Bong da

Kết quả bóng đá Algieria

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
21/04/2019 22:00 Vòng (KT) [4]Mc Alger 0 - 0 0 - 0 Ca Bordj Bou Arreridj[9]
 • Diễn biến Mc Alger vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Đội hình Mc Alger vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Video Mc Alger vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Tip Mc Alger vs Ca Bordj Bou Arreridj
21/04/2019 22:00 Vòng (KT) [16]Usm Bel Abbes 1 - 0 1 - 0 Drb Tadjenant[11]
 • Diễn biến Usm Bel Abbes vs Drb Tadjenant
 • Đội hình Usm Bel Abbes vs Drb Tadjenant
 • Video Usm Bel Abbes vs Drb Tadjenant
 • Tip Usm Bel Abbes vs Drb Tadjenant
21/04/2019 22:00 Vòng (KT) [13]As Ain Mlila 2 - 1 0 - 0 Mo Bejaia[14]
 • Diễn biến As Ain Mlila vs Mo Bejaia
 • Đội hình As Ain Mlila vs Mo Bejaia
 • Video As Ain Mlila vs Mo Bejaia
 • Tip As Ain Mlila vs Mo Bejaia
21/04/2019 22:00 Vòng (KT) [3]Paradou Ac 2 - 0 1 - 0 Js Saoura[7]
 • Diễn biến Paradou Ac vs Js Saoura
 • Đội hình Paradou Ac vs Js Saoura
 • Video Paradou Ac vs Js Saoura
 • Tip Paradou Ac vs Js Saoura
21/04/2019 22:00 Vòng (KT) [10]Cr Belouizdad 2 - 0 1 - 0 Na Hussein Dey[6]
 • Diễn biến Cr Belouizdad vs Na Hussein Dey
 • Đội hình Cr Belouizdad vs Na Hussein Dey
 • Video Cr Belouizdad vs Na Hussein Dey
 • Tip Cr Belouizdad vs Na Hussein Dey
21/04/2019 22:00 Vòng (KT) [2]Js Kabylie 4 - 2 3 - 1 Mc Oran[12]
 • Diễn biến Js Kabylie vs Mc Oran
 • Đội hình Js Kabylie vs Mc Oran
 • Video Js Kabylie vs Mc Oran
 • Tip Js Kabylie vs Mc Oran
21/04/2019 22:00 Vòng (KT) [15]Om Medea 1 - 0 1 - 0 Cs Constantine[8]
 • Diễn biến Om Medea vs Cs Constantine
 • Đội hình Om Medea vs Cs Constantine
 • Video Om Medea vs Cs Constantine
 • Tip Om Medea vs Cs Constantine
21/04/2019 22:00 Vòng (KT) [5]Es Setif 1 - 1 0 - 1 Usm Alger[1]
 • Diễn biến Es Setif vs Usm Alger
 • Đội hình Es Setif vs Usm Alger
 • Video Es Setif vs Usm Alger
 • Tip Es Setif vs Usm Alger
15/04/2019 22:00 Vòng (KT) [7]Na Hussein Dey 1 - 1 1 - 1 As Ain Mlila[13]
 • Diễn biến Na Hussein Dey vs As Ain Mlila
 • Đội hình Na Hussein Dey vs As Ain Mlila
 • Video Na Hussein Dey vs As Ain Mlila
 • Tip Na Hussein Dey vs As Ain Mlila
10/04/2019 00:00 Vòng (KT) [12]Drb Tadjenant 0 - 0 0 - 0 Cr Belouizdad[10]
 • Diễn biến Drb Tadjenant vs Cr Belouizdad
 • Đội hình Drb Tadjenant vs Cr Belouizdad
 • Video Drb Tadjenant vs Cr Belouizdad
 • Tip Drb Tadjenant vs Cr Belouizdad
09/04/2019 23:45 Vòng (KT) [5]Mc Alger 1 - 0 0 - 0 Mc Oran[11]
 • Diễn biến Mc Alger vs Mc Oran
 • Đội hình Mc Alger vs Mc Oran
 • Video Mc Alger vs Mc Oran
 • Tip Mc Alger vs Mc Oran
06/04/2019 22:00 Vòng (KT) [9]Na Hussein Dey 1 - 0 1 - 0 Mo Bejaia[15]
 • Diễn biến Na Hussein Dey vs Mo Bejaia
 • Đội hình Na Hussein Dey vs Mo Bejaia
 • Video Na Hussein Dey vs Mo Bejaia
 • Tip Na Hussein Dey vs Mo Bejaia
05/04/2019 00:00 Vòng (KT) [8]Ca Bordj Bou Arreridj 1 - 0 0 - 0 Paradou Ac[3]
 • Diễn biến Ca Bordj Bou Arreridj vs Paradou Ac
 • Đội hình Ca Bordj Bou Arreridj vs Paradou Ac
 • Video Ca Bordj Bou Arreridj vs Paradou Ac
 • Tip Ca Bordj Bou Arreridj vs Paradou Ac
04/04/2019 00:00 Vòng (KT) [1]Usm Alger 2 - 3 1 - 3 Cr Belouizdad[10]
 • Diễn biến Usm Alger vs Cr Belouizdad
 • Đội hình Usm Alger vs Cr Belouizdad
 • Video Usm Alger vs Cr Belouizdad
 • Tip Usm Alger vs Cr Belouizdad
02/04/2019 22:59 Vòng (KT) [12]Mc Oran 1 - 0 0 - 0 Om Medea[14]
 • Diễn biến Mc Oran vs Om Medea
 • Đội hình Mc Oran vs Om Medea
 • Video Mc Oran vs Om Medea
 • Tip Mc Oran vs Om Medea
02/04/2019 22:59 Vòng (KT) [6]Cs Constantine 1 - 1 0 - 0 Es Setif[4]
 • Diễn biến Cs Constantine vs Es Setif
 • Đội hình Cs Constantine vs Es Setif
 • Video Cs Constantine vs Es Setif
 • Tip Cs Constantine vs Es Setif
02/04/2019 22:00 Vòng (KT) [9]Na Hussein Dey 1 - 0 1 - 0 Mc Alger[5]
 • Diễn biến Na Hussein Dey vs Mc Alger
 • Đội hình Na Hussein Dey vs Mc Alger
 • Video Na Hussein Dey vs Mc Alger
 • Tip Na Hussein Dey vs Mc Alger
02/04/2019 01:00 Vòng (KT) [7]Js Saoura 4 - 1 2 - 0 As Ain Mlila[11]
 • Diễn biến Js Saoura vs As Ain Mlila
 • Đội hình Js Saoura vs As Ain Mlila
 • Video Js Saoura vs As Ain Mlila
 • Tip Js Saoura vs As Ain Mlila
02/04/2019 00:00 Vòng (KT) [15]Mo Bejaia 1 - 0 0 - 0 Usm Bel Abbes[16]
 • Diễn biến Mo Bejaia vs Usm Bel Abbes
 • Đội hình Mo Bejaia vs Usm Bel Abbes
 • Video Mo Bejaia vs Usm Bel Abbes
 • Tip Mo Bejaia vs Usm Bel Abbes
02/04/2019 00:00 Vòng (KT) [13]Drb Tadjenant 2 - 1 1 - 0 Js Kabylie[2]
 • Diễn biến Drb Tadjenant vs Js Kabylie
 • Đội hình Drb Tadjenant vs Js Kabylie
 • Video Drb Tadjenant vs Js Kabylie
 • Tip Drb Tadjenant vs Js Kabylie
21/03/2019 23:45 Vòng  Hoãn [5]Mc Alger ?-? ?-? Mc Oran[12]
 • Diễn biến Mc Alger vs Mc Oran
 • Đội hình Mc Alger vs Mc Oran
 • Video Mc Alger vs Mc Oran
 • Tip Mc Alger vs Mc Oran
21/03/2019 21:00 Vòng  Hoãn [9]Na Hussein Dey ?-? ?-? Mo Bejaia[15]
 • Diễn biến Na Hussein Dey vs Mo Bejaia
 • Đội hình Na Hussein Dey vs Mo Bejaia
 • Video Na Hussein Dey vs Mo Bejaia
 • Tip Na Hussein Dey vs Mo Bejaia
17/03/2019 23:45 Vòng (KT) [4]Es Setif 4 - 1 2 - 0 Mc Oran[11]
 • Diễn biến Es Setif vs Mc Oran
 • Đội hình Es Setif vs Mc Oran
 • Video Es Setif vs Mc Oran
 • Tip Es Setif vs Mc Oran
17/03/2019 21:00 Vòng (KT) [13]As Ain Mlila 1 - 0 1 - 0 Ca Bordj Bou Arreridj[8]
 • Diễn biến As Ain Mlila vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Đội hình As Ain Mlila vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Video As Ain Mlila vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Tip As Ain Mlila vs Ca Bordj Bou Arreridj
17/03/2019 21:00 Vòng (KT) [14]Om Medea 1 - 0 0 - 0 Js Kabylie[2]
 • Diễn biến Om Medea vs Js Kabylie
 • Đội hình Om Medea vs Js Kabylie
 • Video Om Medea vs Js Kabylie
 • Tip Om Medea vs Js Kabylie
14/03/2019 22:59 Vòng (KT) [6]Mc Alger 3 - 2 1 - 0 Usm Alger[1]
 • Diễn biến Mc Alger vs Usm Alger
 • Đội hình Mc Alger vs Usm Alger
 • Video Mc Alger vs Usm Alger
 • Tip Mc Alger vs Usm Alger
14/03/2019 22:59 Vòng (KT) [15]Mo Bejaia 2 - 2 2 - 1 Drb Tadjenant[12]
 • Diễn biến Mo Bejaia vs Drb Tadjenant
 • Đội hình Mo Bejaia vs Drb Tadjenant
 • Video Mo Bejaia vs Drb Tadjenant
 • Tip Mo Bejaia vs Drb Tadjenant
09/03/2019 23:45 Vòng (KT) [7]Es Setif 2 - 0 1 - 0 Mc Alger[5]
 • Diễn biến Es Setif vs Mc Alger
 • Đội hình Es Setif vs Mc Alger
 • Video Es Setif vs Mc Alger
 • Tip Es Setif vs Mc Alger
03/03/2019 22:00 Vòng (KT) [11]Mc Oran 1 - 1 1 - 0 Cr Belouizdad[10]
 • Diễn biến Mc Oran vs Cr Belouizdad
 • Đội hình Mc Oran vs Cr Belouizdad
 • Video Mc Oran vs Cr Belouizdad
 • Tip Mc Oran vs Cr Belouizdad
03/03/2019 00:00 Vòng (KT) [14]Drb Tadjenant 1 - 0 1 - 0 Om Medea[13]
 • Diễn biến Drb Tadjenant vs Om Medea
 • Đội hình Drb Tadjenant vs Om Medea
 • Video Drb Tadjenant vs Om Medea
 • Tip Drb Tadjenant vs Om Medea
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 22/04/2019 07:34
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->