Bong da

Kết quả bóng đá Algieria

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
19/01/2019 22:00 Vòng (KT) [14]Usm Bel Abbes 0 - 2 0 - 1 Js Kabylie[2]
 • Diễn biến Usm Bel Abbes vs Js Kabylie
 • Đội hình Usm Bel Abbes vs Js Kabylie
 • Video Usm Bel Abbes vs Js Kabylie
 • Tip Usm Bel Abbes vs Js Kabylie
19/01/2019 21:00 Vòng (KT) [13]As Ain Mlila 0 - 0 0 - 0 Om Medea[9]
 • Diễn biến As Ain Mlila vs Om Medea
 • Đội hình As Ain Mlila vs Om Medea
 • Video As Ain Mlila vs Om Medea
 • Tip As Ain Mlila vs Om Medea
18/01/2019 23:45 Vòng (KT) [8]Paradou Ac 1 - 0 0 - 0 Es Setif[5]
 • Diễn biến Paradou Ac vs Es Setif
 • Đội hình Paradou Ac vs Es Setif
 • Video Paradou Ac vs Es Setif
 • Tip Paradou Ac vs Es Setif
18/01/2019 22:00 Vòng (KT) [10]Mo Bejaia 0 - 3 0 - 2 Mc Oran[11]
 • Diễn biến Mo Bejaia vs Mc Oran
 • Đội hình Mo Bejaia vs Mc Oran
 • Video Mo Bejaia vs Mc Oran
 • Tip Mo Bejaia vs Mc Oran
18/01/2019 21:00 Vòng (KT) [12]Ca Bordj Bou Arreridj 1 - 1 1 - 0 Usm Alger[1]
 • Diễn biến Ca Bordj Bou Arreridj vs Usm Alger
 • Đội hình Ca Bordj Bou Arreridj vs Usm Alger
 • Video Ca Bordj Bou Arreridj vs Usm Alger
 • Tip Ca Bordj Bou Arreridj vs Usm Alger
17/01/2019 23:45 Vòng (KT) [3]Mc Alger 1 - 1 0 - 0 Cr Belouizdad[16]
 • Diễn biến Mc Alger vs Cr Belouizdad
 • Đội hình Mc Alger vs Cr Belouizdad
 • Video Mc Alger vs Cr Belouizdad
 • Tip Mc Alger vs Cr Belouizdad
15/01/2019 23:45 Vòng (KT) [7]Cs Constantine 1 - 0 0 - 0 Ca Bordj Bou Arreridj[12]
 • Diễn biến Cs Constantine vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Đội hình Cs Constantine vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Video Cs Constantine vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Tip Cs Constantine vs Ca Bordj Bou Arreridj
15/01/2019 23:45 Vòng (KT) [1]Usm Alger 4 - 1 1 - 0 Na Hussein Dey[6]
 • Diễn biến Usm Alger vs Na Hussein Dey
 • Đội hình Usm Alger vs Na Hussein Dey
 • Video Usm Alger vs Na Hussein Dey
 • Tip Usm Alger vs Na Hussein Dey
12/01/2019 21:00 Vòng (KT) [16]Cr Belouizdad 0 - 0 0 - 0 Paradou Ac[8]
 • Diễn biến Cr Belouizdad vs Paradou Ac
 • Đội hình Cr Belouizdad vs Paradou Ac
 • Video Cr Belouizdad vs Paradou Ac
 • Tip Cr Belouizdad vs Paradou Ac
12/01/2019 00:00 Vòng (KT) [4]Mc Alger 4 - 1 1 - 0 Drb Tadjenant[15]
 • Diễn biến Mc Alger vs Drb Tadjenant
 • Đội hình Mc Alger vs Drb Tadjenant
 • Video Mc Alger vs Drb Tadjenant
 • Tip Mc Alger vs Drb Tadjenant
11/01/2019 23:45 Vòng (KT) [2]Js Kabylie 1 - 0 1 - 0 Mo Bejaia[9]
 • Diễn biến Js Kabylie vs Mo Bejaia
 • Đội hình Js Kabylie vs Mo Bejaia
 • Video Js Kabylie vs Mo Bejaia
 • Tip Js Kabylie vs Mo Bejaia
11/01/2019 22:00 Vòng  Hoãn [3]Es Setif ?-? ?-? As Ain Mlila[13]
 • Diễn biến Es Setif vs As Ain Mlila
 • Đội hình Es Setif vs As Ain Mlila
 • Video Es Setif vs As Ain Mlila
 • Tip Es Setif vs As Ain Mlila
11/01/2019 21:00 Vòng (KT) [11]Om Medea 2 - 0 1 - 0 Usm Bel Abbes[14]
 • Diễn biến Om Medea vs Usm Bel Abbes
 • Đội hình Om Medea vs Usm Bel Abbes
 • Video Om Medea vs Usm Bel Abbes
 • Tip Om Medea vs Usm Bel Abbes
08/01/2019 23:45 Vòng  Hoãn [9]Mc Oran ?-? ?-? Js Saoura[4]
 • Diễn biến Mc Oran vs Js Saoura
 • Đội hình Mc Oran vs Js Saoura
 • Video Mc Oran vs Js Saoura
 • Tip Mc Oran vs Js Saoura
05/01/2019 23:45 Vòng (KT) [7]Paradou Ac 0 - 1 0 - 1 Mc Alger[6]
 • Diễn biến Paradou Ac vs Mc Alger
 • Đội hình Paradou Ac vs Mc Alger
 • Video Paradou Ac vs Mc Alger
 • Tip Paradou Ac vs Mc Alger
05/01/2019 00:00 Vòng (KT) [15]Drb Tadjenant 1 - 0 1 - 0 Usm Alger[1]
 • Diễn biến Drb Tadjenant vs Usm Alger
 • Đội hình Drb Tadjenant vs Usm Alger
 • Video Drb Tadjenant vs Usm Alger
 • Tip Drb Tadjenant vs Usm Alger
05/01/2019 00:00 Vòng (KT) [4]Js Saoura 0 - 1 0 - 0 Js Kabylie[2]
 • Diễn biến Js Saoura vs Js Kabylie
 • Đội hình Js Saoura vs Js Kabylie
 • Video Js Saoura vs Js Kabylie
 • Tip Js Saoura vs Js Kabylie
04/01/2019 22:00 Vòng (KT) [14]Usm Bel Abbes 2 - 0 2 - 0 Es Setif[3]
 • Diễn biến Usm Bel Abbes vs Es Setif
 • Đội hình Usm Bel Abbes vs Es Setif
 • Video Usm Bel Abbes vs Es Setif
 • Tip Usm Bel Abbes vs Es Setif
04/01/2019 21:00 Vòng (KT) [13]Ca Bordj Bou Arreridj 3 - 1 1 - 1 Mc Oran[9]
 • Diễn biến Ca Bordj Bou Arreridj vs Mc Oran
 • Đội hình Ca Bordj Bou Arreridj vs Mc Oran
 • Video Ca Bordj Bou Arreridj vs Mc Oran
 • Tip Ca Bordj Bou Arreridj vs Mc Oran
04/01/2019 21:00 Vòng (KT) [12]As Ain Mlila 1 - 1 0 - 1 Cr Belouizdad[16]
 • Diễn biến As Ain Mlila vs Cr Belouizdad
 • Đội hình As Ain Mlila vs Cr Belouizdad
 • Video As Ain Mlila vs Cr Belouizdad
 • Tip As Ain Mlila vs Cr Belouizdad
04/01/2019 21:00 Vòng (KT) [10]Mo Bejaia 1 - 1 0 - 0 Om Medea[11]
 • Diễn biến Mo Bejaia vs Om Medea
 • Đội hình Mo Bejaia vs Om Medea
 • Video Mo Bejaia vs Om Medea
 • Tip Mo Bejaia vs Om Medea
04/01/2019 21:00 Vòng (KT) [5]Na Hussein Dey 0 - 1 0 - 0 Cs Constantine[8]
 • Diễn biến Na Hussein Dey vs Cs Constantine
 • Đội hình Na Hussein Dey vs Cs Constantine
 • Video Na Hussein Dey vs Cs Constantine
 • Tip Na Hussein Dey vs Cs Constantine
19/12/2018 03:00 Vòng [11]Om Medea ?-? ?-? Drb Tadjenant[15]
 • Diễn biến Om Medea vs Drb Tadjenant
 • Đội hình Om Medea vs Drb Tadjenant
 • Video Om Medea vs Drb Tadjenant
 • Tip Om Medea vs Drb Tadjenant
19/12/2018 03:00 Vòng [10]Mo Bejaia ?-? ?-? Paradou Ac[7]
 • Diễn biến Mo Bejaia vs Paradou Ac
 • Đội hình Mo Bejaia vs Paradou Ac
 • Video Mo Bejaia vs Paradou Ac
 • Tip Mo Bejaia vs Paradou Ac
19/12/2018 03:00 Vòng [13]Ca Bordj Bou Arreridj ?-? ?-? Js Kabylie[2]
 • Diễn biến Ca Bordj Bou Arreridj vs Js Kabylie
 • Đội hình Ca Bordj Bou Arreridj vs Js Kabylie
 • Video Ca Bordj Bou Arreridj vs Js Kabylie
 • Tip Ca Bordj Bou Arreridj vs Js Kabylie
19/12/2018 03:00 Vòng [3]Es Setif ?-? ?-? Mc Oran[9]
 • Diễn biến Es Setif vs Mc Oran
 • Đội hình Es Setif vs Mc Oran
 • Video Es Setif vs Mc Oran
 • Tip Es Setif vs Mc Oran
19/12/2018 03:00 Vòng [12]As Ain Mlila ?-? ?-? Cs Constantine[8]
 • Diễn biến As Ain Mlila vs Cs Constantine
 • Đội hình As Ain Mlila vs Cs Constantine
 • Video As Ain Mlila vs Cs Constantine
 • Tip As Ain Mlila vs Cs Constantine
18/12/2018 22:59 Vòng [1]Usm Alger ?-? ?-? Cr Belouizdad[16]
 • Diễn biến Usm Alger vs Cr Belouizdad
 • Đội hình Usm Alger vs Cr Belouizdad
 • Video Usm Alger vs Cr Belouizdad
 • Tip Usm Alger vs Cr Belouizdad
14/12/2018 03:00 Vòng [5]Na Hussein Dey ?-? ?-? Drb Tadjenant[15]
 • Diễn biến Na Hussein Dey vs Drb Tadjenant
 • Đội hình Na Hussein Dey vs Drb Tadjenant
 • Video Na Hussein Dey vs Drb Tadjenant
 • Tip Na Hussein Dey vs Drb Tadjenant
04/12/2018 03:00 Vòng [12]As Ain Mlila ?-? ?-? Om Medea[11]
 • Diễn biến As Ain Mlila vs Om Medea
 • Đội hình As Ain Mlila vs Om Medea
 • Video As Ain Mlila vs Om Medea
 • Tip As Ain Mlila vs Om Medea
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 20/01/2019 07:34
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

Loading...

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

Loading...
Loading...
-->