Bong da

Kết quả bóng đá Paraguay

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
09/03/2020 06:15 Vòng (KT) [6]Olimpia Asuncion 1 - 1 0 - 0 Ca River Plate Asuncion[7]
 • Diễn biến Olimpia Asuncion vs Ca River Plate Asuncion
 • Đội hình Olimpia Asuncion vs Ca River Plate Asuncion
 • Video Olimpia Asuncion vs Ca River Plate Asuncion
 • Tip Olimpia Asuncion vs Ca River Plate Asuncion
09/03/2020 04:00 Vòng (KT) [9]Sportivo San Lorenzo 1 - 1 0 - 1 Guairena[4]
 • Diễn biến Sportivo San Lorenzo vs Guairena
 • Đội hình Sportivo San Lorenzo vs Guairena
 • Video Sportivo San Lorenzo vs Guairena
 • Tip Sportivo San Lorenzo vs Guairena
08/03/2020 06:45 Vòng (KT) [1]Guarani CA 1 - 1 0 - 0 Sol De America[8]
 • Diễn biến Guarani CA vs Sol De America
 • Đội hình Guarani CA vs Sol De America
 • Video Guarani CA vs Sol De America
 • Tip Guarani CA vs Sol De America
08/03/2020 04:30 Vòng (KT) [2]Libertad Asuncion 5 - 1 1 - 0 General Diaz[11]
 • Diễn biến Libertad Asuncion vs General Diaz
 • Đội hình Libertad Asuncion vs General Diaz
 • Video Libertad Asuncion vs General Diaz
 • Tip Libertad Asuncion vs General Diaz
07/03/2020 06:15 Vòng (KT) [3]Nacional Asuncion 0 - 0 0 - 0 Cerro Porteno[5]
 • Diễn biến Nacional Asuncion vs Cerro Porteno
 • Đội hình Nacional Asuncion vs Cerro Porteno
 • Video Nacional Asuncion vs Cerro Porteno
 • Tip Nacional Asuncion vs Cerro Porteno
07/03/2020 04:00 Vòng (KT) [12]12 De Octubre 3 - 2 2 - 0 Sportivo Luqueno[10]
 • Diễn biến 12 De Octubre vs Sportivo Luqueno
 • Đội hình 12 De Octubre vs Sportivo Luqueno
 • Video 12 De Octubre vs Sportivo Luqueno
 • Tip 12 De Octubre vs Sportivo Luqueno
03/03/2020 05:30 Vòng (KT) [9]Sol De America 2 - 1 0 - 1 Sportivo San Lorenzo[8]
 • Diễn biến Sol De America vs Sportivo San Lorenzo
 • Đội hình Sol De America vs Sportivo San Lorenzo
 • Video Sol De America vs Sportivo San Lorenzo
 • Tip Sol De America vs Sportivo San Lorenzo
02/03/2020 06:15 Vòng (KT) [10]Sportivo Luqueno 0 - 3 0 - 0 Guarani CA[2]
 • Diễn biến Sportivo Luqueno vs Guarani CA
 • Đội hình Sportivo Luqueno vs Guarani CA
 • Video Sportivo Luqueno vs Guarani CA
 • Tip Sportivo Luqueno vs Guarani CA
02/03/2020 04:00 Vòng (KT) [3]Cerro Porteno 0 - 1 0 - 0 General Diaz[11]
 • Diễn biến Cerro Porteno vs General Diaz
 • Đội hình Cerro Porteno vs General Diaz
 • Video Cerro Porteno vs General Diaz
 • Tip Cerro Porteno vs General Diaz
01/03/2020 06:15 Vòng (KT) [5]Nacional Asuncion 1 - 0 1 - 0 Olimpia Asuncion[4]
 • Diễn biến Nacional Asuncion vs Olimpia Asuncion
 • Đội hình Nacional Asuncion vs Olimpia Asuncion
 • Video Nacional Asuncion vs Olimpia Asuncion
 • Tip Nacional Asuncion vs Olimpia Asuncion
01/03/2020 04:00 Vòng (KT) [6]Ca River Plate Asuncion 0 - 2 0 - 1 12 De Octubre[12]
 • Diễn biến Ca River Plate Asuncion vs 12 De Octubre
 • Đội hình Ca River Plate Asuncion vs 12 De Octubre
 • Video Ca River Plate Asuncion vs 12 De Octubre
 • Tip Ca River Plate Asuncion vs 12 De Octubre
29/02/2020 06:00 Vòng (KT) [7]Guairena 3 - 2 2 - 1 Libertad Asuncion[1]
 • Diễn biến Guairena vs Libertad Asuncion
 • Đội hình Guairena vs Libertad Asuncion
 • Video Guairena vs Libertad Asuncion
 • Tip Guairena vs Libertad Asuncion
25/02/2020 06:15 Vòng (KT) [9]Sportivo San Lorenzo 0 - 0 0 - 0 Sportivo Luqueno[10]
 • Diễn biến Sportivo San Lorenzo vs Sportivo Luqueno
 • Đội hình Sportivo San Lorenzo vs Sportivo Luqueno
 • Video Sportivo San Lorenzo vs Sportivo Luqueno
 • Tip Sportivo San Lorenzo vs Sportivo Luqueno
25/02/2020 04:00 Vòng (KT) [11]General Diaz 1 - 1 1 - 1 Guairena[6]
 • Diễn biến General Diaz vs Guairena
 • Đội hình General Diaz vs Guairena
 • Video General Diaz vs Guairena
 • Tip General Diaz vs Guairena
24/02/2020 04:00 Vòng  Hoãn [2]Guarani CA ?-? ?-? Ca River Plate Asuncion[5]
 • Diễn biến Guarani CA vs Ca River Plate Asuncion
 • Đội hình Guarani CA vs Ca River Plate Asuncion
 • Video Guarani CA vs Ca River Plate Asuncion
 • Tip Guarani CA vs Ca River Plate Asuncion
24/02/2020 03:45 Vòng (KT) [4]Olimpia Asuncion 1 - 1 1 - 1 Cerro Porteno[3]
 • Diễn biến Olimpia Asuncion vs Cerro Porteno
 • Đội hình Olimpia Asuncion vs Cerro Porteno
 • Video Olimpia Asuncion vs Cerro Porteno
 • Tip Olimpia Asuncion vs Cerro Porteno
22/02/2020 06:15 Vòng (KT) [1]Libertad Asuncion 2 - 1 1 - 1 Sol De America[8]
 • Diễn biến Libertad Asuncion vs Sol De America
 • Đội hình Libertad Asuncion vs Sol De America
 • Video Libertad Asuncion vs Sol De America
 • Tip Libertad Asuncion vs Sol De America
22/02/2020 04:00 Vòng (KT) [12]12 De Octubre 0 - 2 0 - 0 Nacional Asuncion[7]
 • Diễn biến 12 De Octubre vs Nacional Asuncion
 • Đội hình 12 De Octubre vs Nacional Asuncion
 • Video 12 De Octubre vs Nacional Asuncion
 • Tip 12 De Octubre vs Nacional Asuncion
18/02/2020 04:30 Vòng (KT) [7]Ca River Plate Asuncion 4 - 2 2 - 1 Sportivo San Lorenzo[8]
 • Diễn biến Ca River Plate Asuncion vs Sportivo San Lorenzo
 • Đội hình Ca River Plate Asuncion vs Sportivo San Lorenzo
 • Video Ca River Plate Asuncion vs Sportivo San Lorenzo
 • Tip Ca River Plate Asuncion vs Sportivo San Lorenzo
17/02/2020 06:15 Vòng (KT) [5]Olimpia Asuncion 4 - 0 1 - 0 12 De Octubre[12]
 • Diễn biến Olimpia Asuncion vs 12 De Octubre
 • Đội hình Olimpia Asuncion vs 12 De Octubre
 • Video Olimpia Asuncion vs 12 De Octubre
 • Tip Olimpia Asuncion vs 12 De Octubre
17/02/2020 04:00 Vòng (KT) [10]Sol De America 3 - 1 2 - 0 General Diaz[11]
 • Diễn biến Sol De America vs General Diaz
 • Đội hình Sol De America vs General Diaz
 • Video Sol De America vs General Diaz
 • Tip Sol De America vs General Diaz
16/02/2020 07:30 Vòng (KT) [4]Nacional Asuncion 1 - 2 1 - 1 Guarani CA[2]
 • Diễn biến Nacional Asuncion vs Guarani CA
 • Đội hình Nacional Asuncion vs Guarani CA
 • Video Nacional Asuncion vs Guarani CA
 • Tip Nacional Asuncion vs Guarani CA
16/02/2020 05:15 Vòng (KT) [3]Cerro Porteno 2 - 2 2 - 0 Guairena[6]
 • Diễn biến Cerro Porteno vs Guairena
 • Đội hình Cerro Porteno vs Guairena
 • Video Cerro Porteno vs Guairena
 • Tip Cerro Porteno vs Guairena
15/02/2020 06:00 Vòng (KT) [9]Sportivo Luqueno 1 - 2 1 - 0 Libertad Asuncion[1]
 • Diễn biến Sportivo Luqueno vs Libertad Asuncion
 • Đội hình Sportivo Luqueno vs Libertad Asuncion
 • Video Sportivo Luqueno vs Libertad Asuncion
 • Tip Sportivo Luqueno vs Libertad Asuncion
11/02/2020 04:30 Vòng (KT) [11]General Diaz 1 - 3 1 - 2 Sportivo Luqueno[10]
 • Diễn biến General Diaz vs Sportivo Luqueno
 • Đội hình General Diaz vs Sportivo Luqueno
 • Video General Diaz vs Sportivo Luqueno
 • Tip General Diaz vs Sportivo Luqueno
10/02/2020 05:00 Vòng (KT) [12]12 De Octubre 1 - 4 0 - 2 Cerro Porteno[5]
 • Diễn biến 12 De Octubre vs Cerro Porteno
 • Đội hình 12 De Octubre vs Cerro Porteno
 • Video 12 De Octubre vs Cerro Porteno
 • Tip 12 De Octubre vs Cerro Porteno
09/02/2020 06:15 Vòng (KT) [3]Guarani CA 4 - 2 1 - 1 Olimpia Asuncion[2]
 • Diễn biến Guarani CA vs Olimpia Asuncion
 • Đội hình Guarani CA vs Olimpia Asuncion
 • Video Guarani CA vs Olimpia Asuncion
 • Tip Guarani CA vs Olimpia Asuncion
09/02/2020 04:00 Vòng (KT) [8]Sportivo San Lorenzo 1 - 1 0 - 0 Nacional Asuncion[4]
 • Diễn biến Sportivo San Lorenzo vs Nacional Asuncion
 • Đội hình Sportivo San Lorenzo vs Nacional Asuncion
 • Video Sportivo San Lorenzo vs Nacional Asuncion
 • Tip Sportivo San Lorenzo vs Nacional Asuncion
08/02/2020 06:15 Vòng (KT) [1]Libertad Asuncion 2 - 1 0 - 0 Ca River Plate Asuncion[6]
 • Diễn biến Libertad Asuncion vs Ca River Plate Asuncion
 • Đội hình Libertad Asuncion vs Ca River Plate Asuncion
 • Video Libertad Asuncion vs Ca River Plate Asuncion
 • Tip Libertad Asuncion vs Ca River Plate Asuncion
08/02/2020 04:00 Vòng (KT) [7]Guairena 2 - 0 0 - 0 Sol De America[9]
 • Diễn biến Guairena vs Sol De America
 • Đội hình Guairena vs Sol De America
 • Video Guairena vs Sol De America
 • Tip Guairena vs Sol De America
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 10/03/2020 07:34
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->