<![CDATA[Tin tức - Nhận định bóng đá]]>ibongda.vnvi-vn<![CDATA[Tường thuật kết quả Brazil loạt trận 12/08/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Brazil trực tuyến loạt trận ngày 12/08/2020]]>Thu, 13 Aug 20 09:43:47 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Cúp C1 Châu Âu loạt trận 12/08/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu trực tuyến loạt trận ngày 12/08/2020]]>Thu, 13 Aug 20 06:30:05 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Hạng 2 Nhật Bản loạt trận 12/08/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Hạng 2 Nhật Bản trực tuyến loạt trận ngày 12/08/2020]]>Wed, 12 Aug 20 21:41:30 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Cúp C3 Europa League loạt trận 11/08/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Cúp C3 Europa League trực tuyến loạt trận ngày 11/08/2020]]>Wed, 12 Aug 20 06:43:51 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Brazil loạt trận 09/08/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Brazil trực tuyến loạt trận ngày 09/08/2020]]>Mon, 10 Aug 20 06:40:05 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Hàn Quốc loạt trận 09/08/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Hàn Quốc trực tuyến loạt trận ngày 09/08/2020]]>Sun, 09 Aug 20 21:43:16 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Hạng 2 Nhật Bản loạt trận 09/08/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Hạng 2 Nhật Bản trực tuyến loạt trận ngày 09/08/2020]]>Sun, 09 Aug 20 21:37:16 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Nhật Bản loạt trận 09/08/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Nhật Bản trực tuyến loạt trận ngày 09/08/2020]]>Sun, 09 Aug 20 18:35:45 +0700