Bong da

Kết quả bóng đá Indonesia

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
18/07/2018 18:30 Vòng (KT) [11]Persebaya Surabaya 2 - 0 1 - 0 PSMS Medan[18]
 • Diễn biến Persebaya Surabaya vs PSMS Medan
 • Đội hình Persebaya Surabaya vs PSMS Medan
 • Video Persebaya Surabaya vs PSMS Medan
 • Tip Persebaya Surabaya vs PSMS Medan
17/07/2018 15:30 Vòng [15]Mitra Kukar ?-? ?-? Sriwijaya Palembang[3]
 • Diễn biến Mitra Kukar vs Sriwijaya Palembang
 • Đội hình Mitra Kukar vs Sriwijaya Palembang
 • Video Mitra Kukar vs Sriwijaya Palembang
 • Tip Mitra Kukar vs Sriwijaya Palembang
16/07/2018 18:30 Vòng (KT) [6]Persib Bandung 1 - 0 1 - 0 Persela Lamongan[4]
 • Diễn biến Persib Bandung vs Persela Lamongan
 • Đội hình Persib Bandung vs Persela Lamongan
 • Video Persib Bandung vs Persela Lamongan
 • Tip Persib Bandung vs Persela Lamongan
16/07/2018 15:30 Vòng (KT) [13]Pusamania Borneo 2 - 1 0 - 0 Barito Putera[1]
 • Diễn biến Pusamania Borneo vs Barito Putera
 • Đội hình Pusamania Borneo vs Barito Putera
 • Video Pusamania Borneo vs Barito Putera
 • Tip Pusamania Borneo vs Barito Putera
12/07/2018 18:30 Vòng (KT) [17]PSMS Medan 1 - 3 0 - 1 Persipura Jayapura[9]
 • Diễn biến PSMS Medan vs Persipura Jayapura
 • Đội hình PSMS Medan vs Persipura Jayapura
 • Video PSMS Medan vs Persipura Jayapura
 • Tip PSMS Medan vs Persipura Jayapura
12/07/2018 13:30 Vòng (KT) [14]Perseru Serui 0 - 0 0 - 0 Persib Bandung[5]
 • Diễn biến Perseru Serui vs Persib Bandung
 • Đội hình Perseru Serui vs Persib Bandung
 • Video Perseru Serui vs Persib Bandung
 • Tip Perseru Serui vs Persib Bandung
11/07/2018 18:30 Vòng (KT) [8]Persela Lamongan 2 - 0 1 - 0 Pusamania Borneo[10]
 • Diễn biến Persela Lamongan vs Pusamania Borneo
 • Đội hình Persela Lamongan vs Pusamania Borneo
 • Video Persela Lamongan vs Pusamania Borneo
 • Tip Persela Lamongan vs Pusamania Borneo
11/07/2018 15:30 Vòng (KT) [1]Barito Putera 0 - 0 0 - 0 Arema Malang[12]
 • Diễn biến Barito Putera vs Arema Malang
 • Đội hình Barito Putera vs Arema Malang
 • Video Barito Putera vs Arema Malang
 • Tip Barito Putera vs Arema Malang
10/07/2018 18:30 Vòng (KT) [3]Sriwijaya Palembang 2 - 2 0 - 1 Persija Jakarta[4]
 • Diễn biến Sriwijaya Palembang vs Persija Jakarta
 • Đội hình Sriwijaya Palembang vs Persija Jakarta
 • Video Sriwijaya Palembang vs Persija Jakarta
 • Tip Sriwijaya Palembang vs Persija Jakarta
07/07/2018 18:30 Vòng (KT) [12]Pusamania Borneo 5 - 1 0 - 1 Perseru Serui[11]
 • Diễn biến Pusamania Borneo vs Perseru Serui
 • Đội hình Pusamania Borneo vs Perseru Serui
 • Video Pusamania Borneo vs Perseru Serui
 • Tip Pusamania Borneo vs Perseru Serui
07/07/2018 15:30 Vòng (KT) [16]Arema Malang 1 - 0 0 - 0 Persela Lamongan[5]
 • Diễn biến Arema Malang vs Persela Lamongan
 • Đội hình Arema Malang vs Persela Lamongan
 • Video Arema Malang vs Persela Lamongan
 • Tip Arema Malang vs Persela Lamongan
06/07/2018 18:30 Vòng (KT) [3]Persija Jakarta 2 - 2 0 - 1 PSM Makassar[1]
 • Diễn biến Persija Jakarta vs PSM Makassar
 • Đội hình Persija Jakarta vs PSM Makassar
 • Video Persija Jakarta vs PSM Makassar
 • Tip Persija Jakarta vs PSM Makassar
06/07/2018 15:30 Vòng (KT) [13]Mitra Kukar 3 - 4 2 - 1 Barito Putera[2]
 • Diễn biến Mitra Kukar vs Barito Putera
 • Đội hình Mitra Kukar vs Barito Putera
 • Video Mitra Kukar vs Barito Putera
 • Tip Mitra Kukar vs Barito Putera
09/06/2018 20:30 Vòng (KT) [2]PSM Makassar 1 - 0 0 - 0 Persebaya Surabaya[12]
 • Diễn biến PSM Makassar vs Persebaya Surabaya
 • Đội hình PSM Makassar vs Persebaya Surabaya
 • Video PSM Makassar vs Persebaya Surabaya
 • Tip PSM Makassar vs Persebaya Surabaya
08/06/2018 20:30 Vòng (KT) Barito Putera 3 - 1 1 - 0 Sriwijaya Palembang
 • Diễn biến Barito Putera vs Sriwijaya Palembang
 • Đội hình Barito Putera vs Sriwijaya Palembang
 • Video Barito Putera vs Sriwijaya Palembang
 • Tip Barito Putera vs Sriwijaya Palembang
07/06/2018 20:30 Vòng (KT) [4]Persela Lamongan 3 - 1 0 - 1 Mitra Kukar[15]
 • Diễn biến Persela Lamongan vs Mitra Kukar
 • Đội hình Persela Lamongan vs Mitra Kukar
 • Video Persela Lamongan vs Mitra Kukar
 • Tip Persela Lamongan vs Mitra Kukar
06/06/2018 20:30 Vòng (KT) [11]Perseru Serui 0 - 1 0 - 0 Arema Malang[18]
 • Diễn biến Perseru Serui vs Arema Malang
 • Đội hình Perseru Serui vs Arema Malang
 • Video Perseru Serui vs Arema Malang
 • Tip Perseru Serui vs Arema Malang
05/06/2018 21:00 Vòng (KT) [9]PSMS Medan 0 - 3 0 - 2 Persib Bandung[8]
 • Diễn biến PSMS Medan vs Persib Bandung
 • Đội hình PSMS Medan vs Persib Bandung
 • Video PSMS Medan vs Persib Bandung
 • Tip PSMS Medan vs Persib Bandung
04/06/2018 18:30 Vòng (KT) [3]Persipura Jayapura 1 - 1 0 - 0 PSM Makassar[2]
 • Diễn biến Persipura Jayapura vs PSM Makassar
 • Đội hình Persipura Jayapura vs PSM Makassar
 • Video Persipura Jayapura vs PSM Makassar
 • Tip Persipura Jayapura vs PSM Makassar
03/06/2018 20:30 Vòng  Hoãn [12]Persija Jakarta ?-? ?-? Persebaya Surabaya[10]
 • Diễn biến Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya
 • Đội hình Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya
 • Video Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya
 • Tip Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya
30/05/2018 20:30 Vòng (KT) [2]Barito Putera 2 - 1 1 - 0 Persija Jakarta[9]
 • Diễn biến Barito Putera vs Persija Jakarta
 • Đội hình Barito Putera vs Persija Jakarta
 • Video Barito Putera vs Persija Jakarta
 • Tip Barito Putera vs Persija Jakarta
29/05/2018 20:30 Vòng (KT) [10]Persebaya Surabaya 1 - 1 0 - 0 Persipura Jayapura[1]
 • Diễn biến Persebaya Surabaya vs Persipura Jayapura
 • Đội hình Persebaya Surabaya vs Persipura Jayapura
 • Video Persebaya Surabaya vs Persipura Jayapura
 • Tip Persebaya Surabaya vs Persipura Jayapura
26/05/2018 20:30 Vòng (KT) [14]PSMS Medan 2 - 0 2 - 0 Arema Malang[17]
 • Diễn biến PSMS Medan vs Arema Malang
 • Đội hình PSMS Medan vs Arema Malang
 • Video PSMS Medan vs Arema Malang
 • Tip PSMS Medan vs Arema Malang
25/05/2018 20:30 Vòng (KT) [16]Persija Jakarta 2 - 0 1 - 0 Persipura Jayapura[1]
 • Diễn biến Persija Jakarta vs Persipura Jayapura
 • Đội hình Persija Jakarta vs Persipura Jayapura
 • Video Persija Jakarta vs Persipura Jayapura
 • Tip Persija Jakarta vs Persipura Jayapura
22/05/2018 20:30 Vòng (KT) Mitra Kukar 1 - 0 0 - 0 PSMS Medan
 • Diễn biến Mitra Kukar vs PSMS Medan
 • Đội hình Mitra Kukar vs PSMS Medan
 • Video Mitra Kukar vs PSMS Medan
 • Tip Mitra Kukar vs PSMS Medan
20/05/2018 20:30 Vòng (KT) [9]Persela Lamongan 2 - 0 0 - 0 Persija Jakarta[8]
 • Diễn biến Persela Lamongan vs Persija Jakarta
 • Đội hình Persela Lamongan vs Persija Jakarta
 • Video Persela Lamongan vs Persija Jakarta
 • Tip Persela Lamongan vs Persija Jakarta
19/05/2018 20:30 Vòng [6]Persebaya Surabaya ?-? ?-? Persib Bandung[7]
 • Diễn biến Persebaya Surabaya vs Persib Bandung
 • Đội hình Persebaya Surabaya vs Persib Bandung
 • Video Persebaya Surabaya vs Persib Bandung
 • Tip Persebaya Surabaya vs Persib Bandung
19/05/2018 20:30 Vòng (KT) [2]PSM Makassar 1 - 0 0 - 0 Pusamania Borneo[14]
 • Diễn biến PSM Makassar vs Pusamania Borneo
 • Đội hình PSM Makassar vs Pusamania Borneo
 • Video PSM Makassar vs Pusamania Borneo
 • Tip PSM Makassar vs Pusamania Borneo
18/05/2018 20:30 Vòng (KT) [15]PSMS Medan 1 - 0 0 - 0 Sriwijaya Palembang[5]
 • Diễn biến PSMS Medan vs Sriwijaya Palembang
 • Đội hình PSMS Medan vs Sriwijaya Palembang
 • Video PSMS Medan vs Sriwijaya Palembang
 • Tip PSMS Medan vs Sriwijaya Palembang
17/05/2018 18:30 Vòng [16]Perseru Serui ?-? ?-? Barito Putera[4]
 • Diễn biến Perseru Serui vs Barito Putera
 • Đội hình Perseru Serui vs Barito Putera
 • Video Perseru Serui vs Barito Putera
 • Tip Perseru Serui vs Barito Putera
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 18/07/2018 20:34
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác