Bong da

Kết quả bóng đá Nhật Bản JFL

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
18/11/2018 11:01 Vòng (KT) [6]Yokogawa Musashino 2 - 0 2 - 0 Veertien Kuwana[11]
 • Diễn biến Yokogawa Musashino vs Veertien Kuwana
 • Đội hình Yokogawa Musashino vs Veertien Kuwana
 • Video Yokogawa Musashino vs Veertien Kuwana
 • Tip Yokogawa Musashino vs Veertien Kuwana
18/11/2018 11:00 Vòng (KT) [1]Honda 5 - 2 3 - 0 Mio Biwako Shiga[7]
 • Diễn biến Honda vs Mio Biwako Shiga
 • Đội hình Honda vs Mio Biwako Shiga
 • Video Honda vs Mio Biwako Shiga
 • Tip Honda vs Mio Biwako Shiga
18/11/2018 11:00 Vòng (KT) [4]Sony Sendai FC 3 - 0 3 - 0 Maruyasu Industries[13]
 • Diễn biến Sony Sendai FC vs Maruyasu Industries
 • Đội hình Sony Sendai FC vs Maruyasu Industries
 • Video Sony Sendai FC vs Maruyasu Industries
 • Tip Sony Sendai FC vs Maruyasu Industries
18/11/2018 11:00 Vòng (KT) [2]Osaka 1 - 0 0 - 0 Reinmeer Aomori[9]
 • Diễn biến Osaka vs Reinmeer Aomori
 • Đội hình Osaka vs Reinmeer Aomori
 • Video Osaka vs Reinmeer Aomori
 • Tip Osaka vs Reinmeer Aomori
18/11/2018 11:00 Vòng (KT) [3]Vanraure Hachinohe 3 - 1 1 - 1 Tegevajaro Miyazaki[12]
 • Diễn biến Vanraure Hachinohe vs Tegevajaro Miyazaki
 • Đội hình Vanraure Hachinohe vs Tegevajaro Miyazaki
 • Video Vanraure Hachinohe vs Tegevajaro Miyazaki
 • Tip Vanraure Hachinohe vs Tegevajaro Miyazaki
18/11/2018 11:00 Vòng (KT) [5]Imabari FC 1 - 1 0 - 1 Honda Lock SC[14]
 • Diễn biến Imabari FC vs Honda Lock SC
 • Đội hình Imabari FC vs Honda Lock SC
 • Video Imabari FC vs Honda Lock SC
 • Tip Imabari FC vs Honda Lock SC
18/11/2018 11:00 Vòng (KT) [8]Nara Club 3 - 1 2 - 0 Cobaltore Onagawa[16]
 • Diễn biến Nara Club vs Cobaltore Onagawa
 • Đội hình Nara Club vs Cobaltore Onagawa
 • Video Nara Club vs Cobaltore Onagawa
 • Tip Nara Club vs Cobaltore Onagawa
18/11/2018 11:00 Vòng (KT) [15]Ryutsu Keizai University 0 - 2 0 - 1 Verspah Oita[10]
 • Diễn biến Ryutsu Keizai University vs Verspah Oita
 • Đội hình Ryutsu Keizai University vs Verspah Oita
 • Video Ryutsu Keizai University vs Verspah Oita
 • Tip Ryutsu Keizai University vs Verspah Oita
11/11/2018 11:00 Vòng (KT) [10]Veertien Kuwana 1 - 3 0 - 1 Vanraure Hachinohe[3]
 • Diễn biến Veertien Kuwana vs Vanraure Hachinohe
 • Đội hình Veertien Kuwana vs Vanraure Hachinohe
 • Video Veertien Kuwana vs Vanraure Hachinohe
 • Tip Veertien Kuwana vs Vanraure Hachinohe
11/11/2018 11:00 Vòng [8]Nara Club ?-? ?-? Reinmeer Aomori[11]
 • Diễn biến Nara Club vs Reinmeer Aomori
 • Đội hình Nara Club vs Reinmeer Aomori
 • Video Nara Club vs Reinmeer Aomori
 • Tip Nara Club vs Reinmeer Aomori
11/11/2018 11:00 Vòng [14]Honda Lock SC ?-? ?-? Osaka[2]
 • Diễn biến Honda Lock SC vs Osaka
 • Đội hình Honda Lock SC vs Osaka
 • Video Honda Lock SC vs Osaka
 • Tip Honda Lock SC vs Osaka
11/11/2018 11:00 Vòng [7]Mio Biwako Shiga ?-? ?-? Imabari FC[4]
 • Diễn biến Mio Biwako Shiga vs Imabari FC
 • Đội hình Mio Biwako Shiga vs Imabari FC
 • Video Mio Biwako Shiga vs Imabari FC
 • Tip Mio Biwako Shiga vs Imabari FC
11/11/2018 11:00 Vòng [16]Cobaltore Onagawa ?-? ?-? Ryutsu Keizai University[15]
 • Diễn biến Cobaltore Onagawa vs Ryutsu Keizai University
 • Đội hình Cobaltore Onagawa vs Ryutsu Keizai University
 • Video Cobaltore Onagawa vs Ryutsu Keizai University
 • Tip Cobaltore Onagawa vs Ryutsu Keizai University
10/11/2018 12:00 Vòng (KT) [13]Maruyasu Industries 1 - 1 1 - 1 Honda[1]
 • Diễn biến Maruyasu Industries vs Honda
 • Đội hình Maruyasu Industries vs Honda
 • Video Maruyasu Industries vs Honda
 • Tip Maruyasu Industries vs Honda
10/11/2018 11:00 Vòng (KT) [9]Verspah Oita 0 - 1 0 - 0 Yokogawa Musashino[6]
 • Diễn biến Verspah Oita vs Yokogawa Musashino
 • Đội hình Verspah Oita vs Yokogawa Musashino
 • Video Verspah Oita vs Yokogawa Musashino
 • Tip Verspah Oita vs Yokogawa Musashino
10/11/2018 11:00 Vòng [12]Tegevajaro Miyazaki ?-? ?-? Sony Sendai FC[5]
 • Diễn biến Tegevajaro Miyazaki vs Sony Sendai FC
 • Đội hình Tegevajaro Miyazaki vs Sony Sendai FC
 • Video Tegevajaro Miyazaki vs Sony Sendai FC
 • Tip Tegevajaro Miyazaki vs Sony Sendai FC
04/11/2018 11:00 Vòng [14]Honda Lock SC ?-? ?-? Tegevajaro Miyazaki[12]
 • Diễn biến Honda Lock SC vs Tegevajaro Miyazaki
 • Đội hình Honda Lock SC vs Tegevajaro Miyazaki
 • Video Honda Lock SC vs Tegevajaro Miyazaki
 • Tip Honda Lock SC vs Tegevajaro Miyazaki
04/11/2018 11:00 Vòng (KT) [4]Imabari FC 3 - 0 1 - 0 Yokogawa Musashino[6]
 • Diễn biến Imabari FC vs Yokogawa Musashino
 • Đội hình Imabari FC vs Yokogawa Musashino
 • Video Imabari FC vs Yokogawa Musashino
 • Tip Imabari FC vs Yokogawa Musashino
04/11/2018 11:00 Vòng [3]Osaka ?-? ?-? Ryutsu Keizai University[15]
 • Diễn biến Osaka vs Ryutsu Keizai University
 • Đội hình Osaka vs Ryutsu Keizai University
 • Video Osaka vs Ryutsu Keizai University
 • Tip Osaka vs Ryutsu Keizai University
03/11/2018 11:00 Vòng (KT) [1]Honda 1 - 1 0 - 1 Vanraure Hachinohe[2]
 • Diễn biến Honda vs Vanraure Hachinohe
 • Đội hình Honda vs Vanraure Hachinohe
 • Video Honda vs Vanraure Hachinohe
 • Tip Honda vs Vanraure Hachinohe
03/11/2018 11:00 Vòng (KT) [9]Reinmeer Aomori 1 - 2 1 - 0 Veertien Kuwana[11]
 • Diễn biến Reinmeer Aomori vs Veertien Kuwana
 • Đội hình Reinmeer Aomori vs Veertien Kuwana
 • Video Reinmeer Aomori vs Veertien Kuwana
 • Tip Reinmeer Aomori vs Veertien Kuwana
03/11/2018 11:00 Vòng (KT) [13]Maruyasu Industries 1 - 2 0 - 0 Nara Club[8]
 • Diễn biến Maruyasu Industries vs Nara Club
 • Đội hình Maruyasu Industries vs Nara Club
 • Video Maruyasu Industries vs Nara Club
 • Tip Maruyasu Industries vs Nara Club
03/11/2018 11:00 Vòng (KT) [7]Mio Biwako Shiga 1 - 3 1 - 0 Sony Sendai FC[5]
 • Diễn biến Mio Biwako Shiga vs Sony Sendai FC
 • Đội hình Mio Biwako Shiga vs Sony Sendai FC
 • Video Mio Biwako Shiga vs Sony Sendai FC
 • Tip Mio Biwako Shiga vs Sony Sendai FC
03/11/2018 11:00 Vòng (KT) [16]Cobaltore Onagawa 0 - 2 0 - 1 Verspah Oita[10]
 • Diễn biến Cobaltore Onagawa vs Verspah Oita
 • Đội hình Cobaltore Onagawa vs Verspah Oita
 • Video Cobaltore Onagawa vs Verspah Oita
 • Tip Cobaltore Onagawa vs Verspah Oita
28/10/2018 14:00 Vòng (KT) [10]Verspah Oita 0 - 2 0 - 1 Maruyasu Industries[13]
 • Diễn biến Verspah Oita vs Maruyasu Industries
 • Đội hình Verspah Oita vs Maruyasu Industries
 • Video Verspah Oita vs Maruyasu Industries
 • Tip Verspah Oita vs Maruyasu Industries
28/10/2018 11:00 Vòng (KT) [11]Veertien Kuwana 2 - 2 0 - 0 Cobaltore Onagawa[16]
 • Diễn biến Veertien Kuwana vs Cobaltore Onagawa
 • Đội hình Veertien Kuwana vs Cobaltore Onagawa
 • Video Veertien Kuwana vs Cobaltore Onagawa
 • Tip Veertien Kuwana vs Cobaltore Onagawa
28/10/2018 11:00 Vòng (KT) [12]Tegevajaro Miyazaki 6 - 3 2 - 2 Reinmeer Aomori[9]
 • Diễn biến Tegevajaro Miyazaki vs Reinmeer Aomori
 • Đội hình Tegevajaro Miyazaki vs Reinmeer Aomori
 • Video Tegevajaro Miyazaki vs Reinmeer Aomori
 • Tip Tegevajaro Miyazaki vs Reinmeer Aomori
28/10/2018 11:00 Vòng (KT) [2]Vanraure Hachinohe 1 - 0 0 - 0 Mio Biwako Shiga[5]
 • Diễn biến Vanraure Hachinohe vs Mio Biwako Shiga
 • Đội hình Vanraure Hachinohe vs Mio Biwako Shiga
 • Video Vanraure Hachinohe vs Mio Biwako Shiga
 • Tip Vanraure Hachinohe vs Mio Biwako Shiga
28/10/2018 11:00 Vòng (KT) [15]Ryutsu Keizai University 0 - 7 0 - 3 Imabari FC[6]
 • Diễn biến Ryutsu Keizai University vs Imabari FC
 • Đội hình Ryutsu Keizai University vs Imabari FC
 • Video Ryutsu Keizai University vs Imabari FC
 • Tip Ryutsu Keizai University vs Imabari FC
27/10/2018 15:00 Vòng (KT) [8]Nara Club 0 - 2 0 - 1 Osaka[3]
 • Diễn biến Nara Club vs Osaka
 • Đội hình Nara Club vs Osaka
 • Video Nara Club vs Osaka
 • Tip Nara Club vs Osaka
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáJapan football league JFL
Cập nhật lúc: 19/11/2018 07:34
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->