Bong da

Kết quả bóng đá Hạng Nhất Ireland

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
26/09/2020 21:00 Vòng (KT) [9]Shamrock Rovers ii 2 - 5 0 - 4 UC Dublin UCD[5]
 • Diễn biến Shamrock Rovers ii vs UC Dublin UCD
 • Đội hình Shamrock Rovers ii vs UC Dublin UCD
 • Video Shamrock Rovers ii vs UC Dublin UCD
 • Tip Shamrock Rovers ii vs UC Dublin UCD
26/09/2020 01:45 Vòng (KT) [9]Athlone 0 - 4 0 - 1 Longford Town[5]
 • Diễn biến Athlone vs Longford Town
 • Đội hình Athlone vs Longford Town
 • Video Athlone vs Longford Town
 • Tip Athlone vs Longford Town
26/09/2020 01:45 Vòng (KT) [3]Cabinteely 1 - 5 0 - 2 Wexford Youths[10]
 • Diễn biến Cabinteely vs Wexford Youths
 • Đội hình Cabinteely vs Wexford Youths
 • Video Cabinteely vs Wexford Youths
 • Tip Cabinteely vs Wexford Youths
26/09/2020 01:45 Vòng (KT) [1]Bray Wanderers 0 - 1 0 - 1 Drogheda United[2]
 • Diễn biến Bray Wanderers vs Drogheda United
 • Đội hình Bray Wanderers vs Drogheda United
 • Video Bray Wanderers vs Drogheda United
 • Tip Bray Wanderers vs Drogheda United
26/09/2020 01:45 Vòng (KT) [6]Galway United 0 - 1 0 - 1 Cobh Ramblers[7]
 • Diễn biến Galway United vs Cobh Ramblers
 • Đội hình Galway United vs Cobh Ramblers
 • Video Galway United vs Cobh Ramblers
 • Tip Galway United vs Cobh Ramblers
23/09/2020 01:45 Vòng 13 (KT) [2]Drogheda United 3 - 2 1 - 1 Shamrock Rovers ii[8]
 • Diễn biến Drogheda United vs Shamrock Rovers ii
 • Đội hình Drogheda United vs Shamrock Rovers ii
 • Video Drogheda United vs Shamrock Rovers ii
 • Tip Drogheda United vs Shamrock Rovers ii
22/09/2020 01:45 Vòng 13 (KT) [5]Longford Town 3 - 1 0 - 1 UC Dublin UCD[4]
 • Diễn biến Longford Town vs UC Dublin UCD
 • Đội hình Longford Town vs UC Dublin UCD
 • Video Longford Town vs UC Dublin UCD
 • Tip Longford Town vs UC Dublin UCD
22/09/2020 01:45 Vòng 13 (KT) [7]Cobh Ramblers 1 - 2 1 - 1 Bray Wanderers[1]
 • Diễn biến Cobh Ramblers vs Bray Wanderers
 • Đội hình Cobh Ramblers vs Bray Wanderers
 • Video Cobh Ramblers vs Bray Wanderers
 • Tip Cobh Ramblers vs Bray Wanderers
22/09/2020 01:45 Vòng 13 (KT) [10]Wexford Youths 0 - 1 0 - 0 Athlone[9]
 • Diễn biến Wexford Youths vs Athlone
 • Đội hình Wexford Youths vs Athlone
 • Video Wexford Youths vs Athlone
 • Tip Wexford Youths vs Athlone
22/09/2020 01:45 Vòng 13 (KT) [3]Cabinteely 0 - 1 0 - 0 Galway United[6]
 • Diễn biến Cabinteely vs Galway United
 • Đội hình Cabinteely vs Galway United
 • Video Cabinteely vs Galway United
 • Tip Cabinteely vs Galway United
19/09/2020 01:45 Vòng 12 (KT) [1]Bray Wanderers 3 - 0 0 - 0 Longford Town[4]
 • Diễn biến Bray Wanderers vs Longford Town
 • Đội hình Bray Wanderers vs Longford Town
 • Video Bray Wanderers vs Longford Town
 • Tip Bray Wanderers vs Longford Town
19/09/2020 01:45 Vòng 12 (KT) [7]Galway United 1 - 0 1 - 0 Wexford Youths[9]
 • Diễn biến Galway United vs Wexford Youths
 • Đội hình Galway United vs Wexford Youths
 • Video Galway United vs Wexford Youths
 • Tip Galway United vs Wexford Youths
19/09/2020 01:45 Vòng 12 (KT) [3]UC Dublin UCD 1 - 3 1 - 0 Drogheda United[2]
 • Diễn biến UC Dublin UCD vs Drogheda United
 • Đội hình UC Dublin UCD vs Drogheda United
 • Video UC Dublin UCD vs Drogheda United
 • Tip UC Dublin UCD vs Drogheda United
19/09/2020 01:45 Vòng 12 (KT) [10]Athlone 2 - 1 0 - 0 Cobh Ramblers[6]
 • Diễn biến Athlone vs Cobh Ramblers
 • Đội hình Athlone vs Cobh Ramblers
 • Video Athlone vs Cobh Ramblers
 • Tip Athlone vs Cobh Ramblers
19/09/2020 01:45 Vòng 12 (KT) [8]Shamrock Rovers ii 0 - 2 0 - 0 Cabinteely[5]
 • Diễn biến Shamrock Rovers ii vs Cabinteely
 • Đội hình Shamrock Rovers ii vs Cabinteely
 • Video Shamrock Rovers ii vs Cabinteely
 • Tip Shamrock Rovers ii vs Cabinteely
13/09/2020 01:30 Vòng 11 (KT) [3]Longford Town 1 - 1 1 - 0 Drogheda United[1]
 • Diễn biến Longford Town vs Drogheda United
 • Đội hình Longford Town vs Drogheda United
 • Video Longford Town vs Drogheda United
 • Tip Longford Town vs Drogheda United
13/09/2020 01:00 Vòng 11 (KT) [6]Cobh Ramblers 0 - 6 0 - 1 UC Dublin UCD[5]
 • Diễn biến Cobh Ramblers vs UC Dublin UCD
 • Đội hình Cobh Ramblers vs UC Dublin UCD
 • Video Cobh Ramblers vs UC Dublin UCD
 • Tip Cobh Ramblers vs UC Dublin UCD
12/09/2020 01:45 Vòng 11 (KT) [8]Galway United 2 - 1 1 - 0 Shamrock Rovers ii[7]
 • Diễn biến Galway United vs Shamrock Rovers ii
 • Đội hình Galway United vs Shamrock Rovers ii
 • Video Galway United vs Shamrock Rovers ii
 • Tip Galway United vs Shamrock Rovers ii
12/09/2020 01:45 Vòng 11 (KT) [9]Wexford Youths 1 - 3 1 - 0 Bray Wanderers[5]
 • Diễn biến Wexford Youths vs Bray Wanderers
 • Đội hình Wexford Youths vs Bray Wanderers
 • Video Wexford Youths vs Bray Wanderers
 • Tip Wexford Youths vs Bray Wanderers
12/09/2020 01:45 Vòng 11 (KT) [1]Cabinteely 1 - 1 1 - 1 Athlone[10]
 • Diễn biến Cabinteely vs Athlone
 • Đội hình Cabinteely vs Athlone
 • Video Cabinteely vs Athlone
 • Tip Cabinteely vs Athlone
08/09/2020 01:45 Vòng 9 (KT) [7]Shamrock Rovers ii 0 - 1 0 - 0 Cobh Ramblers[6]
 • Diễn biến Shamrock Rovers ii vs Cobh Ramblers
 • Đội hình Shamrock Rovers ii vs Cobh Ramblers
 • Video Shamrock Rovers ii vs Cobh Ramblers
 • Tip Shamrock Rovers ii vs Cobh Ramblers
08/09/2020 01:45 Vòng 9 (KT) [4]Bray Wanderers 3 - 1 2 - 1 Athlone[10]
 • Diễn biến Bray Wanderers vs Athlone
 • Đội hình Bray Wanderers vs Athlone
 • Video Bray Wanderers vs Athlone
 • Tip Bray Wanderers vs Athlone
08/09/2020 01:45 Vòng 9 (KT) [2]Drogheda United 5 - 1 2 - 1 Cabinteely[1]
 • Diễn biến Drogheda United vs Cabinteely
 • Đội hình Drogheda United vs Cabinteely
 • Video Drogheda United vs Cabinteely
 • Tip Drogheda United vs Cabinteely
08/09/2020 01:45 Vòng 9 (KT) [5]UC Dublin UCD 0 - 3 0 - 0 Galway United[9]
 • Diễn biến UC Dublin UCD vs Galway United
 • Đội hình UC Dublin UCD vs Galway United
 • Video UC Dublin UCD vs Galway United
 • Tip UC Dublin UCD vs Galway United
05/09/2020 01:45 Vòng 10 (KT) [7]Shamrock Rovers ii 1 - 2 0 - 1 Longford Town[5]
 • Diễn biến Shamrock Rovers ii vs Longford Town
 • Đội hình Shamrock Rovers ii vs Longford Town
 • Video Shamrock Rovers ii vs Longford Town
 • Tip Shamrock Rovers ii vs Longford Town
05/09/2020 01:45 Vòng 10 (KT) [3]Bray Wanderers 3 - 0 1 - 0 Cabinteely[1]
 • Diễn biến Bray Wanderers vs Cabinteely
 • Đội hình Bray Wanderers vs Cabinteely
 • Video Bray Wanderers vs Cabinteely
 • Tip Bray Wanderers vs Cabinteely
05/09/2020 01:45 Vòng 10 (KT) [10]Athlone 1 - 4 0 - 1 Galway United[9]
 • Diễn biến Athlone vs Galway United
 • Đội hình Athlone vs Galway United
 • Video Athlone vs Galway United
 • Tip Athlone vs Galway United
05/09/2020 01:45 Vòng 10 (KT) [2]Drogheda United 0 - 1 0 - 0 Cobh Ramblers[6]
 • Diễn biến Drogheda United vs Cobh Ramblers
 • Đội hình Drogheda United vs Cobh Ramblers
 • Video Drogheda United vs Cobh Ramblers
 • Tip Drogheda United vs Cobh Ramblers
05/09/2020 01:45 Vòng 10 (KT) [4]UC Dublin UCD 8 - 0 4 - 0 Wexford Youths[8]
 • Diễn biến UC Dublin UCD vs Wexford Youths
 • Đội hình UC Dublin UCD vs Wexford Youths
 • Video UC Dublin UCD vs Wexford Youths
 • Tip UC Dublin UCD vs Wexford Youths
01/09/2020 01:45 Vòng 9 (KT) [5]Longford Town 3 - 1 1 - 0 Wexford Youths[8]
 • Diễn biến Longford Town vs Wexford Youths
 • Đội hình Longford Town vs Wexford Youths
 • Video Longford Town vs Wexford Youths
 • Tip Longford Town vs Wexford Youths
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 27/09/2020 07:36
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->