Bong da

Kết quả bóng đá Peru

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
23/04/2019 02:30 Vòng [11]Utc Cajamarca ?-? ?-? Univ. Cesar Vallejo[7]
 • Diễn biến Utc Cajamarca vs Univ. Cesar Vallejo
 • Đội hình Utc Cajamarca vs Univ. Cesar Vallejo
 • Video Utc Cajamarca vs Univ. Cesar Vallejo
 • Tip Utc Cajamarca vs Univ. Cesar Vallejo
22/04/2019 04:00 Vòng (KT) [6]Universitario de Deportes 4 - 0 1 - 0 Sport Boys Warnes[18]
 • Diễn biến Universitario de Deportes vs Sport Boys Warnes
 • Đội hình Universitario de Deportes vs Sport Boys Warnes
 • Video Universitario de Deportes vs Sport Boys Warnes
 • Tip Universitario de Deportes vs Sport Boys Warnes
22/04/2019 01:30 Vòng (KT) [8]Deportivo Municipal 1 - 0 1 - 0 Deportivo Union Comercio[13]
 • Diễn biến Deportivo Municipal vs Deportivo Union Comercio
 • Đội hình Deportivo Municipal vs Deportivo Union Comercio
 • Video Deportivo Municipal vs Deportivo Union Comercio
 • Tip Deportivo Municipal vs Deportivo Union Comercio
21/04/2019 23:15 Vòng (KT) [17]Dep. San Martin 2 - 1 1 - 1 Sport Huancayo[16]
 • Diễn biến Dep. San Martin vs Sport Huancayo
 • Đội hình Dep. San Martin vs Sport Huancayo
 • Video Dep. San Martin vs Sport Huancayo
 • Tip Dep. San Martin vs Sport Huancayo
21/04/2019 08:00 Vòng (KT) [8]Melgar 2 - 0 2 - 0 Alianza Huanuco[5]
 • Diễn biến Melgar vs Alianza Huanuco
 • Đội hình Melgar vs Alianza Huanuco
 • Video Melgar vs Alianza Huanuco
 • Tip Melgar vs Alianza Huanuco
21/04/2019 05:45 Vòng (KT) [14]Carlos A Mannucci 4 - 3 2 - 2 Em Deportivo Binacional[1]
 • Diễn biến Carlos A Mannucci vs Em Deportivo Binacional
 • Đội hình Carlos A Mannucci vs Em Deportivo Binacional
 • Video Carlos A Mannucci vs Em Deportivo Binacional
 • Tip Carlos A Mannucci vs Em Deportivo Binacional
21/04/2019 03:30 Vòng (KT) [4]Ayacucho Futbol Club 0 - 0 0 - 0 Academia Cantolao[12]
 • Diễn biến Ayacucho Futbol Club vs Academia Cantolao
 • Đội hình Ayacucho Futbol Club vs Academia Cantolao
 • Video Ayacucho Futbol Club vs Academia Cantolao
 • Tip Ayacucho Futbol Club vs Academia Cantolao
21/04/2019 01:15 Vòng (KT) [15]Molinos El Pirata 2 - 2 0 - 1 Alianza Lima[9]
 • Diễn biến Molinos El Pirata vs Alianza Lima
 • Đội hình Molinos El Pirata vs Alianza Lima
 • Video Molinos El Pirata vs Alianza Lima
 • Tip Molinos El Pirata vs Alianza Lima
20/04/2019 03:30 Vòng (KT) [3]Real Atletico Garcilaso 1 - 1 0 - 1 Sporting Cristal[2]
 • Diễn biến Real Atletico Garcilaso vs Sporting Cristal
 • Đội hình Real Atletico Garcilaso vs Sporting Cristal
 • Video Real Atletico Garcilaso vs Sporting Cristal
 • Tip Real Atletico Garcilaso vs Sporting Cristal
16/04/2019 08:00 Vòng (KT) [6]Alianza Lima 2 - 3 0 - 1 Universitario de Deportes[7]
 • Diễn biến Alianza Lima vs Universitario de Deportes
 • Đội hình Alianza Lima vs Universitario de Deportes
 • Video Alianza Lima vs Universitario de Deportes
 • Tip Alianza Lima vs Universitario de Deportes
15/04/2019 04:00 Vòng (KT) [2]Sporting Cristal 3 - 1 0 - 1 Utc Cajamarca[9]
 • Diễn biến Sporting Cristal vs Utc Cajamarca
 • Đội hình Sporting Cristal vs Utc Cajamarca
 • Video Sporting Cristal vs Utc Cajamarca
 • Tip Sporting Cristal vs Utc Cajamarca
15/04/2019 03:30 Vòng (KT) [8]Alianza Huanuco 3 - 0 1 - 0 Carlos A Mannucci[13]
 • Diễn biến Alianza Huanuco vs Carlos A Mannucci
 • Đội hình Alianza Huanuco vs Carlos A Mannucci
 • Video Alianza Huanuco vs Carlos A Mannucci
 • Tip Alianza Huanuco vs Carlos A Mannucci
15/04/2019 01:30 Vòng (KT) [12]Deportivo Union Comercio 1 - 1 0 - 0 Melgar[10]
 • Diễn biến Deportivo Union Comercio vs Melgar
 • Đội hình Deportivo Union Comercio vs Melgar
 • Video Deportivo Union Comercio vs Melgar
 • Tip Deportivo Union Comercio vs Melgar
14/04/2019 08:00 Vòng (KT) [9]Univ. Cesar Vallejo 3 - 1 1 - 1 Ayacucho Futbol Club[3]
 • Diễn biến Univ. Cesar Vallejo vs Ayacucho Futbol Club
 • Đội hình Univ. Cesar Vallejo vs Ayacucho Futbol Club
 • Video Univ. Cesar Vallejo vs Ayacucho Futbol Club
 • Tip Univ. Cesar Vallejo vs Ayacucho Futbol Club
14/04/2019 03:30 Vòng (KT) [17]Sport Huancayo 1 - 0 1 - 0 Molinos El Pirata[14]
 • Diễn biến Sport Huancayo vs Molinos El Pirata
 • Đội hình Sport Huancayo vs Molinos El Pirata
 • Video Sport Huancayo vs Molinos El Pirata
 • Tip Sport Huancayo vs Molinos El Pirata
13/04/2019 08:00 Vòng (KT) [18]Sport Boys Warnes 0 - 0 0 - 0 Real Atletico Garcilaso[4]
 • Diễn biến Sport Boys Warnes vs Real Atletico Garcilaso
 • Đội hình Sport Boys Warnes vs Real Atletico Garcilaso
 • Video Sport Boys Warnes vs Real Atletico Garcilaso
 • Tip Sport Boys Warnes vs Real Atletico Garcilaso
13/04/2019 05:45 Vòng (KT) [16]Academia Cantolao 3 - 0 1 - 0 Deportivo Municipal[5]
 • Diễn biến Academia Cantolao vs Deportivo Municipal
 • Đội hình Academia Cantolao vs Deportivo Municipal
 • Video Academia Cantolao vs Deportivo Municipal
 • Tip Academia Cantolao vs Deportivo Municipal
13/04/2019 03:30 Vòng (KT) [1]Em Deportivo Binacional 6 - 0 3 - 0 Dep. San Martin[15]
 • Diễn biến Em Deportivo Binacional vs Dep. San Martin
 • Đội hình Em Deportivo Binacional vs Dep. San Martin
 • Video Em Deportivo Binacional vs Dep. San Martin
 • Tip Em Deportivo Binacional vs Dep. San Martin
09/04/2019 03:30 Vòng (KT) [12]Utc Cajamarca 2 - 0 0 - 0 Sport Boys Warnes[18]
 • Diễn biến Utc Cajamarca vs Sport Boys Warnes
 • Đội hình Utc Cajamarca vs Sport Boys Warnes
 • Video Utc Cajamarca vs Sport Boys Warnes
 • Tip Utc Cajamarca vs Sport Boys Warnes
08/04/2019 03:30 Vòng (KT) [4]Real Atletico Garcilaso 2 - 1 1 - 1 Alianza Lima[5]
 • Diễn biến Real Atletico Garcilaso vs Alianza Lima
 • Đội hình Real Atletico Garcilaso vs Alianza Lima
 • Video Real Atletico Garcilaso vs Alianza Lima
 • Tip Real Atletico Garcilaso vs Alianza Lima
08/04/2019 01:15 Vòng (KT) [11]Molinos El Pirata 1 - 2 1 - 0 Em Deportivo Binacional[2]
 • Diễn biến Molinos El Pirata vs Em Deportivo Binacional
 • Đội hình Molinos El Pirata vs Em Deportivo Binacional
 • Video Molinos El Pirata vs Em Deportivo Binacional
 • Tip Molinos El Pirata vs Em Deportivo Binacional
07/04/2019 23:15 Vòng (KT) [9]Deportivo Municipal 1 - 0 0 - 0 Univ. Cesar Vallejo[8]
 • Diễn biến Deportivo Municipal vs Univ. Cesar Vallejo
 • Đội hình Deportivo Municipal vs Univ. Cesar Vallejo
 • Video Deportivo Municipal vs Univ. Cesar Vallejo
 • Tip Deportivo Municipal vs Univ. Cesar Vallejo
07/04/2019 08:00 Vòng [6]Universitario de Deportes ?-? ?-? Sport Huancayo[17]
 • Diễn biến Universitario de Deportes vs Sport Huancayo
 • Đội hình Universitario de Deportes vs Sport Huancayo
 • Video Universitario de Deportes vs Sport Huancayo
 • Tip Universitario de Deportes vs Sport Huancayo
07/04/2019 05:45 Vòng (KT) [16]Academia Cantolao 1 - 1 0 - 0 Deportivo Union Comercio[14]
 • Diễn biến Academia Cantolao vs Deportivo Union Comercio
 • Đội hình Academia Cantolao vs Deportivo Union Comercio
 • Video Academia Cantolao vs Deportivo Union Comercio
 • Tip Academia Cantolao vs Deportivo Union Comercio
07/04/2019 03:30 Vòng (KT) [3]Ayacucho Futbol Club 2 - 0 1 - 0 Sporting Cristal[1]
 • Diễn biến Ayacucho Futbol Club vs Sporting Cristal
 • Đội hình Ayacucho Futbol Club vs Sporting Cristal
 • Video Ayacucho Futbol Club vs Sporting Cristal
 • Tip Ayacucho Futbol Club vs Sporting Cristal
07/04/2019 01:15 Vòng (KT) [15]Dep. San Martin 1 - 1 0 - 0 Alianza Huanuco[7]
 • Diễn biến Dep. San Martin vs Alianza Huanuco
 • Đội hình Dep. San Martin vs Alianza Huanuco
 • Video Dep. San Martin vs Alianza Huanuco
 • Tip Dep. San Martin vs Alianza Huanuco
06/04/2019 08:00 Vòng (KT) [10]Carlos A Mannucci 0 - 1 0 - 1 Melgar[13]
 • Diễn biến Carlos A Mannucci vs Melgar
 • Đội hình Carlos A Mannucci vs Melgar
 • Video Carlos A Mannucci vs Melgar
 • Tip Carlos A Mannucci vs Melgar
01/04/2019 06:15 Vòng (KT) [10]Univ. Cesar Vallejo 1 - 0 1 - 0 Academia Cantolao[14]
 • Diễn biến Univ. Cesar Vallejo vs Academia Cantolao
 • Đội hình Univ. Cesar Vallejo vs Academia Cantolao
 • Video Univ. Cesar Vallejo vs Academia Cantolao
 • Tip Univ. Cesar Vallejo vs Academia Cantolao
01/04/2019 04:00 Vòng (KT) [1]Sporting Cristal 2 - 0 2 - 0 Deportivo Municipal[6]
 • Diễn biến Sporting Cristal vs Deportivo Municipal
 • Đội hình Sporting Cristal vs Deportivo Municipal
 • Video Sporting Cristal vs Deportivo Municipal
 • Tip Sporting Cristal vs Deportivo Municipal
01/04/2019 03:30 Vòng (KT) [7]Alianza Huanuco 0 - 0 0 - 0 Molinos El Pirata[11]
 • Diễn biến Alianza Huanuco vs Molinos El Pirata
 • Đội hình Alianza Huanuco vs Molinos El Pirata
 • Video Alianza Huanuco vs Molinos El Pirata
 • Tip Alianza Huanuco vs Molinos El Pirata
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáPeru Primera Division
Cập nhật lúc: 22/04/2019 07:35
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->