Bong da

Kết quả bóng đá Nhật Bản JFL

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
17/09/2018 12:00 Vòng (KT) [8]Nara Club 0 - 0 0 - 0 Yokogawa Musashino[5]
 • Diễn biến Nara Club vs Yokogawa Musashino
 • Đội hình Nara Club vs Yokogawa Musashino
 • Video Nara Club vs Yokogawa Musashino
 • Tip Nara Club vs Yokogawa Musashino
16/09/2018 14:00 Vòng (KT) [6]Imabari FC 3 - 0 1 - 0 Sony Sendai FC[3]
 • Diễn biến Imabari FC vs Sony Sendai FC
 • Đội hình Imabari FC vs Sony Sendai FC
 • Video Imabari FC vs Sony Sendai FC
 • Tip Imabari FC vs Sony Sendai FC
16/09/2018 13:00 Vòng [13]Maruyasu Industries ?-? ?-? Ryutsu Keizai University[16]
 • Diễn biến Maruyasu Industries vs Ryutsu Keizai University
 • Đội hình Maruyasu Industries vs Ryutsu Keizai University
 • Video Maruyasu Industries vs Ryutsu Keizai University
 • Tip Maruyasu Industries vs Ryutsu Keizai University
16/09/2018 11:00 Vòng (KT) [11]Reinmeer Aomori 4 - 0 2 - 0 Cobaltore Onagawa[15]
 • Diễn biến Reinmeer Aomori vs Cobaltore Onagawa
 • Đội hình Reinmeer Aomori vs Cobaltore Onagawa
 • Video Reinmeer Aomori vs Cobaltore Onagawa
 • Tip Reinmeer Aomori vs Cobaltore Onagawa
16/09/2018 11:00 Vòng (KT) [7]Mio Biwako Shiga 1 - 0 0 - 0 Veertien Kuwana[9]
 • Diễn biến Mio Biwako Shiga vs Veertien Kuwana
 • Đội hình Mio Biwako Shiga vs Veertien Kuwana
 • Video Mio Biwako Shiga vs Veertien Kuwana
 • Tip Mio Biwako Shiga vs Veertien Kuwana
15/09/2018 16:00 Vòng (KT) [1]Honda 1 - 0 0 - 0 Tegevajaro Miyazaki[12]
 • Diễn biến Honda vs Tegevajaro Miyazaki
 • Đội hình Honda vs Tegevajaro Miyazaki
 • Video Honda vs Tegevajaro Miyazaki
 • Tip Honda vs Tegevajaro Miyazaki
15/09/2018 13:00 Vòng (KT) [14]Honda Lock SC 0 - 1 0 - 0 Verspah Oita[10]
 • Diễn biến Honda Lock SC vs Verspah Oita
 • Đội hình Honda Lock SC vs Verspah Oita
 • Video Honda Lock SC vs Verspah Oita
 • Tip Honda Lock SC vs Verspah Oita
15/09/2018 12:00 Vòng (KT) [4]Osaka 0 - 1 0 - 1 Vanraure Hachinohe[2]
 • Diễn biến Osaka vs Vanraure Hachinohe
 • Đội hình Osaka vs Vanraure Hachinohe
 • Video Osaka vs Vanraure Hachinohe
 • Tip Osaka vs Vanraure Hachinohe
09/09/2018 13:00 Vòng (KT) [5]Yokogawa Musashino 2 - 1 0 - 0 Osaka[4]
 • Diễn biến Yokogawa Musashino vs Osaka
 • Đội hình Yokogawa Musashino vs Osaka
 • Video Yokogawa Musashino vs Osaka
 • Tip Yokogawa Musashino vs Osaka
09/09/2018 13:00 Vòng (KT) [2]Sony Sendai FC 1 - 3 0 - 1 Honda[1]
 • Diễn biến Sony Sendai FC vs Honda
 • Đội hình Sony Sendai FC vs Honda
 • Video Sony Sendai FC vs Honda
 • Tip Sony Sendai FC vs Honda
09/09/2018 11:00 Vòng (KT) [15]Cobaltore Onagawa 0 - 1 0 - 0 Maruyasu Industries[14]
 • Diễn biến Cobaltore Onagawa vs Maruyasu Industries
 • Đội hình Cobaltore Onagawa vs Maruyasu Industries
 • Video Cobaltore Onagawa vs Maruyasu Industries
 • Tip Cobaltore Onagawa vs Maruyasu Industries
09/09/2018 11:00 Vòng (KT) [3]Vanraure Hachinohe 1 - 0 1 - 0 Imabari FC[6]
 • Diễn biến Vanraure Hachinohe vs Imabari FC
 • Đội hình Vanraure Hachinohe vs Imabari FC
 • Video Vanraure Hachinohe vs Imabari FC
 • Tip Vanraure Hachinohe vs Imabari FC
09/09/2018 11:00 Vòng (KT) [10]Reinmeer Aomori 1 - 2 1 - 0 Verspah Oita[11]
 • Diễn biến Reinmeer Aomori vs Verspah Oita
 • Đội hình Reinmeer Aomori vs Verspah Oita
 • Video Reinmeer Aomori vs Verspah Oita
 • Tip Reinmeer Aomori vs Verspah Oita
09/09/2018 11:00 Vòng (KT) [9]Veertien Kuwana 4 - 1 3 - 0 Honda Lock SC[13]
 • Diễn biến Veertien Kuwana vs Honda Lock SC
 • Đội hình Veertien Kuwana vs Honda Lock SC
 • Video Veertien Kuwana vs Honda Lock SC
 • Tip Veertien Kuwana vs Honda Lock SC
09/09/2018 11:00 Vòng (KT) [12]Tegevajaro Miyazaki 0 - 0 0 - 0 Mio Biwako Shiga[7]
 • Diễn biến Tegevajaro Miyazaki vs Mio Biwako Shiga
 • Đội hình Tegevajaro Miyazaki vs Mio Biwako Shiga
 • Video Tegevajaro Miyazaki vs Mio Biwako Shiga
 • Tip Tegevajaro Miyazaki vs Mio Biwako Shiga
08/09/2018 13:00 Vòng (KT) [16]Ryutsu Keizai University 0 - 1 0 - 0 Nara Club[8]
 • Diễn biến Ryutsu Keizai University vs Nara Club
 • Đội hình Ryutsu Keizai University vs Nara Club
 • Video Ryutsu Keizai University vs Nara Club
 • Tip Ryutsu Keizai University vs Nara Club
02/09/2018 13:00 Vòng (KT) [5]Imabari FC 1 - 3 0 - 1 Honda[1]
 • Diễn biến Imabari FC vs Honda
 • Đội hình Imabari FC vs Honda
 • Video Imabari FC vs Honda
 • Tip Imabari FC vs Honda
02/09/2018 13:00 Vòng (KT) [6]Yokogawa Musashino 8 - 2 4 - 0 Cobaltore Onagawa[15]
 • Diễn biến Yokogawa Musashino vs Cobaltore Onagawa
 • Đội hình Yokogawa Musashino vs Cobaltore Onagawa
 • Video Yokogawa Musashino vs Cobaltore Onagawa
 • Tip Yokogawa Musashino vs Cobaltore Onagawa
02/09/2018 12:00 Vòng (KT) [4]Osaka 3 - 2 1 - 1 Mio Biwako Shiga[7]
 • Diễn biến Osaka vs Mio Biwako Shiga
 • Đội hình Osaka vs Mio Biwako Shiga
 • Video Osaka vs Mio Biwako Shiga
 • Tip Osaka vs Mio Biwako Shiga
02/09/2018 12:00 Vòng (KT) [10]Nara Club 0 - 0 0 - 0 Honda Lock SC[12]
 • Diễn biến Nara Club vs Honda Lock SC
 • Đội hình Nara Club vs Honda Lock SC
 • Video Nara Club vs Honda Lock SC
 • Tip Nara Club vs Honda Lock SC
02/09/2018 11:00 Vòng (KT) [3]Sony Sendai FC 5 - 1 2 - 0 Veertien Kuwana[8]
 • Diễn biến Sony Sendai FC vs Veertien Kuwana
 • Đội hình Sony Sendai FC vs Veertien Kuwana
 • Video Sony Sendai FC vs Veertien Kuwana
 • Tip Sony Sendai FC vs Veertien Kuwana
02/09/2018 11:00 Vòng (KT) [14]Tegevajaro Miyazaki 1 - 0 0 - 0 Maruyasu Industries[13]
 • Diễn biến Tegevajaro Miyazaki vs Maruyasu Industries
 • Đội hình Tegevajaro Miyazaki vs Maruyasu Industries
 • Video Tegevajaro Miyazaki vs Maruyasu Industries
 • Tip Tegevajaro Miyazaki vs Maruyasu Industries
02/09/2018 11:00 Vòng (KT) [2]Vanraure Hachinohe 0 - 1 0 - 1 Verspah Oita[11]
 • Diễn biến Vanraure Hachinohe vs Verspah Oita
 • Đội hình Vanraure Hachinohe vs Verspah Oita
 • Video Vanraure Hachinohe vs Verspah Oita
 • Tip Vanraure Hachinohe vs Verspah Oita
01/09/2018 15:00 Vòng [16]Ryutsu Keizai University ?-? ?-? Reinmeer Aomori[9]
 • Diễn biến Ryutsu Keizai University vs Reinmeer Aomori
 • Đội hình Ryutsu Keizai University vs Reinmeer Aomori
 • Video Ryutsu Keizai University vs Reinmeer Aomori
 • Tip Ryutsu Keizai University vs Reinmeer Aomori
26/08/2018 15:00 Vòng [1]Honda ?-? ?-? Osaka[4]
 • Diễn biến Honda vs Osaka
 • Đội hình Honda vs Osaka
 • Video Honda vs Osaka
 • Tip Honda vs Osaka
26/08/2018 13:00 Vòng (KT) [7]Veertien Kuwana 2 - 3 2 - 0 Tegevajaro Miyazaki[14]
 • Diễn biến Veertien Kuwana vs Tegevajaro Miyazaki
 • Đội hình Veertien Kuwana vs Tegevajaro Miyazaki
 • Video Veertien Kuwana vs Tegevajaro Miyazaki
 • Tip Veertien Kuwana vs Tegevajaro Miyazaki
26/08/2018 13:00 Vòng (KT) [13]Maruyasu Industries 1 - 0 0 - 0 Imabari FC[5]
 • Diễn biến Maruyasu Industries vs Imabari FC
 • Đội hình Maruyasu Industries vs Imabari FC
 • Video Maruyasu Industries vs Imabari FC
 • Tip Maruyasu Industries vs Imabari FC
26/08/2018 13:00 Vòng (KT) [12]Verspah Oita 2 - 0 0 - 0 Sony Sendai FC[2]
 • Diễn biến Verspah Oita vs Sony Sendai FC
 • Đội hình Verspah Oita vs Sony Sendai FC
 • Video Verspah Oita vs Sony Sendai FC
 • Tip Verspah Oita vs Sony Sendai FC
26/08/2018 13:00 Vòng (KT) [15]Cobaltore Onagawa 0 - 2 0 - 1 Vanraure Hachinohe[3]
 • Diễn biến Cobaltore Onagawa vs Vanraure Hachinohe
 • Đội hình Cobaltore Onagawa vs Vanraure Hachinohe
 • Video Cobaltore Onagawa vs Vanraure Hachinohe
 • Tip Cobaltore Onagawa vs Vanraure Hachinohe
25/08/2018 13:00 Vòng [11]Honda Lock SC ?-? ?-? Ryutsu Keizai University[16]
 • Diễn biến Honda Lock SC vs Ryutsu Keizai University
 • Đội hình Honda Lock SC vs Ryutsu Keizai University
 • Video Honda Lock SC vs Ryutsu Keizai University
 • Tip Honda Lock SC vs Ryutsu Keizai University
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáJapan football league JFL
Cập nhật lúc: 18/09/2018 07:34
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác