Bong da

Kết quả bóng đá Algieria

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
24/10/2019 01:00 Vòng   [5]Js Saoura 0 - 0 0 - 0 Nc Magra[10]
 • Diễn biến Js Saoura vs Nc Magra
 • Đội hình Js Saoura vs Nc Magra
 • Video Js Saoura vs Nc Magra
 • Tip Js Saoura vs Nc Magra
24/10/2019 00:45 Vòng  14' [9]Cs Constantine 0 - 0 0 - 0 Js Kabylie[4]
 • Diễn biến Cs Constantine vs Js Kabylie
 • Đội hình Cs Constantine vs Js Kabylie
 • Video Cs Constantine vs Js Kabylie
 • Tip Cs Constantine vs Js Kabylie
24/10/2019 00:00 Vòng   [3]Mc Oran 0 - 0 0 - 0 Paradou Ac[16]
 • Diễn biến Mc Oran vs Paradou Ac
 • Đội hình Mc Oran vs Paradou Ac
 • Video Mc Oran vs Paradou Ac
 • Tip Mc Oran vs Paradou Ac
24/10/2019 00:00 Vòng  HT [14]Usm Bel Abbes 0 - 1 0 - 1 Cr Belouizdad[1]
 • Diễn biến Usm Bel Abbes vs Cr Belouizdad
 • Đội hình Usm Bel Abbes vs Cr Belouizdad
 • Video Usm Bel Abbes vs Cr Belouizdad
 • Tip Usm Bel Abbes vs Cr Belouizdad
24/10/2019 00:00 Vòng  HT [11]Es Setif 0 - 1 0 - 1 Aso Chlef[15]
 • Diễn biến Es Setif vs Aso Chlef
 • Đội hình Es Setif vs Aso Chlef
 • Video Es Setif vs Aso Chlef
 • Tip Es Setif vs Aso Chlef
23/10/2019 22:59 Vòng (KT) [2]Mc Alger 3 - 0 1 - 0 Na Hussein Dey[12]
 • Diễn biến Mc Alger vs Na Hussein Dey
 • Đội hình Mc Alger vs Na Hussein Dey
 • Video Mc Alger vs Na Hussein Dey
 • Tip Mc Alger vs Na Hussein Dey
23/10/2019 22:59 Vòng (KT) [13]Usm Alger 3 - 0 0 - 0 Ca Bordj Bou Arreridj[6]
 • Diễn biến Usm Alger vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Đội hình Usm Alger vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Video Usm Alger vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Tip Usm Alger vs Ca Bordj Bou Arreridj
23/10/2019 21:00 Vòng (KT) [8]As Ain Mlila 3 - 0 3 - 0 Us Biskra[7]
 • Diễn biến As Ain Mlila vs Us Biskra
 • Đội hình As Ain Mlila vs Us Biskra
 • Video As Ain Mlila vs Us Biskra
 • Tip As Ain Mlila vs Us Biskra
06/10/2019 23:45 Vòng (KT) Paradou Ac 0 - 0 0 - 0 Cr Belouizdad
 • Diễn biến Paradou Ac vs Cr Belouizdad
 • Đội hình Paradou Ac vs Cr Belouizdad
 • Video Paradou Ac vs Cr Belouizdad
 • Tip Paradou Ac vs Cr Belouizdad
06/10/2019 22:59 Vòng (KT) Js Kabylie 1 - 0 0 - 0 Es Setif
 • Diễn biến Js Kabylie vs Es Setif
 • Đội hình Js Kabylie vs Es Setif
 • Video Js Kabylie vs Es Setif
 • Tip Js Kabylie vs Es Setif
06/10/2019 22:59 Vòng (KT) Ca Bordj Bou Arreridj 1 - 2 1 - 1 Js Saoura
 • Diễn biến Ca Bordj Bou Arreridj vs Js Saoura
 • Đội hình Ca Bordj Bou Arreridj vs Js Saoura
 • Video Ca Bordj Bou Arreridj vs Js Saoura
 • Tip Ca Bordj Bou Arreridj vs Js Saoura
06/10/2019 22:00 Vòng (KT) Na Hussein Dey 1 - 1 0 - 0 As Ain Mlila
 • Diễn biến Na Hussein Dey vs As Ain Mlila
 • Đội hình Na Hussein Dey vs As Ain Mlila
 • Video Na Hussein Dey vs As Ain Mlila
 • Tip Na Hussein Dey vs As Ain Mlila
06/10/2019 01:00 Vòng (KT) Us Biskra 2 - 1 1 - 0 Cs Constantine
 • Diễn biến Us Biskra vs Cs Constantine
 • Đội hình Us Biskra vs Cs Constantine
 • Video Us Biskra vs Cs Constantine
 • Tip Us Biskra vs Cs Constantine
06/10/2019 00:45 Vòng (KT) Aso Chlef 0 - 1 0 - 1 Usm Bel Abbes
 • Diễn biến Aso Chlef vs Usm Bel Abbes
 • Đội hình Aso Chlef vs Usm Bel Abbes
 • Video Aso Chlef vs Usm Bel Abbes
 • Tip Aso Chlef vs Usm Bel Abbes
05/10/2019 23:45 Vòng (KT) Mc Oran 4 - 0 2 - 0 Usm Alger
 • Diễn biến Mc Oran vs Usm Alger
 • Đội hình Mc Oran vs Usm Alger
 • Video Mc Oran vs Usm Alger
 • Tip Mc Oran vs Usm Alger
05/10/2019 22:00 Vòng Nc Magra ?-? ?-? Mc Alger
 • Diễn biến Nc Magra vs Mc Alger
 • Đội hình Nc Magra vs Mc Alger
 • Video Nc Magra vs Mc Alger
 • Tip Nc Magra vs Mc Alger
29/09/2019 00:45 Vòng (KT) [10]Es Setif 2 - 0 1 - 0 Us Biskra[7]
 • Diễn biến Es Setif vs Us Biskra
 • Đội hình Es Setif vs Us Biskra
 • Video Es Setif vs Us Biskra
 • Tip Es Setif vs Us Biskra
28/09/2019 23:45 Vòng (KT) [13]Cs Constantine 1 - 0 0 - 0 Na Hussein Dey[12]
 • Diễn biến Cs Constantine vs Na Hussein Dey
 • Đội hình Cs Constantine vs Na Hussein Dey
 • Video Cs Constantine vs Na Hussein Dey
 • Tip Cs Constantine vs Na Hussein Dey
28/09/2019 22:00 Vòng (KT) [9]As Ain Mlila 1 - 1 0 - 0 Nc Magra[8]
 • Diễn biến As Ain Mlila vs Nc Magra
 • Đội hình As Ain Mlila vs Nc Magra
 • Video As Ain Mlila vs Nc Magra
 • Tip As Ain Mlila vs Nc Magra
27/09/2019 01:00 Vòng [1]Mc Alger ?-? ?-? Ca Bordj Bou Arreridj[2]
 • Diễn biến Mc Alger vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Đội hình Mc Alger vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Video Mc Alger vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Tip Mc Alger vs Ca Bordj Bou Arreridj
27/09/2019 01:00 Vòng [11]Js Saoura ?-? ?-? Mc Oran[6]
 • Diễn biến Js Saoura vs Mc Oran
 • Đội hình Js Saoura vs Mc Oran
 • Video Js Saoura vs Mc Oran
 • Tip Js Saoura vs Mc Oran
27/09/2019 01:00 Vòng [5]Usm Alger ?-? ?-? Paradou Ac[16]
 • Diễn biến Usm Alger vs Paradou Ac
 • Đội hình Usm Alger vs Paradou Ac
 • Video Usm Alger vs Paradou Ac
 • Tip Usm Alger vs Paradou Ac
27/09/2019 01:00 Vòng [15]Usm Bel Abbes ?-? ?-? Js Kabylie[3]
 • Diễn biến Usm Bel Abbes vs Js Kabylie
 • Đội hình Usm Bel Abbes vs Js Kabylie
 • Video Usm Bel Abbes vs Js Kabylie
 • Tip Usm Bel Abbes vs Js Kabylie
25/09/2019 22:00 Vòng [4]Cr Belouizdad ?-? ?-? Us Biskra[7]
 • Diễn biến Cr Belouizdad vs Us Biskra
 • Đội hình Cr Belouizdad vs Us Biskra
 • Video Cr Belouizdad vs Us Biskra
 • Tip Cr Belouizdad vs Us Biskra
25/09/2019 01:00 Vòng (KT) [7]Us Biskra 1 - 2 0 - 2 Usm Bel Abbes[15]
 • Diễn biến Us Biskra vs Usm Bel Abbes
 • Đội hình Us Biskra vs Usm Bel Abbes
 • Video Us Biskra vs Usm Bel Abbes
 • Tip Us Biskra vs Usm Bel Abbes
25/09/2019 00:45 Vòng (KT) [2]Ca Bordj Bou Arreridj 2 - 2 0 - 2 As Ain Mlila[10]
 • Diễn biến Ca Bordj Bou Arreridj vs As Ain Mlila
 • Đội hình Ca Bordj Bou Arreridj vs As Ain Mlila
 • Video Ca Bordj Bou Arreridj vs As Ain Mlila
 • Tip Ca Bordj Bou Arreridj vs As Ain Mlila
24/09/2019 23:45 Vòng (KT) [3]Js Kabylie 0 - 3 0 - 1 Cr Belouizdad[4]
 • Diễn biến Js Kabylie vs Cr Belouizdad
 • Đội hình Js Kabylie vs Cr Belouizdad
 • Video Js Kabylie vs Cr Belouizdad
 • Tip Js Kabylie vs Cr Belouizdad
24/09/2019 22:59 Vòng (KT) [16]Paradou Ac 1 - 0 1 - 0 Aso Chlef[14]
 • Diễn biến Paradou Ac vs Aso Chlef
 • Đội hình Paradou Ac vs Aso Chlef
 • Video Paradou Ac vs Aso Chlef
 • Tip Paradou Ac vs Aso Chlef
24/09/2019 22:00 Vòng (KT) [9]Nc Magra 1 - 2 1 - 1 Cs Constantine[13]
 • Diễn biến Nc Magra vs Cs Constantine
 • Đội hình Nc Magra vs Cs Constantine
 • Video Nc Magra vs Cs Constantine
 • Tip Nc Magra vs Cs Constantine
23/09/2019 22:59 Vòng (KT) [12]Na Hussein Dey 4 - 3 3 - 0 Es Setif[10]
 • Diễn biến Na Hussein Dey vs Es Setif
 • Đội hình Na Hussein Dey vs Es Setif
 • Video Na Hussein Dey vs Es Setif
 • Tip Na Hussein Dey vs Es Setif
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 24/10/2019 01:15
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->