Bong da

Kết quả bóng đá Jordan

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
10/05/2019 03:00 Vòng (KT) [11]Al Ahly 2 - 1 1 - 1 Al-Baq'a[10]
 • Diễn biến Al Ahly vs Al-Baq'a
 • Đội hình Al Ahly vs Al-Baq'a
 • Video Al Ahly vs Al-Baq'a
 • Tip Al Ahly vs Al-Baq'a
10/05/2019 03:00 Vòng (KT) [8]Al Hussein Irbid 2 - 3 1 - 2 Al Salt[5]
 • Diễn biến Al Hussein Irbid vs Al Salt
 • Đội hình Al Hussein Irbid vs Al Salt
 • Video Al Hussein Irbid vs Al Salt
 • Tip Al Hussein Irbid vs Al Salt
10/05/2019 03:00 Vòng (KT) [2]Al-Jazeera (Jordan) 2 - 0 0 - 0 Al-Faisaly[1]
 • Diễn biến Al-Jazeera (Jordan) vs Al-Faisaly
 • Đội hình Al-Jazeera (Jordan) vs Al-Faisaly
 • Video Al-Jazeera (Jordan) vs Al-Faisaly
 • Tip Al-Jazeera (Jordan) vs Al-Faisaly
09/05/2019 03:00 Vòng (KT) [6]Al Aqaba Sc 1 - 1 1 - 0 Shabab AlOrdon[4]
 • Diễn biến Al Aqaba Sc vs Shabab AlOrdon
 • Đội hình Al Aqaba Sc vs Shabab AlOrdon
 • Video Al Aqaba Sc vs Shabab AlOrdon
 • Tip Al Aqaba Sc vs Shabab AlOrdon
09/05/2019 03:00 Vòng (KT) [9]Ramtha SC 2 - 2 1 - 1 Al Wihdat Amman[3]
 • Diễn biến Ramtha SC vs Al Wihdat Amman
 • Đội hình Ramtha SC vs Al Wihdat Amman
 • Video Ramtha SC vs Al Wihdat Amman
 • Tip Ramtha SC vs Al Wihdat Amman
09/05/2019 03:00 Vòng (KT) [12]That Ras 1 - 2 0 - 2 AL-Sareeh[7]
 • Diễn biến That Ras vs AL-Sareeh
 • Đội hình That Ras vs AL-Sareeh
 • Video That Ras vs AL-Sareeh
 • Tip That Ras vs AL-Sareeh
04/05/2019 23:30 Vòng (KT) [3]Al Wihdat Amman 4 - 0 1 - 0 That Ras[12]
 • Diễn biến Al Wihdat Amman vs That Ras
 • Đội hình Al Wihdat Amman vs That Ras
 • Video Al Wihdat Amman vs That Ras
 • Tip Al Wihdat Amman vs That Ras
04/05/2019 21:00 Vòng (KT) [5]Al Salt 2 - 3 1 - 2 Ramtha SC[10]
 • Diễn biến Al Salt vs Ramtha SC
 • Đội hình Al Salt vs Ramtha SC
 • Video Al Salt vs Ramtha SC
 • Tip Al Salt vs Ramtha SC
03/05/2019 23:30 Vòng (KT) [4]Shabab AlOrdon 0 - 4 0 - 1 Al-Jazeera (Jordan)[2]
 • Diễn biến Shabab AlOrdon vs Al-Jazeera (Jordan)
 • Đội hình Shabab AlOrdon vs Al-Jazeera (Jordan)
 • Video Shabab AlOrdon vs Al-Jazeera (Jordan)
 • Tip Shabab AlOrdon vs Al-Jazeera (Jordan)
03/05/2019 23:30 Vòng (KT) [9]Al-Baq'a 0 - 1 0 - 0 Al-Faisaly[1]
 • Diễn biến Al-Baq'a vs Al-Faisaly
 • Đội hình Al-Baq'a vs Al-Faisaly
 • Video Al-Baq'a vs Al-Faisaly
 • Tip Al-Baq'a vs Al-Faisaly
02/05/2019 23:30 Vòng (KT) [8]AL-Sareeh 0 - 0 0 - 0 Al Aqaba Sc[6]
 • Diễn biến AL-Sareeh vs Al Aqaba Sc
 • Đội hình AL-Sareeh vs Al Aqaba Sc
 • Video AL-Sareeh vs Al Aqaba Sc
 • Tip AL-Sareeh vs Al Aqaba Sc
02/05/2019 21:00 Vòng (KT) [11]Al Ahly 2 - 1 1 - 1 Al Hussein Irbid[7]
 • Diễn biến Al Ahly vs Al Hussein Irbid
 • Đội hình Al Ahly vs Al Hussein Irbid
 • Video Al Ahly vs Al Hussein Irbid
 • Tip Al Ahly vs Al Hussein Irbid
27/04/2019 23:30 Vòng (KT) [1]Al-Faisaly 2 - 1 1 - 1 Al Ahly[11]
 • Diễn biến Al-Faisaly vs Al Ahly
 • Đội hình Al-Faisaly vs Al Ahly
 • Video Al-Faisaly vs Al Ahly
 • Tip Al-Faisaly vs Al Ahly
27/04/2019 21:00 Vòng (KT) [7]Al Hussein Irbid 0 - 1 0 - 0 Ramtha SC[10]
 • Diễn biến Al Hussein Irbid vs Ramtha SC
 • Đội hình Al Hussein Irbid vs Ramtha SC
 • Video Al Hussein Irbid vs Ramtha SC
 • Tip Al Hussein Irbid vs Ramtha SC
26/04/2019 23:30 Vòng (KT) [6]Al Aqaba Sc 0 - 0 0 - 0 Al Wihdat Amman[4]
 • Diễn biến Al Aqaba Sc vs Al Wihdat Amman
 • Đội hình Al Aqaba Sc vs Al Wihdat Amman
 • Video Al Aqaba Sc vs Al Wihdat Amman
 • Tip Al Aqaba Sc vs Al Wihdat Amman
26/04/2019 21:00 Vòng (KT) [12]That Ras 0 - 0 0 - 0 Al Salt[5]
 • Diễn biến That Ras vs Al Salt
 • Đội hình That Ras vs Al Salt
 • Video That Ras vs Al Salt
 • Tip That Ras vs Al Salt
25/04/2019 23:30 Vòng (KT) [9]Al-Baq'a 0 - 0 0 - 0 Shabab AlOrdon[3]
 • Diễn biến Al-Baq'a vs Shabab AlOrdon
 • Đội hình Al-Baq'a vs Shabab AlOrdon
 • Video Al-Baq'a vs Shabab AlOrdon
 • Tip Al-Baq'a vs Shabab AlOrdon
25/04/2019 21:00 Vòng (KT) [2]Al-Jazeera (Jordan) 3 - 1 1 - 0 AL-Sareeh[8]
 • Diễn biến Al-Jazeera (Jordan) vs AL-Sareeh
 • Đội hình Al-Jazeera (Jordan) vs AL-Sareeh
 • Video Al-Jazeera (Jordan) vs AL-Sareeh
 • Tip Al-Jazeera (Jordan) vs AL-Sareeh
23/04/2019 23:30 Vòng (KT) [4]Al Wihdat Amman 2 - 0 0 - 0 Al Ahly[11]
 • Diễn biến Al Wihdat Amman vs Al Ahly
 • Đội hình Al Wihdat Amman vs Al Ahly
 • Video Al Wihdat Amman vs Al Ahly
 • Tip Al Wihdat Amman vs Al Ahly
13/04/2019 23:30 Vòng (KT) [6]Al Hussein Irbid 0 - 2 0 - 1 Al-Faisaly[1]
 • Diễn biến Al Hussein Irbid vs Al-Faisaly
 • Đội hình Al Hussein Irbid vs Al-Faisaly
 • Video Al Hussein Irbid vs Al-Faisaly
 • Tip Al Hussein Irbid vs Al-Faisaly
13/04/2019 21:00 Vòng (KT) [3]Shabab AlOrdon 2 - 0 0 - 0 Al Ahly[10]
 • Diễn biến Shabab AlOrdon vs Al Ahly
 • Đội hình Shabab AlOrdon vs Al Ahly
 • Video Shabab AlOrdon vs Al Ahly
 • Tip Shabab AlOrdon vs Al Ahly
12/04/2019 23:30 Vòng (KT) [11]Ramtha SC 3 - 0 2 - 0 That Ras[12]
 • Diễn biến Ramtha SC vs That Ras
 • Đội hình Ramtha SC vs That Ras
 • Video Ramtha SC vs That Ras
 • Tip Ramtha SC vs That Ras
12/04/2019 20:00 Vòng (KT) [5]Al Salt 0 - 2 0 - 1 Al Aqaba Sc[7]
 • Diễn biến Al Salt vs Al Aqaba Sc
 • Đội hình Al Salt vs Al Aqaba Sc
 • Video Al Salt vs Al Aqaba Sc
 • Tip Al Salt vs Al Aqaba Sc
11/04/2019 23:30 Vòng (KT) [4]Al Wihdat Amman 1 - 0 1 - 0 Al-Jazeera (Jordan)[2]
 • Diễn biến Al Wihdat Amman vs Al-Jazeera (Jordan)
 • Đội hình Al Wihdat Amman vs Al-Jazeera (Jordan)
 • Video Al Wihdat Amman vs Al-Jazeera (Jordan)
 • Tip Al Wihdat Amman vs Al-Jazeera (Jordan)
11/04/2019 21:00 Vòng (KT) [9]AL-Sareeh 4 - 1 2 - 0 Al-Baq'a[8]
 • Diễn biến AL-Sareeh vs Al-Baq'a
 • Đội hình AL-Sareeh vs Al-Baq'a
 • Video AL-Sareeh vs Al-Baq'a
 • Tip AL-Sareeh vs Al-Baq'a
06/04/2019 23:30 Vòng (KT) [6]Al-Baq'a 2 - 3 2 - 2 Al Wihdat Amman[4]
 • Diễn biến Al-Baq'a vs Al Wihdat Amman
 • Đội hình Al-Baq'a vs Al Wihdat Amman
 • Video Al-Baq'a vs Al Wihdat Amman
 • Tip Al-Baq'a vs Al Wihdat Amman
06/04/2019 21:00 Vòng (KT) [1]Al-Jazeera (Jordan) 0 - 0 0 - 0 Al Salt[5]
 • Diễn biến Al-Jazeera (Jordan) vs Al Salt
 • Đội hình Al-Jazeera (Jordan) vs Al Salt
 • Video Al-Jazeera (Jordan) vs Al Salt
 • Tip Al-Jazeera (Jordan) vs Al Salt
05/04/2019 23:30 Vòng (KT) [2]Al-Faisaly 4 - 0 3 - 0 Shabab AlOrdon[3]
 • Diễn biến Al-Faisaly vs Shabab AlOrdon
 • Đội hình Al-Faisaly vs Shabab AlOrdon
 • Video Al-Faisaly vs Shabab AlOrdon
 • Tip Al-Faisaly vs Shabab AlOrdon
05/04/2019 21:00 Vòng (KT) [9]Al Ahly 0 - 1 0 - 1 AL-Sareeh[10]
 • Diễn biến Al Ahly vs AL-Sareeh
 • Đội hình Al Ahly vs AL-Sareeh
 • Video Al Ahly vs AL-Sareeh
 • Tip Al Ahly vs AL-Sareeh
04/04/2019 23:30 Vòng (KT) [8]Al Aqaba Sc 2 - 1 0 - 1 Ramtha SC[11]
 • Diễn biến Al Aqaba Sc vs Ramtha SC
 • Đội hình Al Aqaba Sc vs Ramtha SC
 • Video Al Aqaba Sc vs Ramtha SC
 • Tip Al Aqaba Sc vs Ramtha SC
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 10/05/2019 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->