Bong da

Kết quả bóng đá Algieria

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
14/11/2018 00:00 Vòng (KT) [5]Mc Alger 0 - 1 0 - 1 Usm Bel Abbes[16]
 • Diễn biến Mc Alger vs Usm Bel Abbes
 • Đội hình Mc Alger vs Usm Bel Abbes
 • Video Mc Alger vs Usm Bel Abbes
 • Tip Mc Alger vs Usm Bel Abbes
13/11/2018 23:45 Vòng (KT) [2]Js Kabylie 2 - 1 1 - 0 Na Hussein Dey[8]
 • Diễn biến Js Kabylie vs Na Hussein Dey
 • Đội hình Js Kabylie vs Na Hussein Dey
 • Video Js Kabylie vs Na Hussein Dey
 • Tip Js Kabylie vs Na Hussein Dey
12/11/2018 22:59 Vòng (KT) [7]Mc Oran 0 - 0 0 - 0 Usm Alger[1]
 • Diễn biến Mc Oran vs Usm Alger
 • Đội hình Mc Oran vs Usm Alger
 • Video Mc Oran vs Usm Alger
 • Tip Mc Oran vs Usm Alger
11/11/2018 03:00 Vòng [16]Usm Bel Abbes ?-? ?-? Na Hussein Dey[5]
 • Diễn biến Usm Bel Abbes vs Na Hussein Dey
 • Đội hình Usm Bel Abbes vs Na Hussein Dey
 • Video Usm Bel Abbes vs Na Hussein Dey
 • Tip Usm Bel Abbes vs Na Hussein Dey
11/11/2018 00:00 Vòng (KT) [10]Paradou Ac 3 - 0 1 - 0 As Ain Mlila[13]
 • Diễn biến Paradou Ac vs As Ain Mlila
 • Đội hình Paradou Ac vs As Ain Mlila
 • Video Paradou Ac vs As Ain Mlila
 • Tip Paradou Ac vs As Ain Mlila
10/11/2018 23:45 Vòng [1]Usm Alger ?-? ?-? Mc Oran[7]
 • Diễn biến Usm Alger vs Mc Oran
 • Đội hình Usm Alger vs Mc Oran
 • Video Usm Alger vs Mc Oran
 • Tip Usm Alger vs Mc Oran
10/11/2018 22:59 Vòng (KT) [3]Es Setif 0 - 1 0 - 1 Js Saoura[6]
 • Diễn biến Es Setif vs Js Saoura
 • Đội hình Es Setif vs Js Saoura
 • Video Es Setif vs Js Saoura
 • Tip Es Setif vs Js Saoura
10/11/2018 22:59 Vòng (KT) [8]Cs Constantine 3 - 3 2 - 2 Drb Tadjenant[15]
 • Diễn biến Cs Constantine vs Drb Tadjenant
 • Đội hình Cs Constantine vs Drb Tadjenant
 • Video Cs Constantine vs Drb Tadjenant
 • Tip Cs Constantine vs Drb Tadjenant
10/11/2018 22:00 Vòng (KT) [14]Cr Belouizdad 4 - 1 2 - 0 Mo Bejaia[9]
 • Diễn biến Cr Belouizdad vs Mo Bejaia
 • Đội hình Cr Belouizdad vs Mo Bejaia
 • Video Cr Belouizdad vs Mo Bejaia
 • Tip Cr Belouizdad vs Mo Bejaia
09/11/2018 23:45 Vòng  Hoãn Usm Alger ?-? ?-? Js Kabylie
 • Diễn biến Usm Alger vs Js Kabylie
 • Đội hình Usm Alger vs Js Kabylie
 • Video Usm Alger vs Js Kabylie
 • Tip Usm Alger vs Js Kabylie
07/11/2018 00:00 Vòng  Hoãn [5]Js Saoura ?-? ?-? Cr Belouizdad[14]
 • Diễn biến Js Saoura vs Cr Belouizdad
 • Đội hình Js Saoura vs Cr Belouizdad
 • Video Js Saoura vs Cr Belouizdad
 • Tip Js Saoura vs Cr Belouizdad
06/11/2018 22:59 Vòng (KT) Drb Tadjenant 0 - 0 0 - 0 As Ain Mlila
 • Diễn biến Drb Tadjenant vs As Ain Mlila
 • Đội hình Drb Tadjenant vs As Ain Mlila
 • Video Drb Tadjenant vs As Ain Mlila
 • Tip Drb Tadjenant vs As Ain Mlila
06/11/2018 22:59 Vòng (KT) [8]Cs Constantine 0 - 0 0 - 0 Mc Oran[7]
 • Diễn biến Cs Constantine vs Mc Oran
 • Đội hình Cs Constantine vs Mc Oran
 • Video Cs Constantine vs Mc Oran
 • Tip Cs Constantine vs Mc Oran
06/11/2018 22:59 Vòng (KT) [16]Usm Bel Abbes 1 - 1 1 - 0 Paradou Ac[10]
 • Diễn biến Usm Bel Abbes vs Paradou Ac
 • Đội hình Usm Bel Abbes vs Paradou Ac
 • Video Usm Bel Abbes vs Paradou Ac
 • Tip Usm Bel Abbes vs Paradou Ac
05/11/2018 22:00 Vòng  Hoãn [7]Na Hussein Dey ?-? ?-? Om Medea[13]
 • Diễn biến Na Hussein Dey vs Om Medea
 • Đội hình Na Hussein Dey vs Om Medea
 • Video Na Hussein Dey vs Om Medea
 • Tip Na Hussein Dey vs Om Medea
05/11/2018 22:00 Vòng (KT) [11]Ca Bordj Bou Arreridj 1 - 2 1 - 0 Es Setif[4]
 • Diễn biến Ca Bordj Bou Arreridj vs Es Setif
 • Đội hình Ca Bordj Bou Arreridj vs Es Setif
 • Video Ca Bordj Bou Arreridj vs Es Setif
 • Tip Ca Bordj Bou Arreridj vs Es Setif
04/11/2018 03:00 Vòng [3]Es Setif ?-? ?-? Mc Alger[4]
 • Diễn biến Es Setif vs Mc Alger
 • Đội hình Es Setif vs Mc Alger
 • Video Es Setif vs Mc Alger
 • Tip Es Setif vs Mc Alger
04/11/2018 03:00 Vòng [15]Cr Belouizdad ?-? ?-? Paradou Ac[13]
 • Diễn biến Cr Belouizdad vs Paradou Ac
 • Đội hình Cr Belouizdad vs Paradou Ac
 • Video Cr Belouizdad vs Paradou Ac
 • Tip Cr Belouizdad vs Paradou Ac
04/11/2018 03:00 Vòng [7]Cs Constantine ?-? ?-? Js Saoura[6]
 • Diễn biến Cs Constantine vs Js Saoura
 • Đội hình Cs Constantine vs Js Saoura
 • Video Cs Constantine vs Js Saoura
 • Tip Cs Constantine vs Js Saoura
04/11/2018 03:00 Vòng [9]Mc Oran ?-? ?-? Usm Bel Abbes[16]
 • Diễn biến Mc Oran vs Usm Bel Abbes
 • Đội hình Mc Oran vs Usm Bel Abbes
 • Video Mc Oran vs Usm Bel Abbes
 • Tip Mc Oran vs Usm Bel Abbes
31/10/2018 22:59 Vòng [11]Paradou Ac ?-? ?-? Ca Bordj Bou Arreridj[8]
 • Diễn biến Paradou Ac vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Đội hình Paradou Ac vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Video Paradou Ac vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Tip Paradou Ac vs Ca Bordj Bou Arreridj
31/10/2018 00:00 Vòng (KT) Paradou Ac 3 - 0 1 - 0 Mo Bejaia
 • Diễn biến Paradou Ac vs Mo Bejaia
 • Đội hình Paradou Ac vs Mo Bejaia
 • Video Paradou Ac vs Mo Bejaia
 • Tip Paradou Ac vs Mo Bejaia
31/10/2018 00:00 Vòng  Hoãn [4]Mc Alger ?-? ?-? Js Saoura[6]
 • Diễn biến Mc Alger vs Js Saoura
 • Đội hình Mc Alger vs Js Saoura
 • Video Mc Alger vs Js Saoura
 • Tip Mc Alger vs Js Saoura
30/10/2018 23:00 Vòng (KT) [9]Mc Oran 3 - 1 0 - 1 Drb Tadjenant[14]
 • Diễn biến Mc Oran vs Drb Tadjenant
 • Đội hình Mc Oran vs Drb Tadjenant
 • Video Mc Oran vs Drb Tadjenant
 • Tip Mc Oran vs Drb Tadjenant
30/10/2018 22:00 Vòng (KT) [15]Cr Belouizdad 1 - 1 0 - 0 Ca Bordj Bou Arreridj[12]
 • Diễn biến Cr Belouizdad vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Đội hình Cr Belouizdad vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Video Cr Belouizdad vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Tip Cr Belouizdad vs Ca Bordj Bou Arreridj
30/10/2018 21:00 Vòng (KT) [11]Om Medea 1 - 3 0 - 1 Usm Alger[1]
 • Diễn biến Om Medea vs Usm Alger
 • Đội hình Om Medea vs Usm Alger
 • Video Om Medea vs Usm Alger
 • Tip Om Medea vs Usm Alger
27/10/2018 23:45 Vòng Js Kabylie ?-? ?-? Cs Constantine
 • Diễn biến Js Kabylie vs Cs Constantine
 • Đội hình Js Kabylie vs Cs Constantine
 • Video Js Kabylie vs Cs Constantine
 • Tip Js Kabylie vs Cs Constantine
27/10/2018 22:59 Vòng [15]Drb Tadjenant ?-? ?-? Mc Oran[9]
 • Diễn biến Drb Tadjenant vs Mc Oran
 • Đội hình Drb Tadjenant vs Mc Oran
 • Video Drb Tadjenant vs Mc Oran
 • Tip Drb Tadjenant vs Mc Oran
27/10/2018 22:59 Vòng [10]As Ain Mlila ?-? ?-? Usm Bel Abbes[16]
 • Diễn biến As Ain Mlila vs Usm Bel Abbes
 • Đội hình As Ain Mlila vs Usm Bel Abbes
 • Video As Ain Mlila vs Usm Bel Abbes
 • Tip As Ain Mlila vs Usm Bel Abbes
26/10/2018 03:00 Vòng [6]Js Saoura ?-? ?-? As Ain Mlila[10]
 • Diễn biến Js Saoura vs As Ain Mlila
 • Đội hình Js Saoura vs As Ain Mlila
 • Video Js Saoura vs As Ain Mlila
 • Tip Js Saoura vs As Ain Mlila
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 14/11/2018 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->