Bong da

Kết quả bóng đá Peru

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
24/09/2018 04:00 Vòng (KT) [A-8]Universitario de Deportes 2 - 2 1 - 1 Dep. San Martin[A-4]
 • Diễn biến Universitario de Deportes vs Dep. San Martin
 • Đội hình Universitario de Deportes vs Dep. San Martin
 • Video Universitario de Deportes vs Dep. San Martin
 • Tip Universitario de Deportes vs Dep. San Martin
24/09/2018 01:30 Vòng (KT) [A-1]Sporting Cristal 4 - 0 1 - 0 Deportivo Municipal[(c)-4]
 • Diễn biến Sporting Cristal vs Deportivo Municipal
 • Đội hình Sporting Cristal vs Deportivo Municipal
 • Video Sporting Cristal vs Deportivo Municipal
 • Tip Sporting Cristal vs Deportivo Municipal
23/09/2018 08:00 Vòng (KT) [(c)-14]Sport Boys Warnes 3 - 1 0 - 0 Real Atletico Garcilaso[(c)-1]
 • Diễn biến Sport Boys Warnes vs Real Atletico Garcilaso
 • Đội hình Sport Boys Warnes vs Real Atletico Garcilaso
 • Video Sport Boys Warnes vs Real Atletico Garcilaso
 • Tip Sport Boys Warnes vs Real Atletico Garcilaso
23/09/2018 05:45 Vòng (KT) [A-2]Sport Rosario 1 - 1 1 - 0 Comerciantes Unidos[A-6]
 • Diễn biến Sport Rosario vs Comerciantes Unidos
 • Đội hình Sport Rosario vs Comerciantes Unidos
 • Video Sport Rosario vs Comerciantes Unidos
 • Tip Sport Rosario vs Comerciantes Unidos
23/09/2018 03:30 Vòng (KT) [A-7]Ayacucho Futbol Club 3 - 1 1 - 1 Academia Cantolao[(c)-4]
 • Diễn biến Ayacucho Futbol Club vs Academia Cantolao
 • Đội hình Ayacucho Futbol Club vs Academia Cantolao
 • Video Ayacucho Futbol Club vs Academia Cantolao
 • Tip Ayacucho Futbol Club vs Academia Cantolao
23/09/2018 01:00 Vòng (KT) [(c)-11]Em Deportivo Binacional 0 - 4 0 - 3 Melgar[(c)-3]
 • Diễn biến Em Deportivo Binacional vs Melgar
 • Đội hình Em Deportivo Binacional vs Melgar
 • Video Em Deportivo Binacional vs Melgar
 • Tip Em Deportivo Binacional vs Melgar
22/09/2018 08:00 Vòng (KT) [(c)-6]Sport Huancayo 1 - 1 1 - 0 Utc Cajamarca[A-3]
 • Diễn biến Sport Huancayo vs Utc Cajamarca
 • Đội hình Sport Huancayo vs Utc Cajamarca
 • Video Sport Huancayo vs Utc Cajamarca
 • Tip Sport Huancayo vs Utc Cajamarca
22/09/2018 03:30 Vòng (KT) [(c)-10]Deportivo Union Comercio 1 - 3 1 - 2 Alianza Lima[A-5]
 • Diễn biến Deportivo Union Comercio vs Alianza Lima
 • Đội hình Deportivo Union Comercio vs Alianza Lima
 • Video Deportivo Union Comercio vs Alianza Lima
 • Tip Deportivo Union Comercio vs Alianza Lima
18/09/2018 08:00 Vòng (KT) [(c)-6]Deportivo Municipal 0 - 0 0 - 0 Sport Boys Warnes[(c)-16]
 • Diễn biến Deportivo Municipal vs Sport Boys Warnes
 • Đội hình Deportivo Municipal vs Sport Boys Warnes
 • Video Deportivo Municipal vs Sport Boys Warnes
 • Tip Deportivo Municipal vs Sport Boys Warnes
18/09/2018 04:00 Vòng (KT) [A-5]Alianza Lima 2 - 2 1 - 2 Sporting Cristal[A-1]
 • Diễn biến Alianza Lima vs Sporting Cristal
 • Đội hình Alianza Lima vs Sporting Cristal
 • Video Alianza Lima vs Sporting Cristal
 • Tip Alianza Lima vs Sporting Cristal
17/09/2018 06:15 Vòng (KT) [(c)-1]Real Atletico Garcilaso 3 - 1 3 - 0 Sport Rosario[A-2]
 • Diễn biến Real Atletico Garcilaso vs Sport Rosario
 • Đội hình Real Atletico Garcilaso vs Sport Rosario
 • Video Real Atletico Garcilaso vs Sport Rosario
 • Tip Real Atletico Garcilaso vs Sport Rosario
16/09/2018 23:15 Vòng (KT) [A-6]Comerciantes Unidos 1 - 2 1 - 0 Em Deportivo Binacional[(c)-15]
 • Diễn biến Comerciantes Unidos vs Em Deportivo Binacional
 • Đội hình Comerciantes Unidos vs Em Deportivo Binacional
 • Video Comerciantes Unidos vs Em Deportivo Binacional
 • Tip Comerciantes Unidos vs Em Deportivo Binacional
16/09/2018 08:00 Vòng (KT) [(c)-4]Academia Cantolao 2 - 0 1 - 0 Universitario de Deportes[A-8]
 • Diễn biến Academia Cantolao vs Universitario de Deportes
 • Đội hình Academia Cantolao vs Universitario de Deportes
 • Video Academia Cantolao vs Universitario de Deportes
 • Tip Academia Cantolao vs Universitario de Deportes
16/09/2018 05:45 Vòng (KT) [(c)-2]Melgar 3 - 2 0 - 1 Sport Huancayo[(c)-7]
 • Diễn biến Melgar vs Sport Huancayo
 • Đội hình Melgar vs Sport Huancayo
 • Video Melgar vs Sport Huancayo
 • Tip Melgar vs Sport Huancayo
16/09/2018 03:30 Vòng (KT) [A-3]Utc Cajamarca 0 - 0 0 - 0 Ayacucho Futbol Club[A-7]
 • Diễn biến Utc Cajamarca vs Ayacucho Futbol Club
 • Đội hình Utc Cajamarca vs Ayacucho Futbol Club
 • Video Utc Cajamarca vs Ayacucho Futbol Club
 • Tip Utc Cajamarca vs Ayacucho Futbol Club
16/09/2018 01:00 Vòng (KT) [A-4]Dep. San Martin 2 - 0 1 - 0 Deportivo Union Comercio[(c)-12]
 • Diễn biến Dep. San Martin vs Deportivo Union Comercio
 • Đội hình Dep. San Martin vs Deportivo Union Comercio
 • Video Dep. San Martin vs Deportivo Union Comercio
 • Tip Dep. San Martin vs Deportivo Union Comercio
13/09/2018 08:00 Vòng  Hoãn [(c)-16]Sport Boys Warnes ?-? ?-? Alianza Lima[A-5]
 • Diễn biến Sport Boys Warnes vs Alianza Lima
 • Đội hình Sport Boys Warnes vs Alianza Lima
 • Video Sport Boys Warnes vs Alianza Lima
 • Tip Sport Boys Warnes vs Alianza Lima
13/09/2018 05:45 Vòng (KT) [A-2]Sport Rosario 0 - 1 0 - 0 Deportivo Municipal[(c)-5]
 • Diễn biến Sport Rosario vs Deportivo Municipal
 • Đội hình Sport Rosario vs Deportivo Municipal
 • Video Sport Rosario vs Deportivo Municipal
 • Tip Sport Rosario vs Deportivo Municipal
13/09/2018 03:30 Vòng (KT) [(c)-12]Deportivo Union Comercio 2 - 1 1 - 0 Sporting Cristal[A-1]
 • Diễn biến Deportivo Union Comercio vs Sporting Cristal
 • Đội hình Deportivo Union Comercio vs Sporting Cristal
 • Video Deportivo Union Comercio vs Sporting Cristal
 • Tip Deportivo Union Comercio vs Sporting Cristal
13/09/2018 01:15 Vòng (KT) [A-4]Dep. San Martin 3 - 2 0 - 1 Academia Cantolao[(c)-3]
 • Diễn biến Dep. San Martin vs Academia Cantolao
 • Đội hình Dep. San Martin vs Academia Cantolao
 • Video Dep. San Martin vs Academia Cantolao
 • Tip Dep. San Martin vs Academia Cantolao
12/09/2018 08:00 Vòng (KT) [A-8]Universitario de Deportes 2 - 1 1 - 1 Utc Cajamarca[A-3]
 • Diễn biến Universitario de Deportes vs Utc Cajamarca
 • Đội hình Universitario de Deportes vs Utc Cajamarca
 • Video Universitario de Deportes vs Utc Cajamarca
 • Tip Universitario de Deportes vs Utc Cajamarca
12/09/2018 05:45 Vòng (KT) [(c)-6]Sport Huancayo 1 - 0 1 - 0 Comerciantes Unidos[A-6]
 • Diễn biến Sport Huancayo vs Comerciantes Unidos
 • Đội hình Sport Huancayo vs Comerciantes Unidos
 • Video Sport Huancayo vs Comerciantes Unidos
 • Tip Sport Huancayo vs Comerciantes Unidos
12/09/2018 03:30 Vòng (KT) [A-7]Ayacucho Futbol Club 0 - 0 0 - 0 Melgar[(c)-2]
 • Diễn biến Ayacucho Futbol Club vs Melgar
 • Đội hình Ayacucho Futbol Club vs Melgar
 • Video Ayacucho Futbol Club vs Melgar
 • Tip Ayacucho Futbol Club vs Melgar
12/09/2018 01:00 Vòng (KT) [(c)-15]Em Deportivo Binacional 1 - 4 0 - 3 Real Atletico Garcilaso[(c)-7]
 • Diễn biến Em Deportivo Binacional vs Real Atletico Garcilaso
 • Đội hình Em Deportivo Binacional vs Real Atletico Garcilaso
 • Video Em Deportivo Binacional vs Real Atletico Garcilaso
 • Tip Em Deportivo Binacional vs Real Atletico Garcilaso
02/09/2018 22:59 Vòng (KT) [(c)-5]Deportivo Municipal 1 - 0 0 - 0 Em Deportivo Binacional[(c)-8]
 • Diễn biến Deportivo Municipal vs Em Deportivo Binacional
 • Đội hình Deportivo Municipal vs Em Deportivo Binacional
 • Video Deportivo Municipal vs Em Deportivo Binacional
 • Tip Deportivo Municipal vs Em Deportivo Binacional
02/09/2018 08:00 Vòng (KT) [(c)-2]Melgar 2 - 1 0 - 0 Universitario de Deportes[A-8]
 • Diễn biến Melgar vs Universitario de Deportes
 • Đội hình Melgar vs Universitario de Deportes
 • Video Melgar vs Universitario de Deportes
 • Tip Melgar vs Universitario de Deportes
02/09/2018 05:45 Vòng (KT) [(c)-7]Real Atletico Garcilaso 2 - 2 2 - 1 Sport Huancayo[(c)-6]
 • Diễn biến Real Atletico Garcilaso vs Sport Huancayo
 • Đội hình Real Atletico Garcilaso vs Sport Huancayo
 • Video Real Atletico Garcilaso vs Sport Huancayo
 • Tip Real Atletico Garcilaso vs Sport Huancayo
02/09/2018 03:30 Vòng (KT) [A-1]Sporting Cristal 4 - 0 2 - 0 Sport Boys Warnes[(c)-3]
 • Diễn biến Sporting Cristal vs Sport Boys Warnes
 • Đội hình Sporting Cristal vs Sport Boys Warnes
 • Video Sporting Cristal vs Sport Boys Warnes
 • Tip Sporting Cristal vs Sport Boys Warnes
02/09/2018 01:15 Vòng  Hoãn [A-6]Comerciantes Unidos ?-? ?-? Ayacucho Futbol Club[A-7]
 • Diễn biến Comerciantes Unidos vs Ayacucho Futbol Club
 • Đội hình Comerciantes Unidos vs Ayacucho Futbol Club
 • Video Comerciantes Unidos vs Ayacucho Futbol Club
 • Tip Comerciantes Unidos vs Ayacucho Futbol Club
28/08/2018 03:00 Vòng (KT) [A-3]Utc Cajamarca 1 - 2 1 - 1 Academia Cantolao[B-6]
 • Diễn biến Utc Cajamarca vs Academia Cantolao
 • Đội hình Utc Cajamarca vs Academia Cantolao
 • Video Utc Cajamarca vs Academia Cantolao
 • Tip Utc Cajamarca vs Academia Cantolao
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáPeru Primera Division
Cập nhật lúc: 24/09/2018 07:34
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác