Bong da

Kết quả bóng đá Litva

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
15/08/2018 22:00 Vòng (KT) [4]Atlantas Klaipeda 0 - 1 0 - 1 Spyris Kaunas[7]
 • Diễn biến Atlantas Klaipeda vs Spyris Kaunas
 • Đội hình Atlantas Klaipeda vs Spyris Kaunas
 • Video Atlantas Klaipeda vs Spyris Kaunas
 • Tip Atlantas Klaipeda vs Spyris Kaunas
11/08/2018 22:59 Vòng [2]FK Zalgiris Vilnius ?-? ?-? Lietava Jonava[8]
 • Diễn biến FK Zalgiris Vilnius vs Lietava Jonava
 • Đội hình FK Zalgiris Vilnius vs Lietava Jonava
 • Video FK Zalgiris Vilnius vs Lietava Jonava
 • Tip FK Zalgiris Vilnius vs Lietava Jonava
11/08/2018 22:59 Vòng Lietava Jonava ?-? ?-? Trakai
 • Diễn biến Lietava Jonava vs Trakai
 • Đội hình Lietava Jonava vs Trakai
 • Video Lietava Jonava vs Trakai
 • Tip Lietava Jonava vs Trakai
11/08/2018 19:00 Vòng (KT) [5]Atlantas Klaipeda 0 - 2 0 - 1 Palanga[7]
 • Diễn biến Atlantas Klaipeda vs Palanga
 • Đội hình Atlantas Klaipeda vs Palanga
 • Video Atlantas Klaipeda vs Palanga
 • Tip Atlantas Klaipeda vs Palanga
11/08/2018 17:00 Vòng [4]Trakai ?-? ?-? Suduva[1]
 • Diễn biến Trakai vs Suduva
 • Đội hình Trakai vs Suduva
 • Video Trakai vs Suduva
 • Tip Trakai vs Suduva
11/08/2018 17:00 Vòng (KT) [6]Spyris Kaunas 0 - 2 0 - 0 Stumbras[3]
 • Diễn biến Spyris Kaunas vs Stumbras
 • Đội hình Spyris Kaunas vs Stumbras
 • Video Spyris Kaunas vs Stumbras
 • Tip Spyris Kaunas vs Stumbras
07/08/2018 22:00 Vòng (KT) [7]Palanga 0 - 1 0 - 1 Spyris Kaunas[6]
 • Diễn biến Palanga vs Spyris Kaunas
 • Đội hình Palanga vs Spyris Kaunas
 • Video Palanga vs Spyris Kaunas
 • Tip Palanga vs Spyris Kaunas
04/08/2018 22:00 Vòng [2]FK Zalgiris Vilnius ?-? ?-? Trakai[4]
 • Diễn biến FK Zalgiris Vilnius vs Trakai
 • Đội hình FK Zalgiris Vilnius vs Trakai
 • Video FK Zalgiris Vilnius vs Trakai
 • Tip FK Zalgiris Vilnius vs Trakai
04/08/2018 17:00 Vòng (KT) [8]Lietava Jonava 1 - 3 1 - 2 Stumbras[3]
 • Diễn biến Lietava Jonava vs Stumbras
 • Đội hình Lietava Jonava vs Stumbras
 • Video Lietava Jonava vs Stumbras
 • Tip Lietava Jonava vs Stumbras
04/08/2018 17:00 Vòng (KT) [1]Suduva 3 - 0 1 - 0 Atlantas Klaipeda[5]
 • Diễn biến Suduva vs Atlantas Klaipeda
 • Đội hình Suduva vs Atlantas Klaipeda
 • Video Suduva vs Atlantas Klaipeda
 • Tip Suduva vs Atlantas Klaipeda
01/07/2018 22:59 Vòng (KT) [6]Spyris Kaunas 0 - 3 0 - 1 Suduva[1]
 • Diễn biến Spyris Kaunas vs Suduva
 • Đội hình Spyris Kaunas vs Suduva
 • Video Spyris Kaunas vs Suduva
 • Tip Spyris Kaunas vs Suduva
28/06/2018 00:00 Vòng (KT) [1]Suduva 0 - 1 0 - 0 FK Zalgiris Vilnius[2]
 • Diễn biến Suduva vs FK Zalgiris Vilnius
 • Đội hình Suduva vs FK Zalgiris Vilnius
 • Video Suduva vs FK Zalgiris Vilnius
 • Tip Suduva vs FK Zalgiris Vilnius
21/06/2018 00:00 Vòng (KT) [1]Suduva 2 - 0 1 - 0 Lietava Jonava[8]
 • Diễn biến Suduva vs Lietava Jonava
 • Đội hình Suduva vs Lietava Jonava
 • Video Suduva vs Lietava Jonava
 • Tip Suduva vs Lietava Jonava
20/06/2018 22:00 Vòng (KT) [2]FK Zalgiris Vilnius 2 - 0 1 - 0 Palanga[6]
 • Diễn biến FK Zalgiris Vilnius vs Palanga
 • Đội hình FK Zalgiris Vilnius vs Palanga
 • Video FK Zalgiris Vilnius vs Palanga
 • Tip FK Zalgiris Vilnius vs Palanga
16/06/2018 17:00 Vòng (KT) [2]FK Zalgiris Vilnius 0 - 1 0 - 0 Stumbras[5]
 • Diễn biến FK Zalgiris Vilnius vs Stumbras
 • Đội hình FK Zalgiris Vilnius vs Stumbras
 • Video FK Zalgiris Vilnius vs Stumbras
 • Tip FK Zalgiris Vilnius vs Stumbras
16/06/2018 17:00 Vòng (KT) [6]Palanga 1 - 4 0 - 1 Suduva[1]
 • Diễn biến Palanga vs Suduva
 • Đội hình Palanga vs Suduva
 • Video Palanga vs Suduva
 • Tip Palanga vs Suduva
15/06/2018 22:00 Vòng (KT) [8]Lietava Jonava 2 - 1 1 - 1 Atlantas Klaipeda[4]
 • Diễn biến Lietava Jonava vs Atlantas Klaipeda
 • Đội hình Lietava Jonava vs Atlantas Klaipeda
 • Video Lietava Jonava vs Atlantas Klaipeda
 • Tip Lietava Jonava vs Atlantas Klaipeda
24/05/2018 22:00 Vòng (KT) Palanga 3 - 1 2 - 0 Lietava Jonava
 • Diễn biến Palanga vs Lietava Jonava
 • Đội hình Palanga vs Lietava Jonava
 • Video Palanga vs Lietava Jonava
 • Tip Palanga vs Lietava Jonava
20/05/2018 19:00 Vòng (KT) [4]Atlantas Klaipeda 1 - 3 0 - 1 FK Zalgiris Vilnius[2]
 • Diễn biến Atlantas Klaipeda vs FK Zalgiris Vilnius
 • Đội hình Atlantas Klaipeda vs FK Zalgiris Vilnius
 • Video Atlantas Klaipeda vs FK Zalgiris Vilnius
 • Tip Atlantas Klaipeda vs FK Zalgiris Vilnius
20/05/2018 17:00 Vòng (KT) [3]Trakai 1 - 0 0 - 0 Lietava Jonava[8]
 • Diễn biến Trakai vs Lietava Jonava
 • Đội hình Trakai vs Lietava Jonava
 • Video Trakai vs Lietava Jonava
 • Tip Trakai vs Lietava Jonava
19/05/2018 17:00 Vòng (KT) [2]FK Zalgiris Vilnius 3 - 1 1 - 0 Atlantas Klaipeda[4]
 • Diễn biến FK Zalgiris Vilnius vs Atlantas Klaipeda
 • Đội hình FK Zalgiris Vilnius vs Atlantas Klaipeda
 • Video FK Zalgiris Vilnius vs Atlantas Klaipeda
 • Tip FK Zalgiris Vilnius vs Atlantas Klaipeda
17/05/2018 22:00 Vòng  Hoãn [5]Spyris Kaunas ?-? ?-? Suduva[1]
 • Diễn biến Spyris Kaunas vs Suduva
 • Đội hình Spyris Kaunas vs Suduva
 • Video Spyris Kaunas vs Suduva
 • Tip Spyris Kaunas vs Suduva
13/05/2018 17:00 Vòng (KT) Lietava Jonava 0 - 2 0 - 1 Stumbras
 • Diễn biến Lietava Jonava vs Stumbras
 • Đội hình Lietava Jonava vs Stumbras
 • Video Lietava Jonava vs Stumbras
 • Tip Lietava Jonava vs Stumbras
12/05/2018 17:00 Vòng (KT) Trakai 0 - 1 0 - 1 FK Zalgiris Vilnius
 • Diễn biến Trakai vs FK Zalgiris Vilnius
 • Đội hình Trakai vs FK Zalgiris Vilnius
 • Video Trakai vs FK Zalgiris Vilnius
 • Tip Trakai vs FK Zalgiris Vilnius
12/05/2018 17:00 Vòng (KT) Atlantas Klaipeda 0 - 3 0 - 0 Suduva
 • Diễn biến Atlantas Klaipeda vs Suduva
 • Đội hình Atlantas Klaipeda vs Suduva
 • Video Atlantas Klaipeda vs Suduva
 • Tip Atlantas Klaipeda vs Suduva
09/05/2018 22:00 Vòng (KT) [5]Palanga 0 - 2 0 - 1 Atlantas Klaipeda[4]
 • Diễn biến Palanga vs Atlantas Klaipeda
 • Đội hình Palanga vs Atlantas Klaipeda
 • Video Palanga vs Atlantas Klaipeda
 • Tip Palanga vs Atlantas Klaipeda
06/05/2018 22:59 Vòng (KT) [1]Suduva 0 - 0 0 - 0 Trakai[3]
 • Diễn biến Suduva vs Trakai
 • Đội hình Suduva vs Trakai
 • Video Suduva vs Trakai
 • Tip Suduva vs Trakai
04/05/2018 00:00 Vòng (KT) [4]Atlantas Klaipeda 0 - 0 0 - 0 Stumbras[6]
 • Diễn biến Atlantas Klaipeda vs Stumbras
 • Đội hình Atlantas Klaipeda vs Stumbras
 • Video Atlantas Klaipeda vs Stumbras
 • Tip Atlantas Klaipeda vs Stumbras
03/05/2018 22:00 Vòng (KT) [8]Spyris Kaunas 1 - 0 0 - 0 Lietava Jonava[5]
 • Diễn biến Spyris Kaunas vs Lietava Jonava
 • Đội hình Spyris Kaunas vs Lietava Jonava
 • Video Spyris Kaunas vs Lietava Jonava
 • Tip Spyris Kaunas vs Lietava Jonava
03/05/2018 00:00 Vòng (KT) [2]FK Zalgiris Vilnius 2 - 3 2 - 2 Suduva[1]
 • Diễn biến FK Zalgiris Vilnius vs Suduva
 • Đội hình FK Zalgiris Vilnius vs Suduva
 • Video FK Zalgiris Vilnius vs Suduva
 • Tip FK Zalgiris Vilnius vs Suduva
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 16/08/2018 00:05
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác