Bong da

Kết quả bóng đá Hạng 2 Armenia

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
09/12/2018 17:00 Vòng [2]Yerevan ?-? ?-? Junior Sevan[1]
 • Diễn biến Yerevan vs Junior Sevan
 • Đội hình Yerevan vs Junior Sevan
 • Video Yerevan vs Junior Sevan
 • Tip Yerevan vs Junior Sevan
08/12/2018 17:00 Vòng (KT) [11]Ararat Yerevan 2 0 - 2 0 - 1 Shirak Gjumri B[9]
 • Diễn biến Ararat Yerevan 2 vs Shirak Gjumri B
 • Đội hình Ararat Yerevan 2 vs Shirak Gjumri B
 • Video Ararat Yerevan 2 vs Shirak Gjumri B
 • Tip Ararat Yerevan 2 vs Shirak Gjumri B
08/12/2018 17:00 Vòng (KT) [8]Banants C 0 - 2 0 - 2 Alashkert B Martuni[6]
 • Diễn biến Banants C vs Alashkert B Martuni
 • Đội hình Banants C vs Alashkert B Martuni
 • Video Banants C vs Alashkert B Martuni
 • Tip Banants C vs Alashkert B Martuni
08/12/2018 17:00 Vòng [10]Gandzasar Kapan B ?-? ?-? Erebuni[12]
 • Diễn biến Gandzasar Kapan B vs Erebuni
 • Đội hình Gandzasar Kapan B vs Erebuni
 • Video Gandzasar Kapan B vs Erebuni
 • Tip Gandzasar Kapan B vs Erebuni
08/12/2018 17:00 Vòng (KT) [5]Lokomotiv Yerevan 2 - 0 0 - 0 Ararat Armenia B[4]
 • Diễn biến Lokomotiv Yerevan vs Ararat Armenia B
 • Đội hình Lokomotiv Yerevan vs Ararat Armenia B
 • Video Lokomotiv Yerevan vs Ararat Armenia B
 • Tip Lokomotiv Yerevan vs Ararat Armenia B
08/12/2018 17:00 Vòng (KT) [7]Pyunik B 1 - 3 0 - 2 Banants B[3]
 • Diễn biến Pyunik B vs Banants B
 • Đội hình Pyunik B vs Banants B
 • Video Pyunik B vs Banants B
 • Tip Pyunik B vs Banants B
03/12/2018 17:00 Vòng (KT) [6]Alashkert B Martuni 1 - 0 0 - 0 Lokomotiv Yerevan[5]
 • Diễn biến Alashkert B Martuni vs Lokomotiv Yerevan
 • Đội hình Alashkert B Martuni vs Lokomotiv Yerevan
 • Video Alashkert B Martuni vs Lokomotiv Yerevan
 • Tip Alashkert B Martuni vs Lokomotiv Yerevan
03/12/2018 17:00 Vòng (KT) [3]Banants B 1 - 4 1 - 3 Yerevan[2]
 • Diễn biến Banants B vs Yerevan
 • Đội hình Banants B vs Yerevan
 • Video Banants B vs Yerevan
 • Tip Banants B vs Yerevan
03/12/2018 17:00 Vòng (KT) [12]Erebuni 1 - 3 1 - 2 Pyunik B[7]
 • Diễn biến Erebuni vs Pyunik B
 • Đội hình Erebuni vs Pyunik B
 • Video Erebuni vs Pyunik B
 • Tip Erebuni vs Pyunik B
03/12/2018 17:00 Vòng (KT) [4]Ararat Armenia B 3 - 1 1 - 0 Gandzasar Kapan B[9]
 • Diễn biến Ararat Armenia B vs Gandzasar Kapan B
 • Đội hình Ararat Armenia B vs Gandzasar Kapan B
 • Video Ararat Armenia B vs Gandzasar Kapan B
 • Tip Ararat Armenia B vs Gandzasar Kapan B
03/12/2018 17:00 Vòng (KT) [11]Shirak Gjumri B 2 - 0 1 - 0 Banants C[8]
 • Diễn biến Shirak Gjumri B vs Banants C
 • Đội hình Shirak Gjumri B vs Banants C
 • Video Shirak Gjumri B vs Banants C
 • Tip Shirak Gjumri B vs Banants C
03/12/2018 17:00 Vòng (KT) [1]Junior Sevan 4 - 2 1 - 0 Ararat Yerevan 2[10]
 • Diễn biến Junior Sevan vs Ararat Yerevan 2
 • Đội hình Junior Sevan vs Ararat Yerevan 2
 • Video Junior Sevan vs Ararat Yerevan 2
 • Tip Junior Sevan vs Ararat Yerevan 2
30/11/2018 18:00 Vòng (KT) [10]Ararat Yerevan 2 0 - 2 0 - 1 Banants C[8]
 • Diễn biến Ararat Yerevan 2 vs Banants C
 • Đội hình Ararat Yerevan 2 vs Banants C
 • Video Ararat Yerevan 2 vs Banants C
 • Tip Ararat Yerevan 2 vs Banants C
30/11/2018 18:00 Vòng (KT) [7]Pyunik B 1 - 4 0 - 2 Ararat Armenia B[4]
 • Diễn biến Pyunik B vs Ararat Armenia B
 • Đội hình Pyunik B vs Ararat Armenia B
 • Video Pyunik B vs Ararat Armenia B
 • Tip Pyunik B vs Ararat Armenia B
30/11/2018 17:30 Vòng [9]Gandzasar Kapan B ?-? ?-? Alashkert B Martuni[5]
 • Diễn biến Gandzasar Kapan B vs Alashkert B Martuni
 • Đội hình Gandzasar Kapan B vs Alashkert B Martuni
 • Video Gandzasar Kapan B vs Alashkert B Martuni
 • Tip Gandzasar Kapan B vs Alashkert B Martuni
30/11/2018 17:30 Vòng (KT) [6]Lokomotiv Yerevan 2 - 0 1 - 0 Shirak Gjumri B[11]
 • Diễn biến Lokomotiv Yerevan vs Shirak Gjumri B
 • Đội hình Lokomotiv Yerevan vs Shirak Gjumri B
 • Video Lokomotiv Yerevan vs Shirak Gjumri B
 • Tip Lokomotiv Yerevan vs Shirak Gjumri B
29/11/2018 18:00 Vòng [2]Yerevan ?-? ?-? Erebuni[12]
 • Diễn biến Yerevan vs Erebuni
 • Đội hình Yerevan vs Erebuni
 • Video Yerevan vs Erebuni
 • Tip Yerevan vs Erebuni
29/11/2018 18:00 Vòng (KT) [1]Junior Sevan 4 - 2 3 - 0 Banants B[3]
 • Diễn biến Junior Sevan vs Banants B
 • Đội hình Junior Sevan vs Banants B
 • Video Junior Sevan vs Banants B
 • Tip Junior Sevan vs Banants B
27/11/2018 18:00 Vòng (KT) [10]Banants C 1 - 5 0 - 2 Lokomotiv Yerevan[6]
 • Diễn biến Banants C vs Lokomotiv Yerevan
 • Đội hình Banants C vs Lokomotiv Yerevan
 • Video Banants C vs Lokomotiv Yerevan
 • Tip Banants C vs Lokomotiv Yerevan
26/11/2018 18:00 Vòng (KT) [3]Banants B 1 - 0 1 - 0 Ararat Yerevan 2[9]
 • Diễn biến Banants B vs Ararat Yerevan 2
 • Đội hình Banants B vs Ararat Yerevan 2
 • Video Banants B vs Ararat Yerevan 2
 • Tip Banants B vs Ararat Yerevan 2
26/11/2018 17:30 Vòng (KT) [5]Alashkert B Martuni 1 - 1 0 - 0 Pyunik B[7]
 • Diễn biến Alashkert B Martuni vs Pyunik B
 • Đội hình Alashkert B Martuni vs Pyunik B
 • Video Alashkert B Martuni vs Pyunik B
 • Tip Alashkert B Martuni vs Pyunik B
26/11/2018 17:30 Vòng (KT) [12]Erebuni 0 - 5 0 - 2 Junior Sevan[1]
 • Diễn biến Erebuni vs Junior Sevan
 • Đội hình Erebuni vs Junior Sevan
 • Video Erebuni vs Junior Sevan
 • Tip Erebuni vs Junior Sevan
26/11/2018 17:30 Vòng (KT) [4]Ararat Armenia B 2 - 3 1 - 2 Yerevan[2]
 • Diễn biến Ararat Armenia B vs Yerevan
 • Đội hình Ararat Armenia B vs Yerevan
 • Video Ararat Armenia B vs Yerevan
 • Tip Ararat Armenia B vs Yerevan
26/11/2018 17:30 Vòng (KT) [11]Shirak Gjumri B 2 - 0 0 - 0 Gandzasar Kapan B[8]
 • Diễn biến Shirak Gjumri B vs Gandzasar Kapan B
 • Đội hình Shirak Gjumri B vs Gandzasar Kapan B
 • Video Shirak Gjumri B vs Gandzasar Kapan B
 • Tip Shirak Gjumri B vs Gandzasar Kapan B
23/11/2018 18:00 Vòng (KT) [9]Ararat Yerevan 2 1 - 2 1 - 1 Lokomotiv Yerevan[6]
 • Diễn biến Ararat Yerevan 2 vs Lokomotiv Yerevan
 • Đội hình Ararat Yerevan 2 vs Lokomotiv Yerevan
 • Video Ararat Yerevan 2 vs Lokomotiv Yerevan
 • Tip Ararat Yerevan 2 vs Lokomotiv Yerevan
23/11/2018 18:00 Vòng (KT) [3]Banants B 1 - 0 1 - 0 Erebuni[12]
 • Diễn biến Banants B vs Erebuni
 • Đội hình Banants B vs Erebuni
 • Video Banants B vs Erebuni
 • Tip Banants B vs Erebuni
23/11/2018 18:00 Vòng [8]Gandzasar Kapan B ?-? ?-? Banants C[10]
 • Diễn biến Gandzasar Kapan B vs Banants C
 • Đội hình Gandzasar Kapan B vs Banants C
 • Video Gandzasar Kapan B vs Banants C
 • Tip Gandzasar Kapan B vs Banants C
23/11/2018 18:00 Vòng (KT) [7]Pyunik B 2 - 0 0 - 0 Shirak Gjumri B[11]
 • Diễn biến Pyunik B vs Shirak Gjumri B
 • Đội hình Pyunik B vs Shirak Gjumri B
 • Video Pyunik B vs Shirak Gjumri B
 • Tip Pyunik B vs Shirak Gjumri B
22/11/2018 18:00 Vòng (KT) [2]Yerevan 2 - 1 0 - 0 Alashkert B Martuni[5]
 • Diễn biến Yerevan vs Alashkert B Martuni
 • Đội hình Yerevan vs Alashkert B Martuni
 • Video Yerevan vs Alashkert B Martuni
 • Tip Yerevan vs Alashkert B Martuni
22/11/2018 18:00 Vòng (KT) [1]Junior Sevan 1 - 0 1 - 0 Ararat Armenia B[4]
 • Diễn biến Junior Sevan vs Ararat Armenia B
 • Đội hình Junior Sevan vs Ararat Armenia B
 • Video Junior Sevan vs Ararat Armenia B
 • Tip Junior Sevan vs Ararat Armenia B
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 09/12/2018 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->