Bong da

Kết quả bóng đá Nhật Bản JFL

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
15/04/2018 11:00 Vòng (KT) [16]Sony Sendai FC 1 - 1 0 - 1 Mio Biwako Shiga[9]
 • Diễn biến Sony Sendai FC vs Mio Biwako Shiga
 • Đội hình Sony Sendai FC vs Mio Biwako Shiga
 • Video Sony Sendai FC vs Mio Biwako Shiga
 • Tip Sony Sendai FC vs Mio Biwako Shiga
15/04/2018 11:00 Vòng (KT) [5]Vanraure Hachinohe 1 - 2 0 - 2 Honda[1]
 • Diễn biến Vanraure Hachinohe vs Honda
 • Đội hình Vanraure Hachinohe vs Honda
 • Video Vanraure Hachinohe vs Honda
 • Tip Vanraure Hachinohe vs Honda
15/04/2018 11:00 Vòng (KT) [7]Nara Club 1 - 2 0 - 1 Maruyasu Industries[12]
 • Diễn biến Nara Club vs Maruyasu Industries
 • Đội hình Nara Club vs Maruyasu Industries
 • Video Nara Club vs Maruyasu Industries
 • Tip Nara Club vs Maruyasu Industries
15/04/2018 11:00 Vòng (KT) [10]Ryutsu Keizai University 0 - 1 0 - 0 Osaka[6]
 • Diễn biến Ryutsu Keizai University vs Osaka
 • Đội hình Ryutsu Keizai University vs Osaka
 • Video Ryutsu Keizai University vs Osaka
 • Tip Ryutsu Keizai University vs Osaka
15/04/2018 11:00 Vòng (KT) [2]Yokogawa Musashino 1 - 0 0 - 0 Imabari FC[4]
 • Diễn biến Yokogawa Musashino vs Imabari FC
 • Đội hình Yokogawa Musashino vs Imabari FC
 • Video Yokogawa Musashino vs Imabari FC
 • Tip Yokogawa Musashino vs Imabari FC
08/04/2018 11:00 Vòng (KT) [3]Osaka 0 - 1 0 - 0 Yokogawa Musashino[4]
 • Diễn biến Osaka vs Yokogawa Musashino
 • Đội hình Osaka vs Yokogawa Musashino
 • Video Osaka vs Yokogawa Musashino
 • Tip Osaka vs Yokogawa Musashino
08/04/2018 11:00 Vòng [2]Imabari FC ?-? ?-? Vanraure Hachinohe[6]
 • Diễn biến Imabari FC vs Vanraure Hachinohe
 • Đội hình Imabari FC vs Vanraure Hachinohe
 • Video Imabari FC vs Vanraure Hachinohe
 • Tip Imabari FC vs Vanraure Hachinohe
08/04/2018 11:00 Vòng (KT) [5]Nara Club 1 - 2 0 - 0 Ryutsu Keizai University[14]
 • Diễn biến Nara Club vs Ryutsu Keizai University
 • Đội hình Nara Club vs Ryutsu Keizai University
 • Video Nara Club vs Ryutsu Keizai University
 • Tip Nara Club vs Ryutsu Keizai University
08/04/2018 11:00 Vòng [8]Honda Lock SC ?-? ?-? Veertien Kuwana[10]
 • Diễn biến Honda Lock SC vs Veertien Kuwana
 • Đội hình Honda Lock SC vs Veertien Kuwana
 • Video Honda Lock SC vs Veertien Kuwana
 • Tip Honda Lock SC vs Veertien Kuwana
07/04/2018 11:00 Vòng (KT) [1]Honda 2 - 2 0 - 1 Sony Sendai FC[15]
 • Diễn biến Honda vs Sony Sendai FC
 • Đội hình Honda vs Sony Sendai FC
 • Video Honda vs Sony Sendai FC
 • Tip Honda vs Sony Sendai FC
01/04/2018 14:30 Vòng (KT) [17]Verspah Oita 0 - 1 0 - 1 Honda Lock SC[7]
 • Diễn biến Verspah Oita vs Honda Lock SC
 • Đội hình Verspah Oita vs Honda Lock SC
 • Video Verspah Oita vs Honda Lock SC
 • Tip Verspah Oita vs Honda Lock SC
01/04/2018 11:00 Vòng [13]Sony Sendai FC ?-? ?-? Imabari FC[4]
 • Diễn biến Sony Sendai FC vs Imabari FC
 • Đội hình Sony Sendai FC vs Imabari FC
 • Video Sony Sendai FC vs Imabari FC
 • Tip Sony Sendai FC vs Imabari FC
01/04/2018 11:00 Vòng [6]Vanraure Hachinohe ?-? ?-? Osaka[2]
 • Diễn biến Vanraure Hachinohe vs Osaka
 • Đội hình Vanraure Hachinohe vs Osaka
 • Video Vanraure Hachinohe vs Osaka
 • Tip Vanraure Hachinohe vs Osaka
01/04/2018 11:00 Vòng (KT) [16]Veertien Kuwana 2 - 0 0 - 0 Mio Biwako Shiga[9]
 • Diễn biến Veertien Kuwana vs Mio Biwako Shiga
 • Đội hình Veertien Kuwana vs Mio Biwako Shiga
 • Video Veertien Kuwana vs Mio Biwako Shiga
 • Tip Veertien Kuwana vs Mio Biwako Shiga
31/03/2018 11:00 Vòng (KT) [14]Ryutsu Keizai University 1 - 1 1 - 1 Maruyasu Industries[12]
 • Diễn biến Ryutsu Keizai University vs Maruyasu Industries
 • Đội hình Ryutsu Keizai University vs Maruyasu Industries
 • Video Ryutsu Keizai University vs Maruyasu Industries
 • Tip Ryutsu Keizai University vs Maruyasu Industries
31/03/2018 11:00 Vòng (KT) [5]Yokogawa Musashino 4 - 1 0 - 0 Nara Club[3]
 • Diễn biến Yokogawa Musashino vs Nara Club
 • Đội hình Yokogawa Musashino vs Nara Club
 • Video Yokogawa Musashino vs Nara Club
 • Tip Yokogawa Musashino vs Nara Club
25/03/2018 11:00 Vòng (KT) [2]Osaka 2 - 1 1 - 0 Sony Sendai FC[12]
 • Diễn biến Osaka vs Sony Sendai FC
 • Đội hình Osaka vs Sony Sendai FC
 • Video Osaka vs Sony Sendai FC
 • Tip Osaka vs Sony Sendai FC
25/03/2018 11:00 Vòng (KT) [4]Nara Club 3 - 1 0 - 0 Vanraure Hachinohe[5]
 • Diễn biến Nara Club vs Vanraure Hachinohe
 • Đội hình Nara Club vs Vanraure Hachinohe
 • Video Nara Club vs Vanraure Hachinohe
 • Tip Nara Club vs Vanraure Hachinohe
25/03/2018 11:00 Vòng (KT) [13]Ryutsu Keizai University 0 - 1 0 - 1 Yokogawa Musashino[6]
 • Diễn biến Ryutsu Keizai University vs Yokogawa Musashino
 • Đội hình Ryutsu Keizai University vs Yokogawa Musashino
 • Video Ryutsu Keizai University vs Yokogawa Musashino
 • Tip Ryutsu Keizai University vs Yokogawa Musashino
24/03/2018 11:00 Vòng (KT) [1]Honda 3 - 0 2 - 0 Veertien Kuwana[15]
 • Diễn biến Honda vs Veertien Kuwana
 • Đội hình Honda vs Veertien Kuwana
 • Video Honda vs Veertien Kuwana
 • Tip Honda vs Veertien Kuwana
24/03/2018 11:00 Vòng (KT) [11]Mio Biwako Shiga 2 - 0 1 - 0 Verspah Oita[17]
 • Diễn biến Mio Biwako Shiga vs Verspah Oita
 • Đội hình Mio Biwako Shiga vs Verspah Oita
 • Video Mio Biwako Shiga vs Verspah Oita
 • Tip Mio Biwako Shiga vs Verspah Oita
18/03/2018 11:00 Vòng (KT) [5]Vanraure Hachinohe 1 - 0 1 - 0 Ryutsu Keizai University[10]
 • Diễn biến Vanraure Hachinohe vs Ryutsu Keizai University
 • Đội hình Vanraure Hachinohe vs Ryutsu Keizai University
 • Video Vanraure Hachinohe vs Ryutsu Keizai University
 • Tip Vanraure Hachinohe vs Ryutsu Keizai University
18/03/2018 11:00 Vòng (KT) [16]Veertien Kuwana 2 - 3 2 - 0 Imabari FC[1]
 • Diễn biến Veertien Kuwana vs Imabari FC
 • Đội hình Veertien Kuwana vs Imabari FC
 • Video Veertien Kuwana vs Imabari FC
 • Tip Veertien Kuwana vs Imabari FC
18/03/2018 11:00 Vòng (KT) [17]Verspah Oita 1 - 5 0 - 1 Honda[3]
 • Diễn biến Verspah Oita vs Honda
 • Đội hình Verspah Oita vs Honda
 • Video Verspah Oita vs Honda
 • Tip Verspah Oita vs Honda
17/03/2018 11:00 Vòng (KT) [11]Sony Sendai FC 2 - 3 2 - 2 Nara Club[4]
 • Diễn biến Sony Sendai FC vs Nara Club
 • Đội hình Sony Sendai FC vs Nara Club
 • Video Sony Sendai FC vs Nara Club
 • Tip Sony Sendai FC vs Nara Club
17/03/2018 11:00 Vòng (KT) [9]Maruyasu Industries 1 - 2 1 - 1 Yokogawa Musashino[15]
 • Diễn biến Maruyasu Industries vs Yokogawa Musashino
 • Đội hình Maruyasu Industries vs Yokogawa Musashino
 • Video Maruyasu Industries vs Yokogawa Musashino
 • Tip Maruyasu Industries vs Yokogawa Musashino
11/03/2018 11:00 Vòng (KT) [8]Imabari FC 4 - 1 0 - 0 Verspah Oita[9]
 • Diễn biến Imabari FC vs Verspah Oita
 • Đội hình Imabari FC vs Verspah Oita
 • Video Imabari FC vs Verspah Oita
 • Tip Imabari FC vs Verspah Oita
11/03/2018 11:00 Vòng [2]Honda Lock SC ?-? ?-? Maruyasu Industries[10]
 • Diễn biến Honda Lock SC vs Maruyasu Industries
 • Đội hình Honda Lock SC vs Maruyasu Industries
 • Video Honda Lock SC vs Maruyasu Industries
 • Tip Honda Lock SC vs Maruyasu Industries
11/03/2018 11:00 Vòng (KT) [5]Ryutsu Keizai University 0 - 0 0 - 0 Sony Sendai FC[3]
 • Diễn biến Ryutsu Keizai University vs Sony Sendai FC
 • Đội hình Ryutsu Keizai University vs Sony Sendai FC
 • Video Ryutsu Keizai University vs Sony Sendai FC
 • Tip Ryutsu Keizai University vs Sony Sendai FC
11/03/2018 11:00 Vòng (KT) [4]Yokogawa Musashino 0 - 1 0 - 1 Vanraure Hachinohe[7]
 • Diễn biến Yokogawa Musashino vs Vanraure Hachinohe
 • Đội hình Yokogawa Musashino vs Vanraure Hachinohe
 • Video Yokogawa Musashino vs Vanraure Hachinohe
 • Tip Yokogawa Musashino vs Vanraure Hachinohe
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáJapan football league JFL
Cập nhật lúc: 16/04/2018 07:34
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác