<![CDATA[Tin tức - Nhận định bóng đá]]>ibongda.vnvi-vn<![CDATA[Tường thuật kết quả Cúp FA loạt trận 17/12/2018]]> Tường thuật kết quả bóng đá Cúp FA trực tuyến loạt trận ngày 17/12/2018]]>Tue, 18 Dec 18 06:40:17 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Italia loạt trận 17/12/2018]]> Tường thuật kết quả bóng đá Italia trực tuyến loạt trận ngày 17/12/2018]]>Tue, 18 Dec 18 06:35:59 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Tây Ban Nha loạt trận 17/12/2018]]> Tường thuật kết quả bóng đá Tây Ban Nha trực tuyến loạt trận ngày 17/12/2018]]>Tue, 18 Dec 18 06:28:33 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Đức loạt trận 16/12/2018]]> Tường thuật kết quả bóng đá Đức trực tuyến loạt trận ngày 16/12/2018]]>Mon, 17 Dec 18 00:28:18 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Ngoại Hạng Anh loạt trận 16/12/2018]]> Tường thuật kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến loạt trận ngày 16/12/2018]]>Mon, 17 Dec 18 00:27:10 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Pháp loạt trận 16/12/2018]]> Tường thuật kết quả bóng đá Pháp trực tuyến loạt trận ngày 16/12/2018]]>Mon, 17 Dec 18 00:22:02 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Tây Ban Nha loạt trận 16/12/2018]]> Tường thuật kết quả bóng đá Tây Ban Nha trực tuyến loạt trận ngày 16/12/2018]]>Sun, 16 Dec 18 21:30:34 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Italia loạt trận 16/12/2018]]> Tường thuật kết quả bóng đá Italia trực tuyến loạt trận ngày 16/12/2018]]>Sun, 16 Dec 18 21:26:18 +0700