Bong da

Kết quả bóng đá Algieria

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
27/05/2019 04:30 Vòng (KT) [5]Es Setif 2 - 0 0 - 0 Mo Bejaia[14]
 • Diễn biến Es Setif vs Mo Bejaia
 • Đội hình Es Setif vs Mo Bejaia
 • Video Es Setif vs Mo Bejaia
 • Tip Es Setif vs Mo Bejaia
27/05/2019 04:30 Vòng (KT) [2]Js Kabylie 2 - 0 1 - 0 Ca Bordj Bou Arreridj[9]
 • Diễn biến Js Kabylie vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Đội hình Js Kabylie vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Video Js Kabylie vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Tip Js Kabylie vs Ca Bordj Bou Arreridj
27/05/2019 04:30 Vòng (KT) [13]Mc Oran 3 - 2 1 - 0 Na Hussein Dey[10]
 • Diễn biến Mc Oran vs Na Hussein Dey
 • Đội hình Mc Oran vs Na Hussein Dey
 • Video Mc Oran vs Na Hussein Dey
 • Tip Mc Oran vs Na Hussein Dey
27/05/2019 04:30 Vòng (KT) [8]Cr Belouizdad 1 - 0 1 - 0 Usm Bel Abbes[12]
 • Diễn biến Cr Belouizdad vs Usm Bel Abbes
 • Đội hình Cr Belouizdad vs Usm Bel Abbes
 • Video Cr Belouizdad vs Usm Bel Abbes
 • Tip Cr Belouizdad vs Usm Bel Abbes
27/05/2019 04:30 Vòng (KT) [7]Mc Alger 4 - 2 1 - 0 As Ain Mlila[11]
 • Diễn biến Mc Alger vs As Ain Mlila
 • Đội hình Mc Alger vs As Ain Mlila
 • Video Mc Alger vs As Ain Mlila
 • Tip Mc Alger vs As Ain Mlila
27/05/2019 04:30 Vòng (KT) [3]Paradou Ac 3 - 0 2 - 0 Drb Tadjenant[15]
 • Diễn biến Paradou Ac vs Drb Tadjenant
 • Đội hình Paradou Ac vs Drb Tadjenant
 • Video Paradou Ac vs Drb Tadjenant
 • Tip Paradou Ac vs Drb Tadjenant
27/05/2019 04:30 Vòng (KT) [6]Cs Constantine 1 - 3 1 - 2 Usm Alger[1]
 • Diễn biến Cs Constantine vs Usm Alger
 • Đội hình Cs Constantine vs Usm Alger
 • Video Cs Constantine vs Usm Alger
 • Tip Cs Constantine vs Usm Alger
26/05/2019 22:00 Vòng (KT) [16]Om Medea 0 - 1 0 - 0 Js Saoura[4]
 • Diễn biến Om Medea vs Js Saoura
 • Đội hình Om Medea vs Js Saoura
 • Video Om Medea vs Js Saoura
 • Tip Om Medea vs Js Saoura
22/05/2019 04:30 Vòng (KT) [5]Js Saoura 2 - 1 2 - 1 Es Setif[4]
 • Diễn biến Js Saoura vs Es Setif
 • Đội hình Js Saoura vs Es Setif
 • Video Js Saoura vs Es Setif
 • Tip Js Saoura vs Es Setif
22/05/2019 04:30 Vòng (KT) [9]Na Hussein Dey 1 - 2 0 - 0 Js Kabylie[2]
 • Diễn biến Na Hussein Dey vs Js Kabylie
 • Đội hình Na Hussein Dey vs Js Kabylie
 • Video Na Hussein Dey vs Js Kabylie
 • Tip Na Hussein Dey vs Js Kabylie
22/05/2019 04:30 Vòng (KT) [10]Ca Bordj Bou Arreridj 1 - 0 1 - 0 Om Medea[14]
 • Diễn biến Ca Bordj Bou Arreridj vs Om Medea
 • Đội hình Ca Bordj Bou Arreridj vs Om Medea
 • Video Ca Bordj Bou Arreridj vs Om Medea
 • Tip Ca Bordj Bou Arreridj vs Om Medea
22/05/2019 04:30 Vòng (KT) [15]Drb Tadjenant 0 - 0 0 - 0 Cs Constantine[7]
 • Diễn biến Drb Tadjenant vs Cs Constantine
 • Đội hình Drb Tadjenant vs Cs Constantine
 • Video Drb Tadjenant vs Cs Constantine
 • Tip Drb Tadjenant vs Cs Constantine
22/05/2019 04:30 Vòng (KT) [16]Mo Bejaia 1 - 0 0 - 0 Cr Belouizdad[8]
 • Diễn biến Mo Bejaia vs Cr Belouizdad
 • Đội hình Mo Bejaia vs Cr Belouizdad
 • Video Mo Bejaia vs Cr Belouizdad
 • Tip Mo Bejaia vs Cr Belouizdad
22/05/2019 04:30 Vòng (KT) [13]Usm Bel Abbes 2 - 1 0 - 0 Mc Alger[6]
 • Diễn biến Usm Bel Abbes vs Mc Alger
 • Đội hình Usm Bel Abbes vs Mc Alger
 • Video Usm Bel Abbes vs Mc Alger
 • Tip Usm Bel Abbes vs Mc Alger
22/05/2019 04:30 Vòng (KT) [1]Usm Alger 1 - 1 1 - 0 Mc Oran[12]
 • Diễn biến Usm Alger vs Mc Oran
 • Đội hình Usm Alger vs Mc Oran
 • Video Usm Alger vs Mc Oran
 • Tip Usm Alger vs Mc Oran
21/05/2019 22:00 Vòng (KT) [11]As Ain Mlila 1 - 0 1 - 0 Paradou Ac[3]
 • Diễn biến As Ain Mlila vs Paradou Ac
 • Đội hình As Ain Mlila vs Paradou Ac
 • Video As Ain Mlila vs Paradou Ac
 • Tip As Ain Mlila vs Paradou Ac
17/05/2019 04:30 Vòng (KT) [6]Es Setif 1 - 0 0 - 0 Ca Bordj Bou Arreridj[10]
 • Diễn biến Es Setif vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Đội hình Es Setif vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Video Es Setif vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Tip Es Setif vs Ca Bordj Bou Arreridj
17/05/2019 04:30 Vòng (KT) [13]Mc Oran 1 - 0 1 - 0 Cs Constantine[5]
 • Diễn biến Mc Oran vs Cs Constantine
 • Đội hình Mc Oran vs Cs Constantine
 • Video Mc Oran vs Cs Constantine
 • Tip Mc Oran vs Cs Constantine
17/05/2019 04:30 Vòng (KT) [8]Cr Belouizdad 1 - 1 1 - 1 Js Saoura[4]
 • Diễn biến Cr Belouizdad vs Js Saoura
 • Đội hình Cr Belouizdad vs Js Saoura
 • Video Cr Belouizdad vs Js Saoura
 • Tip Cr Belouizdad vs Js Saoura
17/05/2019 04:30 Vòng (KT) [7]Mc Alger 0 - 0 0 - 0 Mo Bejaia[14]
 • Diễn biến Mc Alger vs Mo Bejaia
 • Đội hình Mc Alger vs Mo Bejaia
 • Video Mc Alger vs Mo Bejaia
 • Tip Mc Alger vs Mo Bejaia
17/05/2019 04:30 Vòng (KT) [2]Paradou Ac 1 - 2 1 - 0 Usm Bel Abbes[15]
 • Diễn biến Paradou Ac vs Usm Bel Abbes
 • Đội hình Paradou Ac vs Usm Bel Abbes
 • Video Paradou Ac vs Usm Bel Abbes
 • Tip Paradou Ac vs Usm Bel Abbes
17/05/2019 04:30 Vòng (KT) [3]Js Kabylie 2 - 1 1 - 1 Usm Alger[1]
 • Diễn biến Js Kabylie vs Usm Alger
 • Đội hình Js Kabylie vs Usm Alger
 • Video Js Kabylie vs Usm Alger
 • Tip Js Kabylie vs Usm Alger
16/05/2019 22:00 Vòng (KT) [12]As Ain Mlila 2 - 0 1 - 0 Drb Tadjenant[11]
 • Diễn biến As Ain Mlila vs Drb Tadjenant
 • Đội hình As Ain Mlila vs Drb Tadjenant
 • Video As Ain Mlila vs Drb Tadjenant
 • Tip As Ain Mlila vs Drb Tadjenant
16/05/2019 22:00 Vòng (KT) [16]Om Medea 1 - 0 1 - 0 Na Hussein Dey[9]
 • Diễn biến Om Medea vs Na Hussein Dey
 • Đội hình Om Medea vs Na Hussein Dey
 • Video Om Medea vs Na Hussein Dey
 • Tip Om Medea vs Na Hussein Dey
12/05/2019 04:30 Vòng (KT) [7]Cs Constantine 2 - 0 2 - 0 Js Kabylie[3]
 • Diễn biến Cs Constantine vs Js Kabylie
 • Đội hình Cs Constantine vs Js Kabylie
 • Video Cs Constantine vs Js Kabylie
 • Tip Cs Constantine vs Js Kabylie
12/05/2019 04:30 Vòng (KT) [12]Drb Tadjenant 0 - 0 0 - 0 Mc Oran[13]
 • Diễn biến Drb Tadjenant vs Mc Oran
 • Đội hình Drb Tadjenant vs Mc Oran
 • Video Drb Tadjenant vs Mc Oran
 • Tip Drb Tadjenant vs Mc Oran
12/05/2019 04:30 Vòng (KT) [15]Mo Bejaia 1 - 0 0 - 0 Paradou Ac[2]
 • Diễn biến Mo Bejaia vs Paradou Ac
 • Đội hình Mo Bejaia vs Paradou Ac
 • Video Mo Bejaia vs Paradou Ac
 • Tip Mo Bejaia vs Paradou Ac
12/05/2019 04:30 Vòng (KT) [1]Usm Alger 3 - 1 0 - 1 Om Medea[14]
 • Diễn biến Usm Alger vs Om Medea
 • Đội hình Usm Alger vs Om Medea
 • Video Usm Alger vs Om Medea
 • Tip Usm Alger vs Om Medea
12/05/2019 04:30 Vòng (KT) [16]Usm Bel Abbes 1 - 0 0 - 0 As Ain Mlila[11]
 • Diễn biến Usm Bel Abbes vs As Ain Mlila
 • Đội hình Usm Bel Abbes vs As Ain Mlila
 • Video Usm Bel Abbes vs As Ain Mlila
 • Tip Usm Bel Abbes vs As Ain Mlila
12/05/2019 04:30 Vòng (KT) [10]Ca Bordj Bou Arreridj 0 - 0 0 - 0 Cr Belouizdad[8]
 • Diễn biến Ca Bordj Bou Arreridj vs Cr Belouizdad
 • Đội hình Ca Bordj Bou Arreridj vs Cr Belouizdad
 • Video Ca Bordj Bou Arreridj vs Cr Belouizdad
 • Tip Ca Bordj Bou Arreridj vs Cr Belouizdad
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 28/05/2019 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->