Bong da

Kết quả bóng đá Hạng 2 Armenia

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
19/03/2018 17:00 Vòng (KT) [10]Shirak Gjumri B 0 - 4 0 - 2 Artsakh[2]
 • Diễn biến Shirak Gjumri B vs Artsakh
 • Đội hình Shirak Gjumri B vs Artsakh
 • Video Shirak Gjumri B vs Artsakh
 • Tip Shirak Gjumri B vs Artsakh
19/03/2018 17:00 Vòng [1]Lori ?-? ?-? Alashkert B Martuni[5]
 • Diễn biến Lori vs Alashkert B Martuni
 • Đội hình Lori vs Alashkert B Martuni
 • Video Lori vs Alashkert B Martuni
 • Tip Lori vs Alashkert B Martuni
19/03/2018 17:00 Vòng (KT) [6]Ararat Yerevan 2 2 - 0 1 - 0 Gandzasar Kapan B[9]
 • Diễn biến Ararat Yerevan 2 vs Gandzasar Kapan B
 • Đội hình Ararat Yerevan 2 vs Gandzasar Kapan B
 • Video Ararat Yerevan 2 vs Gandzasar Kapan B
 • Tip Ararat Yerevan 2 vs Gandzasar Kapan B
19/03/2018 17:00 Vòng (KT) [4]Banants B 3 - 1 2 - 1 Avan Academy[3]
 • Diễn biến Banants B vs Avan Academy
 • Đội hình Banants B vs Avan Academy
 • Video Banants B vs Avan Academy
 • Tip Banants B vs Avan Academy
19/03/2018 17:00 Vòng (KT) [8]Erebuni 1 - 1 1 - 0 Pyunik B[7]
 • Diễn biến Erebuni vs Pyunik B
 • Đội hình Erebuni vs Pyunik B
 • Video Erebuni vs Pyunik B
 • Tip Erebuni vs Pyunik B
12/03/2018 17:00 Vòng (KT) [2]Artsakh 5 - 0 4 - 0 Pyunik B[6]
 • Diễn biến Artsakh vs Pyunik B
 • Đội hình Artsakh vs Pyunik B
 • Video Artsakh vs Pyunik B
 • Tip Artsakh vs Pyunik B
12/03/2018 17:00 Vòng (KT) [9]Gandzasar Kapan B 0 - 1 0 - 0 Banants B[4]
 • Diễn biến Gandzasar Kapan B vs Banants B
 • Đội hình Gandzasar Kapan B vs Banants B
 • Video Gandzasar Kapan B vs Banants B
 • Tip Gandzasar Kapan B vs Banants B
12/03/2018 17:00 Vòng (KT) [8]Alashkert B Martuni 3 - 0 3 - 0 Ararat Yerevan 2[5]
 • Diễn biến Alashkert B Martuni vs Ararat Yerevan 2
 • Đội hình Alashkert B Martuni vs Ararat Yerevan 2
 • Video Alashkert B Martuni vs Ararat Yerevan 2
 • Tip Alashkert B Martuni vs Ararat Yerevan 2
12/03/2018 16:55 Vòng (KT) [3]Avan Academy 8 - 0 5 - 0 Erebuni[7]
 • Diễn biến Avan Academy vs Erebuni
 • Đội hình Avan Academy vs Erebuni
 • Video Avan Academy vs Erebuni
 • Tip Avan Academy vs Erebuni
12/03/2018 16:55 Vòng (KT) [10]Shirak Gjumri B 1 - 2 1 - 0 Lori[1]
 • Diễn biến Shirak Gjumri B vs Lori
 • Đội hình Shirak Gjumri B vs Lori
 • Video Shirak Gjumri B vs Lori
 • Tip Shirak Gjumri B vs Lori
06/03/2018 17:30 Vòng (KT) [7]Erebuni 1 - 1 0 - 0 Gandzasar Kapan B[9]
 • Diễn biến Erebuni vs Gandzasar Kapan B
 • Đội hình Erebuni vs Gandzasar Kapan B
 • Video Erebuni vs Gandzasar Kapan B
 • Tip Erebuni vs Gandzasar Kapan B
05/03/2018 17:00 Vòng (KT) [1]Lori 2 - 0 1 - 0 Artsakh[2]
 • Diễn biến Lori vs Artsakh
 • Đội hình Lori vs Artsakh
 • Video Lori vs Artsakh
 • Tip Lori vs Artsakh
05/03/2018 17:00 Vòng (KT) [8]Ararat Yerevan 2 2 - 1 2 - 0 Shirak Gjumri B[10]
 • Diễn biến Ararat Yerevan 2 vs Shirak Gjumri B
 • Đội hình Ararat Yerevan 2 vs Shirak Gjumri B
 • Video Ararat Yerevan 2 vs Shirak Gjumri B
 • Tip Ararat Yerevan 2 vs Shirak Gjumri B
05/03/2018 17:00 Vòng (KT) [4]Banants B 2 - 1 1 - 0 Alashkert B Martuni[6]
 • Diễn biến Banants B vs Alashkert B Martuni
 • Đội hình Banants B vs Alashkert B Martuni
 • Video Banants B vs Alashkert B Martuni
 • Tip Banants B vs Alashkert B Martuni
05/03/2018 17:00 Vòng (KT) [5]Pyunik B 1 - 2 1 - 2 Avan Academy[3]
 • Diễn biến Pyunik B vs Avan Academy
 • Đội hình Pyunik B vs Avan Academy
 • Video Pyunik B vs Avan Academy
 • Tip Pyunik B vs Avan Academy
04/12/2017 17:00 Vòng (KT) [1]Artsakh 1 - 2 1 - 0 Avan Academy[4]
 • Diễn biến Artsakh vs Avan Academy
 • Đội hình Artsakh vs Avan Academy
 • Video Artsakh vs Avan Academy
 • Tip Artsakh vs Avan Academy
04/12/2017 17:00 Vòng [9]Gandzasar Kapan B ?-? ?-? Pyunik B[5]
 • Diễn biến Gandzasar Kapan B vs Pyunik B
 • Đội hình Gandzasar Kapan B vs Pyunik B
 • Video Gandzasar Kapan B vs Pyunik B
 • Tip Gandzasar Kapan B vs Pyunik B
04/12/2017 17:00 Vòng (KT) [7]Alashkert B Martuni 1 - 1 0 - 0 Erebuni[8]
 • Diễn biến Alashkert B Martuni vs Erebuni
 • Đội hình Alashkert B Martuni vs Erebuni
 • Video Alashkert B Martuni vs Erebuni
 • Tip Alashkert B Martuni vs Erebuni
04/12/2017 17:00 Vòng [10]Shirak Gjumri B ?-? ?-? Banants B[3]
 • Diễn biến Shirak Gjumri B vs Banants B
 • Đội hình Shirak Gjumri B vs Banants B
 • Video Shirak Gjumri B vs Banants B
 • Tip Shirak Gjumri B vs Banants B
04/12/2017 17:00 Vòng (KT) [2]Lori 1 - 0 0 - 0 Ararat Yerevan 2[6]
 • Diễn biến Lori vs Ararat Yerevan 2
 • Đội hình Lori vs Ararat Yerevan 2
 • Video Lori vs Ararat Yerevan 2
 • Tip Lori vs Ararat Yerevan 2
30/11/2017 16:55 Vòng (KT) [5]Avan Academy 6 - 0 3 - 0 Shirak Gjumri B[10]
 • Diễn biến Avan Academy vs Shirak Gjumri B
 • Đội hình Avan Academy vs Shirak Gjumri B
 • Video Avan Academy vs Shirak Gjumri B
 • Tip Avan Academy vs Shirak Gjumri B
27/11/2017 17:00 Vòng (KT) [8]Ararat Yerevan 2 2 - 0 0 - 0 Artsakh[1]
 • Diễn biến Ararat Yerevan 2 vs Artsakh
 • Đội hình Ararat Yerevan 2 vs Artsakh
 • Video Ararat Yerevan 2 vs Artsakh
 • Tip Ararat Yerevan 2 vs Artsakh
27/11/2017 17:00 Vòng (KT) [3]Banants B 1 - 0 0 - 0 Lori[2]
 • Diễn biến Banants B vs Lori
 • Đội hình Banants B vs Lori
 • Video Banants B vs Lori
 • Tip Banants B vs Lori
27/11/2017 17:00 Vòng (KT) [9]Erebuni 3 - 1 2 - 0 Shirak Gjumri B[10]
 • Diễn biến Erebuni vs Shirak Gjumri B
 • Đội hình Erebuni vs Shirak Gjumri B
 • Video Erebuni vs Shirak Gjumri B
 • Tip Erebuni vs Shirak Gjumri B
27/11/2017 17:00 Vòng (KT) [6]Pyunik B 1 - 0 1 - 0 Alashkert B Martuni[4]
 • Diễn biến Pyunik B vs Alashkert B Martuni
 • Đội hình Pyunik B vs Alashkert B Martuni
 • Video Pyunik B vs Alashkert B Martuni
 • Tip Pyunik B vs Alashkert B Martuni
27/11/2017 17:00 Vòng (KT) [5]Avan Academy 5 - 0 1 - 0 Gandzasar Kapan B[7]
 • Diễn biến Avan Academy vs Gandzasar Kapan B
 • Đội hình Avan Academy vs Gandzasar Kapan B
 • Video Avan Academy vs Gandzasar Kapan B
 • Tip Avan Academy vs Gandzasar Kapan B
23/11/2017 17:00 Vòng (KT) [2]Lori 4 - 1 2 - 0 Avan Academy[4]
 • Diễn biến Lori vs Avan Academy
 • Đội hình Lori vs Avan Academy
 • Video Lori vs Avan Academy
 • Tip Lori vs Avan Academy
23/11/2017 17:00 Vòng (KT) [3]Banants B 0 - 3 0 - 2 Artsakh[1]
 • Diễn biến Banants B vs Artsakh
 • Đội hình Banants B vs Artsakh
 • Video Banants B vs Artsakh
 • Tip Banants B vs Artsakh
20/11/2017 17:30 Vòng (KT) [2]Lori 5 - 0 2 - 0 Erebuni[9]
 • Diễn biến Lori vs Erebuni
 • Đội hình Lori vs Erebuni
 • Video Lori vs Erebuni
 • Tip Lori vs Erebuni
20/11/2017 17:00 Vòng (KT) [1]Artsakh 2 - 1 1 - 0 Gandzasar Kapan B[6]
 • Diễn biến Artsakh vs Gandzasar Kapan B
 • Đội hình Artsakh vs Gandzasar Kapan B
 • Video Artsakh vs Gandzasar Kapan B
 • Tip Artsakh vs Gandzasar Kapan B
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 19/03/2018 19:03
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác