Bong da

Kết quả bóng đá Italia mùa 2012-2013

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
20/05/2013 01:45 Vòng 38 (KT) [16]Torino 2 - 2 0 - 1 Catania[8]
 • Diễn biến Torino vs Catania
 • Đội hình Torino vs Catania
 • Video Torino vs Catania
 • Tip Torino vs Catania
 • Link sopcast Torino vs Catania
 • Xem Torino vs Catania
20/05/2013 01:45 Vòng 38 (KT) [20]Pescara 1 - 5 0 - 3 Fiorentina[4]
 • Diễn biến Pescara vs Fiorentina
 • Đội hình Pescara vs Fiorentina
 • Video Pescara vs Fiorentina
 • Tip Pescara vs Fiorentina
 • Link sopcast Pescara vs Fiorentina
 • Xem Pescara vs Fiorentina
20/05/2013 01:45 Vòng 38 (KT) [11]Cagliari 1 - 0 0 - 0 Lazio[6]
 • Diễn biến Cagliari vs Lazio
 • Đội hình Cagliari vs Lazio
 • Video Cagliari vs Lazio
 • Tip Cagliari vs Lazio
 • Link sopcast Cagliari vs Lazio
 • Xem Cagliari vs Lazio
20/05/2013 01:45 Vòng 38 (KT) [19]Siena 1 - 2 1 - 0 AC Milan[3]
 • Diễn biến Siena vs AC Milan
 • Đội hình Siena vs AC Milan
 • Video Siena vs AC Milan
 • Tip Siena vs AC Milan
 • Link sopcast Siena vs AC Milan
 • Xem Siena vs AC Milan
20/05/2013 01:45 Vòng 38 (KT) [7]AS Roma 2 - 1 0 - 0 Napoli[2]
 • Diễn biến AS Roma vs Napoli
 • Đội hình AS Roma vs Napoli
 • Video AS Roma vs Napoli
 • Tip AS Roma vs Napoli
 • Link sopcast AS Roma vs Napoli
 • Xem AS Roma vs Napoli
20/05/2013 01:45 Vòng 38 (KT) [18]Palermo 1 - 3 0 - 3 Parma[10]
 • Diễn biến Palermo vs Parma
 • Đội hình Palermo vs Parma
 • Video Palermo vs Parma
 • Tip Palermo vs Parma
 • Link sopcast Palermo vs Parma
 • Xem Palermo vs Parma
20/05/2013 01:45 Vòng 38 (KT) [9]Inter Milan 2 - 5 1 - 3 Udinese[5]
 • Diễn biến Inter Milan vs Udinese
 • Đội hình Inter Milan vs Udinese
 • Video Inter Milan vs Udinese
 • Tip Inter Milan vs Udinese
 • Link sopcast Inter Milan vs Udinese
 • Xem Inter Milan vs Udinese
19/05/2013 20:00 Vòng 38 (KT) [15]Atalanta 2 - 2 1 - 0 Chievo[12]
 • Diễn biến Atalanta vs Chievo
 • Đội hình Atalanta vs Chievo
 • Video Atalanta vs Chievo
 • Tip Atalanta vs Chievo
 • Link sopcast Atalanta vs Chievo
 • Xem Atalanta vs Chievo
19/05/2013 20:00 Vòng 38 (KT) [13]Bologna 0 - 0 0 - 0 Genoa[17]
 • Diễn biến Bologna vs Genoa
 • Đội hình Bologna vs Genoa
 • Video Bologna vs Genoa
 • Tip Bologna vs Genoa
 • Link sopcast Bologna vs Genoa
 • Xem Bologna vs Genoa
19/05/2013 01:45 Vòng 38 (KT) [14]Sampdoria 3 - 2 1 - 1 Juventus[1]
 • Diễn biến Sampdoria vs Juventus
 • Đội hình Sampdoria vs Juventus
 • Video Sampdoria vs Juventus
 • Tip Sampdoria vs Juventus
 • Link sopcast Sampdoria vs Juventus
 • Xem Sampdoria vs Juventus
13/05/2013 01:45 Vòng 37 (KT) [3]AC Milan 0 - 0 0 - 0 AS Roma[6]
 • Diễn biến AC Milan vs AS Roma
 • Đội hình AC Milan vs AS Roma
 • Video AC Milan vs AS Roma
 • Tip AC Milan vs AS Roma
 • Link sopcast AC Milan vs AS Roma
 • Xem AC Milan vs AS Roma
12/05/2013 22:59 Vòng 37 (KT) [10]Parma 0 - 2 0 - 1 Bologna[13]
 • Diễn biến Parma vs Bologna
 • Đội hình Parma vs Bologna
 • Video Parma vs Bologna
 • Tip Parma vs Bologna
 • Link sopcast Parma vs Bologna
 • Xem Parma vs Bologna
12/05/2013 20:00 Vòng 37 (KT) [7]Lazio 2 - 0 1 - 0 Sampdoria[15]
 • Diễn biến Lazio vs Sampdoria
 • Đội hình Lazio vs Sampdoria
 • Video Lazio vs Sampdoria
 • Tip Lazio vs Sampdoria
 • Link sopcast Lazio vs Sampdoria
 • Xem Lazio vs Sampdoria
12/05/2013 20:00 Vòng 37 (KT) [5]Udinese 2 - 1 1 - 1 Atalanta[14]
 • Diễn biến Udinese vs Atalanta
 • Đội hình Udinese vs Atalanta
 • Video Udinese vs Atalanta
 • Tip Udinese vs Atalanta
 • Link sopcast Udinese vs Atalanta
 • Xem Udinese vs Atalanta
12/05/2013 20:00 Vòng 37 (KT) [2]Napoli 2 - 1 0 - 1 Siena[18]
 • Diễn biến Napoli vs Siena
 • Đội hình Napoli vs Siena
 • Video Napoli vs Siena
 • Tip Napoli vs Siena
 • Link sopcast Napoli vs Siena
 • Xem Napoli vs Siena
12/05/2013 17:30 Vòng 37 (KT) [12]Chievo 1 - 1 1 - 1 Torino[16]
 • Diễn biến Chievo vs Torino
 • Đội hình Chievo vs Torino
 • Video Chievo vs Torino
 • Tip Chievo vs Torino
 • Link sopcast Chievo vs Torino
 • Xem Chievo vs Torino
12/05/2013 17:30 Vòng 37 (KT) [17]Genoa 0 - 0 0 - 0 Inter Milan[8]
 • Diễn biến Genoa vs Inter Milan
 • Đội hình Genoa vs Inter Milan
 • Video Genoa vs Inter Milan
 • Tip Genoa vs Inter Milan
 • Link sopcast Genoa vs Inter Milan
 • Xem Genoa vs Inter Milan
12/05/2013 17:30 Vòng 37 (KT) [4]Fiorentina 1 - 0 1 - 0 Palermo[19]
 • Diễn biến Fiorentina vs Palermo
 • Đội hình Fiorentina vs Palermo
 • Video Fiorentina vs Palermo
 • Tip Fiorentina vs Palermo
 • Link sopcast Fiorentina vs Palermo
 • Xem Fiorentina vs Palermo
12/05/2013 01:45 Vòng 37 (KT) [9]Catania 1 - 0 0 - 0 Pescara[20]
 • Diễn biến Catania vs Pescara
 • Đội hình Catania vs Pescara
 • Video Catania vs Pescara
 • Tip Catania vs Pescara
 • Link sopcast Catania vs Pescara
 • Xem Catania vs Pescara
11/05/2013 22:59 Vòng 37 (KT) [1]Juventus 1 - 1 0 - 1 Cagliari[11]
 • Diễn biến Juventus vs Cagliari
 • Đội hình Juventus vs Cagliari
 • Video Juventus vs Cagliari
 • Tip Juventus vs Cagliari
 • Link sopcast Juventus vs Cagliari
 • Xem Juventus vs Cagliari
09/05/2013 01:45 Vòng 36 (KT) [15]Sampdoria 1 - 1 1 - 0 Catania[9]
 • Diễn biến Sampdoria vs Catania
 • Đội hình Sampdoria vs Catania
 • Video Sampdoria vs Catania
 • Tip Sampdoria vs Catania
 • Link sopcast Sampdoria vs Catania
 • Xem Sampdoria vs Catania
09/05/2013 01:45 Vòng 36 (KT) [17]Siena 0 - 1 0 - 1 Fiorentina[4]
 • Diễn biến Siena vs Fiorentina
 • Đội hình Siena vs Fiorentina
 • Video Siena vs Fiorentina
 • Tip Siena vs Fiorentina
 • Link sopcast Siena vs Fiorentina
 • Xem Siena vs Fiorentina
09/05/2013 01:45 Vòng 36 (KT) [16]Torino 0 - 0 0 - 0 Genoa[18]
 • Diễn biến Torino vs Genoa
 • Đội hình Torino vs Genoa
 • Video Torino vs Genoa
 • Tip Torino vs Genoa
 • Link sopcast Torino vs Genoa
 • Xem Torino vs Genoa
09/05/2013 01:45 Vòng 36 (KT) [13]Atalanta 0 - 1 0 - 1 Juventus[1]
 • Diễn biến Atalanta vs Juventus
 • Đội hình Atalanta vs Juventus
 • Video Atalanta vs Juventus
 • Tip Atalanta vs Juventus
 • Link sopcast Atalanta vs Juventus
 • Xem Atalanta vs Juventus
09/05/2013 01:45 Vòng 36 (KT) [8]Inter Milan 1 - 3 1 - 2 Lazio[7]
 • Diễn biến Inter Milan vs Lazio
 • Đội hình Inter Milan vs Lazio
 • Video Inter Milan vs Lazio
 • Tip Inter Milan vs Lazio
 • Link sopcast Inter Milan vs Lazio
 • Xem Inter Milan vs Lazio
09/05/2013 01:45 Vòng 36 (KT) [12]Bologna 0 - 3 0 - 0 Napoli[2]
 • Diễn biến Bologna vs Napoli
 • Đội hình Bologna vs Napoli
 • Video Bologna vs Napoli
 • Tip Bologna vs Napoli
 • Link sopcast Bologna vs Napoli
 • Xem Bologna vs Napoli
09/05/2013 01:45 Vòng 36 (KT) [11]Cagliari 0 - 1 0 - 0 Parma[10]
 • Diễn biến Cagliari vs Parma
 • Đội hình Cagliari vs Parma
 • Video Cagliari vs Parma
 • Tip Cagliari vs Parma
 • Link sopcast Cagliari vs Parma
 • Xem Cagliari vs Parma
09/05/2013 01:45 Vòng 36 (KT) [19]Palermo 2 - 3 1 - 1 Udinese[6]
 • Diễn biến Palermo vs Udinese
 • Đội hình Palermo vs Udinese
 • Video Palermo vs Udinese
 • Tip Palermo vs Udinese
 • Link sopcast Palermo vs Udinese
 • Xem Palermo vs Udinese
08/05/2013 22:59 Vòng 36 (KT) [20]Pescara 0 - 4 0 - 2 AC Milan[3]
 • Diễn biến Pescara vs AC Milan
 • Đội hình Pescara vs AC Milan
 • Video Pescara vs AC Milan
 • Tip Pescara vs AC Milan
 • Link sopcast Pescara vs AC Milan
 • Xem Pescara vs AC Milan
08/05/2013 01:45 Vòng 36 (KT) [5]AS Roma 0 - 1 0 - 0 Chievo[14]
 • Diễn biến AS Roma vs Chievo
 • Đội hình AS Roma vs Chievo
 • Video AS Roma vs Chievo
 • Tip AS Roma vs Chievo
 • Link sopcast AS Roma vs Chievo
 • Xem AS Roma vs Chievo
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáÝItaliaItalySerie AItalian Serie AITA
Cập nhật lúc: 23/05/2019 11:09
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->