Bong da

Kết quả bóng đá Nữ Đức

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
24/02/2018 22:30 Vòng [5]Nữ Eintracht Frankfurt ?-? ?-? Nữ Hoffenheim[6]
 • Diễn biến Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Hoffenheim
 • Đội hình Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Hoffenheim
 • Video Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Hoffenheim
 • Tip Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Hoffenheim
24/02/2018 20:00 Vòng [1]Nữ Wolfsburg ?-? ?-? Nữ Sc Sand[8]
 • Diễn biến Nữ Wolfsburg vs Nữ Sc Sand
 • Đội hình Nữ Wolfsburg vs Nữ Sc Sand
 • Video Nữ Wolfsburg vs Nữ Sc Sand
 • Tip Nữ Wolfsburg vs Nữ Sc Sand
24/02/2018 20:00 Vòng [4]Nữ Turbine Potsdam ?-? ?-? Nữ Fcr 2001 Duisburg[12]
 • Diễn biến Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Đội hình Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Video Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Tip Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
24/02/2018 19:30 Vòng (KT) [3]Nữ Sc Freiburg 2 - 0 0 - 0 Nữ Bayern Munich[2]
 • Diễn biến Nữ Sc Freiburg vs Nữ Bayern Munich
 • Đội hình Nữ Sc Freiburg vs Nữ Bayern Munich
 • Video Nữ Sc Freiburg vs Nữ Bayern Munich
 • Tip Nữ Sc Freiburg vs Nữ Bayern Munich
18/02/2018 22:59 Vòng (KT) [6]Nữ Hoffenheim 0 - 1 0 - 1 Nữ Wolfsburg[1]
 • Diễn biến Nữ Hoffenheim vs Nữ Wolfsburg
 • Đội hình Nữ Hoffenheim vs Nữ Wolfsburg
 • Video Nữ Hoffenheim vs Nữ Wolfsburg
 • Tip Nữ Hoffenheim vs Nữ Wolfsburg
18/02/2018 20:00 Vòng (KT) [12]Nữ Fcr 2001 Duisburg 2 - 1 1 - 1 Nữ Sc Freiburg[2]
 • Diễn biến Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Sc Freiburg
 • Đội hình Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Sc Freiburg
 • Video Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Sc Freiburg
 • Tip Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Sc Freiburg
18/02/2018 20:00 Vòng (KT) [11]Nữ Ff Usv Jena 0 - 5 0 - 1 Nữ Turbine Potsdam[4]
 • Diễn biến Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Turbine Potsdam
 • Đội hình Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Turbine Potsdam
 • Video Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Turbine Potsdam
 • Tip Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Turbine Potsdam
18/02/2018 20:00 Vòng (KT) [3]Nữ Bayern Munich 2 - 1 0 - 1 Nữ Sg Essen Schonebeck[7]
 • Diễn biến Nữ Bayern Munich vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Đội hình Nữ Bayern Munich vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Video Nữ Bayern Munich vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Tip Nữ Bayern Munich vs Nữ Sg Essen Schonebeck
11/02/2018 20:00 Vòng (KT) [5]Nữ Eintracht Frankfurt 0 - 1 0 - 0 Nữ Sg Essen Schonebeck[8]
 • Diễn biến Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Đội hình Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Video Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Tip Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Sg Essen Schonebeck
11/02/2018 20:00 Vòng (KT) [11]Nữ Ff Usv Jena 3 - 0 1 - 0 Nữ Fcr 2001 Duisburg[12]
 • Diễn biến Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Đội hình Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Video Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Tip Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
04/02/2018 20:00 Vòng (KT) [7]Nữ Sg Essen Schonebeck 0 - 3 0 - 1 Nữ Sc Freiburg[3]
 • Diễn biến Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Sc Freiburg
 • Đội hình Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Sc Freiburg
 • Video Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Sc Freiburg
 • Tip Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Sc Freiburg
04/02/2018 17:00 Vòng (KT) [12]Nữ Fcr 2001 Duisburg 0 - 2 0 - 1 Nữ Sc Sand[8]
 • Diễn biến Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Sc Sand
 • Đội hình Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Sc Sand
 • Video Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Sc Sand
 • Tip Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Sc Sand
17/12/2017 20:00 Vòng [7]Nữ Sg Essen Schonebeck ?-? ?-? Nữ Sc Freiburg[2]
 • Diễn biến Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Sc Freiburg
 • Đội hình Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Sc Freiburg
 • Video Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Sc Freiburg
 • Tip Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Sc Freiburg
17/12/2017 20:00 Vòng (KT) [3]Nữ Bayern Munich 3 - 0 1 - 0 Nữ Eintracht Frankfurt[4]
 • Diễn biến Nữ Bayern Munich vs Nữ Eintracht Frankfurt
 • Đội hình Nữ Bayern Munich vs Nữ Eintracht Frankfurt
 • Video Nữ Bayern Munich vs Nữ Eintracht Frankfurt
 • Tip Nữ Bayern Munich vs Nữ Eintracht Frankfurt
17/12/2017 19:00 Vòng  Hoãn [11]Nữ Ff Usv Jena ?-? ?-? Nữ Fcr 2001 Duisburg[12]
 • Diễn biến Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Đội hình Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Video Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Tip Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
17/12/2017 17:00 Vòng (KT) [8]Nữ Sc Sand 1 - 2 0 - 1 Nữ Turbine Potsdam[5]
 • Diễn biến Nữ Sc Sand vs Nữ Turbine Potsdam
 • Đội hình Nữ Sc Sand vs Nữ Turbine Potsdam
 • Video Nữ Sc Sand vs Nữ Turbine Potsdam
 • Tip Nữ Sc Sand vs Nữ Turbine Potsdam
12/12/2017 00:00 Vòng (KT) [1]Nữ Wolfsburg 3 - 1 3 - 1 Nữ Bayern Munich[2]
 • Diễn biến Nữ Wolfsburg vs Nữ Bayern Munich
 • Đội hình Nữ Wolfsburg vs Nữ Bayern Munich
 • Video Nữ Wolfsburg vs Nữ Bayern Munich
 • Tip Nữ Wolfsburg vs Nữ Bayern Munich
10/12/2017 20:00 Vòng  Hoãn [4]Nữ Eintracht Frankfurt ?-? ?-? Nữ Sg Essen Schonebeck[7]
 • Diễn biến Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Đội hình Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Video Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Tip Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Sg Essen Schonebeck
10/12/2017 20:00 Vòng (KT) [5]Nữ Turbine Potsdam 2 - 0 1 - 0 Nữ Hoffenheim[6]
 • Diễn biến Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Hoffenheim
 • Đội hình Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Hoffenheim
 • Video Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Hoffenheim
 • Tip Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Hoffenheim
10/12/2017 17:00 Vòng (KT) [3]Nữ Sc Freiburg 5 - 0 2 - 0 Nữ Ff Usv Jena[11]
 • Diễn biến Nữ Sc Freiburg vs Nữ Ff Usv Jena
 • Đội hình Nữ Sc Freiburg vs Nữ Ff Usv Jena
 • Video Nữ Sc Freiburg vs Nữ Ff Usv Jena
 • Tip Nữ Sc Freiburg vs Nữ Ff Usv Jena
10/12/2017 17:00 Vòng [12]Nữ Fcr 2001 Duisburg ?-? ?-? Nữ Sc Sand[8]
 • Diễn biến Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Sc Sand
 • Đội hình Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Sc Sand
 • Video Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Sc Sand
 • Tip Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Sc Sand
19/11/2017 21:00 Vòng (KT) [5]Nữ Sg Essen Schonebeck 0 - 4 0 - 2 Nữ Wolfsburg[2]
 • Diễn biến Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Wolfsburg
 • Đội hình Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Wolfsburg
 • Video Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Wolfsburg
 • Tip Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Wolfsburg
19/11/2017 20:00 Vòng (KT) [1]Nữ Sc Freiburg 0 - 3 0 - 1 Nữ Eintracht Frankfurt[4]
 • Diễn biến Nữ Sc Freiburg vs Nữ Eintracht Frankfurt
 • Đội hình Nữ Sc Freiburg vs Nữ Eintracht Frankfurt
 • Video Nữ Sc Freiburg vs Nữ Eintracht Frankfurt
 • Tip Nữ Sc Freiburg vs Nữ Eintracht Frankfurt
19/11/2017 17:00 Vòng (KT) [8]Nữ Sc Sand 1 - 0 0 - 0 Nữ Ff Usv Jena[11]
 • Diễn biến Nữ Sc Sand vs Nữ Ff Usv Jena
 • Đội hình Nữ Sc Sand vs Nữ Ff Usv Jena
 • Video Nữ Sc Sand vs Nữ Ff Usv Jena
 • Tip Nữ Sc Sand vs Nữ Ff Usv Jena
19/11/2017 17:00 Vòng (KT) [7]Nữ Hoffenheim 1 - 0 1 - 0 Nữ Fcr 2001 Duisburg[12]
 • Diễn biến Nữ Hoffenheim vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Đội hình Nữ Hoffenheim vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Video Nữ Hoffenheim vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Tip Nữ Hoffenheim vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
12/11/2017 21:30 Vòng (KT) [3]Nữ Wolfsburg 1 - 0 1 - 0 Nữ Eintracht Frankfurt[4]
 • Diễn biến Nữ Wolfsburg vs Nữ Eintracht Frankfurt
 • Đội hình Nữ Wolfsburg vs Nữ Eintracht Frankfurt
 • Video Nữ Wolfsburg vs Nữ Eintracht Frankfurt
 • Tip Nữ Wolfsburg vs Nữ Eintracht Frankfurt
12/11/2017 19:35 Vòng (KT) [6]Nữ Turbine Potsdam 2 - 2 0 - 1 Nữ Bayern Munich[2]
 • Diễn biến Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Bayern Munich
 • Đội hình Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Bayern Munich
 • Video Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Bayern Munich
 • Tip Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Bayern Munich
12/11/2017 17:00 Vòng (KT) [11]Nữ Ff Usv Jena 0 - 3 0 - 2 Nữ Hoffenheim[8]
 • Diễn biến Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Hoffenheim
 • Đội hình Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Hoffenheim
 • Video Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Hoffenheim
 • Tip Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Hoffenheim
12/11/2017 17:00 Vòng (KT) [7]Nữ Sc Sand 2 - 2 1 - 0 Nữ Sc Freiburg[1]
 • Diễn biến Nữ Sc Sand vs Nữ Sc Freiburg
 • Đội hình Nữ Sc Sand vs Nữ Sc Freiburg
 • Video Nữ Sc Sand vs Nữ Sc Freiburg
 • Tip Nữ Sc Sand vs Nữ Sc Freiburg
05/11/2017 20:00 Vòng (KT) [3]Nữ Bayern Munich 3 - 1 2 - 1 Nữ Fcr 2001 Duisburg[11]
 • Diễn biến Nữ Bayern Munich vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Đội hình Nữ Bayern Munich vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Video Nữ Bayern Munich vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Tip Nữ Bayern Munich vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 25/02/2018 07:34
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác