Bong da

Kết quả bóng đá Đảo Faroe

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
25/08/2019 22:59 Vòng [8]Ab Argir ?-? ?-? B36 Torshavn[2]
 • Diễn biến Ab Argir vs B36 Torshavn
 • Đội hình Ab Argir vs B36 Torshavn
 • Video Ab Argir vs B36 Torshavn
 • Tip Ab Argir vs B36 Torshavn
25/08/2019 21:00 Vòng (KT) [4]HB Torshavn 3 - 1 0 - 1 Vikingur Gotu[5]
 • Diễn biến HB Torshavn vs Vikingur Gotu
 • Đội hình HB Torshavn vs Vikingur Gotu
 • Video HB Torshavn vs Vikingur Gotu
 • Tip HB Torshavn vs Vikingur Gotu
25/08/2019 21:00 Vòng (KT) [6]Skala Itrottarfelag 1 - 2 0 - 1 NSI Runavik[1]
 • Diễn biến Skala Itrottarfelag vs NSI Runavik
 • Đội hình Skala Itrottarfelag vs NSI Runavik
 • Video Skala Itrottarfelag vs NSI Runavik
 • Tip Skala Itrottarfelag vs NSI Runavik
25/08/2019 21:00 Vòng (KT) [9]EB Streymur 0 - 1 0 - 1 Ki Klaksvik[3]
 • Diễn biến EB Streymur vs Ki Klaksvik
 • Đội hình EB Streymur vs Ki Klaksvik
 • Video EB Streymur vs Ki Klaksvik
 • Tip EB Streymur vs Ki Klaksvik
25/08/2019 21:00 Vòng (KT) [10]IF Fuglafjordur 1 - 1 1 - 1 Tb Tuoroyri[7]
 • Diễn biến IF Fuglafjordur vs Tb Tuoroyri
 • Đội hình IF Fuglafjordur vs Tb Tuoroyri
 • Video IF Fuglafjordur vs Tb Tuoroyri
 • Tip IF Fuglafjordur vs Tb Tuoroyri
22/08/2019 01:00 Vòng (KT) [3]Ki Klaksvik 0 - 2 0 - 0 B36 Torshavn[2]
 • Diễn biến Ki Klaksvik vs B36 Torshavn
 • Đội hình Ki Klaksvik vs B36 Torshavn
 • Video Ki Klaksvik vs B36 Torshavn
 • Tip Ki Klaksvik vs B36 Torshavn
18/08/2019 21:00 Vòng (KT) [4]HB Torshavn 6 - 0 2 - 0 IF Fuglafjordur[10]
 • Diễn biến HB Torshavn vs IF Fuglafjordur
 • Đội hình HB Torshavn vs IF Fuglafjordur
 • Video HB Torshavn vs IF Fuglafjordur
 • Tip HB Torshavn vs IF Fuglafjordur
18/08/2019 21:00 Vòng (KT) [5]Vikingur Gotu 2 - 1 0 - 0 EB Streymur[9]
 • Diễn biến Vikingur Gotu vs EB Streymur
 • Đội hình Vikingur Gotu vs EB Streymur
 • Video Vikingur Gotu vs EB Streymur
 • Tip Vikingur Gotu vs EB Streymur
18/08/2019 21:00 Vòng (KT) [8]Ab Argir 1 - 5 1 - 1 NSI Runavik[3]
 • Diễn biến Ab Argir vs NSI Runavik
 • Đội hình Ab Argir vs NSI Runavik
 • Video Ab Argir vs NSI Runavik
 • Tip Ab Argir vs NSI Runavik
18/08/2019 01:45 Vòng (KT) [1]Ki Klaksvik 2 - 2 2 - 2 Skala Itrottarfelag[6]
 • Diễn biến Ki Klaksvik vs Skala Itrottarfelag
 • Đội hình Ki Klaksvik vs Skala Itrottarfelag
 • Video Ki Klaksvik vs Skala Itrottarfelag
 • Tip Ki Klaksvik vs Skala Itrottarfelag
17/08/2019 21:00 Vòng (KT) [2]B36 Torshavn 3 - 1 2 - 1 Tb Tuoroyri[7]
 • Diễn biến B36 Torshavn vs Tb Tuoroyri
 • Đội hình B36 Torshavn vs Tb Tuoroyri
 • Video B36 Torshavn vs Tb Tuoroyri
 • Tip B36 Torshavn vs Tb Tuoroyri
15/08/2019 00:30 Vòng (KT) [10]IF Fuglafjordur 2 - 4 2 - 1 NSI Runavik[2]
 • Diễn biến IF Fuglafjordur vs NSI Runavik
 • Đội hình IF Fuglafjordur vs NSI Runavik
 • Video IF Fuglafjordur vs NSI Runavik
 • Tip IF Fuglafjordur vs NSI Runavik
12/08/2019 01:00 Vòng (KT) [2]NSI Runavik 1 - 1 0 - 1 HB Torshavn[5]
 • Diễn biến NSI Runavik vs HB Torshavn
 • Đội hình NSI Runavik vs HB Torshavn
 • Video NSI Runavik vs HB Torshavn
 • Tip NSI Runavik vs HB Torshavn
11/08/2019 21:00 Vòng (KT) [7]Tb Tuoroyri 0 - 2 0 - 1 Skala Itrottarfelag[6]
 • Diễn biến Tb Tuoroyri vs Skala Itrottarfelag
 • Đội hình Tb Tuoroyri vs Skala Itrottarfelag
 • Video Tb Tuoroyri vs Skala Itrottarfelag
 • Tip Tb Tuoroyri vs Skala Itrottarfelag
11/08/2019 21:00 Vòng (KT) [9]Ab Argir 3 - 1 0 - 0 IF Fuglafjordur[10]
 • Diễn biến Ab Argir vs IF Fuglafjordur
 • Đội hình Ab Argir vs IF Fuglafjordur
 • Video Ab Argir vs IF Fuglafjordur
 • Tip Ab Argir vs IF Fuglafjordur
11/08/2019 21:00 Vòng (KT) [4]B36 Torshavn 3 - 0 1 - 0 EB Streymur[8]
 • Diễn biến B36 Torshavn vs EB Streymur
 • Đội hình B36 Torshavn vs EB Streymur
 • Video B36 Torshavn vs EB Streymur
 • Tip B36 Torshavn vs EB Streymur
10/08/2019 00:15 Vòng (KT) [5]Ki Klaksvik 2 - 0 0 - 0 Vikingur Gotu[2]
 • Diễn biến Ki Klaksvik vs Vikingur Gotu
 • Đội hình Ki Klaksvik vs Vikingur Gotu
 • Video Ki Klaksvik vs Vikingur Gotu
 • Tip Ki Klaksvik vs Vikingur Gotu
06/08/2019 01:00 Vòng (KT) [9]IF Fuglafjordur 0 - 3 0 - 2 Ki Klaksvik[5]
 • Diễn biến IF Fuglafjordur vs Ki Klaksvik
 • Đội hình IF Fuglafjordur vs Ki Klaksvik
 • Video IF Fuglafjordur vs Ki Klaksvik
 • Tip IF Fuglafjordur vs Ki Klaksvik
06/08/2019 00:00 Vòng (KT) [3]HB Torshavn 0 - 0 0 - 0 B36 Torshavn[2]
 • Diễn biến HB Torshavn vs B36 Torshavn
 • Đội hình HB Torshavn vs B36 Torshavn
 • Video HB Torshavn vs B36 Torshavn
 • Tip HB Torshavn vs B36 Torshavn
04/08/2019 21:00 Vòng [1]Vikingur Gotu ?-? ?-? NSI Runavik[4]
 • Diễn biến Vikingur Gotu vs NSI Runavik
 • Đội hình Vikingur Gotu vs NSI Runavik
 • Video Vikingur Gotu vs NSI Runavik
 • Tip Vikingur Gotu vs NSI Runavik
04/08/2019 21:00 Vòng [6]Skala Itrottarfelag ?-? ?-? Ab Argir[10]
 • Diễn biến Skala Itrottarfelag vs Ab Argir
 • Đội hình Skala Itrottarfelag vs Ab Argir
 • Video Skala Itrottarfelag vs Ab Argir
 • Tip Skala Itrottarfelag vs Ab Argir
04/08/2019 21:00 Vòng [8]EB Streymur ?-? ?-? Tb Tuoroyri[7]
 • Diễn biến EB Streymur vs Tb Tuoroyri
 • Đội hình EB Streymur vs Tb Tuoroyri
 • Video EB Streymur vs Tb Tuoroyri
 • Tip EB Streymur vs Tb Tuoroyri
28/07/2019 21:00 Vòng (KT) [4]B36 Torshavn 2 - 1 1 - 1 Vikingur Gotu[1]
 • Diễn biến B36 Torshavn vs Vikingur Gotu
 • Đội hình B36 Torshavn vs Vikingur Gotu
 • Video B36 Torshavn vs Vikingur Gotu
 • Tip B36 Torshavn vs Vikingur Gotu
28/07/2019 00:00 Vòng (KT) [10]Ab Argir 1 - 1 1 - 0 EB Streymur[8]
 • Diễn biến Ab Argir vs EB Streymur
 • Đội hình Ab Argir vs EB Streymur
 • Video Ab Argir vs EB Streymur
 • Tip Ab Argir vs EB Streymur
27/07/2019 22:59 Vòng (KT) [6]Skala Itrottarfelag 2 - 1 1 - 1 IF Fuglafjordur[9]
 • Diễn biến Skala Itrottarfelag vs IF Fuglafjordur
 • Đội hình Skala Itrottarfelag vs IF Fuglafjordur
 • Video Skala Itrottarfelag vs IF Fuglafjordur
 • Tip Skala Itrottarfelag vs IF Fuglafjordur
27/07/2019 21:00 Vòng (KT) [5]HB Torshavn 3 - 0 0 - 0 Tb Tuoroyri[7]
 • Diễn biến HB Torshavn vs Tb Tuoroyri
 • Đội hình HB Torshavn vs Tb Tuoroyri
 • Video HB Torshavn vs Tb Tuoroyri
 • Tip HB Torshavn vs Tb Tuoroyri
21/07/2019 21:00 Vòng [3]Ki Klaksvik ?-? ?-? B36 Torshavn[4]
 • Diễn biến Ki Klaksvik vs B36 Torshavn
 • Đội hình Ki Klaksvik vs B36 Torshavn
 • Video Ki Klaksvik vs B36 Torshavn
 • Tip Ki Klaksvik vs B36 Torshavn
29/06/2019 21:00 Vòng (KT) [3]Vikingur Gotu 3 - 1 1 - 0 Tb Tuoroyri[7]
 • Diễn biến Vikingur Gotu vs Tb Tuoroyri
 • Đội hình Vikingur Gotu vs Tb Tuoroyri
 • Video Vikingur Gotu vs Tb Tuoroyri
 • Tip Vikingur Gotu vs Tb Tuoroyri
29/06/2019 01:00 Vòng (KT) [8]EB Streymur 0 - 1 0 - 0 Skala Itrottarfelag[6]
 • Diễn biến EB Streymur vs Skala Itrottarfelag
 • Đội hình EB Streymur vs Skala Itrottarfelag
 • Video EB Streymur vs Skala Itrottarfelag
 • Tip EB Streymur vs Skala Itrottarfelag
29/06/2019 00:30 Vòng (KT) [5]HB Torshavn 5 - 0 1 - 0 Ab Argir[10]
 • Diễn biến HB Torshavn vs Ab Argir
 • Đội hình HB Torshavn vs Ab Argir
 • Video HB Torshavn vs Ab Argir
 • Tip HB Torshavn vs Ab Argir
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 26/08/2019 01:31
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->