Bong da

Kết quả bóng đá Nhật Bản JFL

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
16/07/2018 12:00 Vòng 17 (KT) [5]Nara Club 0 - 1 0 - 0 Sony Sendai FC[4]
 • Diễn biến Nara Club vs Sony Sendai FC
 • Đội hình Nara Club vs Sony Sendai FC
 • Video Nara Club vs Sony Sendai FC
 • Tip Nara Club vs Sony Sendai FC
15/07/2018 16:00 Vòng 17 (KT) [1]Honda 3 - 0 2 - 0 Verspah Oita[12]
 • Diễn biến Honda vs Verspah Oita
 • Đội hình Honda vs Verspah Oita
 • Video Honda vs Verspah Oita
 • Tip Honda vs Verspah Oita
15/07/2018 14:00 Vòng 17 (KT) [6]Imabari FC 2 - 2 1 - 0 Veertien Kuwana[9]
 • Diễn biến Imabari FC vs Veertien Kuwana
 • Đội hình Imabari FC vs Veertien Kuwana
 • Video Imabari FC vs Veertien Kuwana
 • Tip Imabari FC vs Veertien Kuwana
15/07/2018 13:00 Vòng 17 (KT) [7]Yokogawa Musashino 0 - 0 0 - 0 Maruyasu Industries[14]
 • Diễn biến Yokogawa Musashino vs Maruyasu Industries
 • Đội hình Yokogawa Musashino vs Maruyasu Industries
 • Video Yokogawa Musashino vs Maruyasu Industries
 • Tip Yokogawa Musashino vs Maruyasu Industries
14/07/2018 15:00 Vòng 17 (KT) Ryutsu Keizai University 0 - 2 0 - 1 Vanraure Hachinohe
 • Diễn biến Ryutsu Keizai University vs Vanraure Hachinohe
 • Đội hình Ryutsu Keizai University vs Vanraure Hachinohe
 • Video Ryutsu Keizai University vs Vanraure Hachinohe
 • Tip Ryutsu Keizai University vs Vanraure Hachinohe
14/07/2018 11:00 Vòng 17 (KT) Reinmeer Aomori 2 - 2 1 - 1 Honda Lock SC
 • Diễn biến Reinmeer Aomori vs Honda Lock SC
 • Đội hình Reinmeer Aomori vs Honda Lock SC
 • Video Reinmeer Aomori vs Honda Lock SC
 • Tip Reinmeer Aomori vs Honda Lock SC
08/07/2018 16:00 Vòng 16 (KT) [14]Maruyasu Industries 1 - 3 0 - 0 Honda Lock SC[11]
 • Diễn biến Maruyasu Industries vs Honda Lock SC
 • Đội hình Maruyasu Industries vs Honda Lock SC
 • Video Maruyasu Industries vs Honda Lock SC
 • Tip Maruyasu Industries vs Honda Lock SC
08/07/2018 13:00 Vòng 16 (KT) [9]Veertien Kuwana 2 - 1 0 - 0 Osaka[2]
 • Diễn biến Veertien Kuwana vs Osaka
 • Đội hình Veertien Kuwana vs Osaka
 • Video Veertien Kuwana vs Osaka
 • Tip Veertien Kuwana vs Osaka
08/07/2018 12:00 Vòng 16 (KT) Tegevajaro Miyazaki 1 - 1 0 - 0 Nara Club
 • Diễn biến Tegevajaro Miyazaki vs Nara Club
 • Đội hình Tegevajaro Miyazaki vs Nara Club
 • Video Tegevajaro Miyazaki vs Nara Club
 • Tip Tegevajaro Miyazaki vs Nara Club
08/07/2018 11:00 Vòng 16 (KT) [3]Vanraure Hachinohe 1 - 0 1 - 0 Yokogawa Musashino[4]
 • Diễn biến Vanraure Hachinohe vs Yokogawa Musashino
 • Đội hình Vanraure Hachinohe vs Yokogawa Musashino
 • Video Vanraure Hachinohe vs Yokogawa Musashino
 • Tip Vanraure Hachinohe vs Yokogawa Musashino
08/07/2018 11:00 Vòng 16 (KT) Cobaltore Onagawa 0 - 2 0 - 0 Honda
 • Diễn biến Cobaltore Onagawa vs Honda
 • Đội hình Cobaltore Onagawa vs Honda
 • Video Cobaltore Onagawa vs Honda
 • Tip Cobaltore Onagawa vs Honda
07/07/2018 11:00 Vòng 16 (KT) Reinmeer Aomori 2 - 2 0 - 0 Mio Biwako Shiga
 • Diễn biến Reinmeer Aomori vs Mio Biwako Shiga
 • Đội hình Reinmeer Aomori vs Mio Biwako Shiga
 • Video Reinmeer Aomori vs Mio Biwako Shiga
 • Tip Reinmeer Aomori vs Mio Biwako Shiga
07/07/2018 11:00 Vòng 16 (KT) Sony Sendai FC 4 - 1 2 - 0 Ryutsu Keizai University
 • Diễn biến Sony Sendai FC vs Ryutsu Keizai University
 • Đội hình Sony Sendai FC vs Ryutsu Keizai University
 • Video Sony Sendai FC vs Ryutsu Keizai University
 • Tip Sony Sendai FC vs Ryutsu Keizai University
07/07/2018 11:00 Vòng 16 (KT) Verspah Oita 0 - 2 0 - 0 Imabari FC
 • Diễn biến Verspah Oita vs Imabari FC
 • Đội hình Verspah Oita vs Imabari FC
 • Video Verspah Oita vs Imabari FC
 • Tip Verspah Oita vs Imabari FC
01/07/2018 15:00 Vòng 15 (KT) [14]Maruyasu Industries 0 - 0 0 - 0 Vanraure Hachinohe[4]
 • Diễn biến Maruyasu Industries vs Vanraure Hachinohe
 • Đội hình Maruyasu Industries vs Vanraure Hachinohe
 • Video Maruyasu Industries vs Vanraure Hachinohe
 • Tip Maruyasu Industries vs Vanraure Hachinohe
01/07/2018 11:00 Vòng 15 (KT) [3]Sony Sendai FC 2 - 3 1 - 0 Yokogawa Musashino[6]
 • Diễn biến Sony Sendai FC vs Yokogawa Musashino
 • Đội hình Sony Sendai FC vs Yokogawa Musashino
 • Video Sony Sendai FC vs Yokogawa Musashino
 • Tip Sony Sendai FC vs Yokogawa Musashino
01/07/2018 11:00 Vòng 15 (KT) [9]Veertien Kuwana 0 - 0 0 - 0 Nara Club[5]
 • Diễn biến Veertien Kuwana vs Nara Club
 • Đội hình Veertien Kuwana vs Nara Club
 • Video Veertien Kuwana vs Nara Club
 • Tip Veertien Kuwana vs Nara Club
01/07/2018 11:00 Vòng 15 (KT) [12]Verspah Oita 1 - 1 0 - 1 Osaka[2]
 • Diễn biến Verspah Oita vs Osaka
 • Đội hình Verspah Oita vs Osaka
 • Video Verspah Oita vs Osaka
 • Tip Verspah Oita vs Osaka
01/07/2018 11:00 Vòng 15 (KT) Cobaltore Onagawa 0 - 0 0 - 0 Imabari FC
 • Diễn biến Cobaltore Onagawa vs Imabari FC
 • Đội hình Cobaltore Onagawa vs Imabari FC
 • Video Cobaltore Onagawa vs Imabari FC
 • Tip Cobaltore Onagawa vs Imabari FC
01/07/2018 11:00 Vòng 15 (KT) Tegevajaro Miyazaki 2 - 1 1 - 0 Ryutsu Keizai University
 • Diễn biến Tegevajaro Miyazaki vs Ryutsu Keizai University
 • Đội hình Tegevajaro Miyazaki vs Ryutsu Keizai University
 • Video Tegevajaro Miyazaki vs Ryutsu Keizai University
 • Tip Tegevajaro Miyazaki vs Ryutsu Keizai University
30/06/2018 11:00 Vòng 15 (KT) [11]Honda Lock SC 1 - 1 0 - 0 Mio Biwako Shiga[10]
 • Diễn biến Honda Lock SC vs Mio Biwako Shiga
 • Đội hình Honda Lock SC vs Mio Biwako Shiga
 • Video Honda Lock SC vs Mio Biwako Shiga
 • Tip Honda Lock SC vs Mio Biwako Shiga
30/06/2018 11:00 Vòng 15 (KT) Reinmeer Aomori 1 - 2 1 - 1 Honda
 • Diễn biến Reinmeer Aomori vs Honda
 • Đội hình Reinmeer Aomori vs Honda
 • Video Reinmeer Aomori vs Honda
 • Tip Reinmeer Aomori vs Honda
24/06/2018 11:00 Vòng 14 (KT) [3]Vanraure Hachinohe 1 - 2 0 - 1 Sony Sendai FC[5]
 • Diễn biến Vanraure Hachinohe vs Sony Sendai FC
 • Đội hình Vanraure Hachinohe vs Sony Sendai FC
 • Video Vanraure Hachinohe vs Sony Sendai FC
 • Tip Vanraure Hachinohe vs Sony Sendai FC
24/06/2018 11:00 Vòng 14 (KT) [6]Nara Club 3 - 1 2 - 0 Verspah Oita[12]
 • Diễn biến Nara Club vs Verspah Oita
 • Đội hình Nara Club vs Verspah Oita
 • Video Nara Club vs Verspah Oita
 • Tip Nara Club vs Verspah Oita
24/06/2018 11:00 Vòng 14 (KT) [15]Ryutsu Keizai University 0 - 2 0 - 2 Veertien Kuwana[9]
 • Diễn biến Ryutsu Keizai University vs Veertien Kuwana
 • Đội hình Ryutsu Keizai University vs Veertien Kuwana
 • Video Ryutsu Keizai University vs Veertien Kuwana
 • Tip Ryutsu Keizai University vs Veertien Kuwana
24/06/2018 11:00 Vòng 14 (KT) [11]Mio Biwako Shiga 1 - 0 0 - 0 Maruyasu Industries[14]
 • Diễn biến Mio Biwako Shiga vs Maruyasu Industries
 • Đội hình Mio Biwako Shiga vs Maruyasu Industries
 • Video Mio Biwako Shiga vs Maruyasu Industries
 • Tip Mio Biwako Shiga vs Maruyasu Industries
24/06/2018 11:00 Vòng 14 (KT) Imabari FC 2 - 3 1 - 1 Reinmeer Aomori
 • Diễn biến Imabari FC vs Reinmeer Aomori
 • Đội hình Imabari FC vs Reinmeer Aomori
 • Video Imabari FC vs Reinmeer Aomori
 • Tip Imabari FC vs Reinmeer Aomori
24/06/2018 11:00 Vòng 14 (KT) Yokogawa Musashino 3 - 0 1 - 0 Tegevajaro Miyazaki
 • Diễn biến Yokogawa Musashino vs Tegevajaro Miyazaki
 • Đội hình Yokogawa Musashino vs Tegevajaro Miyazaki
 • Video Yokogawa Musashino vs Tegevajaro Miyazaki
 • Tip Yokogawa Musashino vs Tegevajaro Miyazaki
23/06/2018 11:00 Vòng 14 (KT) [1]Honda 2 - 0 1 - 0 Honda Lock SC[10]
 • Diễn biến Honda vs Honda Lock SC
 • Đội hình Honda vs Honda Lock SC
 • Video Honda vs Honda Lock SC
 • Tip Honda vs Honda Lock SC
23/06/2018 11:00 Vòng 14 (KT) Osaka 3 - 0 1 - 0 Cobaltore Onagawa
 • Diễn biến Osaka vs Cobaltore Onagawa
 • Đội hình Osaka vs Cobaltore Onagawa
 • Video Osaka vs Cobaltore Onagawa
 • Tip Osaka vs Cobaltore Onagawa
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáJapan football league JFL
Cập nhật lúc: 18/07/2018 04:32
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác