Bong da

Kết quả bóng đá Paraguay

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
24/09/2018 06:40 Vòng (KT) [5]Deportivo Capiata 3 - 0 1 - 0 Independiente Fbc[11]
 • Diễn biến Deportivo Capiata vs Independiente Fbc
 • Đội hình Deportivo Capiata vs Independiente Fbc
 • Video Deportivo Capiata vs Independiente Fbc
 • Tip Deportivo Capiata vs Independiente Fbc
24/09/2018 04:35 Vòng (KT) [3]Nacional Asuncion 0 - 3 0 - 0 Cerro Porteno[2]
 • Diễn biến Nacional Asuncion vs Cerro Porteno
 • Đội hình Nacional Asuncion vs Cerro Porteno
 • Video Nacional Asuncion vs Cerro Porteno
 • Tip Nacional Asuncion vs Cerro Porteno
23/09/2018 07:00 Vòng (KT) [10]Deportivo Santani 1 - 0 1 - 0 Libertad Asuncion[4]
 • Diễn biến Deportivo Santani vs Libertad Asuncion
 • Đội hình Deportivo Santani vs Libertad Asuncion
 • Video Deportivo Santani vs Libertad Asuncion
 • Tip Deportivo Santani vs Libertad Asuncion
23/09/2018 04:45 Vòng (KT) [1]Olimpia Asuncion 1 - 0 0 - 0 3 De Febrero[9]
 • Diễn biến Olimpia Asuncion vs 3 De Febrero
 • Đội hình Olimpia Asuncion vs 3 De Febrero
 • Video Olimpia Asuncion vs 3 De Febrero
 • Tip Olimpia Asuncion vs 3 De Febrero
22/09/2018 06:50 Vòng (KT) [7]Sportivo Luqueno 0 - 3 0 - 1 Guarani CA[8]
 • Diễn biến Sportivo Luqueno vs Guarani CA
 • Đội hình Sportivo Luqueno vs Guarani CA
 • Video Sportivo Luqueno vs Guarani CA
 • Tip Sportivo Luqueno vs Guarani CA
22/09/2018 04:45 Vòng (KT) [12]General Diaz 1 - 0 1 - 0 Sol De America[6]
 • Diễn biến General Diaz vs Sol De America
 • Đội hình General Diaz vs Sol De America
 • Video General Diaz vs Sol De America
 • Tip General Diaz vs Sol De America
17/09/2018 05:00 Vòng (KT) [2]Cerro Porteno 1 - 0 1 - 0 Deportivo Capiata[3]
 • Diễn biến Cerro Porteno vs Deportivo Capiata
 • Đội hình Cerro Porteno vs Deportivo Capiata
 • Video Cerro Porteno vs Deportivo Capiata
 • Tip Cerro Porteno vs Deportivo Capiata
17/09/2018 02:45 Vòng (KT) [7]3 De Febrero 1 - 3 1 - 3 Nacional Asuncion[4]
 • Diễn biến 3 De Febrero vs Nacional Asuncion
 • Đội hình 3 De Febrero vs Nacional Asuncion
 • Video 3 De Febrero vs Nacional Asuncion
 • Tip 3 De Febrero vs Nacional Asuncion
16/09/2018 05:45 Vòng (KT) [10]Guarani CA 1 - 0 0 - 0 Deportivo Santani[9]
 • Diễn biến Guarani CA vs Deportivo Santani
 • Đội hình Guarani CA vs Deportivo Santani
 • Video Guarani CA vs Deportivo Santani
 • Tip Guarani CA vs Deportivo Santani
16/09/2018 03:30 Vòng (KT) [8]Sol De America 2 - 1 1 - 0 Olimpia Asuncion[1]
 • Diễn biến Sol De America vs Olimpia Asuncion
 • Đội hình Sol De America vs Olimpia Asuncion
 • Video Sol De America vs Olimpia Asuncion
 • Tip Sol De America vs Olimpia Asuncion
15/09/2018 06:15 Vòng (KT) [4]Libertad Asuncion 1 - 0 1 - 0 General Diaz[11]
 • Diễn biến Libertad Asuncion vs General Diaz
 • Đội hình Libertad Asuncion vs General Diaz
 • Video Libertad Asuncion vs General Diaz
 • Tip Libertad Asuncion vs General Diaz
15/09/2018 04:00 Vòng (KT) [12]Independiente Fbc 1 - 1 1 - 1 Sportivo Luqueno[5]
 • Diễn biến Independiente Fbc vs Sportivo Luqueno
 • Đội hình Independiente Fbc vs Sportivo Luqueno
 • Video Independiente Fbc vs Sportivo Luqueno
 • Tip Independiente Fbc vs Sportivo Luqueno
11/09/2018 06:15 Vòng (KT) [7]Nacional Asuncion 2 - 1 1 - 0 Deportivo Capiata[3]
 • Diễn biến Nacional Asuncion vs Deportivo Capiata
 • Đội hình Nacional Asuncion vs Deportivo Capiata
 • Video Nacional Asuncion vs Deportivo Capiata
 • Tip Nacional Asuncion vs Deportivo Capiata
10/09/2018 04:45 Vòng (KT) [1]Olimpia Asuncion 1 - 0 0 - 0 Libertad Asuncion[4]
 • Diễn biến Olimpia Asuncion vs Libertad Asuncion
 • Đội hình Olimpia Asuncion vs Libertad Asuncion
 • Video Olimpia Asuncion vs Libertad Asuncion
 • Tip Olimpia Asuncion vs Libertad Asuncion
10/09/2018 02:30 Vòng (KT) [12]General Diaz 3 - 1 1 - 0 Guarani CA[8]
 • Diễn biến General Diaz vs Guarani CA
 • Đội hình General Diaz vs Guarani CA
 • Video General Diaz vs Guarani CA
 • Tip General Diaz vs Guarani CA
09/09/2018 05:30 Vòng (KT) [5]3 De Febrero 0 - 2 0 - 1 Sol De America[10]
 • Diễn biến 3 De Febrero vs Sol De America
 • Đội hình 3 De Febrero vs Sol De America
 • Video 3 De Febrero vs Sol De America
 • Tip 3 De Febrero vs Sol De America
09/09/2018 03:00 Vòng (KT) [6]Sportivo Luqueno 1 - 2 0 - 1 Cerro Porteno[2]
 • Diễn biến Sportivo Luqueno vs Cerro Porteno
 • Đội hình Sportivo Luqueno vs Cerro Porteno
 • Video Sportivo Luqueno vs Cerro Porteno
 • Tip Sportivo Luqueno vs Cerro Porteno
08/09/2018 06:00 Vòng (KT) [9]Deportivo Santani 0 - 0 0 - 0 Independiente Fbc[11]
 • Diễn biến Deportivo Santani vs Independiente Fbc
 • Đội hình Deportivo Santani vs Independiente Fbc
 • Video Deportivo Santani vs Independiente Fbc
 • Tip Deportivo Santani vs Independiente Fbc
04/09/2018 06:30 Vòng (KT) [2]Cerro Porteno 1 - 1 0 - 1 Deportivo Santani[9]
 • Diễn biến Cerro Porteno vs Deportivo Santani
 • Đội hình Cerro Porteno vs Deportivo Santani
 • Video Cerro Porteno vs Deportivo Santani
 • Tip Cerro Porteno vs Deportivo Santani
04/09/2018 04:15 Vòng (KT) [4]Libertad Asuncion 0 - 0 0 - 0 3 De Febrero[7]
 • Diễn biến Libertad Asuncion vs 3 De Febrero
 • Đội hình Libertad Asuncion vs 3 De Febrero
 • Video Libertad Asuncion vs 3 De Febrero
 • Tip Libertad Asuncion vs 3 De Febrero
03/09/2018 04:45 Vòng (KT) [8]Guarani CA 0 - 3 0 - 1 Olimpia Asuncion[1]
 • Diễn biến Guarani CA vs Olimpia Asuncion
 • Đội hình Guarani CA vs Olimpia Asuncion
 • Video Guarani CA vs Olimpia Asuncion
 • Tip Guarani CA vs Olimpia Asuncion
03/09/2018 02:30 Vòng (KT) [11]Independiente Fbc 2 - 2 0 - 1 General Diaz[12]
 • Diễn biến Independiente Fbc vs General Diaz
 • Đội hình Independiente Fbc vs General Diaz
 • Video Independiente Fbc vs General Diaz
 • Tip Independiente Fbc vs General Diaz
02/09/2018 03:00 Vòng (KT) [10]Sol De America 1 - 1 1 - 0 Nacional Asuncion[7]
 • Diễn biến Sol De America vs Nacional Asuncion
 • Đội hình Sol De America vs Nacional Asuncion
 • Video Sol De America vs Nacional Asuncion
 • Tip Sol De America vs Nacional Asuncion
01/09/2018 06:10 Vòng (KT) [5]Deportivo Capiata 2 - 1 0 - 1 Sportivo Luqueno[4]
 • Diễn biến Deportivo Capiata vs Sportivo Luqueno
 • Đội hình Deportivo Capiata vs Sportivo Luqueno
 • Video Deportivo Capiata vs Sportivo Luqueno
 • Tip Deportivo Capiata vs Sportivo Luqueno
27/08/2018 04:45 Vòng (KT) [1]Olimpia Asuncion 3 - 2 2 - 1 Independiente Fbc[11]
 • Diễn biến Olimpia Asuncion vs Independiente Fbc
 • Đội hình Olimpia Asuncion vs Independiente Fbc
 • Video Olimpia Asuncion vs Independiente Fbc
 • Tip Olimpia Asuncion vs Independiente Fbc
27/08/2018 02:30 Vòng (KT) [6]Deportivo Santani 0 - 1 0 - 1 Deportivo Capiata[10]
 • Diễn biến Deportivo Santani vs Deportivo Capiata
 • Đội hình Deportivo Santani vs Deportivo Capiata
 • Video Deportivo Santani vs Deportivo Capiata
 • Tip Deportivo Santani vs Deportivo Capiata
26/08/2018 05:10 Vòng (KT) [7]Nacional Asuncion 3 - 1 1 - 0 Sportivo Luqueno[2]
 • Diễn biến Nacional Asuncion vs Sportivo Luqueno
 • Đội hình Nacional Asuncion vs Sportivo Luqueno
 • Video Nacional Asuncion vs Sportivo Luqueno
 • Tip Nacional Asuncion vs Sportivo Luqueno
26/08/2018 03:00 Vòng (KT) [12]General Diaz 1 - 4 1 - 1 Cerro Porteno[3]
 • Diễn biến General Diaz vs Cerro Porteno
 • Đội hình General Diaz vs Cerro Porteno
 • Video General Diaz vs Cerro Porteno
 • Tip General Diaz vs Cerro Porteno
25/08/2018 06:10 Vòng (KT) [5]3 De Febrero 2 - 1 0 - 1 Guarani CA[4]
 • Diễn biến 3 De Febrero vs Guarani CA
 • Đội hình 3 De Febrero vs Guarani CA
 • Video 3 De Febrero vs Guarani CA
 • Tip 3 De Febrero vs Guarani CA
25/08/2018 04:00 Vòng (KT) [8]Sol De America 0 - 2 0 - 0 Libertad Asuncion[9]
 • Diễn biến Sol De America vs Libertad Asuncion
 • Đội hình Sol De America vs Libertad Asuncion
 • Video Sol De America vs Libertad Asuncion
 • Tip Sol De America vs Libertad Asuncion
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 25/09/2018 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác