Bong da

Kết quả bóng đá Hạng 3 Thụy Điển Nam Svealand

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
27/08/2019 00:30 Vòng [SS-13]Afk Linkoping ?-? ?-? Assyriska If I Norrkoping[SS-6]
 • Diễn biến Afk Linkoping vs Assyriska If I Norrkoping
 • Đội hình Afk Linkoping vs Assyriska If I Norrkoping
 • Video Afk Linkoping vs Assyriska If I Norrkoping
 • Tip Afk Linkoping vs Assyriska If I Norrkoping
25/08/2019 22:00 Vòng (KT) [SS-3]Assyriska FF 3 - 1 0 - 1 Newroz[SS-9]
 • Diễn biến Assyriska FF vs Newroz
 • Đội hình Assyriska FF vs Newroz
 • Video Assyriska FF vs Newroz
 • Tip Assyriska FF vs Newroz
25/08/2019 20:00 Vòng (KT) [SS-14]Sodertalje 0 - 0 0 - 0 Tyreso Ff[SS-11]
 • Diễn biến Sodertalje vs Tyreso Ff
 • Đội hình Sodertalje vs Tyreso Ff
 • Video Sodertalje vs Tyreso Ff
 • Tip Sodertalje vs Tyreso Ff
24/08/2019 21:00 Vòng (KT) [SS-12]IFK Aspudden-Tellus 4 - 0 1 - 0 Arameisk-syrianska If[SS-7]
 • Diễn biến IFK Aspudden-Tellus vs Arameisk-syrianska If
 • Đội hình IFK Aspudden-Tellus vs Arameisk-syrianska If
 • Video IFK Aspudden-Tellus vs Arameisk-syrianska If
 • Tip IFK Aspudden-Tellus vs Arameisk-syrianska If
24/08/2019 19:00 Vòng (KT) [SS-2]Enskede Ik 1 - 0 1 - 0 Huddinge If[SS-8]
 • Diễn biến Enskede Ik vs Huddinge If
 • Đội hình Enskede Ik vs Huddinge If
 • Video Enskede Ik vs Huddinge If
 • Tip Enskede Ik vs Huddinge If
24/08/2019 19:00 Vòng (KT) [SS-4]Stockholm Internazionale 1 - 2 1 - 1 Varmbols Fc[SS-10]
 • Diễn biến Stockholm Internazionale vs Varmbols Fc
 • Đội hình Stockholm Internazionale vs Varmbols Fc
 • Video Stockholm Internazionale vs Varmbols Fc
 • Tip Stockholm Internazionale vs Varmbols Fc
24/08/2019 19:00 Vòng (KT) [SS-5]Motala AIF 1 - 2 1 - 1 Haninge[SS-1]
 • Diễn biến Motala AIF vs Haninge
 • Đội hình Motala AIF vs Haninge
 • Video Motala AIF vs Haninge
 • Tip Motala AIF vs Haninge
20/08/2019 00:30 Vòng (KT) [SS-8]Newroz 1 - 2 0 - 1 Motala AIF[SS-6]
 • Diễn biến Newroz vs Motala AIF
 • Đội hình Newroz vs Motala AIF
 • Video Newroz vs Motala AIF
 • Tip Newroz vs Motala AIF
18/08/2019 22:00 Vòng (KT) [SS-10]Varmbols Fc 1 - 2 1 - 2 Assyriska FF[SS-3]
 • Diễn biến Varmbols Fc vs Assyriska FF
 • Đội hình Varmbols Fc vs Assyriska FF
 • Video Varmbols Fc vs Assyriska FF
 • Tip Varmbols Fc vs Assyriska FF
18/08/2019 18:00 Vòng (KT) [SS-1]Haninge 4 - 1 3 - 0 Afk Linkoping[SS-12]
 • Diễn biến Haninge vs Afk Linkoping
 • Đội hình Haninge vs Afk Linkoping
 • Video Haninge vs Afk Linkoping
 • Tip Haninge vs Afk Linkoping
17/08/2019 21:00 Vòng (KT) [SS-8]Arameisk-syrianska If 3 - 2 1 - 1 Enskede Ik[SS-2]
 • Diễn biến Arameisk-syrianska If vs Enskede Ik
 • Đội hình Arameisk-syrianska If vs Enskede Ik
 • Video Arameisk-syrianska If vs Enskede Ik
 • Tip Arameisk-syrianska If vs Enskede Ik
17/08/2019 21:00 Vòng (KT) [SS-5]Assyriska If I Norrkoping 2 - 1 0 - 1 IFK Aspudden-Tellus[SS-13]
 • Diễn biến Assyriska If I Norrkoping vs IFK Aspudden-Tellus
 • Đội hình Assyriska If I Norrkoping vs IFK Aspudden-Tellus
 • Video Assyriska If I Norrkoping vs IFK Aspudden-Tellus
 • Tip Assyriska If I Norrkoping vs IFK Aspudden-Tellus
17/08/2019 19:00 Vòng (KT) [SS-11]Tyreso Ff 1 - 4 1 - 2 Stockholm Internazionale[SS-4]
 • Diễn biến Tyreso Ff vs Stockholm Internazionale
 • Đội hình Tyreso Ff vs Stockholm Internazionale
 • Video Tyreso Ff vs Stockholm Internazionale
 • Tip Tyreso Ff vs Stockholm Internazionale
15/08/2019 00:30 Vòng (KT) [SS-9]Huddinge If 7 - 2 5 - 1 Sodertalje[SS-14]
 • Diễn biến Huddinge If vs Sodertalje
 • Đội hình Huddinge If vs Sodertalje
 • Video Huddinge If vs Sodertalje
 • Tip Huddinge If vs Sodertalje
13/08/2019 00:30 Vòng (KT) [SS-7]Newroz 4 - 2 2 - 1 Haninge[SS-1]
 • Diễn biến Newroz vs Haninge
 • Đội hình Newroz vs Haninge
 • Video Newroz vs Haninge
 • Tip Newroz vs Haninge
11/08/2019 22:00 Vòng (KT) [SS-4]Assyriska FF 1 - 1 0 - 1 Tyreso Ff[SS-10]
 • Diễn biến Assyriska FF vs Tyreso Ff
 • Đội hình Assyriska FF vs Tyreso Ff
 • Video Assyriska FF vs Tyreso Ff
 • Tip Assyriska FF vs Tyreso Ff
11/08/2019 20:00 Vòng (KT) [SS-14]Sodertalje 2 - 4 0 - 2 Arameisk-syrianska If[SS-8]
 • Diễn biến Sodertalje vs Arameisk-syrianska If
 • Đội hình Sodertalje vs Arameisk-syrianska If
 • Video Sodertalje vs Arameisk-syrianska If
 • Tip Sodertalje vs Arameisk-syrianska If
10/08/2019 21:00 Vòng (KT) [SS-6]Motala AIF 2 - 1 1 - 1 Varmbols Fc[SS-11]
 • Diễn biến Motala AIF vs Varmbols Fc
 • Đội hình Motala AIF vs Varmbols Fc
 • Video Motala AIF vs Varmbols Fc
 • Tip Motala AIF vs Varmbols Fc
10/08/2019 19:00 Vòng (KT) [SS-2]Enskede Ik 3 - 1 0 - 1 Assyriska If I Norrkoping[SS-5]
 • Diễn biến Enskede Ik vs Assyriska If I Norrkoping
 • Đội hình Enskede Ik vs Assyriska If I Norrkoping
 • Video Enskede Ik vs Assyriska If I Norrkoping
 • Tip Enskede Ik vs Assyriska If I Norrkoping
10/08/2019 19:00 Vòng (KT) [SS-3]Stockholm Internazionale 1 - 4 1 - 2 Huddinge If[SS-9]
 • Diễn biến Stockholm Internazionale vs Huddinge If
 • Đội hình Stockholm Internazionale vs Huddinge If
 • Video Stockholm Internazionale vs Huddinge If
 • Tip Stockholm Internazionale vs Huddinge If
10/08/2019 00:30 Vòng (KT) [SS-13]IFK Aspudden-Tellus 3 - 1 1 - 0 Afk Linkoping[SS-12]
 • Diễn biến IFK Aspudden-Tellus vs Afk Linkoping
 • Đội hình IFK Aspudden-Tellus vs Afk Linkoping
 • Video IFK Aspudden-Tellus vs Afk Linkoping
 • Tip IFK Aspudden-Tellus vs Afk Linkoping
08/08/2019 00:00 Vòng (KT) [SS-10]Varmbols Fc 4 - 1 1 - 1 Newroz[SS-7]
 • Diễn biến Varmbols Fc vs Newroz
 • Đội hình Varmbols Fc vs Newroz
 • Video Varmbols Fc vs Newroz
 • Tip Varmbols Fc vs Newroz
08/08/2019 00:00 Vòng (KT) [SS-8]Huddinge If 1 - 2 0 - 1 Assyriska FF[SS-4]
 • Diễn biến Huddinge If vs Assyriska FF
 • Đội hình Huddinge If vs Assyriska FF
 • Video Huddinge If vs Assyriska FF
 • Tip Huddinge If vs Assyriska FF
06/08/2019 00:30 Vòng (KT) [SS-1]Haninge 5 - 1 1 - 1 IFK Aspudden-Tellus[SS-13]
 • Diễn biến Haninge vs IFK Aspudden-Tellus
 • Đội hình Haninge vs IFK Aspudden-Tellus
 • Video Haninge vs IFK Aspudden-Tellus
 • Tip Haninge vs IFK Aspudden-Tellus
03/08/2019 21:00 Vòng (KT) [SS-9]Arameisk-syrianska If 2 - 2 1 - 1 Stockholm Internazionale[SS-3]
 • Diễn biến Arameisk-syrianska If vs Stockholm Internazionale
 • Đội hình Arameisk-syrianska If vs Stockholm Internazionale
 • Video Arameisk-syrianska If vs Stockholm Internazionale
 • Tip Arameisk-syrianska If vs Stockholm Internazionale
03/08/2019 21:00 Vòng (KT) [SS-5]Assyriska If I Norrkoping 4 - 3 2 - 2 Sodertalje[SS-14]
 • Diễn biến Assyriska If I Norrkoping vs Sodertalje
 • Đội hình Assyriska If I Norrkoping vs Sodertalje
 • Video Assyriska If I Norrkoping vs Sodertalje
 • Tip Assyriska If I Norrkoping vs Sodertalje
03/08/2019 19:00 Vòng (KT) [SS-11]Tyreso Ff 0 - 0 0 - 0 Motala AIF[SS-6]
 • Diễn biến Tyreso Ff vs Motala AIF
 • Đội hình Tyreso Ff vs Motala AIF
 • Video Tyreso Ff vs Motala AIF
 • Tip Tyreso Ff vs Motala AIF
03/08/2019 19:00 Vòng (KT) [SS-12]Afk Linkoping 0 - 1 0 - 0 Enskede Ik[SS-2]
 • Diễn biến Afk Linkoping vs Enskede Ik
 • Đội hình Afk Linkoping vs Enskede Ik
 • Video Afk Linkoping vs Enskede Ik
 • Tip Afk Linkoping vs Enskede Ik
06/07/2019 21:00 Vòng (KT) [SS-9]Arameisk-syrianska If 0 - 1 0 - 0 Motala AIF[SS-7]
 • Diễn biến Arameisk-syrianska If vs Motala AIF
 • Đội hình Arameisk-syrianska If vs Motala AIF
 • Video Arameisk-syrianska If vs Motala AIF
 • Tip Arameisk-syrianska If vs Motala AIF
06/07/2019 21:00 Vòng (KT) [SS-6]Assyriska If I Norrkoping 2 - 0 1 - 0 Assyriska FF[SS-4]
 • Diễn biến Assyriska If I Norrkoping vs Assyriska FF
 • Đội hình Assyriska If I Norrkoping vs Assyriska FF
 • Video Assyriska If I Norrkoping vs Assyriska FF
 • Tip Assyriska If I Norrkoping vs Assyriska FF
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 26/08/2019 14:35
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->