Bong da

Kết quả bóng đá Ecuador

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
25/09/2018 08:00 Vòng (KT) [12]Tecnico Universitario 4 - 5 2 - 2 Universidad Catolica Quito[3]
 • Diễn biến Tecnico Universitario vs Universidad Catolica Quito
 • Đội hình Tecnico Universitario vs Universidad Catolica Quito
 • Video Tecnico Universitario vs Universidad Catolica Quito
 • Tip Tecnico Universitario vs Universidad Catolica Quito
24/09/2018 04:00 Vòng (KT) [6]Independiente Jose Teran 2 - 3 1 - 0 Deportivo Cuenca[10]
 • Diễn biến Independiente Jose Teran vs Deportivo Cuenca
 • Đội hình Independiente Jose Teran vs Deportivo Cuenca
 • Video Independiente Jose Teran vs Deportivo Cuenca
 • Tip Independiente Jose Teran vs Deportivo Cuenca
24/09/2018 00:00 Vòng (KT) [1]Liga Dep. Universitaria Quito 0 - 0 0 - 0 Barcelona SC(ECU)[2]
 • Diễn biến Liga Dep. Universitaria Quito vs Barcelona SC(ECU)
 • Đội hình Liga Dep. Universitaria Quito vs Barcelona SC(ECU)
 • Video Liga Dep. Universitaria Quito vs Barcelona SC(ECU)
 • Tip Liga Dep. Universitaria Quito vs Barcelona SC(ECU)
23/09/2018 07:00 Vòng (KT) [5]Delfin SC 2 - 1 1 - 1 Club Sport Emelec[4]
 • Diễn biến Delfin SC vs Club Sport Emelec
 • Đội hình Delfin SC vs Club Sport Emelec
 • Video Delfin SC vs Club Sport Emelec
 • Tip Delfin SC vs Club Sport Emelec
23/09/2018 04:30 Vòng (KT) [11]Guayaquil City 0 - 2 0 - 0 Sociedad Deportiva Aucas[7]
 • Diễn biến Guayaquil City vs Sociedad Deportiva Aucas
 • Đội hình Guayaquil City vs Sociedad Deportiva Aucas
 • Video Guayaquil City vs Sociedad Deportiva Aucas
 • Tip Guayaquil City vs Sociedad Deportiva Aucas
22/09/2018 07:15 Vòng (KT) [9]CD El Nacional 1 - 2 0 - 0 Macara[8]
 • Diễn biến CD El Nacional vs Macara
 • Đội hình CD El Nacional vs Macara
 • Video CD El Nacional vs Macara
 • Tip CD El Nacional vs Macara
18/09/2018 07:15 Vòng (KT) [3]Universidad Catolica Quito 1 - 2 0 - 0 Independiente Jose Teran[6]
 • Diễn biến Universidad Catolica Quito vs Independiente Jose Teran
 • Đội hình Universidad Catolica Quito vs Independiente Jose Teran
 • Video Universidad Catolica Quito vs Independiente Jose Teran
 • Tip Universidad Catolica Quito vs Independiente Jose Teran
17/09/2018 04:00 Vòng (KT) [4]Club Sport Emelec 3 - 1 2 - 0 CD El Nacional[9]
 • Diễn biến Club Sport Emelec vs CD El Nacional
 • Đội hình Club Sport Emelec vs CD El Nacional
 • Video Club Sport Emelec vs CD El Nacional
 • Tip Club Sport Emelec vs CD El Nacional
16/09/2018 08:00 Vòng (KT) [10]Deportivo Cuenca 0 - 0 0 - 0 Guayaquil City[11]
 • Diễn biến Deportivo Cuenca vs Guayaquil City
 • Đội hình Deportivo Cuenca vs Guayaquil City
 • Video Deportivo Cuenca vs Guayaquil City
 • Tip Deportivo Cuenca vs Guayaquil City
16/09/2018 05:30 Vòng (KT) [2]Barcelona SC(ECU) 2 - 2 0 - 1 Delfin SC[5]
 • Diễn biến Barcelona SC(ECU) vs Delfin SC
 • Đội hình Barcelona SC(ECU) vs Delfin SC
 • Video Barcelona SC(ECU) vs Delfin SC
 • Tip Barcelona SC(ECU) vs Delfin SC
16/09/2018 03:00 Vòng (KT) [8]Macara 3 - 2 2 - 1 Liga Dep. Universitaria Quito[1]
 • Diễn biến Macara vs Liga Dep. Universitaria Quito
 • Đội hình Macara vs Liga Dep. Universitaria Quito
 • Video Macara vs Liga Dep. Universitaria Quito
 • Tip Macara vs Liga Dep. Universitaria Quito
15/09/2018 08:00 Vòng (KT) [7]Sociedad Deportiva Aucas 3 - 0 1 - 0 Tecnico Universitario[12]
 • Diễn biến Sociedad Deportiva Aucas vs Tecnico Universitario
 • Đội hình Sociedad Deportiva Aucas vs Tecnico Universitario
 • Video Sociedad Deportiva Aucas vs Tecnico Universitario
 • Tip Sociedad Deportiva Aucas vs Tecnico Universitario
11/09/2018 08:00 Vòng  Hoãn [11]Guayaquil City ?-? ?-? Independiente Jose Teran[6]
 • Diễn biến Guayaquil City vs Independiente Jose Teran
 • Đội hình Guayaquil City vs Independiente Jose Teran
 • Video Guayaquil City vs Independiente Jose Teran
 • Tip Guayaquil City vs Independiente Jose Teran
10/09/2018 06:00 Vòng (KT) [4]Club Sport Emelec 2 - 0 2 - 0 Barcelona SC(ECU)[2]
 • Diễn biến Club Sport Emelec vs Barcelona SC(ECU)
 • Đội hình Club Sport Emelec vs Barcelona SC(ECU)
 • Video Club Sport Emelec vs Barcelona SC(ECU)
 • Tip Club Sport Emelec vs Barcelona SC(ECU)
10/09/2018 00:00 Vòng (KT) [5]Delfin SC 0 - 0 0 - 0 Macara[8]
 • Diễn biến Delfin SC vs Macara
 • Đội hình Delfin SC vs Macara
 • Video Delfin SC vs Macara
 • Tip Delfin SC vs Macara
09/09/2018 06:30 Vòng (KT) [9]CD El Nacional 1 - 2 0 - 1 Sociedad Deportiva Aucas[7]
 • Diễn biến CD El Nacional vs Sociedad Deportiva Aucas
 • Đội hình CD El Nacional vs Sociedad Deportiva Aucas
 • Video CD El Nacional vs Sociedad Deportiva Aucas
 • Tip CD El Nacional vs Sociedad Deportiva Aucas
09/09/2018 04:00 Vòng [1]Liga Dep. Universitaria Quito ?-? ?-? Universidad Catolica Quito[3]
 • Diễn biến Liga Dep. Universitaria Quito vs Universidad Catolica Quito
 • Đội hình Liga Dep. Universitaria Quito vs Universidad Catolica Quito
 • Video Liga Dep. Universitaria Quito vs Universidad Catolica Quito
 • Tip Liga Dep. Universitaria Quito vs Universidad Catolica Quito
08/09/2018 06:00 Vòng (KT) [12]Tecnico Universitario 1 - 2 0 - 2 Deportivo Cuenca[10]
 • Diễn biến Tecnico Universitario vs Deportivo Cuenca
 • Đội hình Tecnico Universitario vs Deportivo Cuenca
 • Video Tecnico Universitario vs Deportivo Cuenca
 • Tip Tecnico Universitario vs Deportivo Cuenca
03/09/2018 07:00 Vòng (KT) [10]Deportivo Cuenca 2 - 2 0 - 2 Liga Dep. Universitaria Quito[1]
 • Diễn biến Deportivo Cuenca vs Liga Dep. Universitaria Quito
 • Đội hình Deportivo Cuenca vs Liga Dep. Universitaria Quito
 • Video Deportivo Cuenca vs Liga Dep. Universitaria Quito
 • Tip Deportivo Cuenca vs Liga Dep. Universitaria Quito
03/09/2018 05:00 Vòng (KT) [2]Barcelona SC(ECU) 0 - 1 0 - 1 Guayaquil City[11]
 • Diễn biến Barcelona SC(ECU) vs Guayaquil City
 • Đội hình Barcelona SC(ECU) vs Guayaquil City
 • Video Barcelona SC(ECU) vs Guayaquil City
 • Tip Barcelona SC(ECU) vs Guayaquil City
03/09/2018 02:30 Vòng (KT) [6]Independiente Jose Teran 1 - 1 0 - 0 Tecnico Universitario[12]
 • Diễn biến Independiente Jose Teran vs Tecnico Universitario
 • Đội hình Independiente Jose Teran vs Tecnico Universitario
 • Video Independiente Jose Teran vs Tecnico Universitario
 • Tip Independiente Jose Teran vs Tecnico Universitario
03/09/2018 00:00 Vòng (KT) [8]Macara 1 - 1 0 - 0 Club Sport Emelec[4]
 • Diễn biến Macara vs Club Sport Emelec
 • Đội hình Macara vs Club Sport Emelec
 • Video Macara vs Club Sport Emelec
 • Tip Macara vs Club Sport Emelec
02/09/2018 06:00 Vòng (KT) [7]Sociedad Deportiva Aucas 2 - 0 1 - 0 Delfin SC[5]
 • Diễn biến Sociedad Deportiva Aucas vs Delfin SC
 • Đội hình Sociedad Deportiva Aucas vs Delfin SC
 • Video Sociedad Deportiva Aucas vs Delfin SC
 • Tip Sociedad Deportiva Aucas vs Delfin SC
02/09/2018 03:30 Vòng (KT) [3]Universidad Catolica Quito 1 - 2 0 - 2 CD El Nacional[9]
 • Diễn biến Universidad Catolica Quito vs CD El Nacional
 • Đội hình Universidad Catolica Quito vs CD El Nacional
 • Video Universidad Catolica Quito vs CD El Nacional
 • Tip Universidad Catolica Quito vs CD El Nacional
30/08/2018 08:30 Vòng (KT) [4]Club Sport Emelec 2 - 0 2 - 0 Sociedad Deportiva Aucas[7]
 • Diễn biến Club Sport Emelec vs Sociedad Deportiva Aucas
 • Đội hình Club Sport Emelec vs Sociedad Deportiva Aucas
 • Video Club Sport Emelec vs Sociedad Deportiva Aucas
 • Tip Club Sport Emelec vs Sociedad Deportiva Aucas
30/08/2018 07:15 Vòng (KT) [9]CD El Nacional 3 - 1 1 - 1 Deportivo Cuenca[10]
 • Diễn biến CD El Nacional vs Deportivo Cuenca
 • Đội hình CD El Nacional vs Deportivo Cuenca
 • Video CD El Nacional vs Deportivo Cuenca
 • Tip CD El Nacional vs Deportivo Cuenca
30/08/2018 06:30 Vòng (KT) [2]Barcelona SC(ECU) 1 - 1 0 - 1 Macara[8]
 • Diễn biến Barcelona SC(ECU) vs Macara
 • Đội hình Barcelona SC(ECU) vs Macara
 • Video Barcelona SC(ECU) vs Macara
 • Tip Barcelona SC(ECU) vs Macara
30/08/2018 04:30 Vòng (KT) [1]Liga Dep. Universitaria Quito 1 - 0 0 - 0 Independiente Jose Teran[6]
 • Diễn biến Liga Dep. Universitaria Quito vs Independiente Jose Teran
 • Đội hình Liga Dep. Universitaria Quito vs Independiente Jose Teran
 • Video Liga Dep. Universitaria Quito vs Independiente Jose Teran
 • Tip Liga Dep. Universitaria Quito vs Independiente Jose Teran
30/08/2018 02:30 Vòng (KT) [5]Delfin SC 1 - 2 0 - 1 Universidad Catolica Quito[3]
 • Diễn biến Delfin SC vs Universidad Catolica Quito
 • Đội hình Delfin SC vs Universidad Catolica Quito
 • Video Delfin SC vs Universidad Catolica Quito
 • Tip Delfin SC vs Universidad Catolica Quito
30/08/2018 00:30 Vòng (KT) [12]Tecnico Universitario 3 - 2 1 - 1 Guayaquil City[11]
 • Diễn biến Tecnico Universitario vs Guayaquil City
 • Đội hình Tecnico Universitario vs Guayaquil City
 • Video Tecnico Universitario vs Guayaquil City
 • Tip Tecnico Universitario vs Guayaquil City
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 26/09/2018 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác