Bong da

Kết quả bóng đá Paraguay

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
11/06/2018 06:20 Vòng (KT) [8]Guarani CA 1 - 1 0 - 0 3 De Febrero[12]
 • Diễn biến Guarani CA vs 3 De Febrero
 • Đội hình Guarani CA vs 3 De Febrero
 • Video Guarani CA vs 3 De Febrero
 • Tip Guarani CA vs 3 De Febrero
11/06/2018 04:15 Vòng (KT) [1]Olimpia Asuncion 4 - 2 1 - 1 Nacional Asuncion[4]
 • Diễn biến Olimpia Asuncion vs Nacional Asuncion
 • Đội hình Olimpia Asuncion vs Nacional Asuncion
 • Video Olimpia Asuncion vs Nacional Asuncion
 • Tip Olimpia Asuncion vs Nacional Asuncion
10/06/2018 05:40 Vòng (KT) [9]Deportivo Santani 1 - 1 1 - 0 Cerro Porteno[2]
 • Diễn biến Deportivo Santani vs Cerro Porteno
 • Đội hình Deportivo Santani vs Cerro Porteno
 • Video Deportivo Santani vs Cerro Porteno
 • Tip Deportivo Santani vs Cerro Porteno
10/06/2018 03:30 Vòng (KT) [7]General Diaz 0 - 2 0 - 1 Libertad Asuncion[3]
 • Diễn biến General Diaz vs Libertad Asuncion
 • Đội hình General Diaz vs Libertad Asuncion
 • Video General Diaz vs Libertad Asuncion
 • Tip General Diaz vs Libertad Asuncion
09/06/2018 06:40 Vòng (KT) [10]Sportivo Luqueno 0 - 1 0 - 1 Sol De America[6]
 • Diễn biến Sportivo Luqueno vs Sol De America
 • Đội hình Sportivo Luqueno vs Sol De America
 • Video Sportivo Luqueno vs Sol De America
 • Tip Sportivo Luqueno vs Sol De America
06/06/2018 06:00 Vòng (KT) [2]Cerro Porteno 2 - 1 1 - 1 Guarani CA[8]
 • Diễn biến Cerro Porteno vs Guarani CA
 • Đội hình Cerro Porteno vs Guarani CA
 • Video Cerro Porteno vs Guarani CA
 • Tip Cerro Porteno vs Guarani CA
05/06/2018 06:40 Vòng (KT) 3 De Febrero 0 - 2 0 - 1 Sportivo Luqueno
 • Diễn biến 3 De Febrero vs Sportivo Luqueno
 • Đội hình 3 De Febrero vs Sportivo Luqueno
 • Video 3 De Febrero vs Sportivo Luqueno
 • Tip 3 De Febrero vs Sportivo Luqueno
05/06/2018 04:00 Vòng (KT) Sol De America 4 - 3 1 - 0 General Diaz
 • Diễn biến Sol De America vs General Diaz
 • Đội hình Sol De America vs General Diaz
 • Video Sol De America vs General Diaz
 • Tip Sol De America vs General Diaz
04/06/2018 03:30 Vòng (KT) [10]Deportivo Capiata 2 - 2 1 - 1 Olimpia Asuncion[1]
 • Diễn biến Deportivo Capiata vs Olimpia Asuncion
 • Đội hình Deportivo Capiata vs Olimpia Asuncion
 • Video Deportivo Capiata vs Olimpia Asuncion
 • Tip Deportivo Capiata vs Olimpia Asuncion
31/05/2018 06:40 Vòng (KT) [1]Olimpia Asuncion 2 - 1 2 - 0 Libertad Asuncion[3]
 • Diễn biến Olimpia Asuncion vs Libertad Asuncion
 • Đội hình Olimpia Asuncion vs Libertad Asuncion
 • Video Olimpia Asuncion vs Libertad Asuncion
 • Tip Olimpia Asuncion vs Libertad Asuncion
31/05/2018 04:30 Vòng (KT) [8]Guarani CA 1 - 1 0 - 0 Deportivo Santani[11]
 • Diễn biến Guarani CA vs Deportivo Santani
 • Đội hình Guarani CA vs Deportivo Santani
 • Video Guarani CA vs Deportivo Santani
 • Tip Guarani CA vs Deportivo Santani
30/05/2018 06:40 Vòng (KT) [9]Deportivo Capiata 0 - 1 0 - 0 Nacional Asuncion[4]
 • Diễn biến Deportivo Capiata vs Nacional Asuncion
 • Đội hình Deportivo Capiata vs Nacional Asuncion
 • Video Deportivo Capiata vs Nacional Asuncion
 • Tip Deportivo Capiata vs Nacional Asuncion
27/05/2018 06:30 Vòng (KT) [3]Libertad Asuncion 3 - 2 0 - 0 Deportivo Capiata[9]
 • Diễn biến Libertad Asuncion vs Deportivo Capiata
 • Đội hình Libertad Asuncion vs Deportivo Capiata
 • Video Libertad Asuncion vs Deportivo Capiata
 • Tip Libertad Asuncion vs Deportivo Capiata
27/05/2018 04:20 Vòng  Hoãn [6]Sol De America ?-? ?-? Olimpia Asuncion[1]
 • Diễn biến Sol De America vs Olimpia Asuncion
 • Đội hình Sol De America vs Olimpia Asuncion
 • Video Sol De America vs Olimpia Asuncion
 • Tip Sol De America vs Olimpia Asuncion
26/05/2018 06:40 Vòng (KT) [4]Nacional Asuncion 3 - 0 0 - 0 Guarani CA[8]
 • Diễn biến Nacional Asuncion vs Guarani CA
 • Đội hình Nacional Asuncion vs Guarani CA
 • Video Nacional Asuncion vs Guarani CA
 • Tip Nacional Asuncion vs Guarani CA
18/05/2018 06:45 Vòng (KT) [6]Sol De America 1 - 0 0 - 0 Nacional Asuncion[4]
 • Diễn biến Sol De America vs Nacional Asuncion
 • Đội hình Sol De America vs Nacional Asuncion
 • Video Sol De America vs Nacional Asuncion
 • Tip Sol De America vs Nacional Asuncion
13/05/2018 03:00 Vòng (KT) [3]Cerro Porteno 1 - 0 0 - 0 Olimpia Asuncion[1]
 • Diễn biến Cerro Porteno vs Olimpia Asuncion
 • Đội hình Cerro Porteno vs Olimpia Asuncion
 • Video Cerro Porteno vs Olimpia Asuncion
 • Tip Cerro Porteno vs Olimpia Asuncion
11/05/2018 06:15 Vòng (KT) [4]Libertad Asuncion 2 - 0 1 - 0 3 De Febrero[12]
 • Diễn biến Libertad Asuncion vs 3 De Febrero
 • Đội hình Libertad Asuncion vs 3 De Febrero
 • Video Libertad Asuncion vs 3 De Febrero
 • Tip Libertad Asuncion vs 3 De Febrero
10/05/2018 06:45 Vòng (KT) [7]Deportivo Capiata 2 - 3 0 - 1 Cerro Porteno[3]
 • Diễn biến Deportivo Capiata vs Cerro Porteno
 • Đội hình Deportivo Capiata vs Cerro Porteno
 • Video Deportivo Capiata vs Cerro Porteno
 • Tip Deportivo Capiata vs Cerro Porteno
10/05/2018 04:30 Vòng (KT) [10]General Diaz 2 - 1 0 - 1 Sportivo Luqueno[11]
 • Diễn biến General Diaz vs Sportivo Luqueno
 • Đội hình General Diaz vs Sportivo Luqueno
 • Video General Diaz vs Sportivo Luqueno
 • Tip General Diaz vs Sportivo Luqueno
07/05/2018 07:15 Vòng (KT) [2]Cerro Porteno 0 - 2 0 - 1 Libertad Asuncion[4]
 • Diễn biến Cerro Porteno vs Libertad Asuncion
 • Đội hình Cerro Porteno vs Libertad Asuncion
 • Video Cerro Porteno vs Libertad Asuncion
 • Tip Cerro Porteno vs Libertad Asuncion
07/05/2018 04:30 Vòng (KT) [3]Nacional Asuncion 3 - 1 3 - 0 General Diaz[10]
 • Diễn biến Nacional Asuncion vs General Diaz
 • Đội hình Nacional Asuncion vs General Diaz
 • Video Nacional Asuncion vs General Diaz
 • Tip Nacional Asuncion vs General Diaz
06/05/2018 04:30 Vòng (KT) [9]Deportivo Santani 3 - 3 2 - 1 Deportivo Capiata[7]
 • Diễn biến Deportivo Santani vs Deportivo Capiata
 • Đội hình Deportivo Santani vs Deportivo Capiata
 • Video Deportivo Santani vs Deportivo Capiata
 • Tip Deportivo Santani vs Deportivo Capiata
04/05/2018 06:15 Vòng (KT) [12]3 De Febrero 2 - 1 0 - 1 Sol De America[6]
 • Diễn biến 3 De Febrero vs Sol De America
 • Đội hình 3 De Febrero vs Sol De America
 • Video 3 De Febrero vs Sol De America
 • Tip 3 De Febrero vs Sol De America
30/04/2018 06:00 Vòng (KT) [PAR D1-8]Libertad Asuncion 1 - 1 0 - 0 Deportivo Santani[PAR D2-2]
 • Diễn biến Libertad Asuncion vs Deportivo Santani
 • Đội hình Libertad Asuncion vs Deportivo Santani
 • Video Libertad Asuncion vs Deportivo Santani
 • Tip Libertad Asuncion vs Deportivo Santani
30/04/2018 03:50 Vòng (KT) [PAR D1-2]Olimpia Asuncion 3 - 0 2 - 0 Sportivo Luqueno[PAR D1-5]
 • Diễn biến Olimpia Asuncion vs Sportivo Luqueno
 • Đội hình Olimpia Asuncion vs Sportivo Luqueno
 • Video Olimpia Asuncion vs Sportivo Luqueno
 • Tip Olimpia Asuncion vs Sportivo Luqueno
29/04/2018 06:10 Vòng (KT) [PAR D1-9]Deportivo Capiata 0 - 1 0 - 0 Guarani CA[PAR D1-3]
 • Diễn biến Deportivo Capiata vs Guarani CA
 • Đội hình Deportivo Capiata vs Guarani CA
 • Video Deportivo Capiata vs Guarani CA
 • Tip Deportivo Capiata vs Guarani CA
29/04/2018 04:00 Vòng (KT) [PAR D2-1]3 De Febrero 1 - 1 0 - 0 Nacional Asuncion[PAR D1-7]
 • Diễn biến 3 De Febrero vs Nacional Asuncion
 • Đội hình 3 De Febrero vs Nacional Asuncion
 • Video 3 De Febrero vs Nacional Asuncion
 • Tip 3 De Febrero vs Nacional Asuncion
28/04/2018 06:45 Vòng (KT) [PAR D1-6]Sol De America 0 - 3 0 - 3 Cerro Porteno[PAR D1-1]
 • Diễn biến Sol De America vs Cerro Porteno
 • Đội hình Sol De America vs Cerro Porteno
 • Video Sol De America vs Cerro Porteno
 • Tip Sol De America vs Cerro Porteno
24/04/2018 06:50 Vòng (KT) [PAR D1-5]Sportivo Luqueno 1 - 2 0 - 1 Deportivo Capiata[PAR D1-9]
 • Diễn biến Sportivo Luqueno vs Deportivo Capiata
 • Đội hình Sportivo Luqueno vs Deportivo Capiata
 • Video Sportivo Luqueno vs Deportivo Capiata
 • Tip Sportivo Luqueno vs Deportivo Capiata
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 12/06/2018 07:33
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác