Bong da

Kết quả bóng đá Paraguay

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
19/03/2019 05:15 Vòng (KT) [5]Cerro Porteno 7 - 2 3 - 0 Sol De America[7]
 • Diễn biến Cerro Porteno vs Sol De America
 • Đội hình Cerro Porteno vs Sol De America
 • Video Cerro Porteno vs Sol De America
 • Tip Cerro Porteno vs Sol De America
19/03/2019 03:00 Vòng  Hoãn [9]General Diaz ?-? ?-? Sportivo San Lorenzo[3]
 • Diễn biến General Diaz vs Sportivo San Lorenzo
 • Đội hình General Diaz vs Sportivo San Lorenzo
 • Video General Diaz vs Sportivo San Lorenzo
 • Tip General Diaz vs Sportivo San Lorenzo
18/03/2019 04:45 Vòng (KT) [11]Nacional Asuncion 0 - 4 0 - 2 Libertad Asuncion[7]
 • Diễn biến Nacional Asuncion vs Libertad Asuncion
 • Đội hình Nacional Asuncion vs Libertad Asuncion
 • Video Nacional Asuncion vs Libertad Asuncion
 • Tip Nacional Asuncion vs Libertad Asuncion
18/03/2019 04:00 Vòng (KT) [2]Guarani CA 1 - 5 0 - 2 Olimpia Asuncion[1]
 • Diễn biến Guarani CA vs Olimpia Asuncion
 • Đội hình Guarani CA vs Olimpia Asuncion
 • Video Guarani CA vs Olimpia Asuncion
 • Tip Guarani CA vs Olimpia Asuncion
17/03/2019 06:15 Vòng (KT) [7]Libertad Asuncion 4 - 0 2 - 0 Deportivo Santani[12]
 • Diễn biến Libertad Asuncion vs Deportivo Santani
 • Đội hình Libertad Asuncion vs Deportivo Santani
 • Video Libertad Asuncion vs Deportivo Santani
 • Tip Libertad Asuncion vs Deportivo Santani
17/03/2019 04:15 Vòng (KT) [8]Ca River Plate Asuncion 1 - 1 1 - 0 Nacional Asuncion[11]
 • Diễn biến Ca River Plate Asuncion vs Nacional Asuncion
 • Đội hình Ca River Plate Asuncion vs Nacional Asuncion
 • Video Ca River Plate Asuncion vs Nacional Asuncion
 • Tip Ca River Plate Asuncion vs Nacional Asuncion
16/03/2019 20:00 Vòng (KT) [5]Deportivo Capiata 1 - 3 0 - 1 Sportivo Luqueno[10]
 • Diễn biến Deportivo Capiata vs Sportivo Luqueno
 • Đội hình Deportivo Capiata vs Sportivo Luqueno
 • Video Deportivo Capiata vs Sportivo Luqueno
 • Tip Deportivo Capiata vs Sportivo Luqueno
12/03/2019 05:15 Vòng (KT) Nacional Asuncion 1 - 0 1 - 0 General Diaz
 • Diễn biến Nacional Asuncion vs General Diaz
 • Đội hình Nacional Asuncion vs General Diaz
 • Video Nacional Asuncion vs General Diaz
 • Tip Nacional Asuncion vs General Diaz
11/03/2019 04:00 Vòng (KT) [11]Nacional Asuncion 2 - 2 1 - 1 Libertad Asuncion[7]
 • Diễn biến Nacional Asuncion vs Libertad Asuncion
 • Đội hình Nacional Asuncion vs Libertad Asuncion
 • Video Nacional Asuncion vs Libertad Asuncion
 • Tip Nacional Asuncion vs Libertad Asuncion
10/03/2019 06:45 Vòng (KT) [10]Sportivo Luqueno 2 - 2 1 - 1 Libertad Asuncion[7]
 • Diễn biến Sportivo Luqueno vs Libertad Asuncion
 • Đội hình Sportivo Luqueno vs Libertad Asuncion
 • Video Sportivo Luqueno vs Libertad Asuncion
 • Tip Sportivo Luqueno vs Libertad Asuncion
10/03/2019 04:45 Vòng (KT) [1]Olimpia Asuncion 0 - 0 0 - 0 Ca River Plate Asuncion[8]
 • Diễn biến Olimpia Asuncion vs Ca River Plate Asuncion
 • Đội hình Olimpia Asuncion vs Ca River Plate Asuncion
 • Video Olimpia Asuncion vs Ca River Plate Asuncion
 • Tip Olimpia Asuncion vs Ca River Plate Asuncion
09/03/2019 05:15 Vòng (KT) [2]Sportivo San Lorenzo 0 - 1 0 - 0 Deportivo Capiata[5]
 • Diễn biến Sportivo San Lorenzo vs Deportivo Capiata
 • Đội hình Sportivo San Lorenzo vs Deportivo Capiata
 • Video Sportivo San Lorenzo vs Deportivo Capiata
 • Tip Sportivo San Lorenzo vs Deportivo Capiata
05/03/2019 06:45 Vòng (KT) [6]Sol De America 1 - 0 0 - 0 Deportivo Santani[12]
 • Diễn biến Sol De America vs Deportivo Santani
 • Đội hình Sol De America vs Deportivo Santani
 • Video Sol De America vs Deportivo Santani
 • Tip Sol De America vs Deportivo Santani
05/03/2019 04:45 Vòng (KT) [3]Guarani CA 2 - 1 1 - 1 Ca River Plate Asuncion[5]
 • Diễn biến Guarani CA vs Ca River Plate Asuncion
 • Đội hình Guarani CA vs Ca River Plate Asuncion
 • Video Guarani CA vs Ca River Plate Asuncion
 • Tip Guarani CA vs Ca River Plate Asuncion
04/03/2019 06:45 Vòng (KT) [9]Libertad Asuncion 2 - 1 2 - 0 Sportivo San Lorenzo[2]
 • Diễn biến Libertad Asuncion vs Sportivo San Lorenzo
 • Đội hình Libertad Asuncion vs Sportivo San Lorenzo
 • Video Libertad Asuncion vs Sportivo San Lorenzo
 • Tip Libertad Asuncion vs Sportivo San Lorenzo
04/03/2019 04:45 Vòng (KT) [7]Deportivo Capiata 1 - 0 0 - 0 Nacional Asuncion[11]
 • Diễn biến Deportivo Capiata vs Nacional Asuncion
 • Đội hình Deportivo Capiata vs Nacional Asuncion
 • Video Deportivo Capiata vs Nacional Asuncion
 • Tip Deportivo Capiata vs Nacional Asuncion
03/03/2019 06:45 Vòng (KT) Cerro Porteno 2 - 0 0 - 0 Sportivo Luqueno
 • Diễn biến Cerro Porteno vs Sportivo Luqueno
 • Đội hình Cerro Porteno vs Sportivo Luqueno
 • Video Cerro Porteno vs Sportivo Luqueno
 • Tip Cerro Porteno vs Sportivo Luqueno
03/03/2019 04:45 Vòng (KT) General Diaz 0 - 2 0 - 1 Olimpia Asuncion
 • Diễn biến General Diaz vs Olimpia Asuncion
 • Đội hình General Diaz vs Olimpia Asuncion
 • Video General Diaz vs Olimpia Asuncion
 • Tip General Diaz vs Olimpia Asuncion
01/03/2019 05:15 Vòng (KT) [12]Deportivo Santani 1 - 1 1 - 0 Guarani CA[3]
 • Diễn biến Deportivo Santani vs Guarani CA
 • Đội hình Deportivo Santani vs Guarani CA
 • Video Deportivo Santani vs Guarani CA
 • Tip Deportivo Santani vs Guarani CA
28/02/2019 06:45 Vòng (KT) [1]Olimpia Asuncion 3 - 0 1 - 0 Deportivo Capiata[7]
 • Diễn biến Olimpia Asuncion vs Deportivo Capiata
 • Đội hình Olimpia Asuncion vs Deportivo Capiata
 • Video Olimpia Asuncion vs Deportivo Capiata
 • Tip Olimpia Asuncion vs Deportivo Capiata
28/02/2019 04:45 Vòng (KT) [11]Sportivo Luqueno 3 - 1 2 - 0 Sol De America[6]
 • Diễn biến Sportivo Luqueno vs Sol De America
 • Đội hình Sportivo Luqueno vs Sol De America
 • Video Sportivo Luqueno vs Sol De America
 • Tip Sportivo Luqueno vs Sol De America
27/02/2019 04:45 Vòng (KT) [2]Sportivo San Lorenzo 2 - 1 0 - 0 Cerro Porteno[4]
 • Diễn biến Sportivo San Lorenzo vs Cerro Porteno
 • Đội hình Sportivo San Lorenzo vs Cerro Porteno
 • Video Sportivo San Lorenzo vs Cerro Porteno
 • Tip Sportivo San Lorenzo vs Cerro Porteno
24/02/2019 06:45 Vòng (KT) [2]Guarani CA 1 - 1 1 - 0 General Diaz[9]
 • Diễn biến Guarani CA vs General Diaz
 • Đội hình Guarani CA vs General Diaz
 • Video Guarani CA vs General Diaz
 • Tip Guarani CA vs General Diaz
24/02/2019 04:45 Vòng (KT) [8]Deportivo Capiata 3 - 3 1 - 2 Ca River Plate Asuncion[6]
 • Diễn biến Deportivo Capiata vs Ca River Plate Asuncion
 • Đội hình Deportivo Capiata vs Ca River Plate Asuncion
 • Video Deportivo Capiata vs Ca River Plate Asuncion
 • Tip Deportivo Capiata vs Ca River Plate Asuncion
23/02/2019 06:45 Vòng (KT) [4]Cerro Porteno 1 - 1 0 - 0 Nacional Asuncion[10]
 • Diễn biến Cerro Porteno vs Nacional Asuncion
 • Đội hình Cerro Porteno vs Nacional Asuncion
 • Video Cerro Porteno vs Nacional Asuncion
 • Tip Cerro Porteno vs Nacional Asuncion
23/02/2019 04:45 Vòng (KT) [5]Sol De America 1 - 6 1 - 1 Sportivo San Lorenzo[3]
 • Diễn biến Sol De America vs Sportivo San Lorenzo
 • Đội hình Sol De America vs Sportivo San Lorenzo
 • Video Sol De America vs Sportivo San Lorenzo
 • Tip Sol De America vs Sportivo San Lorenzo
19/02/2019 06:45 Vòng (KT) [10]Nacional Asuncion 0 - 1 0 - 0 Sol De America[7]
 • Diễn biến Nacional Asuncion vs Sol De America
 • Đội hình Nacional Asuncion vs Sol De America
 • Video Nacional Asuncion vs Sol De America
 • Tip Nacional Asuncion vs Sol De America
19/02/2019 04:45 Vòng (KT) [9]General Diaz 1 - 0 0 - 0 Deportivo Capiata[5]
 • Diễn biến General Diaz vs Deportivo Capiata
 • Đội hình General Diaz vs Deportivo Capiata
 • Video General Diaz vs Deportivo Capiata
 • Tip General Diaz vs Deportivo Capiata
18/02/2019 05:00 Vòng (KT) [1]Olimpia Asuncion 2 - 2 0 - 1 Cerro Porteno[3]
 • Diễn biến Olimpia Asuncion vs Cerro Porteno
 • Đội hình Olimpia Asuncion vs Cerro Porteno
 • Video Olimpia Asuncion vs Cerro Porteno
 • Tip Olimpia Asuncion vs Cerro Porteno
17/02/2019 06:45 Vòng (KT) [6]Ca River Plate Asuncion 1 - 1 0 - 0 Libertad Asuncion[8]
 • Diễn biến Ca River Plate Asuncion vs Libertad Asuncion
 • Đội hình Ca River Plate Asuncion vs Libertad Asuncion
 • Video Ca River Plate Asuncion vs Libertad Asuncion
 • Tip Ca River Plate Asuncion vs Libertad Asuncion
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 19/03/2019 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->