạt trận 17/05/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Đức trực tuyến loạt trận ngày 17/05/2020]]>Mon, 18 May 20 00:30:16 +0700