Bong da

Kết quả bóng đá Lebanon

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
21/04/2019 21:00 Vòng (KT) [1]Al-Ahed 2 - 1 1 - 1 Al-Nejmeh[2]
 • Diễn biến Al-Ahed vs Al-Nejmeh
 • Đội hình Al-Ahed vs Al-Nejmeh
 • Video Al-Ahed vs Al-Nejmeh
 • Tip Al-Ahed vs Al-Nejmeh
21/04/2019 19:30 Vòng (KT) [12]Bekaa Sport Club 0 - 2 0 - 1 Al-Safa[11]
 • Diễn biến Bekaa Sport Club vs Al-Safa
 • Đội hình Bekaa Sport Club vs Al-Safa
 • Video Bekaa Sport Club vs Al-Safa
 • Tip Bekaa Sport Club vs Al-Safa
21/04/2019 19:30 Vòng (KT) [8]Racing Beirut 0 - 1 0 - 1 Trables Sports Club[10]
 • Diễn biến Racing Beirut vs Trables Sports Club
 • Đội hình Racing Beirut vs Trables Sports Club
 • Video Racing Beirut vs Trables Sports Club
 • Tip Racing Beirut vs Trables Sports Club
20/04/2019 20:30 Vòng (KT) [4]Al Akhaahli Alay 0 - 2 0 - 2 Shabab Al Ghazieh[9]
 • Diễn biến Al Akhaahli Alay vs Shabab Al Ghazieh
 • Đội hình Al Akhaahli Alay vs Shabab Al Ghazieh
 • Video Al Akhaahli Alay vs Shabab Al Ghazieh
 • Tip Al Akhaahli Alay vs Shabab Al Ghazieh
20/04/2019 20:00 Vòng (KT) [3]Al Ansar Lib 2 - 0 0 - 0 Tadamon Sour[6]
 • Diễn biến Al Ansar Lib vs Tadamon Sour
 • Đội hình Al Ansar Lib vs Tadamon Sour
 • Video Al Ansar Lib vs Tadamon Sour
 • Tip Al Ansar Lib vs Tadamon Sour
19/04/2019 20:00 Vòng  Hoãn [5]Shabab Sahel ?-? ?-? Salam Zgharta[7]
 • Diễn biến Shabab Sahel vs Salam Zgharta
 • Đội hình Shabab Sahel vs Salam Zgharta
 • Video Shabab Sahel vs Salam Zgharta
 • Tip Shabab Sahel vs Salam Zgharta
14/04/2019 19:00 Vòng (KT) [11]Al-Safa 1 - 1 0 - 0 Racing Beirut[8]
 • Diễn biến Al-Safa vs Racing Beirut
 • Đội hình Al-Safa vs Racing Beirut
 • Video Al-Safa vs Racing Beirut
 • Tip Al-Safa vs Racing Beirut
14/04/2019 18:30 Vòng (KT) [9]Trables Sports Club 0 - 3 0 - 0 Salam Zgharta[10]
 • Diễn biến Trables Sports Club vs Salam Zgharta
 • Đội hình Trables Sports Club vs Salam Zgharta
 • Video Trables Sports Club vs Salam Zgharta
 • Tip Trables Sports Club vs Salam Zgharta
14/04/2019 18:30 Vòng (KT) [5]Shabab Sahel 5 - 3 0 - 0 Bekaa Sport Club[12]
 • Diễn biến Shabab Sahel vs Bekaa Sport Club
 • Đội hình Shabab Sahel vs Bekaa Sport Club
 • Video Shabab Sahel vs Bekaa Sport Club
 • Tip Shabab Sahel vs Bekaa Sport Club
13/04/2019 19:30 Vòng (KT) [6]Tadamon Sour 2 - 0 0 - 0 Al Akhaahli Alay[4]
 • Diễn biến Tadamon Sour vs Al Akhaahli Alay
 • Đội hình Tadamon Sour vs Al Akhaahli Alay
 • Video Tadamon Sour vs Al Akhaahli Alay
 • Tip Tadamon Sour vs Al Akhaahli Alay
11/04/2019 20:00 Vòng (KT) [1]Al-Ahed 0 - 3 0 - 2 Al Ansar Lib[3]
 • Diễn biến Al-Ahed vs Al Ansar Lib
 • Đội hình Al-Ahed vs Al Ansar Lib
 • Video Al-Ahed vs Al Ansar Lib
 • Tip Al-Ahed vs Al Ansar Lib
07/04/2019 20:00 Vòng (KT) [8]Tadamon Sour 2 - 0 1 - 0 Shabab Al Ghazieh[6]
 • Diễn biến Tadamon Sour vs Shabab Al Ghazieh
 • Đội hình Tadamon Sour vs Shabab Al Ghazieh
 • Video Tadamon Sour vs Shabab Al Ghazieh
 • Tip Tadamon Sour vs Shabab Al Ghazieh
07/04/2019 20:00 Vòng (KT) [5]Shabab Sahel 0 - 1 0 - 0 Trables Sports Club[10]
 • Diễn biến Shabab Sahel vs Trables Sports Club
 • Đội hình Shabab Sahel vs Trables Sports Club
 • Video Shabab Sahel vs Trables Sports Club
 • Tip Shabab Sahel vs Trables Sports Club
07/04/2019 20:00 Vòng (KT) [9]Racing Beirut 3 - 1 0 - 0 Bekaa Sport Club[12]
 • Diễn biến Racing Beirut vs Bekaa Sport Club
 • Đội hình Racing Beirut vs Bekaa Sport Club
 • Video Racing Beirut vs Bekaa Sport Club
 • Tip Racing Beirut vs Bekaa Sport Club
07/04/2019 20:00 Vòng (KT) [7]Al-Safa 0 - 1 0 - 0 Salam Zgharta[11]
 • Diễn biến Al-Safa vs Salam Zgharta
 • Đội hình Al-Safa vs Salam Zgharta
 • Video Al-Safa vs Salam Zgharta
 • Tip Al-Safa vs Salam Zgharta
06/04/2019 20:00 Vòng (KT) [3]Al Ansar Lib 0 - 1 0 - 0 Al-Nejmeh[2]
 • Diễn biến Al Ansar Lib vs Al-Nejmeh
 • Đội hình Al Ansar Lib vs Al-Nejmeh
 • Video Al Ansar Lib vs Al-Nejmeh
 • Tip Al Ansar Lib vs Al-Nejmeh
06/04/2019 19:30 Vòng (KT) [4]Al Akhaahli Alay 1 - 6 1 - 3 Al-Ahed[1]
 • Diễn biến Al Akhaahli Alay vs Al-Ahed
 • Đội hình Al Akhaahli Alay vs Al-Ahed
 • Video Al Akhaahli Alay vs Al-Ahed
 • Tip Al Akhaahli Alay vs Al-Ahed
17/03/2019 19:15 Vòng (KT) [8]Tadamon Sour 0 - 0 0 - 0 Al-Ahed[1]
 • Diễn biến Tadamon Sour vs Al-Ahed
 • Đội hình Tadamon Sour vs Al-Ahed
 • Video Tadamon Sour vs Al-Ahed
 • Tip Tadamon Sour vs Al-Ahed
17/03/2019 19:15 Vòng (KT) [12]Racing Beirut 3 - 0 0 - 0 Salam Zgharta[9]
 • Diễn biến Racing Beirut vs Salam Zgharta
 • Đội hình Racing Beirut vs Salam Zgharta
 • Video Racing Beirut vs Salam Zgharta
 • Tip Racing Beirut vs Salam Zgharta
17/03/2019 19:15 Vòng (KT) [11]Trables Sports Club 2 - 0 0 - 0 Bekaa Sport Club[10]
 • Diễn biến Trables Sports Club vs Bekaa Sport Club
 • Đội hình Trables Sports Club vs Bekaa Sport Club
 • Video Trables Sports Club vs Bekaa Sport Club
 • Tip Trables Sports Club vs Bekaa Sport Club
16/03/2019 21:00 Vòng (KT) [2]Al-Nejmeh 1 - 4 0 - 0 Al Akhaahli Alay[4]
 • Diễn biến Al-Nejmeh vs Al Akhaahli Alay
 • Đội hình Al-Nejmeh vs Al Akhaahli Alay
 • Video Al-Nejmeh vs Al Akhaahli Alay
 • Tip Al-Nejmeh vs Al Akhaahli Alay
15/03/2019 21:00 Vòng (KT) [6]Shabab Sahel 2 - 0 2 - 0 Al-Safa[7]
 • Diễn biến Shabab Sahel vs Al-Safa
 • Đội hình Shabab Sahel vs Al-Safa
 • Video Shabab Sahel vs Al-Safa
 • Tip Shabab Sahel vs Al-Safa
10/03/2019 21:00 Vòng (KT) [10]Racing Beirut 0 - 2 0 - 1 Shabab Sahel[7]
 • Diễn biến Racing Beirut vs Shabab Sahel
 • Đội hình Racing Beirut vs Shabab Sahel
 • Video Racing Beirut vs Shabab Sahel
 • Tip Racing Beirut vs Shabab Sahel
10/03/2019 19:15 Vòng (KT) [11]Trables Sports Club 0 - 1 0 - 0 Al-Safa[9]
 • Diễn biến Trables Sports Club vs Al-Safa
 • Đội hình Trables Sports Club vs Al-Safa
 • Video Trables Sports Club vs Al-Safa
 • Tip Trables Sports Club vs Al-Safa
10/03/2019 19:15 Vòng (KT) [12]Bekaa Sport Club 3 - 1 1 - 1 Salam Zgharta[8]
 • Diễn biến Bekaa Sport Club vs Salam Zgharta
 • Đội hình Bekaa Sport Club vs Salam Zgharta
 • Video Bekaa Sport Club vs Salam Zgharta
 • Tip Bekaa Sport Club vs Salam Zgharta
07/03/2019 21:00 Vòng (KT) [5]Shabab Al Ghazieh 0 - 1 0 - 1 Al-Ahed[1]
 • Diễn biến Shabab Al Ghazieh vs Al-Ahed
 • Đội hình Shabab Al Ghazieh vs Al-Ahed
 • Video Shabab Al Ghazieh vs Al-Ahed
 • Tip Shabab Al Ghazieh vs Al-Ahed
06/03/2019 21:00 Vòng (KT) [6]Tadamon Sour 0 - 1 0 - 0 Al-Nejmeh[2]
 • Diễn biến Tadamon Sour vs Al-Nejmeh
 • Đội hình Tadamon Sour vs Al-Nejmeh
 • Video Tadamon Sour vs Al-Nejmeh
 • Tip Tadamon Sour vs Al-Nejmeh
03/03/2019 21:00 Vòng (KT) [6]Salam Zgharta 0 - 1 0 - 1 Al-Ahed[1]
 • Diễn biến Salam Zgharta vs Al-Ahed
 • Đội hình Salam Zgharta vs Al-Ahed
 • Video Salam Zgharta vs Al-Ahed
 • Tip Salam Zgharta vs Al-Ahed
03/03/2019 19:15 Vòng  Hoãn [9]Al-Safa ?-? ?-? Al Akhaahli Alay[4]
 • Diễn biến Al-Safa vs Al Akhaahli Alay
 • Đội hình Al-Safa vs Al Akhaahli Alay
 • Video Al-Safa vs Al Akhaahli Alay
 • Tip Al-Safa vs Al Akhaahli Alay
02/03/2019 21:00 Vòng (KT) [2]Al-Nejmeh 3 - 1 0 - 0 Bekaa Sport Club[12]
 • Diễn biến Al-Nejmeh vs Bekaa Sport Club
 • Đội hình Al-Nejmeh vs Bekaa Sport Club
 • Video Al-Nejmeh vs Bekaa Sport Club
 • Tip Al-Nejmeh vs Bekaa Sport Club
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáLebanonLBN D1
Cập nhật lúc: 22/04/2019 07:35
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->