Bong da

Kết quả bóng đá Paraguay

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
26/03/2018 04:00 Vòng [PAR D1-1]Cerro Porteno ?-? ?-? Sportivo Luqueno[PAR D1-5]
 • Diễn biến Cerro Porteno vs Sportivo Luqueno
 • Đội hình Cerro Porteno vs Sportivo Luqueno
 • Video Cerro Porteno vs Sportivo Luqueno
 • Tip Cerro Porteno vs Sportivo Luqueno
25/03/2018 05:40 Vòng (KT) [PAR D2-2]Deportivo Santani 2 - 0 1 - 0 Guarani CA[PAR D1-3]
 • Diễn biến Deportivo Santani vs Guarani CA
 • Đội hình Deportivo Santani vs Guarani CA
 • Video Deportivo Santani vs Guarani CA
 • Tip Deportivo Santani vs Guarani CA
25/03/2018 03:30 Vòng (KT) [PAR D2-1]3 De Febrero 2 - 2 1 - 1 General Diaz[PAR D1-4]
 • Diễn biến 3 De Febrero vs General Diaz
 • Đội hình 3 De Febrero vs General Diaz
 • Video 3 De Febrero vs General Diaz
 • Tip 3 De Febrero vs General Diaz
22/03/2018 03:40 Vòng (KT) [PAR D1-7]Nacional Asuncion 1 - 1 1 - 0 Libertad Asuncion[PAR D1-8]
 • Diễn biến Nacional Asuncion vs Libertad Asuncion
 • Đội hình Nacional Asuncion vs Libertad Asuncion
 • Video Nacional Asuncion vs Libertad Asuncion
 • Tip Nacional Asuncion vs Libertad Asuncion
20/03/2018 06:00 Vòng (KT) [PAR D1-2]Olimpia Asuncion 3 - 3 1 - 3 Sol De America[PAR D1-6]
 • Diễn biến Olimpia Asuncion vs Sol De America
 • Đội hình Olimpia Asuncion vs Sol De America
 • Video Olimpia Asuncion vs Sol De America
 • Tip Olimpia Asuncion vs Sol De America
20/03/2018 03:45 Vòng (KT) [PAR D1-5]Sportivo Luqueno 0 - 0 0 - 0 Deportivo Santani[PAR D2-2]
 • Diễn biến Sportivo Luqueno vs Deportivo Santani
 • Đội hình Sportivo Luqueno vs Deportivo Santani
 • Video Sportivo Luqueno vs Deportivo Santani
 • Tip Sportivo Luqueno vs Deportivo Santani
19/03/2018 03:45 Vòng (KT) [PAR D1-3]Guarani CA 1 - 4 0 - 2 Nacional Asuncion[PAR D1-7]
 • Diễn biến Guarani CA vs Nacional Asuncion
 • Đội hình Guarani CA vs Nacional Asuncion
 • Video Guarani CA vs Nacional Asuncion
 • Tip Guarani CA vs Nacional Asuncion
18/03/2018 06:10 Vòng (KT) [PAR D1-9]Deportivo Capiata 2 - 4 1 - 2 Libertad Asuncion[PAR D1-8]
 • Diễn biến Deportivo Capiata vs Libertad Asuncion
 • Đội hình Deportivo Capiata vs Libertad Asuncion
 • Video Deportivo Capiata vs Libertad Asuncion
 • Tip Deportivo Capiata vs Libertad Asuncion
18/03/2018 04:00 Vòng (KT) [PAR D1-4]General Diaz 1 - 0 0 - 0 Cerro Porteno[PAR D1-1]
 • Diễn biến General Diaz vs Cerro Porteno
 • Đội hình General Diaz vs Cerro Porteno
 • Video General Diaz vs Cerro Porteno
 • Tip General Diaz vs Cerro Porteno
16/03/2018 05:50 Vòng (KT) [PAR D2-1]3 De Febrero 0 - 4 0 - 2 Olimpia Asuncion[PAR D1-2]
 • Diễn biến 3 De Febrero vs Olimpia Asuncion
 • Đội hình 3 De Febrero vs Olimpia Asuncion
 • Video 3 De Febrero vs Olimpia Asuncion
 • Tip 3 De Febrero vs Olimpia Asuncion
16/03/2018 03:45 Vòng (KT) [PAR D1-3]Guarani CA 1 - 4 0 - 2 Sportivo Luqueno[PAR D1-5]
 • Diễn biến Guarani CA vs Sportivo Luqueno
 • Đội hình Guarani CA vs Sportivo Luqueno
 • Video Guarani CA vs Sportivo Luqueno
 • Tip Guarani CA vs Sportivo Luqueno
15/03/2018 03:45 Vòng (KT) [PAR D2-2]Deportivo Santani 0 - 1 0 - 0 General Diaz[PAR D1-4]
 • Diễn biến Deportivo Santani vs General Diaz
 • Đội hình Deportivo Santani vs General Diaz
 • Video Deportivo Santani vs General Diaz
 • Tip Deportivo Santani vs General Diaz
14/03/2018 05:00 Vòng (KT) [PAR D1-6]Sol De America 5 - 1 3 - 0 Deportivo Capiata[PAR D1-9]
 • Diễn biến Sol De America vs Deportivo Capiata
 • Đội hình Sol De America vs Deportivo Capiata
 • Video Sol De America vs Deportivo Capiata
 • Tip Sol De America vs Deportivo Capiata
13/03/2018 03:45 Vòng (KT) [PAR D1-5]Sportivo Luqueno 1 - 3 1 - 2 Nacional Asuncion[PAR D1-7]
 • Diễn biến Sportivo Luqueno vs Nacional Asuncion
 • Đội hình Sportivo Luqueno vs Nacional Asuncion
 • Video Sportivo Luqueno vs Nacional Asuncion
 • Tip Sportivo Luqueno vs Nacional Asuncion
12/03/2018 03:45 Vòng (KT) [PAR D1-4]General Diaz 0 - 3 0 - 1 Guarani CA[PAR D1-3]
 • Diễn biến General Diaz vs Guarani CA
 • Đội hình General Diaz vs Guarani CA
 • Video General Diaz vs Guarani CA
 • Tip General Diaz vs Guarani CA
11/03/2018 03:00 Vòng (KT) [PAR D1-2]Olimpia Asuncion 1 - 0 1 - 0 Cerro Porteno[PAR D1-1]
 • Diễn biến Olimpia Asuncion vs Cerro Porteno
 • Đội hình Olimpia Asuncion vs Cerro Porteno
 • Video Olimpia Asuncion vs Cerro Porteno
 • Tip Olimpia Asuncion vs Cerro Porteno
10/03/2018 06:15 Vòng (KT) [PAR D1-8]Libertad Asuncion 1 - 2 1 - 0 Sol De America[PAR D1-6]
 • Diễn biến Libertad Asuncion vs Sol De America
 • Đội hình Libertad Asuncion vs Sol De America
 • Video Libertad Asuncion vs Sol De America
 • Tip Libertad Asuncion vs Sol De America
10/03/2018 04:00 Vòng (KT) [PAR D1-9]Deportivo Capiata 2 - 1 1 - 0 3 De Febrero[PAR D2-1]
 • Diễn biến Deportivo Capiata vs 3 De Febrero
 • Đội hình Deportivo Capiata vs 3 De Febrero
 • Video Deportivo Capiata vs 3 De Febrero
 • Tip Deportivo Capiata vs 3 De Febrero
05/03/2018 05:50 Vòng (KT) [PAR D2-1]3 De Febrero 1 - 4 0 - 1 Libertad Asuncion[PAR D1-8]
 • Diễn biến 3 De Febrero vs Libertad Asuncion
 • Đội hình 3 De Febrero vs Libertad Asuncion
 • Video 3 De Febrero vs Libertad Asuncion
 • Tip 3 De Febrero vs Libertad Asuncion
05/03/2018 03:45 Vòng (KT) [PAR D1-1]Cerro Porteno 2 - 2 0 - 0 Deportivo Capiata[PAR D1-9]
 • Diễn biến Cerro Porteno vs Deportivo Capiata
 • Đội hình Cerro Porteno vs Deportivo Capiata
 • Video Cerro Porteno vs Deportivo Capiata
 • Tip Cerro Porteno vs Deportivo Capiata
04/03/2018 04:00 Vòng [PAR D2-2]Deportivo Santani ?-? ?-? Olimpia Asuncion[PAR D1-2]
 • Diễn biến Deportivo Santani vs Olimpia Asuncion
 • Đội hình Deportivo Santani vs Olimpia Asuncion
 • Video Deportivo Santani vs Olimpia Asuncion
 • Tip Deportivo Santani vs Olimpia Asuncion
03/03/2018 06:15 Vòng (KT) [PAR D1-5]Sportivo Luqueno 2 - 0 1 - 0 General Diaz[PAR D1-4]
 • Diễn biến Sportivo Luqueno vs General Diaz
 • Đội hình Sportivo Luqueno vs General Diaz
 • Video Sportivo Luqueno vs General Diaz
 • Tip Sportivo Luqueno vs General Diaz
03/03/2018 04:00 Vòng (KT) [PAR D1-7]Nacional Asuncion 1 - 1 0 - 0 Sol De America[PAR D1-6]
 • Diễn biến Nacional Asuncion vs Sol De America
 • Đội hình Nacional Asuncion vs Sol De America
 • Video Nacional Asuncion vs Sol De America
 • Tip Nacional Asuncion vs Sol De America
27/02/2018 05:00 Vòng (KT) [PAR D1-2]Olimpia Asuncion 5 - 2 1 - 1 Guarani CA[PAR D1-3]
 • Diễn biến Olimpia Asuncion vs Guarani CA
 • Đội hình Olimpia Asuncion vs Guarani CA
 • Video Olimpia Asuncion vs Guarani CA
 • Tip Olimpia Asuncion vs Guarani CA
26/02/2018 06:00 Vòng (KT) [PAR D1-4]General Diaz 1 - 2 0 - 1 Nacional Asuncion[PAR D1-7]
 • Diễn biến General Diaz vs Nacional Asuncion
 • Đội hình General Diaz vs Nacional Asuncion
 • Video General Diaz vs Nacional Asuncion
 • Tip General Diaz vs Nacional Asuncion
26/02/2018 03:45 Vòng (KT) [PAR D1-9]Deportivo Capiata 2 - 1 1 - 1 Deportivo Santani[PAR D2-2]
 • Diễn biến Deportivo Capiata vs Deportivo Santani
 • Đội hình Deportivo Capiata vs Deportivo Santani
 • Video Deportivo Capiata vs Deportivo Santani
 • Tip Deportivo Capiata vs Deportivo Santani
25/02/2018 06:00 Vòng (KT) [PAR D1-6]Sol De America 4 - 1 1 - 1 3 De Febrero[PAR D2-1]
 • Diễn biến Sol De America vs 3 De Febrero
 • Đội hình Sol De America vs 3 De Febrero
 • Video Sol De America vs 3 De Febrero
 • Tip Sol De America vs 3 De Febrero
24/02/2018 06:00 Vòng (KT) [PAR D1-8]Libertad Asuncion 1 - 1 1 - 0 Cerro Porteno[PAR D1-1]
 • Diễn biến Libertad Asuncion vs Cerro Porteno
 • Đội hình Libertad Asuncion vs Cerro Porteno
 • Video Libertad Asuncion vs Cerro Porteno
 • Tip Libertad Asuncion vs Cerro Porteno
20/02/2018 06:15 Vòng (KT) [PAR D1-3]Guarani CA 2 - 1 2 - 1 Deportivo Capiata[PAR D1-9]
 • Diễn biến Guarani CA vs Deportivo Capiata
 • Đội hình Guarani CA vs Deportivo Capiata
 • Video Guarani CA vs Deportivo Capiata
 • Tip Guarani CA vs Deportivo Capiata
20/02/2018 04:00 Vòng (KT) [PAR D1-7]Nacional Asuncion 0 - 0 0 - 0 3 De Febrero[PAR D2-1]
 • Diễn biến Nacional Asuncion vs 3 De Febrero
 • Đội hình Nacional Asuncion vs 3 De Febrero
 • Video Nacional Asuncion vs 3 De Febrero
 • Tip Nacional Asuncion vs 3 De Febrero
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 25/03/2018 07:45
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác