Bong da

Kết quả bóng đá Montenegro

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
15/12/2019 19:00 Vòng (KT) [10]Grbalj Radanovici 0 - 4 0 - 2 FK Buducnost Podgorica[1]
 • Diễn biến Grbalj Radanovici vs FK Buducnost Podgorica
 • Đội hình Grbalj Radanovici vs FK Buducnost Podgorica
 • Video Grbalj Radanovici vs FK Buducnost Podgorica
 • Tip Grbalj Radanovici vs FK Buducnost Podgorica
12/12/2019 01:00 Vòng  Hoãn [1]FK Buducnost Podgorica ?-? ?-? Rudar Pljevlja[7]
 • Diễn biến FK Buducnost Podgorica vs Rudar Pljevlja
 • Đội hình FK Buducnost Podgorica vs Rudar Pljevlja
 • Video FK Buducnost Podgorica vs Rudar Pljevlja
 • Tip FK Buducnost Podgorica vs Rudar Pljevlja
11/12/2019 21:00 Vòng (KT) [6]Ofk Titograd Podgorica 1 - 1 1 - 0 FK Sutjeska Niksic[2]
 • Diễn biến Ofk Titograd Podgorica vs FK Sutjeska Niksic
 • Đội hình Ofk Titograd Podgorica vs FK Sutjeska Niksic
 • Video Ofk Titograd Podgorica vs FK Sutjeska Niksic
 • Tip Ofk Titograd Podgorica vs FK Sutjeska Niksic
11/12/2019 19:00 Vòng (KT) [9]Kom Podgorica 1 - 0 0 - 0 Zeta[4]
 • Diễn biến Kom Podgorica vs Zeta
 • Đội hình Kom Podgorica vs Zeta
 • Video Kom Podgorica vs Zeta
 • Tip Kom Podgorica vs Zeta
11/12/2019 19:00 Vòng (KT) [10]Grbalj Radanovici 3 - 1 2 - 0 Iskra Danilovgrad[3]
 • Diễn biến Grbalj Radanovici vs Iskra Danilovgrad
 • Đội hình Grbalj Radanovici vs Iskra Danilovgrad
 • Video Grbalj Radanovici vs Iskra Danilovgrad
 • Tip Grbalj Radanovici vs Iskra Danilovgrad
06/12/2019 01:00 Vòng (KT) [1]FK Buducnost Podgorica 1 - 0 0 - 0 Iskra Danilovgrad[3]
 • Diễn biến FK Buducnost Podgorica vs Iskra Danilovgrad
 • Đội hình FK Buducnost Podgorica vs Iskra Danilovgrad
 • Video FK Buducnost Podgorica vs Iskra Danilovgrad
 • Tip FK Buducnost Podgorica vs Iskra Danilovgrad
05/12/2019 19:00 Vòng (KT) [4]Zeta 1 - 0 0 - 0 Ofk Titograd Podgorica[6]
 • Diễn biến Zeta vs Ofk Titograd Podgorica
 • Đội hình Zeta vs Ofk Titograd Podgorica
 • Video Zeta vs Ofk Titograd Podgorica
 • Tip Zeta vs Ofk Titograd Podgorica
05/12/2019 19:00 Vòng (KT) [10]Grbalj Radanovici 1 - 1 0 - 0 FK Sutjeska Niksic[2]
 • Diễn biến Grbalj Radanovici vs FK Sutjeska Niksic
 • Đội hình Grbalj Radanovici vs FK Sutjeska Niksic
 • Video Grbalj Radanovici vs FK Sutjeska Niksic
 • Tip Grbalj Radanovici vs FK Sutjeska Niksic
05/12/2019 19:00 Vòng (KT) [8]OFK Petrovac 1 - 4 0 - 2 Rudar Pljevlja[7]
 • Diễn biến OFK Petrovac vs Rudar Pljevlja
 • Đội hình OFK Petrovac vs Rudar Pljevlja
 • Video OFK Petrovac vs Rudar Pljevlja
 • Tip OFK Petrovac vs Rudar Pljevlja
01/12/2019 19:00 Vòng (KT) [8]Rudar Pljevlja 3 - 2 3 - 1 Kom Podgorica[7]
 • Diễn biến Rudar Pljevlja vs Kom Podgorica
 • Đội hình Rudar Pljevlja vs Kom Podgorica
 • Video Rudar Pljevlja vs Kom Podgorica
 • Tip Rudar Pljevlja vs Kom Podgorica
01/12/2019 19:00 Vòng (KT) [3]Iskra Danilovgrad 1 - 2 0 - 0 OFK Petrovac[9]
 • Diễn biến Iskra Danilovgrad vs OFK Petrovac
 • Đội hình Iskra Danilovgrad vs OFK Petrovac
 • Video Iskra Danilovgrad vs OFK Petrovac
 • Tip Iskra Danilovgrad vs OFK Petrovac
01/12/2019 19:00 Vòng (KT) [1]FK Sutjeska Niksic 0 - 2 0 - 1 FK Buducnost Podgorica[2]
 • Diễn biến FK Sutjeska Niksic vs FK Buducnost Podgorica
 • Đội hình FK Sutjeska Niksic vs FK Buducnost Podgorica
 • Video FK Sutjeska Niksic vs FK Buducnost Podgorica
 • Tip FK Sutjeska Niksic vs FK Buducnost Podgorica
01/12/2019 19:00 Vòng (KT) [6]Ofk Titograd Podgorica 1 - 0 1 - 0 Grbalj Radanovici[10]
 • Diễn biến Ofk Titograd Podgorica vs Grbalj Radanovici
 • Đội hình Ofk Titograd Podgorica vs Grbalj Radanovici
 • Video Ofk Titograd Podgorica vs Grbalj Radanovici
 • Tip Ofk Titograd Podgorica vs Grbalj Radanovici
23/11/2019 21:00 Vòng (KT) [6]Mladost Ljeskopolje 3 - 0 1 - 0 Rudar Pljevlja[7]
 • Diễn biến Mladost Ljeskopolje vs Rudar Pljevlja
 • Đội hình Mladost Ljeskopolje vs Rudar Pljevlja
 • Video Mladost Ljeskopolje vs Rudar Pljevlja
 • Tip Mladost Ljeskopolje vs Rudar Pljevlja
23/11/2019 19:00 Vòng (KT) [4]Zeta 2 - 0 1 - 0 Grbalj Radanovici[10]
 • Diễn biến Zeta vs Grbalj Radanovici
 • Đội hình Zeta vs Grbalj Radanovici
 • Video Zeta vs Grbalj Radanovici
 • Tip Zeta vs Grbalj Radanovici
23/11/2019 19:00 Vòng (KT) [3]FK Buducnost Podgorica 2 - 1 1 - 0 Ofk Titograd Podgorica[5]
 • Diễn biến FK Buducnost Podgorica vs Ofk Titograd Podgorica
 • Đội hình FK Buducnost Podgorica vs Ofk Titograd Podgorica
 • Video FK Buducnost Podgorica vs Ofk Titograd Podgorica
 • Tip FK Buducnost Podgorica vs Ofk Titograd Podgorica
23/11/2019 19:00 Vòng (KT) [9]OFK Petrovac 0 - 4 0 - 2 FK Sutjeska Niksic[1]
 • Diễn biến OFK Petrovac vs FK Sutjeska Niksic
 • Đội hình OFK Petrovac vs FK Sutjeska Niksic
 • Video OFK Petrovac vs FK Sutjeska Niksic
 • Tip OFK Petrovac vs FK Sutjeska Niksic
23/11/2019 19:00 Vòng (KT) [8]Kom Podgorica 1 - 1 0 - 1 Iskra Danilovgrad[2]
 • Diễn biến Kom Podgorica vs Iskra Danilovgrad
 • Đội hình Kom Podgorica vs Iskra Danilovgrad
 • Video Kom Podgorica vs Iskra Danilovgrad
 • Tip Kom Podgorica vs Iskra Danilovgrad
09/11/2019 19:00 Vòng (KT) [8]Rudar Pljevlja 1 - 1 1 - 1 Zeta[4]
 • Diễn biến Rudar Pljevlja vs Zeta
 • Đội hình Rudar Pljevlja vs Zeta
 • Video Rudar Pljevlja vs Zeta
 • Tip Rudar Pljevlja vs Zeta
09/11/2019 19:00 Vòng (KT) [3]Iskra Danilovgrad 2 - 1 1 - 0 Mladost Ljeskopolje[6]
 • Diễn biến Iskra Danilovgrad vs Mladost Ljeskopolje
 • Đội hình Iskra Danilovgrad vs Mladost Ljeskopolje
 • Video Iskra Danilovgrad vs Mladost Ljeskopolje
 • Tip Iskra Danilovgrad vs Mladost Ljeskopolje
09/11/2019 19:00 Vòng [2]FK Sutjeska Niksic ?-? ?-? Kom Podgorica[7]
 • Diễn biến FK Sutjeska Niksic vs Kom Podgorica
 • Đội hình FK Sutjeska Niksic vs Kom Podgorica
 • Video FK Sutjeska Niksic vs Kom Podgorica
 • Tip FK Sutjeska Niksic vs Kom Podgorica
09/11/2019 19:00 Vòng (KT) [5]Ofk Titograd Podgorica 1 - 2 1 - 0 OFK Petrovac[9]
 • Diễn biến Ofk Titograd Podgorica vs OFK Petrovac
 • Đội hình Ofk Titograd Podgorica vs OFK Petrovac
 • Video Ofk Titograd Podgorica vs OFK Petrovac
 • Tip Ofk Titograd Podgorica vs OFK Petrovac
09/11/2019 19:00 Vòng [10]Grbalj Radanovici ?-? ?-? FK Buducnost Podgorica[1]
 • Diễn biến Grbalj Radanovici vs FK Buducnost Podgorica
 • Đội hình Grbalj Radanovici vs FK Buducnost Podgorica
 • Video Grbalj Radanovici vs FK Buducnost Podgorica
 • Tip Grbalj Radanovici vs FK Buducnost Podgorica
02/11/2019 19:30 Vòng (KT) [4]Zeta 2 - 1 1 - 1 FK Buducnost Podgorica[1]
 • Diễn biến Zeta vs FK Buducnost Podgorica
 • Đội hình Zeta vs FK Buducnost Podgorica
 • Video Zeta vs FK Buducnost Podgorica
 • Tip Zeta vs FK Buducnost Podgorica
02/11/2019 19:30 Vòng (KT) [10]OFK Petrovac 2 - 0 1 - 0 Grbalj Radanovici[9]
 • Diễn biến OFK Petrovac vs Grbalj Radanovici
 • Đội hình OFK Petrovac vs Grbalj Radanovici
 • Video OFK Petrovac vs Grbalj Radanovici
 • Tip OFK Petrovac vs Grbalj Radanovici
02/11/2019 19:30 Vòng (KT) [7]Kom Podgorica 1 - 2 0 - 1 Ofk Titograd Podgorica[6]
 • Diễn biến Kom Podgorica vs Ofk Titograd Podgorica
 • Đội hình Kom Podgorica vs Ofk Titograd Podgorica
 • Video Kom Podgorica vs Ofk Titograd Podgorica
 • Tip Kom Podgorica vs Ofk Titograd Podgorica
02/11/2019 19:30 Vòng (KT) [5]Mladost Ljeskopolje 2 - 2 0 - 0 FK Sutjeska Niksic[2]
 • Diễn biến Mladost Ljeskopolje vs FK Sutjeska Niksic
 • Đội hình Mladost Ljeskopolje vs FK Sutjeska Niksic
 • Video Mladost Ljeskopolje vs FK Sutjeska Niksic
 • Tip Mladost Ljeskopolje vs FK Sutjeska Niksic
02/11/2019 19:30 Vòng (KT) [8]Rudar Pljevlja 1 - 1 1 - 0 Iskra Danilovgrad[3]
 • Diễn biến Rudar Pljevlja vs Iskra Danilovgrad
 • Đội hình Rudar Pljevlja vs Iskra Danilovgrad
 • Video Rudar Pljevlja vs Iskra Danilovgrad
 • Tip Rudar Pljevlja vs Iskra Danilovgrad
27/10/2019 19:00 Vòng (KT) [3]FK Sutjeska Niksic 3 - 0 2 - 0 Rudar Pljevlja[8]
 • Diễn biến FK Sutjeska Niksic vs Rudar Pljevlja
 • Đội hình FK Sutjeska Niksic vs Rudar Pljevlja
 • Video FK Sutjeska Niksic vs Rudar Pljevlja
 • Tip FK Sutjeska Niksic vs Rudar Pljevlja
19/10/2019 18:30 Vòng (KT) [4]Zeta 1 - 1 1 - 0 OFK Petrovac[10]
 • Diễn biến Zeta vs OFK Petrovac
 • Đội hình Zeta vs OFK Petrovac
 • Video Zeta vs OFK Petrovac
 • Tip Zeta vs OFK Petrovac
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 16/12/2019 07:34
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->