Bong da

Kết quả bóng đá Paraguay

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
15/07/2019 04:30 Vòng (KT) [8]General Diaz 1 - 4 1 - 1 Olimpia Asuncion[5]
 • Diễn biến General Diaz vs Olimpia Asuncion
 • Đội hình General Diaz vs Olimpia Asuncion
 • Video General Diaz vs Olimpia Asuncion
 • Tip General Diaz vs Olimpia Asuncion
15/07/2019 02:00 Vòng (KT) [10]Sportivo San Lorenzo 0 - 1 0 - 0 Libertad Asuncion[2]
 • Diễn biến Sportivo San Lorenzo vs Libertad Asuncion
 • Đội hình Sportivo San Lorenzo vs Libertad Asuncion
 • Video Sportivo San Lorenzo vs Libertad Asuncion
 • Tip Sportivo San Lorenzo vs Libertad Asuncion
14/07/2019 05:30 Vòng (KT) [7]Sol De America 2 - 1 2 - 1 Nacional Asuncion[6]
 • Diễn biến Sol De America vs Nacional Asuncion
 • Đội hình Sol De America vs Nacional Asuncion
 • Video Sol De America vs Nacional Asuncion
 • Tip Sol De America vs Nacional Asuncion
14/07/2019 03:00 Vòng (KT) [11]Deportivo Santani 0 - 2 0 - 1 Cerro Porteno[1]
 • Diễn biến Deportivo Santani vs Cerro Porteno
 • Đội hình Deportivo Santani vs Cerro Porteno
 • Video Deportivo Santani vs Cerro Porteno
 • Tip Deportivo Santani vs Cerro Porteno
13/07/2019 06:30 Vòng (KT) [3]Guarani CA 1 - 3 0 - 2 Ca River Plate Asuncion[12]
 • Diễn biến Guarani CA vs Ca River Plate Asuncion
 • Đội hình Guarani CA vs Ca River Plate Asuncion
 • Video Guarani CA vs Ca River Plate Asuncion
 • Tip Guarani CA vs Ca River Plate Asuncion
13/07/2019 04:00 Vòng (KT) [9]Deportivo Capiata 1 - 0 0 - 0 Sportivo Luqueno[4]
 • Diễn biến Deportivo Capiata vs Sportivo Luqueno
 • Đội hình Deportivo Capiata vs Sportivo Luqueno
 • Video Deportivo Capiata vs Sportivo Luqueno
 • Tip Deportivo Capiata vs Sportivo Luqueno
21/05/2019 05:30 Vòng (KT) [4]Sportivo Luqueno 1 - 1 0 - 0 Deportivo Capiata[9]
 • Diễn biến Sportivo Luqueno vs Deportivo Capiata
 • Đội hình Sportivo Luqueno vs Deportivo Capiata
 • Video Sportivo Luqueno vs Deportivo Capiata
 • Tip Sportivo Luqueno vs Deportivo Capiata
20/05/2019 06:00 Vòng (KT) [7]Sol De America 0 - 1 0 - 0 Cerro Porteno[1]
 • Diễn biến Sol De America vs Cerro Porteno
 • Đội hình Sol De America vs Cerro Porteno
 • Video Sol De America vs Cerro Porteno
 • Tip Sol De America vs Cerro Porteno
20/05/2019 03:45 Vòng (KT) [10]Sportivo San Lorenzo 2 - 1 1 - 1 General Diaz[8]
 • Diễn biến Sportivo San Lorenzo vs General Diaz
 • Đội hình Sportivo San Lorenzo vs General Diaz
 • Video Sportivo San Lorenzo vs General Diaz
 • Tip Sportivo San Lorenzo vs General Diaz
19/05/2019 06:10 Vòng (KT) [6]Nacional Asuncion 0 - 0 0 - 0 Ca River Plate Asuncion[12]
 • Diễn biến Nacional Asuncion vs Ca River Plate Asuncion
 • Đội hình Nacional Asuncion vs Ca River Plate Asuncion
 • Video Nacional Asuncion vs Ca River Plate Asuncion
 • Tip Nacional Asuncion vs Ca River Plate Asuncion
19/05/2019 04:00 Vòng (KT) [5]Olimpia Asuncion 2 - 0 1 - 0 Guarani CA[3]
 • Diễn biến Olimpia Asuncion vs Guarani CA
 • Đội hình Olimpia Asuncion vs Guarani CA
 • Video Olimpia Asuncion vs Guarani CA
 • Tip Olimpia Asuncion vs Guarani CA
18/05/2019 05:30 Vòng (KT) [11]Deportivo Santani 0 - 3 0 - 2 Libertad Asuncion[2]
 • Diễn biến Deportivo Santani vs Libertad Asuncion
 • Đội hình Deportivo Santani vs Libertad Asuncion
 • Video Deportivo Santani vs Libertad Asuncion
 • Tip Deportivo Santani vs Libertad Asuncion
17/05/2019 04:00 Vòng (KT) [4]Sportivo Luqueno 2 - 1 2 - 1 Cerro Porteno[1]
 • Diễn biến Sportivo Luqueno vs Cerro Porteno
 • Đội hình Sportivo Luqueno vs Cerro Porteno
 • Video Sportivo Luqueno vs Cerro Porteno
 • Tip Sportivo Luqueno vs Cerro Porteno
15/05/2019 02:00 Vòng  Hoãn [12]Ca River Plate Asuncion ?-? ?-? Olimpia Asuncion[5]
 • Diễn biến Ca River Plate Asuncion vs Olimpia Asuncion
 • Đội hình Ca River Plate Asuncion vs Olimpia Asuncion
 • Video Ca River Plate Asuncion vs Olimpia Asuncion
 • Tip Ca River Plate Asuncion vs Olimpia Asuncion
14/05/2019 06:10 Vòng  Hoãn [8]General Diaz ?-? ?-? Nacional Asuncion[6]
 • Diễn biến General Diaz vs Nacional Asuncion
 • Đội hình General Diaz vs Nacional Asuncion
 • Video General Diaz vs Nacional Asuncion
 • Tip General Diaz vs Nacional Asuncion
14/05/2019 04:00 Vòng  Hoãn [9]Deportivo Capiata ?-? ?-? Sportivo San Lorenzo[10]
 • Diễn biến Deportivo Capiata vs Sportivo San Lorenzo
 • Đội hình Deportivo Capiata vs Sportivo San Lorenzo
 • Video Deportivo Capiata vs Sportivo San Lorenzo
 • Tip Deportivo Capiata vs Sportivo San Lorenzo
13/05/2019 04:00 Vòng (KT) [2]Libertad Asuncion 1 - 0 0 - 0 Sportivo Luqueno[4]
 • Diễn biến Libertad Asuncion vs Sportivo Luqueno
 • Đội hình Libertad Asuncion vs Sportivo Luqueno
 • Video Libertad Asuncion vs Sportivo Luqueno
 • Tip Libertad Asuncion vs Sportivo Luqueno
12/05/2019 06:10 Vòng (KT) [1]Cerro Porteno 3 - 2 2 - 1 Deportivo Santani[11]
 • Diễn biến Cerro Porteno vs Deportivo Santani
 • Đội hình Cerro Porteno vs Deportivo Santani
 • Video Cerro Porteno vs Deportivo Santani
 • Tip Cerro Porteno vs Deportivo Santani
12/05/2019 04:00 Vòng  Hoãn [3]Guarani CA ?-? ?-? Sol De America[7]
 • Diễn biến Guarani CA vs Sol De America
 • Đội hình Guarani CA vs Sol De America
 • Video Guarani CA vs Sol De America
 • Tip Guarani CA vs Sol De America
08/05/2019 06:10 Vòng (KT) [5]Olimpia Asuncion 4 - 1 3 - 1 General Diaz[8]
 • Diễn biến Olimpia Asuncion vs General Diaz
 • Đội hình Olimpia Asuncion vs General Diaz
 • Video Olimpia Asuncion vs General Diaz
 • Tip Olimpia Asuncion vs General Diaz
08/05/2019 04:00 Vòng (KT) [11]Deportivo Santani 2 - 3 1 - 1 Sol De America[7]
 • Diễn biến Deportivo Santani vs Sol De America
 • Đội hình Deportivo Santani vs Sol De America
 • Video Deportivo Santani vs Sol De America
 • Tip Deportivo Santani vs Sol De America
07/05/2019 06:30 Vòng (KT) [12]Ca River Plate Asuncion 0 - 1 0 - 0 Guarani CA[3]
 • Diễn biến Ca River Plate Asuncion vs Guarani CA
 • Đội hình Ca River Plate Asuncion vs Guarani CA
 • Video Ca River Plate Asuncion vs Guarani CA
 • Tip Ca River Plate Asuncion vs Guarani CA
07/05/2019 04:30 Vòng (KT) [6]Nacional Asuncion 2 - 1 2 - 1 Deportivo Capiata[9]
 • Diễn biến Nacional Asuncion vs Deportivo Capiata
 • Đội hình Nacional Asuncion vs Deportivo Capiata
 • Video Nacional Asuncion vs Deportivo Capiata
 • Tip Nacional Asuncion vs Deportivo Capiata
06/05/2019 06:10 Vòng (KT) [10]Sportivo San Lorenzo 3 - 4 1 - 2 Libertad Asuncion[2]
 • Diễn biến Sportivo San Lorenzo vs Libertad Asuncion
 • Đội hình Sportivo San Lorenzo vs Libertad Asuncion
 • Video Sportivo San Lorenzo vs Libertad Asuncion
 • Tip Sportivo San Lorenzo vs Libertad Asuncion
05/05/2019 04:00 Vòng (KT) [11]Deportivo Santani 0 - 6 0 - 3 Olimpia Asuncion[5]
 • Diễn biến Deportivo Santani vs Olimpia Asuncion
 • Đội hình Deportivo Santani vs Olimpia Asuncion
 • Video Deportivo Santani vs Olimpia Asuncion
 • Tip Deportivo Santani vs Olimpia Asuncion
05/05/2019 04:00 Vòng  Hoãn [4]Sportivo Luqueno ?-? ?-? Cerro Porteno[1]
 • Diễn biến Sportivo Luqueno vs Cerro Porteno
 • Đội hình Sportivo Luqueno vs Cerro Porteno
 • Video Sportivo Luqueno vs Cerro Porteno
 • Tip Sportivo Luqueno vs Cerro Porteno
03/05/2019 06:00 Vòng (KT) [2]Libertad Asuncion 1 - 2 0 - 1 Nacional Asuncion[6]
 • Diễn biến Libertad Asuncion vs Nacional Asuncion
 • Đội hình Libertad Asuncion vs Nacional Asuncion
 • Video Libertad Asuncion vs Nacional Asuncion
 • Tip Libertad Asuncion vs Nacional Asuncion
02/05/2019 04:00 Vòng (KT) [9]Deportivo Capiata 2 - 2 1 - 2 Olimpia Asuncion[5]
 • Diễn biến Deportivo Capiata vs Olimpia Asuncion
 • Đội hình Deportivo Capiata vs Olimpia Asuncion
 • Video Deportivo Capiata vs Olimpia Asuncion
 • Tip Deportivo Capiata vs Olimpia Asuncion
02/05/2019 04:00 Vòng (KT) [1]Cerro Porteno 1 - 1 0 - 0 Sportivo San Lorenzo[10]
 • Diễn biến Cerro Porteno vs Sportivo San Lorenzo
 • Đội hình Cerro Porteno vs Sportivo San Lorenzo
 • Video Cerro Porteno vs Sportivo San Lorenzo
 • Tip Cerro Porteno vs Sportivo San Lorenzo
01/05/2019 06:30 Vòng (KT) [8]General Diaz 0 - 1 0 - 1 Ca River Plate Asuncion[12]
 • Diễn biến General Diaz vs Ca River Plate Asuncion
 • Đội hình General Diaz vs Ca River Plate Asuncion
 • Video General Diaz vs Ca River Plate Asuncion
 • Tip General Diaz vs Ca River Plate Asuncion
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 15/07/2019 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->