<![CDATA[Tin tức - Nhận định bóng đá]]>ibongda.vnvi-vn<![CDATA[Tường thuật kết quả Cúp C1 Châu Âu loạt trận 28/10/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu trực tuyến loạt trận ngày 28/10/2020]]>Thu, 29 Oct 20 03:39:09 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Cup Quốc Gia Bồ Đào Nha loạt trận 28/10/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Cup Quốc Gia Bồ Đào Nha trực tuyến loạt trận ngày 28/10/2020]]>Thu, 29 Oct 20 00:32:59 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Nhật Bản loạt trận 28/10/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Nhật Bản trực tuyến loạt trận ngày 28/10/2020]]>Wed, 28 Oct 20 21:46:47 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Cúp C1 Châu Âu loạt trận 27/10/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu trực tuyến loạt trận ngày 27/10/2020]]>Wed, 28 Oct 20 03:46:19 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Cúp FA loạt trận 26/10/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Cúp FA trực tuyến loạt trận ngày 26/10/2020]]>Tue, 27 Oct 20 06:39:25 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Đức loạt trận 26/10/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Đức trực tuyến loạt trận ngày 26/10/2020]]>Tue, 27 Oct 20 06:29:41 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Italia loạt trận 26/10/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Italia trực tuyến loạt trận ngày 26/10/2020]]>Tue, 27 Oct 20 06:29:05 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Tây Ban Nha loạt trận 26/10/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Tây Ban Nha trực tuyến loạt trận ngày 26/10/2020]]>Tue, 27 Oct 20 06:24:26 +0700