Bong da

Kết quả bóng đá Algieria

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
17/03/2018 22:59 Vòng [7]Js Saoura ?-? ?-? Om Medea[10]
 • Diễn biến Js Saoura vs Om Medea
 • Đội hình Js Saoura vs Om Medea
 • Video Js Saoura vs Om Medea
 • Tip Js Saoura vs Om Medea
16/03/2018 22:00 Vòng (KT) [8]Na Hussein Dey 3 - 0 1 - 0 Drb Tadjenant[15]
 • Diễn biến Na Hussein Dey vs Drb Tadjenant
 • Đội hình Na Hussein Dey vs Drb Tadjenant
 • Video Na Hussein Dey vs Drb Tadjenant
 • Tip Na Hussein Dey vs Drb Tadjenant
16/03/2018 22:00 Vòng (KT) [16]Usm Blida 2 - 0 1 - 0 Usm El Harrach[14]
 • Diễn biến Usm Blida vs Usm El Harrach
 • Đội hình Usm Blida vs Usm El Harrach
 • Video Usm Blida vs Usm El Harrach
 • Tip Usm Blida vs Usm El Harrach
15/03/2018 22:59 Vòng (KT) Paradou Ac 0 - 1 0 - 1 Usm Bel Abbes
 • Diễn biến Paradou Ac vs Usm Bel Abbes
 • Đội hình Paradou Ac vs Usm Bel Abbes
 • Video Paradou Ac vs Usm Bel Abbes
 • Tip Paradou Ac vs Usm Bel Abbes
13/03/2018 22:59 Vòng (KT) [3]Usm Alger 3 - 2 1 - 0 Es Setif[6]
 • Diễn biến Usm Alger vs Es Setif
 • Đội hình Usm Alger vs Es Setif
 • Video Usm Alger vs Es Setif
 • Tip Usm Alger vs Es Setif
13/03/2018 00:00 Vòng (KT) [4]Mc Alger 4 - 0 2 - 0 Mc Oran[2]
 • Diễn biến Mc Alger vs Mc Oran
 • Đội hình Mc Alger vs Mc Oran
 • Video Mc Alger vs Mc Oran
 • Tip Mc Alger vs Mc Oran
11/03/2018 22:00 Vòng [1]Cs Constantine ?-? ?-? Cr Belouizdad[11]
 • Diễn biến Cs Constantine vs Cr Belouizdad
 • Đội hình Cs Constantine vs Cr Belouizdad
 • Video Cs Constantine vs Cr Belouizdad
 • Tip Cs Constantine vs Cr Belouizdad
10/03/2018 22:00 Vòng (KT) [9]Usm Bel Abbes 1 - 0 0 - 0 Usm Blida[16]
 • Diễn biến Usm Bel Abbes vs Usm Blida
 • Đội hình Usm Bel Abbes vs Usm Blida
 • Video Usm Bel Abbes vs Usm Blida
 • Tip Usm Bel Abbes vs Usm Blida
10/03/2018 22:00 Vòng (KT) [8]Na Hussein Dey 0 - 0 0 - 0 Js Saoura[7]
 • Diễn biến Na Hussein Dey vs Js Saoura
 • Đội hình Na Hussein Dey vs Js Saoura
 • Video Na Hussein Dey vs Js Saoura
 • Tip Na Hussein Dey vs Js Saoura
10/03/2018 22:00 Vòng (KT) [14]Drb Tadjenant 1 - 2 0 - 1 Paradou Ac[6]
 • Diễn biến Drb Tadjenant vs Paradou Ac
 • Đội hình Drb Tadjenant vs Paradou Ac
 • Video Drb Tadjenant vs Paradou Ac
 • Tip Drb Tadjenant vs Paradou Ac
09/03/2018 22:00 Vòng (KT) Usm El Harrach 2 - 0 1 - 0 Js Kabylie
 • Diễn biến Usm El Harrach vs Js Kabylie
 • Đội hình Usm El Harrach vs Js Kabylie
 • Video Usm El Harrach vs Js Kabylie
 • Tip Usm El Harrach vs Js Kabylie
03/03/2018 00:00 Vòng (KT) [8]Es Setif 1 - 0 1 - 0 Cs Constantine[1]
 • Diễn biến Es Setif vs Cs Constantine
 • Đội hình Es Setif vs Cs Constantine
 • Video Es Setif vs Cs Constantine
 • Tip Es Setif vs Cs Constantine
01/03/2018 22:59 Vòng (KT) [11]Cr Belouizdad 0 - 0 0 - 0 Om Medea[10]
 • Diễn biến Cr Belouizdad vs Om Medea
 • Đội hình Cr Belouizdad vs Om Medea
 • Video Cr Belouizdad vs Om Medea
 • Tip Cr Belouizdad vs Om Medea
24/02/2018 22:59 Vòng (KT) [4]Usm Alger 2 - 2 2 - 0 Mc Alger[3]
 • Diễn biến Usm Alger vs Mc Alger
 • Đội hình Usm Alger vs Mc Alger
 • Video Usm Alger vs Mc Alger
 • Tip Usm Alger vs Mc Alger
24/02/2018 22:00 Vòng (KT) [6]Js Saoura 1 - 1 1 - 1 Cr Belouizdad[12]
 • Diễn biến Js Saoura vs Cr Belouizdad
 • Đội hình Js Saoura vs Cr Belouizdad
 • Video Js Saoura vs Cr Belouizdad
 • Tip Js Saoura vs Cr Belouizdad
24/02/2018 22:00 Vòng (KT) [16]Usm Blida 1 - 0 1 - 0 Drb Tadjenant[13]
 • Diễn biến Usm Blida vs Drb Tadjenant
 • Đội hình Usm Blida vs Drb Tadjenant
 • Video Usm Blida vs Drb Tadjenant
 • Tip Usm Blida vs Drb Tadjenant
24/02/2018 21:00 Vòng (KT) [10]Om Medea 0 - 0 0 - 0 Es Setif[8]
 • Diễn biến Om Medea vs Es Setif
 • Đội hình Om Medea vs Es Setif
 • Video Om Medea vs Es Setif
 • Tip Om Medea vs Es Setif
23/02/2018 22:00 Vòng (KT) [14]Js Kabylie 2 - 1 1 - 0 Usm Bel Abbes[9]
 • Diễn biến Js Kabylie vs Usm Bel Abbes
 • Đội hình Js Kabylie vs Usm Bel Abbes
 • Video Js Kabylie vs Usm Bel Abbes
 • Tip Js Kabylie vs Usm Bel Abbes
23/02/2018 22:00 Vòng (KT) [2]Mc Oran 1 - 0 0 - 0 Usm El Harrach[15]
 • Diễn biến Mc Oran vs Usm El Harrach
 • Đội hình Mc Oran vs Usm El Harrach
 • Video Mc Oran vs Usm El Harrach
 • Tip Mc Oran vs Usm El Harrach
23/02/2018 22:00 Vòng (KT) [5]Paradou Ac 1 - 1 0 - 0 Na Hussein Dey[7]
 • Diễn biến Paradou Ac vs Na Hussein Dey
 • Đội hình Paradou Ac vs Na Hussein Dey
 • Video Paradou Ac vs Na Hussein Dey
 • Tip Paradou Ac vs Na Hussein Dey
17/02/2018 22:00 Vòng (KT) [7]Paradou Ac 3 - 0 0 - 0 Js Saoura[3]
 • Diễn biến Paradou Ac vs Js Saoura
 • Đội hình Paradou Ac vs Js Saoura
 • Video Paradou Ac vs Js Saoura
 • Tip Paradou Ac vs Js Saoura
17/02/2018 22:00 Vòng (KT) [6]Usm Bel Abbes 2 - 5 1 - 3 Mc Oran[2]
 • Diễn biến Usm Bel Abbes vs Mc Oran
 • Đội hình Usm Bel Abbes vs Mc Oran
 • Video Usm Bel Abbes vs Mc Oran
 • Tip Usm Bel Abbes vs Mc Oran
16/02/2018 22:59 Vòng (KT) [5]Mc Alger 3 - 0 2 - 0 Cs Constantine[1]
 • Diễn biến Mc Alger vs Cs Constantine
 • Đội hình Mc Alger vs Cs Constantine
 • Video Mc Alger vs Cs Constantine
 • Tip Mc Alger vs Cs Constantine
16/02/2018 22:00 Vòng (KT) [15]Usm El Harrach 0 - 0 0 - 0 Usm Alger[4]
 • Diễn biến Usm El Harrach vs Usm Alger
 • Đội hình Usm El Harrach vs Usm Alger
 • Video Usm El Harrach vs Usm Alger
 • Tip Usm El Harrach vs Usm Alger
16/02/2018 22:00 Vòng (KT) [14]Drb Tadjenant 1 - 0 0 - 0 Js Kabylie[12]
 • Diễn biến Drb Tadjenant vs Js Kabylie
 • Đội hình Drb Tadjenant vs Js Kabylie
 • Video Drb Tadjenant vs Js Kabylie
 • Tip Drb Tadjenant vs Js Kabylie
15/02/2018 22:59 Vòng (KT) [9]Es Setif 2 - 1 0 - 1 Cr Belouizdad[11]
 • Diễn biến Es Setif vs Cr Belouizdad
 • Đội hình Es Setif vs Cr Belouizdad
 • Video Es Setif vs Cr Belouizdad
 • Tip Es Setif vs Cr Belouizdad
15/02/2018 22:59 Vòng (KT) [8]Na Hussein Dey 4 - 1 0 - 0 Usm Blida[16]
 • Diễn biến Na Hussein Dey vs Usm Blida
 • Đội hình Na Hussein Dey vs Usm Blida
 • Video Na Hussein Dey vs Usm Blida
 • Tip Na Hussein Dey vs Usm Blida
10/02/2018 22:00 Vòng (KT) [14]Js Kabylie 1 - 1 0 - 0 Na Hussein Dey[6]
 • Diễn biến Js Kabylie vs Na Hussein Dey
 • Đội hình Js Kabylie vs Na Hussein Dey
 • Video Js Kabylie vs Na Hussein Dey
 • Tip Js Kabylie vs Na Hussein Dey
10/02/2018 22:00 Vòng (KT) [5]Mc Oran 3 - 2 1 - 1 Drb Tadjenant[13]
 • Diễn biến Mc Oran vs Drb Tadjenant
 • Đội hình Mc Oran vs Drb Tadjenant
 • Video Mc Oran vs Drb Tadjenant
 • Tip Mc Oran vs Drb Tadjenant
09/02/2018 22:59 Vòng (KT) [2]Usm Alger 1 - 2 1 - 0 Usm Bel Abbes[7]
 • Diễn biến Usm Alger vs Usm Bel Abbes
 • Đội hình Usm Alger vs Usm Bel Abbes
 • Video Usm Alger vs Usm Bel Abbes
 • Tip Usm Alger vs Usm Bel Abbes
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 17/03/2018 00:07
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác