Bong da

Kết quả bóng đá Lebanon

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
15/12/2018 21:00 Vòng  Hoãn [10]Salam Zgharta ?-? ?-? Trables Sports Club[8]
 • Diễn biến Salam Zgharta vs Trables Sports Club
 • Đội hình Salam Zgharta vs Trables Sports Club
 • Video Salam Zgharta vs Trables Sports Club
 • Tip Salam Zgharta vs Trables Sports Club
15/12/2018 21:00 Vòng (KT) [1]Al-Ahed 2 - 1 1 - 0 Tadamon Sour[5]
 • Diễn biến Al-Ahed vs Tadamon Sour
 • Đội hình Al-Ahed vs Tadamon Sour
 • Video Al-Ahed vs Tadamon Sour
 • Tip Al-Ahed vs Tadamon Sour
15/12/2018 19:15 Vòng (KT) [7]Shabab Al Ghazieh 1 - 1 1 - 0 Al-Nejmeh[1]
 • Diễn biến Shabab Al Ghazieh vs Al-Nejmeh
 • Đội hình Shabab Al Ghazieh vs Al-Nejmeh
 • Video Shabab Al Ghazieh vs Al-Nejmeh
 • Tip Shabab Al Ghazieh vs Al-Nejmeh
15/12/2018 19:15 Vòng (KT) [11]Racing Beirut 1 - 1 1 - 1 Al-Safa[9]
 • Diễn biến Racing Beirut vs Al-Safa
 • Đội hình Racing Beirut vs Al-Safa
 • Video Racing Beirut vs Al-Safa
 • Tip Racing Beirut vs Al-Safa
14/12/2018 20:00 Vòng [12]Alnabisheet ?-? ?-? Al Akhaahli Alay[4]
 • Diễn biến Alnabisheet vs Al Akhaahli Alay
 • Đội hình Alnabisheet vs Al Akhaahli Alay
 • Video Alnabisheet vs Al Akhaahli Alay
 • Tip Alnabisheet vs Al Akhaahli Alay
14/12/2018 20:00 Vòng (KT) [3]Al Ansar Lib 4 - 0 1 - 0 Shabab Sahel[6]
 • Diễn biến Al Ansar Lib vs Shabab Sahel
 • Đội hình Al Ansar Lib vs Shabab Sahel
 • Video Al Ansar Lib vs Shabab Sahel
 • Tip Al Ansar Lib vs Shabab Sahel
10/12/2018 21:00 Vòng (KT) [1]Al-Nejmeh 0 - 3 0 - 3 Al-Ahed[2]
 • Diễn biến Al-Nejmeh vs Al-Ahed
 • Đội hình Al-Nejmeh vs Al-Ahed
 • Video Al-Nejmeh vs Al-Ahed
 • Tip Al-Nejmeh vs Al-Ahed
09/12/2018 18:30 Vòng (KT) [4]Al Akhaahli Alay 1 - 2 0 - 2 Trables Sports Club[9]
 • Diễn biến Al Akhaahli Alay vs Trables Sports Club
 • Đội hình Al Akhaahli Alay vs Trables Sports Club
 • Video Al Akhaahli Alay vs Trables Sports Club
 • Tip Al Akhaahli Alay vs Trables Sports Club
08/12/2018 19:15 Vòng [6]Tadamon Sour ?-? ?-? Racing Beirut[10]
 • Diễn biến Tadamon Sour vs Racing Beirut
 • Đội hình Tadamon Sour vs Racing Beirut
 • Video Tadamon Sour vs Racing Beirut
 • Tip Tadamon Sour vs Racing Beirut
08/12/2018 18:30 Vòng (KT) [12]Al-Safa 2 - 0 1 - 0 Alnabisheet[11]
 • Diễn biến Al-Safa vs Alnabisheet
 • Đội hình Al-Safa vs Alnabisheet
 • Video Al-Safa vs Alnabisheet
 • Tip Al-Safa vs Alnabisheet
07/12/2018 20:00 Vòng (KT) [7]Salam Zgharta 2 - 6 2 - 5 Al Ansar Lib[3]
 • Diễn biến Salam Zgharta vs Al Ansar Lib
 • Đội hình Salam Zgharta vs Al Ansar Lib
 • Video Salam Zgharta vs Al Ansar Lib
 • Tip Salam Zgharta vs Al Ansar Lib
07/12/2018 19:15 Vòng (KT) [5]Shabab Sahel 1 - 3 0 - 1 Shabab Al Ghazieh[8]
 • Diễn biến Shabab Sahel vs Shabab Al Ghazieh
 • Đội hình Shabab Sahel vs Shabab Al Ghazieh
 • Video Shabab Sahel vs Shabab Al Ghazieh
 • Tip Shabab Sahel vs Shabab Al Ghazieh
02/12/2018 21:00 Vòng (KT) [5]Shabab Sahel 0 - 1 0 - 1 Al-Ahed[2]
 • Diễn biến Shabab Sahel vs Al-Ahed
 • Đội hình Shabab Sahel vs Al-Ahed
 • Video Shabab Sahel vs Al-Ahed
 • Tip Shabab Sahel vs Al-Ahed
02/12/2018 19:15 Vòng (KT) [3]Al Ansar Lib 1 - 0 0 - 0 Al Akhaahli Alay[4]
 • Diễn biến Al Ansar Lib vs Al Akhaahli Alay
 • Đội hình Al Ansar Lib vs Al Akhaahli Alay
 • Video Al Ansar Lib vs Al Akhaahli Alay
 • Tip Al Ansar Lib vs Al Akhaahli Alay
02/12/2018 19:15 Vòng [9]Alnabisheet ?-? ?-? Trables Sports Club[11]
 • Diễn biến Alnabisheet vs Trables Sports Club
 • Đội hình Alnabisheet vs Trables Sports Club
 • Video Alnabisheet vs Trables Sports Club
 • Tip Alnabisheet vs Trables Sports Club
02/12/2018 19:15 Vòng (KT) [12]Al-Safa 2 - 0 1 - 0 Tadamon Sour[6]
 • Diễn biến Al-Safa vs Tadamon Sour
 • Đội hình Al-Safa vs Tadamon Sour
 • Video Al-Safa vs Tadamon Sour
 • Tip Al-Safa vs Tadamon Sour
30/11/2018 21:00 Vòng  Hoãn [8]Racing Beirut ?-? ?-? Al-Nejmeh[1]
 • Diễn biến Racing Beirut vs Al-Nejmeh
 • Đội hình Racing Beirut vs Al-Nejmeh
 • Video Racing Beirut vs Al-Nejmeh
 • Tip Racing Beirut vs Al-Nejmeh
30/11/2018 19:15 Vòng  Hoãn [10]Shabab Al Ghazieh ?-? ?-? Salam Zgharta[7]
 • Diễn biến Shabab Al Ghazieh vs Salam Zgharta
 • Đội hình Shabab Al Ghazieh vs Salam Zgharta
 • Video Shabab Al Ghazieh vs Salam Zgharta
 • Tip Shabab Al Ghazieh vs Salam Zgharta
25/11/2018 21:00 Vòng (KT) [2]Al-Nejmeh 4 - 1 2 - 0 Al-Safa[12]
 • Diễn biến Al-Nejmeh vs Al-Safa
 • Đội hình Al-Nejmeh vs Al-Safa
 • Video Al-Nejmeh vs Al-Safa
 • Tip Al-Nejmeh vs Al-Safa
25/11/2018 19:15 Vòng (KT) [1]Al-Ahed 1 - 0 0 - 0 Salam Zgharta[6]
 • Diễn biến Al-Ahed vs Salam Zgharta
 • Đội hình Al-Ahed vs Salam Zgharta
 • Video Al-Ahed vs Salam Zgharta
 • Tip Al-Ahed vs Salam Zgharta
25/11/2018 19:15 Vòng (KT) [11]Trables Sports Club 2 - 2 1 - 1 Al Ansar Lib[3]
 • Diễn biến Trables Sports Club vs Al Ansar Lib
 • Đội hình Trables Sports Club vs Al Ansar Lib
 • Video Trables Sports Club vs Al Ansar Lib
 • Tip Trables Sports Club vs Al Ansar Lib
24/11/2018 21:00 Vòng [5]Shabab Sahel ?-? ?-? Racing Beirut[8]
 • Diễn biến Shabab Sahel vs Racing Beirut
 • Đội hình Shabab Sahel vs Racing Beirut
 • Video Shabab Sahel vs Racing Beirut
 • Tip Shabab Sahel vs Racing Beirut
24/11/2018 19:15 Vòng [9]Tadamon Sour ?-? ?-? Alnabisheet[7]
 • Diễn biến Tadamon Sour vs Alnabisheet
 • Đội hình Tadamon Sour vs Alnabisheet
 • Video Tadamon Sour vs Alnabisheet
 • Tip Tadamon Sour vs Alnabisheet
24/11/2018 19:15 Vòng [10]Shabab Al Ghazieh ?-? ?-? Al Akhaahli Alay[4]
 • Diễn biến Shabab Al Ghazieh vs Al Akhaahli Alay
 • Đội hình Shabab Al Ghazieh vs Al Akhaahli Alay
 • Video Shabab Al Ghazieh vs Al Akhaahli Alay
 • Tip Shabab Al Ghazieh vs Al Akhaahli Alay
11/11/2018 19:15 Vòng (KT) [11]Trables Sports Club 0 - 0 0 - 0 Shabab Al Ghazieh[10]
 • Diễn biến Trables Sports Club vs Shabab Al Ghazieh
 • Đội hình Trables Sports Club vs Shabab Al Ghazieh
 • Video Trables Sports Club vs Shabab Al Ghazieh
 • Tip Trables Sports Club vs Shabab Al Ghazieh
10/11/2018 21:00 Vòng [1]Al-Ahed ?-? ?-? Al Akhaahli Alay[3]
 • Diễn biến Al-Ahed vs Al Akhaahli Alay
 • Đội hình Al-Ahed vs Al Akhaahli Alay
 • Video Al-Ahed vs Al Akhaahli Alay
 • Tip Al-Ahed vs Al Akhaahli Alay
10/11/2018 19:15 Vòng [5]Alnabisheet ?-? ?-? Al Ansar Lib[4]
 • Diễn biến Alnabisheet vs Al Ansar Lib
 • Đội hình Alnabisheet vs Al Ansar Lib
 • Video Alnabisheet vs Al Ansar Lib
 • Tip Alnabisheet vs Al Ansar Lib
10/11/2018 19:15 Vòng [12]Al-Safa ?-? ?-? Shabab Sahel[5]
 • Diễn biến Al-Safa vs Shabab Sahel
 • Đội hình Al-Safa vs Shabab Sahel
 • Video Al-Safa vs Shabab Sahel
 • Tip Al-Safa vs Shabab Sahel
09/11/2018 21:00 Vòng (KT) [2]Al-Nejmeh 1 - 0 0 - 0 Tadamon Sour[8]
 • Diễn biến Al-Nejmeh vs Tadamon Sour
 • Đội hình Al-Nejmeh vs Tadamon Sour
 • Video Al-Nejmeh vs Tadamon Sour
 • Tip Al-Nejmeh vs Tadamon Sour
09/11/2018 20:00 Vòng [7]Salam Zgharta ?-? ?-? Racing Beirut[9]
 • Diễn biến Salam Zgharta vs Racing Beirut
 • Đội hình Salam Zgharta vs Racing Beirut
 • Video Salam Zgharta vs Racing Beirut
 • Tip Salam Zgharta vs Racing Beirut
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáLebanonLBN D1
Cập nhật lúc: 15/12/2018 23:07
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast
-->