Bong da

Kết quả bóng đá Brasil Campeonato do Nordeste Primeira

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
30/05/2019 06:00 Vòng (KT) [BRA D3group-4]Botafogo PB 0 - 1 0 - 1 Fortaleza[BRA D1-14]
 • Diễn biến Botafogo PB vs Fortaleza
 • Đội hình Botafogo PB vs Fortaleza
 • Video Botafogo PB vs Fortaleza
 • Tip Botafogo PB vs Fortaleza
24/05/2019 07:30 Vòng (KT) [BRA D1-14]Fortaleza 1 - 0 0 - 0 Botafogo PB[BRA D3group-4]
 • Diễn biến Fortaleza vs Botafogo PB
 • Đội hình Fortaleza vs Botafogo PB
 • Video Fortaleza vs Botafogo PB
 • Tip Fortaleza vs Botafogo PB
16/05/2019 07:30 Vòng (KT) [BRA D3group-8]Nautico (PE) 2 - 0 0 - 0 Campinense Pb[BRA PB-3]
 • Diễn biến Nautico (PE) vs Campinense Pb
 • Đội hình Nautico (PE) vs Campinense Pb
 • Video Nautico (PE) vs Campinense Pb
 • Tip Nautico (PE) vs Campinense Pb
10/05/2019 07:30 Vòng (KT) [BRA D1-16]Fortaleza 1 - 0 0 - 0 Santa Cruz (PE)[BRA D3group-10]
 • Diễn biến Fortaleza vs Santa Cruz (PE)
 • Đội hình Fortaleza vs Santa Cruz (PE)
 • Video Fortaleza vs Santa Cruz (PE)
 • Tip Fortaleza vs Santa Cruz (PE)
10/05/2019 05:15 Vòng (KT) [BRA D3group-9]Botafogo PB 2 - 1 0 - 0 Nautico (PE)[BRA D3group-5]
 • Diễn biến Botafogo PB vs Nautico (PE)
 • Đội hình Botafogo PB vs Nautico (PE)
 • Video Botafogo PB vs Nautico (PE)
 • Tip Botafogo PB vs Nautico (PE)
02/05/2019 07:30 Vòng (KT) [BRA PB-3]Campinense Pb 2 - 1 0 - 1 Nautico (PE)[BRA D3group-10]
 • Diễn biến Campinense Pb vs Nautico (PE)
 • Đội hình Campinense Pb vs Nautico (PE)
 • Video Campinense Pb vs Nautico (PE)
 • Tip Campinense Pb vs Nautico (PE)
02/05/2019 04:15 Vòng (KT) [BRA D3group-8]Confianca Se 0 - 0 0 - 0 Sampaio Correa (MA)[BRA D3group-3]
 • Diễn biến Confianca Se vs Sampaio Correa (MA)
 • Đội hình Confianca Se vs Sampaio Correa (MA)
 • Video Confianca Se vs Sampaio Correa (MA)
 • Tip Confianca Se vs Sampaio Correa (MA)
09/04/2019 07:30 Vòng (KT) [BRA CEoff-5]Fortaleza 4 - 0 2 - 0 Vitoria Salvador BA[BRA CBD-4]
 • Diễn biến Fortaleza vs Vitoria Salvador BA
 • Đội hình Fortaleza vs Vitoria Salvador BA
 • Video Fortaleza vs Vitoria Salvador BA
 • Tip Fortaleza vs Vitoria Salvador BA
08/04/2019 04:00 Vòng (KT) [BRA PB-1]Botafogo PB 3 - 1 0 - 0 CSA Alagoas AL[BRA D2-2]
 • Diễn biến Botafogo PB vs CSA Alagoas AL
 • Đội hình Botafogo PB vs CSA Alagoas AL
 • Video Botafogo PB vs CSA Alagoas AL
 • Tip Botafogo PB vs CSA Alagoas AL
31/03/2019 02:00 Vòng (KT) [BRA D2-18]Sampaio Correa (MA) 1 - 0 1 - 0 Bahia(BA)[BRA D1-11]
 • Diễn biến Sampaio Correa (MA) vs Bahia(BA)
 • Đội hình Sampaio Correa (MA) vs Bahia(BA)
 • Video Sampaio Correa (MA) vs Bahia(BA)
 • Tip Sampaio Correa (MA) vs Bahia(BA)
31/03/2019 02:00 Vòng (KT) Sergipe (SE) 1 - 3 0 - 0 Moto Clube Ma
 • Diễn biến Sergipe (SE) vs Moto Clube Ma
 • Đội hình Sergipe (SE) vs Moto Clube Ma
 • Video Sergipe (SE) vs Moto Clube Ma
 • Tip Sergipe (SE) vs Moto Clube Ma
31/03/2019 02:00 Vòng (KT) Crb Mather Europe 0 - 0 0 - 0 Botafogo PB[BRA PB-1]
 • Diễn biến Crb Mather Europe vs Botafogo PB
 • Đội hình Crb Mather Europe vs Botafogo PB
 • Video Crb Mather Europe vs Botafogo PB
 • Tip Crb Mather Europe vs Botafogo PB
31/03/2019 02:00 Vòng (KT) [BRA CBD-4]Vitoria Salvador BA 1 - 1 1 - 1 Nautico (PE)[BRA PE-2]
 • Diễn biến Vitoria Salvador BA vs Nautico (PE)
 • Đội hình Vitoria Salvador BA vs Nautico (PE)
 • Video Vitoria Salvador BA vs Nautico (PE)
 • Tip Vitoria Salvador BA vs Nautico (PE)
31/03/2019 02:00 Vòng (KT) [BRA PE-3]Santa Cruz (PE) 2 - 0 1 - 0 Confianca Se[BRA SE-3]
 • Diễn biến Santa Cruz (PE) vs Confianca Se
 • Đội hình Santa Cruz (PE) vs Confianca Se
 • Video Santa Cruz (PE) vs Confianca Se
 • Tip Santa Cruz (PE) vs Confianca Se
31/03/2019 02:00 Vòng (KT) [BRA CEoff-5]Fortaleza 1 - 0 0 - 0 ABC RN[BRA CPoff-4]
 • Diễn biến Fortaleza vs ABC RN
 • Đội hình Fortaleza vs ABC RN
 • Video Fortaleza vs ABC RN
 • Tip Fortaleza vs ABC RN
31/03/2019 02:00 Vòng (KT) [BRA PE-4]Salgueiros AC 1 - 3 0 - 3 Ceara[BRA D1-14]
 • Diễn biến Salgueiros AC vs Ceara
 • Đội hình Salgueiros AC vs Ceara
 • Video Salgueiros AC vs Ceara
 • Tip Salgueiros AC vs Ceara
25/03/2019 05:00 Vòng (KT) [BRA PB-1]Botafogo PB 1 - 0 1 - 0 Sampaio Correa (MA)[BRA D2-18]
 • Diễn biến Botafogo PB vs Sampaio Correa (MA)
 • Đội hình Botafogo PB vs Sampaio Correa (MA)
 • Video Botafogo PB vs Sampaio Correa (MA)
 • Tip Botafogo PB vs Sampaio Correa (MA)
25/03/2019 05:00 Vòng (KT) [BRA D2-2]CSA Alagoas AL 2 - 0 0 - 0 Sergipe (SE)
 • Diễn biến CSA Alagoas AL vs Sergipe (SE)
 • Đội hình CSA Alagoas AL vs Sergipe (SE)
 • Video CSA Alagoas AL vs Sergipe (SE)
 • Tip CSA Alagoas AL vs Sergipe (SE)
25/03/2019 04:00 Vòng (KT) [BRA D1-11]Bahia(BA) 3 - 0 2 - 0 Salgueiros AC[BRA PE-4]
 • Diễn biến Bahia(BA) vs Salgueiros AC
 • Đội hình Bahia(BA) vs Salgueiros AC
 • Video Bahia(BA) vs Salgueiros AC
 • Tip Bahia(BA) vs Salgueiros AC
24/03/2019 04:00 Vòng (KT) [BRA SE-3]Confianca Se 0 - 2 0 - 2 Crb Mather Europe
 • Diễn biến Confianca Se vs Crb Mather Europe
 • Đội hình Confianca Se vs Crb Mather Europe
 • Video Confianca Se vs Crb Mather Europe
 • Tip Confianca Se vs Crb Mather Europe
24/03/2019 02:00 Vòng (KT) [BRA CPoff-4]ABC RN 0 - 0 0 - 0 Vitoria Salvador BA[412]
 • Diễn biến ABC RN vs Vitoria Salvador BA
 • Đội hình ABC RN vs Vitoria Salvador BA
 • Video ABC RN vs Vitoria Salvador BA
 • Tip ABC RN vs Vitoria Salvador BA
24/03/2019 02:00 Vòng (KT) Moto Clube Ma 1 - 1 0 - 0 Fortaleza[BRA CEoff-7]
 • Diễn biến Moto Clube Ma vs Fortaleza
 • Đội hình Moto Clube Ma vs Fortaleza
 • Video Moto Clube Ma vs Fortaleza
 • Tip Moto Clube Ma vs Fortaleza
24/03/2019 02:00 Vòng (KT) [BRA CEoff-1]Ceara 2 - 1 0 - 1 Santa Cruz (PE)[BRA PE-3]
 • Diễn biến Ceara vs Santa Cruz (PE)
 • Đội hình Ceara vs Santa Cruz (PE)
 • Video Ceara vs Santa Cruz (PE)
 • Tip Ceara vs Santa Cruz (PE)
18/03/2019 04:00 Vòng (KT) [BRA CEoff-1]Ceara 1 - 1 1 - 0 Fortaleza[BRA D2-1]
 • Diễn biến Ceara vs Fortaleza
 • Đội hình Ceara vs Fortaleza
 • Video Ceara vs Fortaleza
 • Tip Ceara vs Fortaleza
15/03/2019 07:30 Vòng (KT) [BRA SE-3]Confianca Se 2 - 2 1 - 2 Vitoria Salvador BA[412]
 • Diễn biến Confianca Se vs Vitoria Salvador BA
 • Đội hình Confianca Se vs Vitoria Salvador BA
 • Video Confianca Se vs Vitoria Salvador BA
 • Tip Confianca Se vs Vitoria Salvador BA
15/03/2019 07:30 Vòng (KT) Crb Mather Europe 1 - 2 0 - 1 Nautico (PE)[BRA PE-1]
 • Diễn biến Crb Mather Europe vs Nautico (PE)
 • Đội hình Crb Mather Europe vs Nautico (PE)
 • Video Crb Mather Europe vs Nautico (PE)
 • Tip Crb Mather Europe vs Nautico (PE)
15/03/2019 07:30 Vòng (KT) [BRA D2-18]Sampaio Correa (MA) 0 - 1 0 - 1 ABC RN[BRA CPoff-4]
 • Diễn biến Sampaio Correa (MA) vs ABC RN
 • Đội hình Sampaio Correa (MA) vs ABC RN
 • Video Sampaio Correa (MA) vs ABC RN
 • Tip Sampaio Correa (MA) vs ABC RN
14/03/2019 05:30 Vòng (KT) [BRA D1-11]Bahia(BA) 0 - 1 0 - 0 Sergipe (SE)
 • Diễn biến Bahia(BA) vs Sergipe (SE)
 • Đội hình Bahia(BA) vs Sergipe (SE)
 • Video Bahia(BA) vs Sergipe (SE)
 • Tip Bahia(BA) vs Sergipe (SE)
11/03/2019 05:30 Vòng (KT) [BRA PE-5]Salgueiros AC 0 - 0 0 - 0 Moto Clube Ma
 • Diễn biến Salgueiros AC vs Moto Clube Ma
 • Đội hình Salgueiros AC vs Moto Clube Ma
 • Video Salgueiros AC vs Moto Clube Ma
 • Tip Salgueiros AC vs Moto Clube Ma
11/03/2019 04:00 Vòng (KT) [BRA PE-3]Santa Cruz (PE) 1 - 1 0 - 1 CSA Alagoas AL[BRA D2-2]
 • Diễn biến Santa Cruz (PE) vs CSA Alagoas AL
 • Đội hình Santa Cruz (PE) vs CSA Alagoas AL
 • Video Santa Cruz (PE) vs CSA Alagoas AL
 • Tip Santa Cruz (PE) vs CSA Alagoas AL
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáBrasilBrasil Campeonato do Nordeste PrimeiraBRA CNF
Cập nhật lúc: 31/05/2019 07:34
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->