Bong da

Kết quả bóng đá Costa Rica

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
19/08/2019 05:00 Vòng (KT) [1]Alajuelense 4 - 1 2 - 0 Universidad de Costa Rica[11]
 • Diễn biến Alajuelense vs Universidad de Costa Rica
 • Đội hình Alajuelense vs Universidad de Costa Rica
 • Video Alajuelense vs Universidad de Costa Rica
 • Tip Alajuelense vs Universidad de Costa Rica
19/08/2019 04:00 Vòng (KT) [4]Jicaral 1 - 0 1 - 0 Perez Zeledon[10]
 • Diễn biến Jicaral vs Perez Zeledon
 • Đội hình Jicaral vs Perez Zeledon
 • Video Jicaral vs Perez Zeledon
 • Tip Jicaral vs Perez Zeledon
18/08/2019 09:00 Vòng (KT) [6]Herediano 2 - 0 1 - 0 Guadalupe[9]
 • Diễn biến Herediano vs Guadalupe
 • Đội hình Herediano vs Guadalupe
 • Video Herediano vs Guadalupe
 • Tip Herediano vs Guadalupe
18/08/2019 09:00 Vòng (KT) [2]Deportivo Saprissa 2 - 2 1 - 0 Cartagines Deportiva SA[3]
 • Diễn biến Deportivo Saprissa vs Cartagines Deportiva SA
 • Đội hình Deportivo Saprissa vs Cartagines Deportiva SA
 • Video Deportivo Saprissa vs Cartagines Deportiva SA
 • Tip Deportivo Saprissa vs Cartagines Deportiva SA
18/08/2019 07:00 Vòng (KT) [5]Santos De Guapiles 1 - 1 0 - 1 AD grecia[8]
 • Diễn biến Santos De Guapiles vs AD grecia
 • Đội hình Santos De Guapiles vs AD grecia
 • Video Santos De Guapiles vs AD grecia
 • Tip Santos De Guapiles vs AD grecia
18/08/2019 04:05 Vòng (KT) [12]Limon 3 - 4 1 - 1 Ad San Carlos[7]
 • Diễn biến Limon vs Ad San Carlos
 • Đội hình Limon vs Ad San Carlos
 • Video Limon vs Ad San Carlos
 • Tip Limon vs Ad San Carlos
16/08/2019 09:00 Vòng (KT) [9]Perez Zeledon 1 - 0 1 - 0 Cartagines Deportiva SA[3]
 • Diễn biến Perez Zeledon vs Cartagines Deportiva SA
 • Đội hình Perez Zeledon vs Cartagines Deportiva SA
 • Video Perez Zeledon vs Cartagines Deportiva SA
 • Tip Perez Zeledon vs Cartagines Deportiva SA
16/08/2019 02:30 Vòng (KT) [11]Universidad de Costa Rica 2 - 2 1 - 1 Guadalupe[10]
 • Diễn biến Universidad de Costa Rica vs Guadalupe
 • Đội hình Universidad de Costa Rica vs Guadalupe
 • Video Universidad de Costa Rica vs Guadalupe
 • Tip Universidad de Costa Rica vs Guadalupe
16/08/2019 00:00 Vòng (KT) [8]AD grecia 1 - 3 1 - 0 Alajuelense[1]
 • Diễn biến AD grecia vs Alajuelense
 • Đội hình AD grecia vs Alajuelense
 • Video AD grecia vs Alajuelense
 • Tip AD grecia vs Alajuelense
15/08/2019 09:00 Vòng (KT) [4]Herediano 3 - 2 1 - 0 Limon[12]
 • Diễn biến Herediano vs Limon
 • Đội hình Herediano vs Limon
 • Video Herediano vs Limon
 • Tip Herediano vs Limon
15/08/2019 09:00 Vòng (KT) [5]Deportivo Saprissa 4 - 0 4 - 0 Jicaral[3]
 • Diễn biến Deportivo Saprissa vs Jicaral
 • Đội hình Deportivo Saprissa vs Jicaral
 • Video Deportivo Saprissa vs Jicaral
 • Tip Deportivo Saprissa vs Jicaral
15/08/2019 07:00 Vòng (KT) [6]Ad San Carlos 2 - 2 1 - 2 Santos De Guapiles[9]
 • Diễn biến Ad San Carlos vs Santos De Guapiles
 • Đội hình Ad San Carlos vs Santos De Guapiles
 • Video Ad San Carlos vs Santos De Guapiles
 • Tip Ad San Carlos vs Santos De Guapiles
12/08/2019 06:00 Vòng (KT) [CRC D1(a)-11]Guadalupe 4 - 3 1 - 1 Limon[CRC D1(a)-10]
 • Diễn biến Guadalupe vs Limon
 • Đội hình Guadalupe vs Limon
 • Video Guadalupe vs Limon
 • Tip Guadalupe vs Limon
12/08/2019 05:00 Vòng (KT) [CRC D1(a)-5]Cartagines Deportiva SA 1 - 1 0 - 1 Herediano[CRC D1(a)-4]
 • Diễn biến Cartagines Deportiva SA vs Herediano
 • Đội hình Cartagines Deportiva SA vs Herediano
 • Video Cartagines Deportiva SA vs Herediano
 • Tip Cartagines Deportiva SA vs Herediano
12/08/2019 04:00 Vòng (KT) [CRC D2-2]Jicaral 1 - 1 1 - 1 Ad San Carlos[CRC D1(a)-1]
 • Diễn biến Jicaral vs Ad San Carlos
 • Đội hình Jicaral vs Ad San Carlos
 • Video Jicaral vs Ad San Carlos
 • Tip Jicaral vs Ad San Carlos
12/08/2019 00:05 Vòng (KT) [CRC D1(a)-7]AD grecia 3 - 3 3 - 2 Universidad de Costa Rica[CRC D1(a)-8]
 • Diễn biến AD grecia vs Universidad de Costa Rica
 • Đội hình AD grecia vs Universidad de Costa Rica
 • Video AD grecia vs Universidad de Costa Rica
 • Tip AD grecia vs Universidad de Costa Rica
11/08/2019 08:00 Vòng (KT) [CRC D1(a)-6]Alajuelense 1 - 2 1 - 1 Deportivo Saprissa[CRC D1(a)-2]
 • Diễn biến Alajuelense vs Deportivo Saprissa
 • Đội hình Alajuelense vs Deportivo Saprissa
 • Video Alajuelense vs Deportivo Saprissa
 • Tip Alajuelense vs Deportivo Saprissa
11/08/2019 07:00 Vòng (KT) [CRC D1(a)-9]Santos De Guapiles 4 - 1 1 - 1 Perez Zeledon[CRC D1(a)-3]
 • Diễn biến Santos De Guapiles vs Perez Zeledon
 • Đội hình Santos De Guapiles vs Perez Zeledon
 • Video Santos De Guapiles vs Perez Zeledon
 • Tip Santos De Guapiles vs Perez Zeledon
05/08/2019 07:00 Vòng (KT) [CRC D1(a)-1]Ad San Carlos 4 - 2 2 - 1 AD grecia[CRC D1(a)-7]
 • Diễn biến Ad San Carlos vs AD grecia
 • Đội hình Ad San Carlos vs AD grecia
 • Video Ad San Carlos vs AD grecia
 • Tip Ad San Carlos vs AD grecia
05/08/2019 05:00 Vòng (KT) [CRC D1(a)-3]Perez Zeledon 1 - 4 1 - 1 Alajuelense[CRC D1(a)-6]
 • Diễn biến Perez Zeledon vs Alajuelense
 • Đội hình Perez Zeledon vs Alajuelense
 • Video Perez Zeledon vs Alajuelense
 • Tip Perez Zeledon vs Alajuelense
05/08/2019 04:05 Vòng (KT) [CRC D1(a)-10]Limon 1 - 0 1 - 0 Santos De Guapiles[CRC D1(a)-9]
 • Diễn biến Limon vs Santos De Guapiles
 • Đội hình Limon vs Santos De Guapiles
 • Video Limon vs Santos De Guapiles
 • Tip Limon vs Santos De Guapiles
05/08/2019 04:00 Vòng (KT) [CRC D1(a)-8]Universidad de Costa Rica 0 - 1 0 - 0 Cartagines Deportiva SA[CRC D1(a)-5]
 • Diễn biến Universidad de Costa Rica vs Cartagines Deportiva SA
 • Đội hình Universidad de Costa Rica vs Cartagines Deportiva SA
 • Video Universidad de Costa Rica vs Cartagines Deportiva SA
 • Tip Universidad de Costa Rica vs Cartagines Deportiva SA
05/08/2019 00:00 Vòng (KT) [CRC D1(a)-2]Deportivo Saprissa 4 - 1 1 - 0 Guadalupe[CRC D1(a)-11]
 • Diễn biến Deportivo Saprissa vs Guadalupe
 • Đội hình Deportivo Saprissa vs Guadalupe
 • Video Deportivo Saprissa vs Guadalupe
 • Tip Deportivo Saprissa vs Guadalupe
04/08/2019 09:00 Vòng (KT) [CRC D1(a)-4]Herediano 1 - 2 0 - 1 Jicaral[CRC D2-2]
 • Diễn biến Herediano vs Jicaral
 • Đội hình Herediano vs Jicaral
 • Video Herediano vs Jicaral
 • Tip Herediano vs Jicaral
29/07/2019 05:00 Vòng 3 (KT) [CRC D1(a)-11]Guadalupe 1 - 2 1 - 1 Perez Zeledon[CRC D1(a)-3]
 • Diễn biến Guadalupe vs Perez Zeledon
 • Đội hình Guadalupe vs Perez Zeledon
 • Video Guadalupe vs Perez Zeledon
 • Tip Guadalupe vs Perez Zeledon
29/07/2019 04:00 Vòng 3 (KT) [CRC D1(a)-9]Santos De Guapiles 4 - 0 1 - 0 Deportivo Saprissa[CRC D1(a)-2]
 • Diễn biến Santos De Guapiles vs Deportivo Saprissa
 • Đội hình Santos De Guapiles vs Deportivo Saprissa
 • Video Santos De Guapiles vs Deportivo Saprissa
 • Tip Santos De Guapiles vs Deportivo Saprissa
29/07/2019 04:00 Vòng (KT) [CRC D2-2]Jicaral 2 - 0 0 - 0 Universidad de Costa Rica[CRC D1(a)-8]
 • Diễn biến Jicaral vs Universidad de Costa Rica
 • Đội hình Jicaral vs Universidad de Costa Rica
 • Video Jicaral vs Universidad de Costa Rica
 • Tip Jicaral vs Universidad de Costa Rica
29/07/2019 02:30 Vòng 3 (KT) [CRC D1(a)-5]Cartagines Deportiva SA 1 - 0 1 - 0 Ad San Carlos[CRC D1(a)-1]
 • Diễn biến Cartagines Deportiva SA vs Ad San Carlos
 • Đội hình Cartagines Deportiva SA vs Ad San Carlos
 • Video Cartagines Deportiva SA vs Ad San Carlos
 • Tip Cartagines Deportiva SA vs Ad San Carlos
29/07/2019 02:05 Vòng 3 (KT) [CRC D1(a)-7]AD grecia 4 - 0 2 - 0 Limon[CRC D1(a)-10]
 • Diễn biến AD grecia vs Limon
 • Đội hình AD grecia vs Limon
 • Video AD grecia vs Limon
 • Tip AD grecia vs Limon
29/07/2019 00:00 Vòng 3 (KT) [CRC D1(a)-6]Alajuelense 3 - 2 2 - 0 Herediano[CRC D1(a)-4]
 • Diễn biến Alajuelense vs Herediano
 • Đội hình Alajuelense vs Herediano
 • Video Alajuelense vs Herediano
 • Tip Alajuelense vs Herediano
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đácosta ricacosta rica primera division
Cập nhật lúc: 19/08/2019 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->