Bong da

Kết quả bóng đá Guatemala

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
19/09/2019 09:00 Vòng (KT) [6]Club Comunicaciones 4 - 2 3 - 1 Csyd Mixco[11]
 • Diễn biến Club Comunicaciones vs Csyd Mixco
 • Đội hình Club Comunicaciones vs Csyd Mixco
 • Video Club Comunicaciones vs Csyd Mixco
 • Tip Club Comunicaciones vs Csyd Mixco
19/09/2019 07:00 Vòng (KT) [4]Coban Imperial 3 - 0 2 - 0 CD Malacateco[9]
 • Diễn biến Coban Imperial vs CD Malacateco
 • Đội hình Coban Imperial vs CD Malacateco
 • Video Coban Imperial vs CD Malacateco
 • Tip Coban Imperial vs CD Malacateco
19/09/2019 04:30 Vòng (KT) [8]Deportivo Sanarate 2 - 1 0 - 1 CD Puerto de Iztapa[10]
 • Diễn biến Deportivo Sanarate vs CD Puerto de Iztapa
 • Đội hình Deportivo Sanarate vs CD Puerto de Iztapa
 • Video Deportivo Sanarate vs CD Puerto de Iztapa
 • Tip Deportivo Sanarate vs CD Puerto de Iztapa
19/09/2019 03:30 Vòng (KT) [3]Guastatoya 2 - 1 1 - 0 Antigua Gfc[1]
 • Diễn biến Guastatoya vs Antigua Gfc
 • Đội hình Guastatoya vs Antigua Gfc
 • Video Guastatoya vs Antigua Gfc
 • Tip Guastatoya vs Antigua Gfc
19/09/2019 01:00 Vòng (KT) [7]Santa Lucia Cotzumalguapa 1 - 0 1 - 0 CSD Municipal[2]
 • Diễn biến Santa Lucia Cotzumalguapa vs CSD Municipal
 • Đội hình Santa Lucia Cotzumalguapa vs CSD Municipal
 • Video Santa Lucia Cotzumalguapa vs CSD Municipal
 • Tip Santa Lucia Cotzumalguapa vs CSD Municipal
19/09/2019 00:00 Vòng (KT) [12]Siquinala FC 2 - 2 1 - 1 Xelaju MC[5]
 • Diễn biến Siquinala FC vs Xelaju MC
 • Đội hình Siquinala FC vs Xelaju MC
 • Video Siquinala FC vs Xelaju MC
 • Tip Siquinala FC vs Xelaju MC
16/09/2019 03:30 Vòng (KT) [4]Guastatoya 3 - 1 1 - 0 Club Comunicaciones[5]
 • Diễn biến Guastatoya vs Club Comunicaciones
 • Đội hình Guastatoya vs Club Comunicaciones
 • Video Guastatoya vs Club Comunicaciones
 • Tip Guastatoya vs Club Comunicaciones
16/09/2019 02:00 Vòng (KT) [12]CD Puerto de Iztapa 2 - 1 1 - 0 Csyd Mixco[9]
 • Diễn biến CD Puerto de Iztapa vs Csyd Mixco
 • Đội hình CD Puerto de Iztapa vs Csyd Mixco
 • Video CD Puerto de Iztapa vs Csyd Mixco
 • Tip CD Puerto de Iztapa vs Csyd Mixco
15/09/2019 09:00 Vòng (KT) [6]Xelaju MC 1 - 0 1 - 0 Santa Lucia Cotzumalguapa[7]
 • Diễn biến Xelaju MC vs Santa Lucia Cotzumalguapa
 • Đội hình Xelaju MC vs Santa Lucia Cotzumalguapa
 • Video Xelaju MC vs Santa Lucia Cotzumalguapa
 • Tip Xelaju MC vs Santa Lucia Cotzumalguapa
15/09/2019 08:00 Vòng (KT) [10]CD Malacateco 2 - 0 1 - 0 Deportivo Sanarate[8]
 • Diễn biến CD Malacateco vs Deportivo Sanarate
 • Đội hình CD Malacateco vs Deportivo Sanarate
 • Video CD Malacateco vs Deportivo Sanarate
 • Tip CD Malacateco vs Deportivo Sanarate
15/09/2019 04:00 Vòng (KT) [3]CSD Municipal 3 - 2 1 - 2 Coban Imperial[2]
 • Diễn biến CSD Municipal vs Coban Imperial
 • Đội hình CSD Municipal vs Coban Imperial
 • Video CSD Municipal vs Coban Imperial
 • Tip CSD Municipal vs Coban Imperial
15/09/2019 02:00 Vòng (KT) [1]Antigua Gfc 1 - 0 1 - 0 Siquinala FC[11]
 • Diễn biến Antigua Gfc vs Siquinala FC
 • Đội hình Antigua Gfc vs Siquinala FC
 • Video Antigua Gfc vs Siquinala FC
 • Tip Antigua Gfc vs Siquinala FC
02/09/2019 04:00 Vòng (KT) [12]Csyd Mixco 3 - 1 0 - 0 CD Malacateco[9]
 • Diễn biến Csyd Mixco vs CD Malacateco
 • Đội hình Csyd Mixco vs CD Malacateco
 • Video Csyd Mixco vs CD Malacateco
 • Tip Csyd Mixco vs CD Malacateco
02/09/2019 01:00 Vòng (KT) [8]Santa Lucia Cotzumalguapa 0 - 0 0 - 0 Antigua Gfc[1]
 • Diễn biến Santa Lucia Cotzumalguapa vs Antigua Gfc
 • Đội hình Santa Lucia Cotzumalguapa vs Antigua Gfc
 • Video Santa Lucia Cotzumalguapa vs Antigua Gfc
 • Tip Santa Lucia Cotzumalguapa vs Antigua Gfc
02/09/2019 00:00 Vòng (KT) [6]Club Comunicaciones 1 - 0 1 - 0 CD Puerto de Iztapa[11]
 • Diễn biến Club Comunicaciones vs CD Puerto de Iztapa
 • Đội hình Club Comunicaciones vs CD Puerto de Iztapa
 • Video Club Comunicaciones vs CD Puerto de Iztapa
 • Tip Club Comunicaciones vs CD Puerto de Iztapa
02/09/2019 00:00 Vòng (KT) [7]Deportivo Sanarate 0 - 1 0 - 1 CSD Municipal[3]
 • Diễn biến Deportivo Sanarate vs CSD Municipal
 • Đội hình Deportivo Sanarate vs CSD Municipal
 • Video Deportivo Sanarate vs CSD Municipal
 • Tip Deportivo Sanarate vs CSD Municipal
01/09/2019 09:00 Vòng (KT) [2]Coban Imperial 0 - 0 0 - 0 Xelaju MC[4]
 • Diễn biến Coban Imperial vs Xelaju MC
 • Đội hình Coban Imperial vs Xelaju MC
 • Video Coban Imperial vs Xelaju MC
 • Tip Coban Imperial vs Xelaju MC
01/09/2019 00:00 Vòng (KT) [10]Siquinala FC 1 - 2 1 - 0 Guastatoya[5]
 • Diễn biến Siquinala FC vs Guastatoya
 • Đội hình Siquinala FC vs Guastatoya
 • Video Siquinala FC vs Guastatoya
 • Tip Siquinala FC vs Guastatoya
26/08/2019 03:30 Vòng (KT) [4]Guastatoya 0 - 0 0 - 0 Santa Lucia Cotzumalguapa[7]
 • Diễn biến Guastatoya vs Santa Lucia Cotzumalguapa
 • Đội hình Guastatoya vs Santa Lucia Cotzumalguapa
 • Video Guastatoya vs Santa Lucia Cotzumalguapa
 • Tip Guastatoya vs Santa Lucia Cotzumalguapa
26/08/2019 01:00 Vòng (KT) [12]CD Malacateco 3 - 0 0 - 0 CD Puerto de Iztapa[10]
 • Diễn biến CD Malacateco vs CD Puerto de Iztapa
 • Đội hình CD Malacateco vs CD Puerto de Iztapa
 • Video CD Malacateco vs CD Puerto de Iztapa
 • Tip CD Malacateco vs CD Puerto de Iztapa
26/08/2019 00:30 Vòng (KT) [2]Antigua Gfc 2 - 1 2 - 1 Coban Imperial[1]
 • Diễn biến Antigua Gfc vs Coban Imperial
 • Đội hình Antigua Gfc vs Coban Imperial
 • Video Antigua Gfc vs Coban Imperial
 • Tip Antigua Gfc vs Coban Imperial
25/08/2019 09:00 Vòng (KT) [3]Xelaju MC 2 - 2 1 - 1 Deportivo Sanarate[6]
 • Diễn biến Xelaju MC vs Deportivo Sanarate
 • Đội hình Xelaju MC vs Deportivo Sanarate
 • Video Xelaju MC vs Deportivo Sanarate
 • Tip Xelaju MC vs Deportivo Sanarate
25/08/2019 04:00 Vòng (KT) [5]CSD Municipal 1 - 0 1 - 0 Csyd Mixco[11]
 • Diễn biến CSD Municipal vs Csyd Mixco
 • Đội hình CSD Municipal vs Csyd Mixco
 • Video CSD Municipal vs Csyd Mixco
 • Tip CSD Municipal vs Csyd Mixco
25/08/2019 00:00 Vòng (KT) [9]Siquinala FC 0 - 2 0 - 1 Club Comunicaciones[8]
 • Diễn biến Siquinala FC vs Club Comunicaciones
 • Đội hình Siquinala FC vs Club Comunicaciones
 • Video Siquinala FC vs Club Comunicaciones
 • Tip Siquinala FC vs Club Comunicaciones
19/08/2019 04:00 Vòng (KT) [10]Csyd Mixco 1 - 2 1 - 0 Xelaju MC[6]
 • Diễn biến Csyd Mixco vs Xelaju MC
 • Đội hình Csyd Mixco vs Xelaju MC
 • Video Csyd Mixco vs Xelaju MC
 • Tip Csyd Mixco vs Xelaju MC
19/08/2019 01:00 Vòng (KT) [8]Santa Lucia Cotzumalguapa 2 - 0 1 - 0 Siquinala FC[7]
 • Diễn biến Santa Lucia Cotzumalguapa vs Siquinala FC
 • Đội hình Santa Lucia Cotzumalguapa vs Siquinala FC
 • Video Santa Lucia Cotzumalguapa vs Siquinala FC
 • Tip Santa Lucia Cotzumalguapa vs Siquinala FC
19/08/2019 00:00 Vòng (KT) [5]Deportivo Sanarate 0 - 0 0 - 0 Antigua Gfc[2]
 • Diễn biến Deportivo Sanarate vs Antigua Gfc
 • Đội hình Deportivo Sanarate vs Antigua Gfc
 • Video Deportivo Sanarate vs Antigua Gfc
 • Tip Deportivo Sanarate vs Antigua Gfc
18/08/2019 09:00 Vòng (KT) [1]Coban Imperial 3 - 0 1 - 0 Guastatoya[3]
 • Diễn biến Coban Imperial vs Guastatoya
 • Đội hình Coban Imperial vs Guastatoya
 • Video Coban Imperial vs Guastatoya
 • Tip Coban Imperial vs Guastatoya
18/08/2019 07:00 Vòng (KT) [9]Club Comunicaciones 3 - 0 2 - 0 CD Malacateco[11]
 • Diễn biến Club Comunicaciones vs CD Malacateco
 • Đội hình Club Comunicaciones vs CD Malacateco
 • Video Club Comunicaciones vs CD Malacateco
 • Tip Club Comunicaciones vs CD Malacateco
18/08/2019 02:00 Vòng (KT) [12]CD Puerto de Iztapa 3 - 2 1 - 1 CSD Municipal[4]
 • Diễn biến CD Puerto de Iztapa vs CSD Municipal
 • Đội hình CD Puerto de Iztapa vs CSD Municipal
 • Video CD Puerto de Iztapa vs CSD Municipal
 • Tip CD Puerto de Iztapa vs CSD Municipal
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáGuatemalaGuatemala Liga NacionalGUA D1
Cập nhật lúc: 20/09/2019 07:34
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->