<![CDATA[Tin tức - Nhận định bóng đá]]>ibongda.vnvi-vn<![CDATA[Tường thuật kết quả Cúp C1 Châu Âu loạt trận 17/04/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu trực tuyến loạt trận ngày 17/04/2019]]>Thu, 18 Apr 19 06:45:03 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Italia loạt trận 17/04/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Italia trực tuyến loạt trận ngày 17/04/2019]]>Thu, 18 Apr 19 03:22:08 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Pháp loạt trận 17/04/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Pháp trực tuyến loạt trận ngày 17/04/2019]]>Thu, 18 Apr 19 03:19:38 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Hàn Quốc loạt trận 17/04/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Hàn Quốc trực tuyến loạt trận ngày 17/04/2019]]>Wed, 17 Apr 19 18:43:32 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Cúp C1 Châu Âu loạt trận 16/04/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu trực tuyến loạt trận ngày 16/04/2019]]>Wed, 17 Apr 19 06:39:16 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Ngoại Hạng Anh loạt trận 16/04/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến loạt trận ngày 16/04/2019]]>Wed, 17 Apr 19 06:38:21 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Ngoại Hạng Anh loạt trận 15/04/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến loạt trận ngày 15/04/2019]]>Tue, 16 Apr 19 06:42:26 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Tây Ban Nha loạt trận 15/04/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Tây Ban Nha trực tuyến loạt trận ngày 15/04/2019]]>Tue, 16 Apr 19 06:38:24 +0700