Bong da

Kết quả bóng đá Hạng 2 Armenia

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
28/05/2018 20:00 Vòng (KT) [8]Erebuni 1 - 5 1 - 2 Artsakh[2]
 • Diễn biến Erebuni vs Artsakh
 • Đội hình Erebuni vs Artsakh
 • Video Erebuni vs Artsakh
 • Tip Erebuni vs Artsakh
28/05/2018 20:00 Vòng (KT) [4]Banants B 1 - 4 1 - 4 Pyunik B[6]
 • Diễn biến Banants B vs Pyunik B
 • Đội hình Banants B vs Pyunik B
 • Video Banants B vs Pyunik B
 • Tip Banants B vs Pyunik B
28/05/2018 20:00 Vòng [10]Shirak Gjumri B ?-? ?-? Alashkert B Martuni[5]
 • Diễn biến Shirak Gjumri B vs Alashkert B Martuni
 • Đội hình Shirak Gjumri B vs Alashkert B Martuni
 • Video Shirak Gjumri B vs Alashkert B Martuni
 • Tip Shirak Gjumri B vs Alashkert B Martuni
21/05/2018 20:00 Vòng [2]Artsakh ?-? ?-? Shirak Gjumri B[9]
 • Diễn biến Artsakh vs Shirak Gjumri B
 • Đội hình Artsakh vs Shirak Gjumri B
 • Video Artsakh vs Shirak Gjumri B
 • Tip Artsakh vs Shirak Gjumri B
21/05/2018 20:00 Vòng (KT) [5]Alashkert B Martuni 0 - 1 0 - 1 Lori[1]
 • Diễn biến Alashkert B Martuni vs Lori
 • Đội hình Alashkert B Martuni vs Lori
 • Video Alashkert B Martuni vs Lori
 • Tip Alashkert B Martuni vs Lori
21/05/2018 20:00 Vòng [10]Gandzasar Kapan B ?-? ?-? Ararat Yerevan 2[7]
 • Diễn biến Gandzasar Kapan B vs Ararat Yerevan 2
 • Đội hình Gandzasar Kapan B vs Ararat Yerevan 2
 • Video Gandzasar Kapan B vs Ararat Yerevan 2
 • Tip Gandzasar Kapan B vs Ararat Yerevan 2
21/05/2018 20:00 Vòng (KT) [4]Avan Academy 7 - 1 3 - 0 Banants B[3]
 • Diễn biến Avan Academy vs Banants B
 • Đội hình Avan Academy vs Banants B
 • Video Avan Academy vs Banants B
 • Tip Avan Academy vs Banants B
21/05/2018 20:00 Vòng (KT) [6]Pyunik B 4 - 0 2 - 0 Erebuni[8]
 • Diễn biến Pyunik B vs Erebuni
 • Đội hình Pyunik B vs Erebuni
 • Video Pyunik B vs Erebuni
 • Tip Pyunik B vs Erebuni
14/05/2018 20:00 Vòng (KT) [6]Pyunik B 0 - 3 0 - 2 Artsakh[2]
 • Diễn biến Pyunik B vs Artsakh
 • Đội hình Pyunik B vs Artsakh
 • Video Pyunik B vs Artsakh
 • Tip Pyunik B vs Artsakh
14/05/2018 20:00 Vòng (KT) [8]Erebuni 2 - 2 1 - 0 Avan Academy[4]
 • Diễn biến Erebuni vs Avan Academy
 • Đội hình Erebuni vs Avan Academy
 • Video Erebuni vs Avan Academy
 • Tip Erebuni vs Avan Academy
14/05/2018 20:00 Vòng (KT) [3]Banants B 6 - 1 3 - 0 Gandzasar Kapan B[10]
 • Diễn biến Banants B vs Gandzasar Kapan B
 • Đội hình Banants B vs Gandzasar Kapan B
 • Video Banants B vs Gandzasar Kapan B
 • Tip Banants B vs Gandzasar Kapan B
14/05/2018 20:00 Vòng (KT) [7]Ararat Yerevan 2 0 - 2 0 - 0 Alashkert B Martuni[5]
 • Diễn biến Ararat Yerevan 2 vs Alashkert B Martuni
 • Đội hình Ararat Yerevan 2 vs Alashkert B Martuni
 • Video Ararat Yerevan 2 vs Alashkert B Martuni
 • Tip Ararat Yerevan 2 vs Alashkert B Martuni
14/05/2018 20:00 Vòng (KT) [1]Lori 2 - 1 1 - 1 Shirak Gjumri B[9]
 • Diễn biến Lori vs Shirak Gjumri B
 • Đội hình Lori vs Shirak Gjumri B
 • Video Lori vs Shirak Gjumri B
 • Tip Lori vs Shirak Gjumri B
07/05/2018 20:00 Vòng (KT) [2]Artsakh 0 - 0 0 - 0 Lori[1]
 • Diễn biến Artsakh vs Lori
 • Đội hình Artsakh vs Lori
 • Video Artsakh vs Lori
 • Tip Artsakh vs Lori
07/05/2018 20:00 Vòng (KT) [10]Shirak Gjumri B 4 - 1 1 - 0 Ararat Yerevan 2[7]
 • Diễn biến Shirak Gjumri B vs Ararat Yerevan 2
 • Đội hình Shirak Gjumri B vs Ararat Yerevan 2
 • Video Shirak Gjumri B vs Ararat Yerevan 2
 • Tip Shirak Gjumri B vs Ararat Yerevan 2
07/05/2018 20:00 Vòng (KT) [5]Alashkert B Martuni 2 - 1 1 - 1 Banants B[3]
 • Diễn biến Alashkert B Martuni vs Banants B
 • Đội hình Alashkert B Martuni vs Banants B
 • Video Alashkert B Martuni vs Banants B
 • Tip Alashkert B Martuni vs Banants B
07/05/2018 20:00 Vòng (KT) [4]Avan Academy 0 - 1 0 - 0 Pyunik B[6]
 • Diễn biến Avan Academy vs Pyunik B
 • Đội hình Avan Academy vs Pyunik B
 • Video Avan Academy vs Pyunik B
 • Tip Avan Academy vs Pyunik B
30/04/2018 20:00 Vòng (KT) [3]Avan Academy 0 - 2 0 - 1 Artsakh[2]
 • Diễn biến Avan Academy vs Artsakh
 • Đội hình Avan Academy vs Artsakh
 • Video Avan Academy vs Artsakh
 • Tip Avan Academy vs Artsakh
30/04/2018 20:00 Vòng (KT) [5]Pyunik B 3 - 1 1 - 0 Gandzasar Kapan B[9]
 • Diễn biến Pyunik B vs Gandzasar Kapan B
 • Đội hình Pyunik B vs Gandzasar Kapan B
 • Video Pyunik B vs Gandzasar Kapan B
 • Tip Pyunik B vs Gandzasar Kapan B
30/04/2018 20:00 Vòng (KT) [6]Alashkert B Martuni 7 - 2 2 - 0 Erebuni[8]
 • Diễn biến Alashkert B Martuni vs Erebuni
 • Đội hình Alashkert B Martuni vs Erebuni
 • Video Alashkert B Martuni vs Erebuni
 • Tip Alashkert B Martuni vs Erebuni
30/04/2018 20:00 Vòng (KT) [4]Banants B 3 - 1 1 - 0 Shirak Gjumri B[10]
 • Diễn biến Banants B vs Shirak Gjumri B
 • Đội hình Banants B vs Shirak Gjumri B
 • Video Banants B vs Shirak Gjumri B
 • Tip Banants B vs Shirak Gjumri B
30/04/2018 20:00 Vòng (KT) [7]Ararat Yerevan 2 2 - 6 0 - 5 Lori[1]
 • Diễn biến Ararat Yerevan 2 vs Lori
 • Đội hình Ararat Yerevan 2 vs Lori
 • Video Ararat Yerevan 2 vs Lori
 • Tip Ararat Yerevan 2 vs Lori
27/04/2018 19:00 Vòng (KT) [2]Artsakh 7 - 0 3 - 0 Banants B[4]
 • Diễn biến Artsakh vs Banants B
 • Đội hình Artsakh vs Banants B
 • Video Artsakh vs Banants B
 • Tip Artsakh vs Banants B
23/04/2018 19:15 Vòng (KT) [7]Alashkert B Martuni 3 - 2 3 - 1 Pyunik B[5]
 • Diễn biến Alashkert B Martuni vs Pyunik B
 • Đội hình Alashkert B Martuni vs Pyunik B
 • Video Alashkert B Martuni vs Pyunik B
 • Tip Alashkert B Martuni vs Pyunik B
23/04/2018 19:10 Vòng (KT) [10]Shirak Gjumri B 3 - 1 1 - 0 Erebuni[8]
 • Diễn biến Shirak Gjumri B vs Erebuni
 • Đội hình Shirak Gjumri B vs Erebuni
 • Video Shirak Gjumri B vs Erebuni
 • Tip Shirak Gjumri B vs Erebuni
23/04/2018 19:00 Vòng (KT) [2]Artsakh 4 - 1 1 - 1 Ararat Yerevan 2[6]
 • Diễn biến Artsakh vs Ararat Yerevan 2
 • Đội hình Artsakh vs Ararat Yerevan 2
 • Video Artsakh vs Ararat Yerevan 2
 • Tip Artsakh vs Ararat Yerevan 2
23/04/2018 19:00 Vòng (KT) [1]Lori 3 - 0 1 - 0 Banants B[3]
 • Diễn biến Lori vs Banants B
 • Đội hình Lori vs Banants B
 • Video Lori vs Banants B
 • Tip Lori vs Banants B
23/04/2018 19:00 Vòng (KT) [9]Gandzasar Kapan B 2 - 4 0 - 2 Avan Academy[4]
 • Diễn biến Gandzasar Kapan B vs Avan Academy
 • Đội hình Gandzasar Kapan B vs Avan Academy
 • Video Gandzasar Kapan B vs Avan Academy
 • Tip Gandzasar Kapan B vs Avan Academy
16/04/2018 19:00 Vòng [9]Gandzasar Kapan B ?-? ?-? Artsakh[2]
 • Diễn biến Gandzasar Kapan B vs Artsakh
 • Đội hình Gandzasar Kapan B vs Artsakh
 • Video Gandzasar Kapan B vs Artsakh
 • Tip Gandzasar Kapan B vs Artsakh
16/04/2018 19:00 Vòng (KT) [4]Avan Academy 3 - 2 0 - 1 Alashkert B Martuni[5]
 • Diễn biến Avan Academy vs Alashkert B Martuni
 • Đội hình Avan Academy vs Alashkert B Martuni
 • Video Avan Academy vs Alashkert B Martuni
 • Tip Avan Academy vs Alashkert B Martuni
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 29/05/2018 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác