Bong da

Kết quả bóng đá Indonesia

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
20/05/2018 20:30 Vòng (KT) [9]Persela Lamongan 2 - 0 0 - 0 Persija Jakarta[8]
 • Diễn biến Persela Lamongan vs Persija Jakarta
 • Đội hình Persela Lamongan vs Persija Jakarta
 • Video Persela Lamongan vs Persija Jakarta
 • Tip Persela Lamongan vs Persija Jakarta
19/05/2018 20:30 Vòng [6]Persebaya Surabaya ?-? ?-? Persib Bandung[7]
 • Diễn biến Persebaya Surabaya vs Persib Bandung
 • Đội hình Persebaya Surabaya vs Persib Bandung
 • Video Persebaya Surabaya vs Persib Bandung
 • Tip Persebaya Surabaya vs Persib Bandung
19/05/2018 20:30 Vòng (KT) [2]PSM Makassar 1 - 0 0 - 0 Pusamania Borneo[14]
 • Diễn biến PSM Makassar vs Pusamania Borneo
 • Đội hình PSM Makassar vs Pusamania Borneo
 • Video PSM Makassar vs Pusamania Borneo
 • Tip PSM Makassar vs Pusamania Borneo
18/05/2018 20:30 Vòng (KT) [15]PSMS Medan 1 - 0 0 - 0 Sriwijaya Palembang[5]
 • Diễn biến PSMS Medan vs Sriwijaya Palembang
 • Đội hình PSMS Medan vs Sriwijaya Palembang
 • Video PSMS Medan vs Sriwijaya Palembang
 • Tip PSMS Medan vs Sriwijaya Palembang
17/05/2018 18:30 Vòng [16]Perseru Serui ?-? ?-? Barito Putera[4]
 • Diễn biến Perseru Serui vs Barito Putera
 • Đội hình Perseru Serui vs Barito Putera
 • Video Perseru Serui vs Barito Putera
 • Tip Perseru Serui vs Barito Putera
13/05/2018 15:30 Vòng (KT) Arema Malang 1 - 1 0 - 0 PSM Makassar
 • Diễn biến Arema Malang vs PSM Makassar
 • Đội hình Arema Malang vs PSM Makassar
 • Video Arema Malang vs PSM Makassar
 • Tip Arema Malang vs PSM Makassar
12/05/2018 18:30 Vòng (KT) Persib Bandung 2 - 0 1 - 0 Persipura Jayapura
 • Diễn biến Persib Bandung vs Persipura Jayapura
 • Đội hình Persib Bandung vs Persipura Jayapura
 • Video Persib Bandung vs Persipura Jayapura
 • Tip Persib Bandung vs Persipura Jayapura
11/05/2018 18:30 Vòng (KT) [6]Persela Lamongan 0 - 0 0 - 0 Perseru Serui[14]
 • Diễn biến Persela Lamongan vs Perseru Serui
 • Đội hình Persela Lamongan vs Perseru Serui
 • Video Persela Lamongan vs Perseru Serui
 • Tip Persela Lamongan vs Perseru Serui
11/05/2018 15:30 Vòng (KT) [11]Pusamania Borneo 2 - 2 0 - 0 Persebaya Surabaya[10]
 • Diễn biến Pusamania Borneo vs Persebaya Surabaya
 • Đội hình Pusamania Borneo vs Persebaya Surabaya
 • Video Pusamania Borneo vs Persebaya Surabaya
 • Tip Pusamania Borneo vs Persebaya Surabaya
06/05/2018 18:00 Vòng (KT) [4]PSM Makassar 3 - 1 1 - 0 Mitra Kukar[14]
 • Diễn biến PSM Makassar vs Mitra Kukar
 • Đội hình PSM Makassar vs Mitra Kukar
 • Video PSM Makassar vs Mitra Kukar
 • Tip PSM Makassar vs Mitra Kukar
06/05/2018 15:30 Vòng (KT) [12]Persebaya Surabaya 1 - 0 0 - 0 Arema Malang[17]
 • Diễn biến Persebaya Surabaya vs Arema Malang
 • Đội hình Persebaya Surabaya vs Arema Malang
 • Video Persebaya Surabaya vs Arema Malang
 • Tip Persebaya Surabaya vs Arema Malang
05/05/2018 18:30 Vòng (KT) [16]PSMS Medan 3 - 2 1 - 0 Barito Putera[5]
 • Diễn biến PSMS Medan vs Barito Putera
 • Đội hình PSMS Medan vs Barito Putera
 • Video PSMS Medan vs Barito Putera
 • Tip PSMS Medan vs Barito Putera
04/05/2018 13:30 Vòng (KT) [1]Persipura Jayapura 2 - 0 1 - 0 Pusamania Borneo[10]
 • Diễn biến Persipura Jayapura vs Pusamania Borneo
 • Đội hình Persipura Jayapura vs Pusamania Borneo
 • Video Persipura Jayapura vs Pusamania Borneo
 • Tip Persipura Jayapura vs Pusamania Borneo
30/04/2018 18:30 Vòng [2]Persija Jakarta ?-? ?-? Persib Bandung[7]
 • Diễn biến Persija Jakarta vs Persib Bandung
 • Đội hình Persija Jakarta vs Persib Bandung
 • Video Persija Jakarta vs Persib Bandung
 • Tip Persija Jakarta vs Persib Bandung
29/04/2018 18:00 Vòng (KT) [10]Persela Lamongan 4 - 1 3 - 0 PSMS Medan[13]
 • Diễn biến Persela Lamongan vs PSMS Medan
 • Đội hình Persela Lamongan vs PSMS Medan
 • Video Persela Lamongan vs PSMS Medan
 • Tip Persela Lamongan vs PSMS Medan
29/04/2018 15:30 Vòng (KT) [15]Mitra Kukar 3 - 1 1 - 0 Persebaya Surabaya[6]
 • Diễn biến Mitra Kukar vs Persebaya Surabaya
 • Đội hình Mitra Kukar vs Persebaya Surabaya
 • Video Mitra Kukar vs Persebaya Surabaya
 • Tip Mitra Kukar vs Persebaya Surabaya
28/04/2018 15:30 Vòng (KT) [12]Sriwijaya Palembang 0 - 0 0 - 0 PSM Makassar[5]
 • Diễn biến Sriwijaya Palembang vs PSM Makassar
 • Đội hình Sriwijaya Palembang vs PSM Makassar
 • Video Sriwijaya Palembang vs PSM Makassar
 • Tip Sriwijaya Palembang vs PSM Makassar
27/04/2018 15:30 Vòng (KT) [18]Arema Malang 3 - 1 1 - 0 Persipura Jayapura[1]
 • Diễn biến Arema Malang vs Persipura Jayapura
 • Đội hình Arema Malang vs Persipura Jayapura
 • Video Arema Malang vs Persipura Jayapura
 • Tip Arema Malang vs Persipura Jayapura
22/04/2018 18:30 Vòng (KT) [2]Persebaya Surabaya 1 - 1 1 - 1 Sriwijaya Palembang[13]
 • Diễn biến Persebaya Surabaya vs Sriwijaya Palembang
 • Đội hình Persebaya Surabaya vs Sriwijaya Palembang
 • Video Persebaya Surabaya vs Sriwijaya Palembang
 • Tip Persebaya Surabaya vs Sriwijaya Palembang
21/04/2018 18:30 Vòng (KT) [10]Persib Bandung 3 - 1 1 - 0 Pusamania Borneo[5]
 • Diễn biến Persib Bandung vs Pusamania Borneo
 • Đội hình Persib Bandung vs Pusamania Borneo
 • Video Persib Bandung vs Pusamania Borneo
 • Tip Persib Bandung vs Pusamania Borneo
21/04/2018 13:30 Vòng (KT) [1]Persipura Jayapura 2 - 1 2 - 0 Mitra Kukar[14]
 • Diễn biến Persipura Jayapura vs Mitra Kukar
 • Đội hình Persipura Jayapura vs Mitra Kukar
 • Video Persipura Jayapura vs Mitra Kukar
 • Tip Persipura Jayapura vs Mitra Kukar
20/04/2018 18:30 Vòng (KT) [17]PSMS Medan 1 - 0 1 - 0 Perseru Serui[15]
 • Diễn biến PSMS Medan vs Perseru Serui
 • Đội hình PSMS Medan vs Perseru Serui
 • Video PSMS Medan vs Perseru Serui
 • Tip PSMS Medan vs Perseru Serui
16/04/2018 15:30 Vòng (KT) [11]Barito Putera 2 - 1 1 - 1 PSM Makassar[4]
 • Diễn biến Barito Putera vs PSM Makassar
 • Đội hình Barito Putera vs PSM Makassar
 • Video Barito Putera vs PSM Makassar
 • Tip Barito Putera vs PSM Makassar
15/04/2018 18:30 Vòng (KT) [17]Arema Malang 2 - 2 1 - 1 Persib Bandung[9]
 • Diễn biến Arema Malang vs Persib Bandung
 • Đội hình Arema Malang vs Persib Bandung
 • Video Arema Malang vs Persib Bandung
 • Tip Arema Malang vs Persib Bandung
14/04/2018 18:30 Vòng (KT) [8]Persija Jakarta 2 - 0 1 - 0 Pusamania Borneo[2]
 • Diễn biến Persija Jakarta vs Pusamania Borneo
 • Đội hình Persija Jakarta vs Pusamania Borneo
 • Video Persija Jakarta vs Pusamania Borneo
 • Tip Persija Jakarta vs Pusamania Borneo
14/04/2018 15:30 Vòng (KT) [12]Sriwijaya Palembang 2 - 2 2 - 0 Persipura Jayapura[1]
 • Diễn biến Sriwijaya Palembang vs Persipura Jayapura
 • Đội hình Sriwijaya Palembang vs Persipura Jayapura
 • Video Sriwijaya Palembang vs Persipura Jayapura
 • Tip Sriwijaya Palembang vs Persipura Jayapura
09/04/2018 18:30 Vòng (KT) [8]Pusamania Borneo 2 - 1 0 - 1 Arema Malang[13]
 • Diễn biến Pusamania Borneo vs Arema Malang
 • Đội hình Pusamania Borneo vs Arema Malang
 • Video Pusamania Borneo vs Arema Malang
 • Tip Pusamania Borneo vs Arema Malang
08/04/2018 18:30 Vòng (KT) [15]Persib Bandung 2 - 0 0 - 0 Mitra Kukar[11]
 • Diễn biến Persib Bandung vs Mitra Kukar
 • Đội hình Persib Bandung vs Mitra Kukar
 • Video Persib Bandung vs Mitra Kukar
 • Tip Persib Bandung vs Mitra Kukar
08/04/2018 15:30 Vòng (KT) [5]Persebaya Surabaya 1 - 2 1 - 1 Barito Putera[14]
 • Diễn biến Persebaya Surabaya vs Barito Putera
 • Đội hình Persebaya Surabaya vs Barito Putera
 • Video Persebaya Surabaya vs Barito Putera
 • Tip Persebaya Surabaya vs Barito Putera
06/04/2018 18:30 Vòng (KT) [1]PSM Makassar 2 - 3 1 - 2 Persela Lamongan[12]
 • Diễn biến PSM Makassar vs Persela Lamongan
 • Đội hình PSM Makassar vs Persela Lamongan
 • Video PSM Makassar vs Persela Lamongan
 • Tip PSM Makassar vs Persela Lamongan
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 21/05/2018 07:33
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác