Bong da

Kết quả bóng đá Hạng 2 Mexico

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
19/03/2018 01:00 Vòng (KT) [(c)-6]Leones Univ Guadalajara 2 - 1 1 - 1 Zacatepec[(c)-7]
 • Diễn biến Leones Univ Guadalajara vs Zacatepec
 • Đội hình Leones Univ Guadalajara vs Zacatepec
 • Video Leones Univ Guadalajara vs Zacatepec
 • Tip Leones Univ Guadalajara vs Zacatepec
18/03/2018 10:00 Vòng (KT) [(c)-2]Csyd Dorados De Sinaloa 1 - 2 0 - 1 Celaya[(c)-5]
 • Diễn biến Csyd Dorados De Sinaloa vs Celaya
 • Đội hình Csyd Dorados De Sinaloa vs Celaya
 • Video Csyd Dorados De Sinaloa vs Celaya
 • Tip Csyd Dorados De Sinaloa vs Celaya
18/03/2018 05:00 Vòng (KT) [(c)-1]Mineros De Zacatecas 1 - 2 1 - 1 Atletico San Luis[(c)-12]
 • Diễn biến Mineros De Zacatecas vs Atletico San Luis
 • Đội hình Mineros De Zacatecas vs Atletico San Luis
 • Video Mineros De Zacatecas vs Atletico San Luis
 • Tip Mineros De Zacatecas vs Atletico San Luis
11/03/2018 08:00 Vòng (KT) [(c)-7]Celaya 2 - 0 1 - 0 Mineros De Zacatecas[(c)-1]
 • Diễn biến Celaya vs Mineros De Zacatecas
 • Đội hình Celaya vs Mineros De Zacatecas
 • Video Celaya vs Mineros De Zacatecas
 • Tip Celaya vs Mineros De Zacatecas
11/03/2018 06:00 Vòng (KT) [(c)-8]Zacatepec 1 - 0 0 - 0 Csyd Dorados De Sinaloa[(c)-2]
 • Diễn biến Zacatepec vs Csyd Dorados De Sinaloa
 • Đội hình Zacatepec vs Csyd Dorados De Sinaloa
 • Video Zacatepec vs Csyd Dorados De Sinaloa
 • Tip Zacatepec vs Csyd Dorados De Sinaloa
04/03/2018 05:00 Vòng (KT) [(c)-1]Mineros De Zacatecas 4 - 1 1 - 0 Zacatepec[(c)-5]
 • Diễn biến Mineros De Zacatecas vs Zacatepec
 • Đội hình Mineros De Zacatecas vs Zacatepec
 • Video Mineros De Zacatecas vs Zacatepec
 • Tip Mineros De Zacatecas vs Zacatepec
03/03/2018 09:00 Vòng (KT) [(c)-14]Correcaminos Uat 2 - 2 1 - 0 Atletico San Luis[(c)-15]
 • Diễn biến Correcaminos Uat vs Atletico San Luis
 • Đội hình Correcaminos Uat vs Atletico San Luis
 • Video Correcaminos Uat vs Atletico San Luis
 • Tip Correcaminos Uat vs Atletico San Luis
25/02/2018 08:00 Vòng (KT) [(c)-11]Celaya 3 - 1 3 - 1 Correcaminos Uat[(c)-13]
 • Diễn biến Celaya vs Correcaminos Uat
 • Đội hình Celaya vs Correcaminos Uat
 • Video Celaya vs Correcaminos Uat
 • Tip Celaya vs Correcaminos Uat
24/02/2018 08:00 Vòng (KT) [(c)-9]CF Atlante 0 - 0 0 - 0 Alebrijes De Oaxaca[(c)-2]
 • Diễn biến CF Atlante vs Alebrijes De Oaxaca
 • Đội hình CF Atlante vs Alebrijes De Oaxaca
 • Video CF Atlante vs Alebrijes De Oaxaca
 • Tip CF Atlante vs Alebrijes De Oaxaca
21/02/2018 08:00 Vòng (KT) [(c)-12]Zacatepec 0 - 2 0 - 0 Atletico San Luis[(c)-16]
 • Diễn biến Zacatepec vs Atletico San Luis
 • Đội hình Zacatepec vs Atletico San Luis
 • Video Zacatepec vs Atletico San Luis
 • Tip Zacatepec vs Atletico San Luis
19/02/2018 01:00 Vòng (KT) [(c)-7]Leones Univ Guadalajara 3 - 0 2 - 0 CF Atlante[(c)-4]
 • Diễn biến Leones Univ Guadalajara vs CF Atlante
 • Đội hình Leones Univ Guadalajara vs CF Atlante
 • Video Leones Univ Guadalajara vs CF Atlante
 • Tip Leones Univ Guadalajara vs CF Atlante
17/02/2018 09:00 Vòng (KT) [(c)-11]Correcaminos Uat 1 - 2 0 - 1 Zacatepec[(c)-10]
 • Diễn biến Correcaminos Uat vs Zacatepec
 • Đội hình Correcaminos Uat vs Zacatepec
 • Video Correcaminos Uat vs Zacatepec
 • Tip Correcaminos Uat vs Zacatepec
17/02/2018 09:00 Vòng (KT) [(c)-16]Atletico San Luis 0 - 1 0 - 1 Celaya[(c)-14]
 • Diễn biến Atletico San Luis vs Celaya
 • Đội hình Atletico San Luis vs Celaya
 • Video Atletico San Luis vs Celaya
 • Tip Atletico San Luis vs Celaya
15/02/2018 08:00 Vòng (KT) [(c)-4]CF Atlante 0 - 2 0 - 1 Csyd Dorados De Sinaloa[(c)-9]
 • Diễn biến CF Atlante vs Csyd Dorados De Sinaloa
 • Đội hình CF Atlante vs Csyd Dorados De Sinaloa
 • Video CF Atlante vs Csyd Dorados De Sinaloa
 • Tip CF Atlante vs Csyd Dorados De Sinaloa
14/02/2018 09:00 Vòng [(c)-12]Zacatepec ?-? ?-? Atletico San Luis[(c)-16]
 • Diễn biến Zacatepec vs Atletico San Luis
 • Đội hình Zacatepec vs Atletico San Luis
 • Video Zacatepec vs Atletico San Luis
 • Tip Zacatepec vs Atletico San Luis
11/02/2018 08:00 Vòng (KT) [(c)-11]Celaya 0 - 1 0 - 0 Zacatepec[(c)-12]
 • Diễn biến Celaya vs Zacatepec
 • Đội hình Celaya vs Zacatepec
 • Video Celaya vs Zacatepec
 • Tip Celaya vs Zacatepec
10/02/2018 05:00 Vòng (KT) [(c)-2]Mineros De Zacatecas 0 - 0 0 - 0 CF Atlante[(c)-3]
 • Diễn biến Mineros De Zacatecas vs CF Atlante
 • Đội hình Mineros De Zacatecas vs CF Atlante
 • Video Mineros De Zacatecas vs CF Atlante
 • Tip Mineros De Zacatecas vs CF Atlante
04/02/2018 08:00 Vòng (KT) [(a)-5]Alebrijes De Oaxaca 1 - 2 1 - 0 Leones Univ Guadalajara[(a)-14]
 • Diễn biến Alebrijes De Oaxaca vs Leones Univ Guadalajara
 • Đội hình Alebrijes De Oaxaca vs Leones Univ Guadalajara
 • Video Alebrijes De Oaxaca vs Leones Univ Guadalajara
 • Tip Alebrijes De Oaxaca vs Leones Univ Guadalajara
01/02/2018 10:00 Vòng (KT) [(a)-12]Csyd Dorados De Sinaloa 1 - 2 1 - 1 Alebrijes De Oaxaca[(a)-5]
 • Diễn biến Csyd Dorados De Sinaloa vs Alebrijes De Oaxaca
 • Đội hình Csyd Dorados De Sinaloa vs Alebrijes De Oaxaca
 • Video Csyd Dorados De Sinaloa vs Alebrijes De Oaxaca
 • Tip Csyd Dorados De Sinaloa vs Alebrijes De Oaxaca
31/01/2018 09:30 Vòng (KT) [(a)-8]Correcaminos Uat 0 - 0 0 - 0 CF Atlante[(a)-16]
 • Diễn biến Correcaminos Uat vs CF Atlante
 • Đội hình Correcaminos Uat vs CF Atlante
 • Video Correcaminos Uat vs CF Atlante
 • Tip Correcaminos Uat vs CF Atlante
29/01/2018 01:00 Vòng (KT) [(a)-14]Leones Univ Guadalajara 0 - 2 0 - 2 Csyd Dorados De Sinaloa[(a)-12]
 • Diễn biến Leones Univ Guadalajara vs Csyd Dorados De Sinaloa
 • Đội hình Leones Univ Guadalajara vs Csyd Dorados De Sinaloa
 • Video Leones Univ Guadalajara vs Csyd Dorados De Sinaloa
 • Tip Leones Univ Guadalajara vs Csyd Dorados De Sinaloa
28/01/2018 08:00 Vòng (KT) [(a)-5]Alebrijes De Oaxaca 4 - 1 2 - 0 Mineros De Zacatecas[(a)-6]
 • Diễn biến Alebrijes De Oaxaca vs Mineros De Zacatecas
 • Đội hình Alebrijes De Oaxaca vs Mineros De Zacatecas
 • Video Alebrijes De Oaxaca vs Mineros De Zacatecas
 • Tip Alebrijes De Oaxaca vs Mineros De Zacatecas
27/01/2018 08:00 Vòng (KT) [(a)-16]CF Atlante 3 - 1 1 - 0 Atletico San Luis[(a)-11]
 • Diễn biến CF Atlante vs Atletico San Luis
 • Đội hình CF Atlante vs Atletico San Luis
 • Video CF Atlante vs Atletico San Luis
 • Tip CF Atlante vs Atletico San Luis
21/01/2018 08:00 Vòng (KT) [(a)-1]Celaya 2 - 1 2 - 1 CF Atlante[(a)-16]
 • Diễn biến Celaya vs CF Atlante
 • Đội hình Celaya vs CF Atlante
 • Video Celaya vs CF Atlante
 • Tip Celaya vs CF Atlante
20/01/2018 08:00 Vòng (KT) [(a)-6]Mineros De Zacatecas 2 - 1 0 - 0 Leones Univ Guadalajara[(a)-14]
 • Diễn biến Mineros De Zacatecas vs Leones Univ Guadalajara
 • Đội hình Mineros De Zacatecas vs Leones Univ Guadalajara
 • Video Mineros De Zacatecas vs Leones Univ Guadalajara
 • Tip Mineros De Zacatecas vs Leones Univ Guadalajara
14/01/2018 10:00 Vòng (KT) [(a)-12]Csyd Dorados De Sinaloa 1 - 1 1 - 1 Mineros De Zacatecas[(a)-6]
 • Diễn biến Csyd Dorados De Sinaloa vs Mineros De Zacatecas
 • Đội hình Csyd Dorados De Sinaloa vs Mineros De Zacatecas
 • Video Csyd Dorados De Sinaloa vs Mineros De Zacatecas
 • Tip Csyd Dorados De Sinaloa vs Mineros De Zacatecas
14/01/2018 08:00 Vòng (KT) [(a)-5]Alebrijes De Oaxaca 3 - 0 2 - 0 Correcaminos Uat[(a)-8]
 • Diễn biến Alebrijes De Oaxaca vs Correcaminos Uat
 • Đội hình Alebrijes De Oaxaca vs Correcaminos Uat
 • Video Alebrijes De Oaxaca vs Correcaminos Uat
 • Tip Alebrijes De Oaxaca vs Correcaminos Uat
13/01/2018 08:00 Vòng (KT) [(a)-16]CF Atlante 1 - 1 1 - 0 Zacatepec[(a)-4]
 • Diễn biến CF Atlante vs Zacatepec
 • Đội hình CF Atlante vs Zacatepec
 • Video CF Atlante vs Zacatepec
 • Tip CF Atlante vs Zacatepec
06/01/2018 09:00 Vòng (KT) [(a)-8]Correcaminos Uat 1 - 1 1 - 0 Leones Univ Guadalajara[(a)-14]
 • Diễn biến Correcaminos Uat vs Leones Univ Guadalajara
 • Đội hình Correcaminos Uat vs Leones Univ Guadalajara
 • Video Correcaminos Uat vs Leones Univ Guadalajara
 • Tip Correcaminos Uat vs Leones Univ Guadalajara
06/01/2018 09:00 Vòng (KT) [(a)-11]Atletico San Luis 0 - 2 0 - 1 Alebrijes De Oaxaca[(a)-5]
 • Diễn biến Atletico San Luis vs Alebrijes De Oaxaca
 • Đội hình Atletico San Luis vs Alebrijes De Oaxaca
 • Video Atletico San Luis vs Alebrijes De Oaxaca
 • Tip Atletico San Luis vs Alebrijes De Oaxaca
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáMexicoMexico 2Hạng 2 MexicoMexico Primera Divison AMEX D2
Cập nhật lúc: 19/03/2018 03:00
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác