Bong da

Kết quả bóng đá Đảo Faroe

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
26/10/2019 21:00 Vòng (KT) [2]B36 Torshavn 0 - 3 0 - 2 Ki Klaksvik[1]
 • Diễn biến B36 Torshavn vs Ki Klaksvik
 • Đội hình B36 Torshavn vs Ki Klaksvik
 • Video B36 Torshavn vs Ki Klaksvik
 • Tip B36 Torshavn vs Ki Klaksvik
26/10/2019 19:00 Vòng (KT) [8]Tb Tuoroyri 0 - 2 0 - 2 Vikingur Gotu[5]
 • Diễn biến Tb Tuoroyri vs Vikingur Gotu
 • Đội hình Tb Tuoroyri vs Vikingur Gotu
 • Video Tb Tuoroyri vs Vikingur Gotu
 • Tip Tb Tuoroyri vs Vikingur Gotu
26/10/2019 18:30 Vòng (KT) [3]NSI Runavik 3 - 1 2 - 0 IF Fuglafjordur[10]
 • Diễn biến NSI Runavik vs IF Fuglafjordur
 • Đội hình NSI Runavik vs IF Fuglafjordur
 • Video NSI Runavik vs IF Fuglafjordur
 • Tip NSI Runavik vs IF Fuglafjordur
26/10/2019 18:00 Vòng (KT) [7]Ab Argir 1 - 2 1 - 0 HB Torshavn[4]
 • Diễn biến Ab Argir vs HB Torshavn
 • Đội hình Ab Argir vs HB Torshavn
 • Video Ab Argir vs HB Torshavn
 • Tip Ab Argir vs HB Torshavn
26/10/2019 18:00 Vòng (KT) [6]Skala Itrottarfelag 5 - 0 2 - 0 EB Streymur[9]
 • Diễn biến Skala Itrottarfelag vs EB Streymur
 • Đội hình Skala Itrottarfelag vs EB Streymur
 • Video Skala Itrottarfelag vs EB Streymur
 • Tip Skala Itrottarfelag vs EB Streymur
20/10/2019 21:00 Vòng (KT) [5]HB Torshavn 3 - 0 2 - 0 Tb Tuoroyri[7]
 • Diễn biến HB Torshavn vs Tb Tuoroyri
 • Đội hình HB Torshavn vs Tb Tuoroyri
 • Video HB Torshavn vs Tb Tuoroyri
 • Tip HB Torshavn vs Tb Tuoroyri
20/10/2019 21:00 Vòng (KT) [4]Vikingur Gotu 0 - 1 0 - 1 B36 Torshavn[2]
 • Diễn biến Vikingur Gotu vs B36 Torshavn
 • Đội hình Vikingur Gotu vs B36 Torshavn
 • Video Vikingur Gotu vs B36 Torshavn
 • Tip Vikingur Gotu vs B36 Torshavn
20/10/2019 21:00 Vòng (KT) [1]Ki Klaksvik 3 - 2 2 - 1 NSI Runavik[3]
 • Diễn biến Ki Klaksvik vs NSI Runavik
 • Đội hình Ki Klaksvik vs NSI Runavik
 • Video Ki Klaksvik vs NSI Runavik
 • Tip Ki Klaksvik vs NSI Runavik
20/10/2019 21:00 Vòng (KT) [8]EB Streymur 1 - 2 1 - 1 Ab Argir[9]
 • Diễn biến EB Streymur vs Ab Argir
 • Đội hình EB Streymur vs Ab Argir
 • Video EB Streymur vs Ab Argir
 • Tip EB Streymur vs Ab Argir
20/10/2019 21:00 Vòng (KT) [10]IF Fuglafjordur 1 - 3 0 - 0 Skala Itrottarfelag[6]
 • Diễn biến IF Fuglafjordur vs Skala Itrottarfelag
 • Đội hình IF Fuglafjordur vs Skala Itrottarfelag
 • Video IF Fuglafjordur vs Skala Itrottarfelag
 • Tip IF Fuglafjordur vs Skala Itrottarfelag
09/10/2019 01:00 Vòng (KT) [4]Vikingur Gotu 1 - 3 0 - 0 Ki Klaksvik[1]
 • Diễn biến Vikingur Gotu vs Ki Klaksvik
 • Đội hình Vikingur Gotu vs Ki Klaksvik
 • Video Vikingur Gotu vs Ki Klaksvik
 • Tip Vikingur Gotu vs Ki Klaksvik
05/10/2019 22:59 Vòng (KT) [10]IF Fuglafjordur 4 - 6 0 - 4 Ab Argir[9]
 • Diễn biến IF Fuglafjordur vs Ab Argir
 • Đội hình IF Fuglafjordur vs Ab Argir
 • Video IF Fuglafjordur vs Ab Argir
 • Tip IF Fuglafjordur vs Ab Argir
05/10/2019 22:30 Vòng (KT) [8]EB Streymur 0 - 4 0 - 2 B36 Torshavn[2]
 • Diễn biến EB Streymur vs B36 Torshavn
 • Đội hình EB Streymur vs B36 Torshavn
 • Video EB Streymur vs B36 Torshavn
 • Tip EB Streymur vs B36 Torshavn
05/10/2019 22:00 Vòng (KT) [5]HB Torshavn 0 - 2 0 - 1 NSI Runavik[3]
 • Diễn biến HB Torshavn vs NSI Runavik
 • Đội hình HB Torshavn vs NSI Runavik
 • Video HB Torshavn vs NSI Runavik
 • Tip HB Torshavn vs NSI Runavik
05/10/2019 21:00 Vòng (KT) [6]Skala Itrottarfelag 5 - 1 3 - 0 Tb Tuoroyri[7]
 • Diễn biến Skala Itrottarfelag vs Tb Tuoroyri
 • Đội hình Skala Itrottarfelag vs Tb Tuoroyri
 • Video Skala Itrottarfelag vs Tb Tuoroyri
 • Tip Skala Itrottarfelag vs Tb Tuoroyri
29/09/2019 21:00 Vòng (KT) [2]Ki Klaksvik 3 - 0 1 - 0 IF Fuglafjordur[10]
 • Diễn biến Ki Klaksvik vs IF Fuglafjordur
 • Đội hình Ki Klaksvik vs IF Fuglafjordur
 • Video Ki Klaksvik vs IF Fuglafjordur
 • Tip Ki Klaksvik vs IF Fuglafjordur
29/09/2019 21:00 Vòng (KT) [3]NSI Runavik 0 - 2 0 - 1 Vikingur Gotu[5]
 • Diễn biến NSI Runavik vs Vikingur Gotu
 • Đội hình NSI Runavik vs Vikingur Gotu
 • Video NSI Runavik vs Vikingur Gotu
 • Tip NSI Runavik vs Vikingur Gotu
29/09/2019 21:00 Vòng (KT) [1]B36 Torshavn 2 - 2 0 - 1 HB Torshavn[4]
 • Diễn biến B36 Torshavn vs HB Torshavn
 • Đội hình B36 Torshavn vs HB Torshavn
 • Video B36 Torshavn vs HB Torshavn
 • Tip B36 Torshavn vs HB Torshavn
29/09/2019 21:00 Vòng (KT) [8]Ab Argir 0 - 2 0 - 2 Skala Itrottarfelag[6]
 • Diễn biến Ab Argir vs Skala Itrottarfelag
 • Đội hình Ab Argir vs Skala Itrottarfelag
 • Video Ab Argir vs Skala Itrottarfelag
 • Tip Ab Argir vs Skala Itrottarfelag
29/09/2019 20:30 Vòng (KT) [7]Tb Tuoroyri 1 - 2 1 - 1 EB Streymur[9]
 • Diễn biến Tb Tuoroyri vs EB Streymur
 • Đội hình Tb Tuoroyri vs EB Streymur
 • Video Tb Tuoroyri vs EB Streymur
 • Tip Tb Tuoroyri vs EB Streymur
26/09/2019 01:00 Vòng (KT) [6]Skala Itrottarfelag 0 - 1 0 - 0 Vikingur Gotu[5]
 • Diễn biến Skala Itrottarfelag vs Vikingur Gotu
 • Đội hình Skala Itrottarfelag vs Vikingur Gotu
 • Video Skala Itrottarfelag vs Vikingur Gotu
 • Tip Skala Itrottarfelag vs Vikingur Gotu
26/09/2019 01:00 Vòng (KT) [9]EB Streymur 1 - 0 0 - 0 HB Torshavn[4]
 • Diễn biến EB Streymur vs HB Torshavn
 • Đội hình EB Streymur vs HB Torshavn
 • Video EB Streymur vs HB Torshavn
 • Tip EB Streymur vs HB Torshavn
22/09/2019 22:59 Vòng (KT) [8]Ab Argir 0 - 2 0 - 2 Ki Klaksvik[3]
 • Diễn biến Ab Argir vs Ki Klaksvik
 • Đội hình Ab Argir vs Ki Klaksvik
 • Video Ab Argir vs Ki Klaksvik
 • Tip Ab Argir vs Ki Klaksvik
22/09/2019 21:00 Vòng (KT) [1]B36 Torshavn 7 - 2 4 - 1 IF Fuglafjordur[10]
 • Diễn biến B36 Torshavn vs IF Fuglafjordur
 • Đội hình B36 Torshavn vs IF Fuglafjordur
 • Video B36 Torshavn vs IF Fuglafjordur
 • Tip B36 Torshavn vs IF Fuglafjordur
22/09/2019 20:30 Vòng (KT) [7]Tb Tuoroyri 1 - 4 0 - 1 NSI Runavik[2]
 • Diễn biến Tb Tuoroyri vs NSI Runavik
 • Đội hình Tb Tuoroyri vs NSI Runavik
 • Video Tb Tuoroyri vs NSI Runavik
 • Tip Tb Tuoroyri vs NSI Runavik
19/09/2019 01:00 Vòng (KT) [2]NSI Runavik 0 - 1 0 - 0 Ki Klaksvik[3]
 • Diễn biến NSI Runavik vs Ki Klaksvik
 • Đội hình NSI Runavik vs Ki Klaksvik
 • Video NSI Runavik vs Ki Klaksvik
 • Tip NSI Runavik vs Ki Klaksvik
15/09/2019 22:59 Vòng (KT) [10]IF Fuglafjordur 2 - 3 1 - 2 EB Streymur[9]
 • Diễn biến IF Fuglafjordur vs EB Streymur
 • Đội hình IF Fuglafjordur vs EB Streymur
 • Video IF Fuglafjordur vs EB Streymur
 • Tip IF Fuglafjordur vs EB Streymur
15/09/2019 21:00 Vòng (KT) [5]Vikingur Gotu 1 - 1 1 - 1 Ab Argir[8]
 • Diễn biến Vikingur Gotu vs Ab Argir
 • Đội hình Vikingur Gotu vs Ab Argir
 • Video Vikingur Gotu vs Ab Argir
 • Tip Vikingur Gotu vs Ab Argir
15/09/2019 21:00 Vòng (KT) [4]HB Torshavn 3 - 0 2 - 0 Skala Itrottarfelag[6]
 • Diễn biến HB Torshavn vs Skala Itrottarfelag
 • Đội hình HB Torshavn vs Skala Itrottarfelag
 • Video HB Torshavn vs Skala Itrottarfelag
 • Tip HB Torshavn vs Skala Itrottarfelag
15/09/2019 01:00 Vòng [2]NSI Runavik ?-? ?-? B36 Torshavn[1]
 • Diễn biến NSI Runavik vs B36 Torshavn
 • Đội hình NSI Runavik vs B36 Torshavn
 • Video NSI Runavik vs B36 Torshavn
 • Tip NSI Runavik vs B36 Torshavn
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 27/10/2019 07:35
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->