Bong da

Kết quả bóng đá Peru

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
13/11/2018 03:30 Vòng [(c)-13]Utc Cajamarca ?-? ?-? Deportivo Union Comercio[(c)-12]
 • Diễn biến Utc Cajamarca vs Deportivo Union Comercio
 • Đội hình Utc Cajamarca vs Deportivo Union Comercio
 • Video Utc Cajamarca vs Deportivo Union Comercio
 • Tip Utc Cajamarca vs Deportivo Union Comercio
12/11/2018 06:15 Vòng (KT) [(c)-1]Melgar 0 - 1 0 - 1 Academia Cantolao[(c)-13]
 • Diễn biến Melgar vs Academia Cantolao
 • Đội hình Melgar vs Academia Cantolao
 • Video Melgar vs Academia Cantolao
 • Tip Melgar vs Academia Cantolao
12/11/2018 04:00 Vòng (KT) [(c)-4]Alianza Lima 2 - 1 0 - 1 Sport Huancayo[(c)-14]
 • Diễn biến Alianza Lima vs Sport Huancayo
 • Đội hình Alianza Lima vs Sport Huancayo
 • Video Alianza Lima vs Sport Huancayo
 • Tip Alianza Lima vs Sport Huancayo
12/11/2018 01:30 Vòng (KT) [(c)-8]Deportivo Municipal 2 - 2 1 - 0 Ayacucho Futbol Club[(c)-2]
 • Diễn biến Deportivo Municipal vs Ayacucho Futbol Club
 • Đội hình Deportivo Municipal vs Ayacucho Futbol Club
 • Video Deportivo Municipal vs Ayacucho Futbol Club
 • Tip Deportivo Municipal vs Ayacucho Futbol Club
11/11/2018 08:00 Vòng (KT) [(c)-10]Sport Boys Warnes 3 - 1 1 - 0 Sport Rosario[(c)-16]
 • Diễn biến Sport Boys Warnes vs Sport Rosario
 • Đội hình Sport Boys Warnes vs Sport Rosario
 • Video Sport Boys Warnes vs Sport Rosario
 • Tip Sport Boys Warnes vs Sport Rosario
11/11/2018 05:45 Vòng (KT) [(c)-7]Real Atletico Garcilaso 0 - 1 0 - 0 Universitario de Deportes[(c)-5]
 • Diễn biến Real Atletico Garcilaso vs Universitario de Deportes
 • Đội hình Real Atletico Garcilaso vs Universitario de Deportes
 • Video Real Atletico Garcilaso vs Universitario de Deportes
 • Tip Real Atletico Garcilaso vs Universitario de Deportes
11/11/2018 03:30 Vòng (KT) [(c)-9]Comerciantes Unidos 3 - 1 2 - 1 Dep. San Martin[(c)-4]
 • Diễn biến Comerciantes Unidos vs Dep. San Martin
 • Đội hình Comerciantes Unidos vs Dep. San Martin
 • Video Comerciantes Unidos vs Dep. San Martin
 • Tip Comerciantes Unidos vs Dep. San Martin
11/11/2018 01:00 Vòng (KT) [(c)-6]Sporting Cristal 4 - 0 1 - 0 Em Deportivo Binacional[(c)-15]
 • Diễn biến Sporting Cristal vs Em Deportivo Binacional
 • Đội hình Sporting Cristal vs Em Deportivo Binacional
 • Video Sporting Cristal vs Em Deportivo Binacional
 • Tip Sporting Cristal vs Em Deportivo Binacional
09/11/2018 03:30 Vòng (KT) [(c)-11]Utc Cajamarca 3 - 0 1 - 0 Melgar[(c)-1]
 • Diễn biến Utc Cajamarca vs Melgar
 • Đội hình Utc Cajamarca vs Melgar
 • Video Utc Cajamarca vs Melgar
 • Tip Utc Cajamarca vs Melgar
09/11/2018 01:15 Vòng (KT) [(c)-9]Deportivo Union Comercio 4 - 2 1 - 1 Sport Rosario[(c)-16]
 • Diễn biến Deportivo Union Comercio vs Sport Rosario
 • Đội hình Deportivo Union Comercio vs Sport Rosario
 • Video Deportivo Union Comercio vs Sport Rosario
 • Tip Deportivo Union Comercio vs Sport Rosario
08/11/2018 08:00 Vòng (KT) [(c)-13]Sport Huancayo 1 - 1 1 - 1 Sporting Cristal[(c)-6]
 • Diễn biến Sport Huancayo vs Sporting Cristal
 • Đội hình Sport Huancayo vs Sporting Cristal
 • Video Sport Huancayo vs Sporting Cristal
 • Tip Sport Huancayo vs Sporting Cristal
08/11/2018 03:30 Vòng (KT) [(c)-2]Ayacucho Futbol Club 1 - 2 0 - 1 Alianza Lima[(c)-5]
 • Diễn biến Ayacucho Futbol Club vs Alianza Lima
 • Đội hình Ayacucho Futbol Club vs Alianza Lima
 • Video Ayacucho Futbol Club vs Alianza Lima
 • Tip Ayacucho Futbol Club vs Alianza Lima
08/11/2018 01:15 Vòng (KT) [(c)-15]Em Deportivo Binacional 2 - 1 0 - 1 Sport Boys Warnes[(c)-14]
 • Diễn biến Em Deportivo Binacional vs Sport Boys Warnes
 • Đội hình Em Deportivo Binacional vs Sport Boys Warnes
 • Video Em Deportivo Binacional vs Sport Boys Warnes
 • Tip Em Deportivo Binacional vs Sport Boys Warnes
07/11/2018 22:59 Vòng (KT) [(c)-12]Academia Cantolao 2 - 0 1 - 0 Comerciantes Unidos[(c)-8]
 • Diễn biến Academia Cantolao vs Comerciantes Unidos
 • Đội hình Academia Cantolao vs Comerciantes Unidos
 • Video Academia Cantolao vs Comerciantes Unidos
 • Tip Academia Cantolao vs Comerciantes Unidos
07/11/2018 08:00 Vòng (KT) [(c)-4]Universitario de Deportes 1 - 2 1 - 0 Deportivo Municipal[(c)-10]
 • Diễn biến Universitario de Deportes vs Deportivo Municipal
 • Đội hình Universitario de Deportes vs Deportivo Municipal
 • Video Universitario de Deportes vs Deportivo Municipal
 • Tip Universitario de Deportes vs Deportivo Municipal
07/11/2018 03:30 Vòng (KT) [(c)-3]Dep. San Martin 2 - 3 1 - 2 Real Atletico Garcilaso[(c)-7]
 • Diễn biến Dep. San Martin vs Real Atletico Garcilaso
 • Đội hình Dep. San Martin vs Real Atletico Garcilaso
 • Video Dep. San Martin vs Real Atletico Garcilaso
 • Tip Dep. San Martin vs Real Atletico Garcilaso
06/11/2018 08:00 Vòng (KT) [(c)-1]Melgar 1 - 0 1 - 0 Deportivo Union Comercio[(c)-10]
 • Diễn biến Melgar vs Deportivo Union Comercio
 • Đội hình Melgar vs Deportivo Union Comercio
 • Video Melgar vs Deportivo Union Comercio
 • Tip Melgar vs Deportivo Union Comercio
05/11/2018 06:30 Vòng (KT) [(c)-16]Sport Rosario 0 - 2 0 - 1 Em Deportivo Binacional[(c)-15]
 • Diễn biến Sport Rosario vs Em Deportivo Binacional
 • Đội hình Sport Rosario vs Em Deportivo Binacional
 • Video Sport Rosario vs Em Deportivo Binacional
 • Tip Sport Rosario vs Em Deportivo Binacional
05/11/2018 04:00 Vòng (KT) [(c)-6]Sporting Cristal 6 - 0 2 - 0 Ayacucho Futbol Club[(c)-3]
 • Diễn biến Sporting Cristal vs Ayacucho Futbol Club
 • Đội hình Sporting Cristal vs Ayacucho Futbol Club
 • Video Sporting Cristal vs Ayacucho Futbol Club
 • Tip Sporting Cristal vs Ayacucho Futbol Club
05/11/2018 03:30 Vòng (KT) [(c)-7]Comerciantes Unidos 0 - 0 0 - 0 Utc Cajamarca[(c)-11]
 • Diễn biến Comerciantes Unidos vs Utc Cajamarca
 • Đội hình Comerciantes Unidos vs Utc Cajamarca
 • Video Comerciantes Unidos vs Utc Cajamarca
 • Tip Comerciantes Unidos vs Utc Cajamarca
05/11/2018 01:30 Vòng (KT) [(c)-12]Sport Boys Warnes 2 - 0 0 - 0 Sport Huancayo[(c)-13]
 • Diễn biến Sport Boys Warnes vs Sport Huancayo
 • Đội hình Sport Boys Warnes vs Sport Huancayo
 • Video Sport Boys Warnes vs Sport Huancayo
 • Tip Sport Boys Warnes vs Sport Huancayo
04/11/2018 08:00 Vòng (KT) [(c)-4]Alianza Lima 2 - 1 0 - 1 Universitario de Deportes[(c)-5]
 • Diễn biến Alianza Lima vs Universitario de Deportes
 • Đội hình Alianza Lima vs Universitario de Deportes
 • Video Alianza Lima vs Universitario de Deportes
 • Tip Alianza Lima vs Universitario de Deportes
04/11/2018 05:15 Vòng (KT) [(c)-9]Real Atletico Garcilaso 3 - 1 0 - 0 Academia Cantolao[(c)-14]
 • Diễn biến Real Atletico Garcilaso vs Academia Cantolao
 • Đội hình Real Atletico Garcilaso vs Academia Cantolao
 • Video Real Atletico Garcilaso vs Academia Cantolao
 • Tip Real Atletico Garcilaso vs Academia Cantolao
04/11/2018 03:00 Vòng (KT) [(c)-8]Deportivo Municipal 3 - 1 2 - 1 Dep. San Martin[(c)-2]
 • Diễn biến Deportivo Municipal vs Dep. San Martin
 • Đội hình Deportivo Municipal vs Dep. San Martin
 • Video Deportivo Municipal vs Dep. San Martin
 • Tip Deportivo Municipal vs Dep. San Martin
02/11/2018 08:00 Vòng (KT) [(c)-1]Melgar 2 - 1 0 - 0 Comerciantes Unidos[(c)-8]
 • Diễn biến Melgar vs Comerciantes Unidos
 • Đội hình Melgar vs Comerciantes Unidos
 • Video Melgar vs Comerciantes Unidos
 • Tip Melgar vs Comerciantes Unidos
02/11/2018 05:45 Vòng (KT) [(c)-12]Sport Huancayo 1 - 1 0 - 0 Sport Rosario[(c)-16]
 • Diễn biến Sport Huancayo vs Sport Rosario
 • Đội hình Sport Huancayo vs Sport Rosario
 • Video Sport Huancayo vs Sport Rosario
 • Tip Sport Huancayo vs Sport Rosario
02/11/2018 03:30 Vòng (KT) [(c)-10]Deportivo Union Comercio 1 - 1 1 - 0 Em Deportivo Binacional[(c)-15]
 • Diễn biến Deportivo Union Comercio vs Em Deportivo Binacional
 • Đội hình Deportivo Union Comercio vs Em Deportivo Binacional
 • Video Deportivo Union Comercio vs Em Deportivo Binacional
 • Tip Deportivo Union Comercio vs Em Deportivo Binacional
01/11/2018 08:00 Vòng [(c)-2]Dep. San Martin ?-? ?-? Alianza Lima[(c)-6]
 • Diễn biến Dep. San Martin vs Alianza Lima
 • Đội hình Dep. San Martin vs Alianza Lima
 • Video Dep. San Martin vs Alianza Lima
 • Tip Dep. San Martin vs Alianza Lima
01/11/2018 05:45 Vòng (KT) [(c)-13]Academia Cantolao 1 - 0 0 - 0 Deportivo Municipal[(c)-7]
 • Diễn biến Academia Cantolao vs Deportivo Municipal
 • Đội hình Academia Cantolao vs Deportivo Municipal
 • Video Academia Cantolao vs Deportivo Municipal
 • Tip Academia Cantolao vs Deportivo Municipal
01/11/2018 03:30 Vòng (KT) [(c)-14]Utc Cajamarca 1 - 1 1 - 0 Real Atletico Garcilaso[(c)-9]
 • Diễn biến Utc Cajamarca vs Real Atletico Garcilaso
 • Đội hình Utc Cajamarca vs Real Atletico Garcilaso
 • Video Utc Cajamarca vs Real Atletico Garcilaso
 • Tip Utc Cajamarca vs Real Atletico Garcilaso
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáPeru Primera Division
Cập nhật lúc: 12/11/2018 08:25
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->